Kaupallinen

Kaupallinen

Ota energia hallintaan aurinkosähköllä ja sähkön varastoinnilla

Meidän aurinkosähkö- ja Powerpack-järjestelmämme antavat kaupallisille organisaatioille ja viranomaisille lisää hallintaa, luotettavuutta ja turvallisuutta. Powerpack integroituu saumattomasti aurinkoenergiaan tasaten energiankäytön huippuja, pienentämällä sähkölaskuja ja luoden uusia tulovirtoja sähköverkkopalveluista ja ohjelmista, joilla vastataan sähkön kysyntään.

Vältä kulutushuippujen korkeammat hinnat Powerpack-akulla

Powerpack-järjestelmiä voi ladata, kun sähkö on halvempaa ja purkaa kysyntähuippujen aikana, kun sähkö on kalliimpaa.

Huippujen tasaus

Huippujen tasaus

Pura akkua kysyntäpiikkien aikana ja vältä korotetut hinnat tai vähennä niitä.

Kuormituksen siirto

Kuormituksen siirto

Siirrä energiankulutusta yhdestä ajankohdasta toiseen välttääksesi energian korkeita hintoja.

Uusiutuvaa energiaa käyttävät mikroverkot

Meidän avaimet käteen -mikroverkkomme yhdistävät uusiutuvan energian ja energian varastoinnin. Niiden avulla yhteisöt saavat puhdasta, kestävää ja edullista energiaa. Saat pitkäaikaisia säästöjä vähentämällä kalliin dieselin käyttöä ja alentamalla sähkölaskuja, ja vältä hankalat sähkökatkot.

Katso, kuinka Amerikan Samoa korvasi dieselenergian uusiutuvaa energiaa käyttävällä mikroverkolla.

Kysy kaupallisista tuotteistamme ja palveluistamme

Suostun siihen, että Tesla voi ottaa minuun yhteyttä automaattisella teknologialla ja/tai esitallenetuilla viesteillä annettua numeroa käyttäen. Ymmärrän, ettei tämä suostumus velvoita minua ostamaan mitään.