Tesla Energy -ohjelmisto

Tesla on kehittänyt edistyneen ohjelmistojen ekosysteemin tukemaan energialaitteistotuotteitaan. Tesla on räätälöinyt ohjelmistonsa erityisesti energiatuotteille ja parantanut suorituskykyä hyödyntäen yli 15 vuoden kokemustaan akkuteknologiasta ja yli 40 maassa toimivien gigawatteja tuottavien laitosten hallinnasta.

Yhtenäinen ohjelmistoalusta ohjaa Teslan koko tuote-ekosysteemiä Teslan suurimmasta varastointituotteesta Megapackista tuhansista Powerwalleista koostuviin virtuaalisiin voimalaitoksiin. Energian varastoinnin lisäksi Teslan ohjelmisto soveltuu myös aurinkovoiman hyödyntämiseen, ajoneuvojen lataamiseen ja muihin kuin Teslan laitteisiin, joita tarvitaan mikroverkkojen ja energialaitostasoisten voimalaitosten käyttämiseen.

Teslan optimointiohjelmistoratkaisujen sarja Autonomous Control yhdistää koneoppimista, ennusteiden tekoa, optimointia ja reaaliaikaisia ohjausalgoritmeja, joita käytetään sähkölaskujen pienentämiseen, kysyntään vastaamiseen, mikroverkon hallintaan ja energian tukkumarkkinatarjousten tekemiseen. Teslan Autonomous Control -algoritmit automatisoivat energiavarojen lähettämisen taloudellisen arvon maksimointia varten. Lisäarvoa asiakkaille tällä hetkellä tuovia Autonomous Control -tuotteita ovat: Autobidder, Opticaster ja Microgrid Controller. Tesla on myös kehittänyt ohjelmiston, jonka avulla uusiutuvia lähteitä voidaan hyödyntää enemmän verkossa. Esimerkkinä voidaan mainita Virtual Machine Mode -ominaisuus.

Teslan ohjelmiston edut

Autobidder

Powerhub

Microgrid Controller

Opticaster

Virtual Machine Mode -ominaisuus

Tesla Energy -ohjelmiston edut

Tesla on maailman ainoa merkittävä vertikaalisesti integroitavien energian varastointiratkaisujen toimittaja. Laitteiden, laiteohjelmistojen ja ohjelmistojen ainutlaatuinen saumaton integrointi tarjoaa alan parasta suorituskykyä, luotettavuutta ja langattomia päivityksiä, jotka takaavat jatkuvia parannuksia ja uusia ominaisuuksia ajan myötä.

Teslan ohjelmisto maksimoi energiatuotteidemme arvon ja auttaa meitä palvelemaan tehokkaasti monipuolista asiakaskuntaa mukaan lukien

  • C&I-kalustonhallintajohtajat
  • Projektikehittäjät (kaupallinen aurinkovoima, mikroverkot)
  • Jakelijat
  • Voimalaitosoperaattorit
  • Sähköyhtiöt ja teollisuus
  • Itsenäiset sähköntuottajat
  • Energiamarkkinoiden kauppiaat

Autobidder

Autobidder tarjoaa itsenäisille sähköntuottajille, sähkölaitoksille ja sijoittajakumppaneille mahdollisuuden hyötyä itsenäisesti akkuihin liittyvästä varallisuudesta. Autobidder on reaaliaikainen kaupankäynti- ja ohjausalusta, joka tarjoaa arvopohjaista omaisuuden hallintaa ja salkun optimointia. Sen avulla omistajat ja operaattorit voivat määrittää toimintastrategiat, jotka maksimoivat tulot heidän liiketoimintatavoitteidensa ja riskinottohalunsa perusteella.

Lisätietoja Autobidderista

Powerhub

Powerhub on edistyksellinen valvonta- ja ohjausalusta hajautettujen energialähteiden, uusiutuvaa energiaa käyttävien voimalaitosten ja mikroverkkojen hallintaan. Laitosten johtajat, voimalaitosten työntekijät ja monenlaiset muut asiakkaat käyttävät Powerhubia toiminnan tehokkuuden, käyttöajan ja resurssien käytön parantamiseksi. Powerhub kattaa kaikki SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) -järjestelmän yleiset elementit ja tarjoaa mahdollisuuden muokata toimintoja pienten, suurten ja virtuaalisten voimalaitosten liiketoimintatarpeiden mukaan.

Powerhub voidaan integroida Autonomous Control -tuotteisiin kokonaisratkaisun tarjoamiseksi, joka täyttää tyypillisen suuren mittakaavan energian varastointiprojektin moninaiset operatiiviset tarpeet.

Lisätietoja Powerhub-järjestelmästä

Microgrid Controller

Microgrid Controller ylläpitää autonomisesti verkon vakautta ja vähentää käyttökustannuksia kaikissa mikroverkossa olevissa energiantuotantolähteissä. Microgrid Controller on täysin integroitu Teslan Powerhub-seuranta-alustaan ja tarjoaa reaaliaikaisen rinnakkaisten verkon muodostavien lähteiden ja vaihtelevan uusiutuvan energian hallinnan sekä älykkään kuorma- ja aurinkoennusteen. Microgrid Controller optimoi kohteet ja järjestelmät, jotka toimivat kokonaan tai osittain verkon ulkopuolella ja tukee varastoinnin, kuorman, aurinkoenergian, muiden generaattoreiden ja saarrekekäyttöön siirtymisen ohjausta.

Lisätietoja Microgrid Controllerista

Opticaster

Opticaster on Teslan älykäs ohjelmisto, joka on suunniteltu maksimoimaan hajautettujen energialähteiden taloudelliset edut ja kestävyystavoitteet. Teslan energiaohjelmiston tärkeimpänä koneoppimis- ja optimointivälineenä se ennustaa ja optimoi energiaa reaaliajassa. Kiinteistöpäälliköt, yritysten omistajat ja uusiutuvien energialähteiden kehittäjät käyttävät Opticasteria energiankulutuksen vähentämiseen, uusiutuvan energian kulutuksen lisäämiseen ja puhtaan sähkön toimittamiseen verkkoon tilanteen vaatiessa.

Lisätietoja Opticasterista

Virtual Machine Mode -ominaisuus

Kun fossiilisten polttoaineiden tuotantoa korvataan yhä enemmän tuuli- ja aurinkoenergialla, verkossa on käytettävissä vähemmän mekaanista inertiaa, jolloin verkosta poistuu luonnollinen vakauspuskuri verkon häiriöiden varalta. Teslan Virtual Machine Mode on suunniteltu vastaamaan näihin vakaushaasteisiin jäljittelemällä virtuaalisesti mekaanista inertiaa. Megapackin sisäänrakennetut invertterit, joissa on Virtual Machine Mode -tila, luovat verkon muodostavaa ja verkkoa vahvistavaa dynamiikkaa, reagoivat lisättyihin ja erotettuihin kuormiin ja ylläpitävät laadukasta jännitettä yhteenliittämiskohdassa. Etelä-Australian osavaltiossa Hornsdale Power Reserve voi yksistään tuottaa jopa 3 000 megawattisekuntia inertiaa Virtual Machine Mode -tilassa eli suunnilleen puolet osavaltion koko inertiatarpeesta.

Pyydä lisätietoja Virtual Machine Mode -ominaisuudesta