3. sukupolven seinäliittimen virranjakotoiminto

Virranjakotoiminto on laiteohjelmiston ominaisuus, jota käyttämällä enintään neljä 3. sukupolven seinäliitintä voi jakaa virtaa ja ladata useita autoja samanaikaisesti. Latausteho on jaettu älykkäästi useiden seinäliittimien kesken, mikä vähentää kunkin auton latausaikaa ja lisää energiantuottoa. Samalla varmistetaan, että yksittäisen sähköasennuksen raja-arvoja ei ylitetä.

 • Virranjakotoiminnon yleiskatsaus
 • Käyttöönotto
 • Vianetsintä
 • Usein kysyttyä
 • Lisäresurssit


 • Virranjakotoiminnon yleiskatsaus

  Mitä virranjakotoiminto tekee?

  Virranjakotoiminto hallitsee älykkäästi tietyn piirin käytettävissä olevaa tehoa. Sen avulla yksittäinen sähköpiiri voi tukea useita 3. sukupolven seinäliittimiä, mikä varmistaa sähköautojesi riittävän latauksen.

  Miten se toimii?

  Virranjakotoiminto hallitsee useiden 3. sukupolven seinäliittimien kokonaistehoa Wi-Fi-yhteyden kautta liitettyjen laitteiden välillä. Virranjakojärjestelmässä on aina yksi 3. sukupolven seinäliitin, jota pidetään "johtajana". Kaikki muut 3. sukupolven seinäliittimet ovat "seuraajia". Johtajan vastuulla on valvoa, kuinka paljon sähkövirtaa kukin seuraaja kulloinkin saa.

  Mitä hyötyä virranjakotoiminnosta on 3. sukupolven seinäliittimen omistajalle?

  Tämä toiminto on erinomainen ratkaisu kotitalouksille, joiden on ladattava useampaa sähköautoa samanaikaisesti mutta joilla ei välttämättä ole tarpeeksi tehoa useille sähköpiireille.

  Takaisin alkuun


  Käyttöönotto

  Kun asennat seinäliittimiä virranjakojakoverkkoon, harkitse Teslan valtuutetun sähköasentajan palkkaamista. Lisätietoja fyysisestä asennuksesta on 3. sukupolven seinäliittimen asennusoppaassa.

  Vaihe 1: Tunnista ja määritä johtava seinäliitin.

  Yksi seinäliitin määrätään johtajaksi, joka huolehtii kaikkien seuraajien määrityksestä ja ohjauksesta. Asenna ja määritä johtaja ensin. Yhdistä ja määritä johtaja noudattamalla johtajan Wi-Fi-verkkoon yhdistämistä koskevia ohjeita.

  Huomautus: Virranjakotoiminto on käytettävissä vain seinäliittimen laiteohjelmistoversiossa 21.18.1 tai sitä uudemmassa versiossa. Lataa uusin laiteohjelmistotiedosto.

  Vaihe 2: Lisää johtavalle seinäliittimelle enintään kolme seuraajaa.

  Napsauta käyttöönottoliitännässä olevaa virranjakokorttia ja lisää seinäliittimiä. Muodosta virranjakoverkko yhdistämällä liittimet langattomasti johtajaan. Tällä hetkellä enintään kolme seuraajaliitintä voidaan yhdistää yhteen johtavaan yksikköön, jolloin saadaan yhteensä neljän seinäliittimen virranjakoverkko.

  Huomautus: Kun seuraajia liitetään, johtaja käynnistyy uudelleen ja Wi-Fi-yhteys katkeaa. Jos yhteys ei palaudu automaattisesti, varmista, että olet edelleen yhdistettynä johtajan Wi-Fi-yhteyteen, ja päivitä sivu.

  Vaihe 3: Aseta verkon rajoitukset.

  Kun kaikki seuraajat on lisätty, aseta verkon rajoitus. Se on kokonaisvirta, joka jaetaan älykkäästi kaikkien laitteiden kesken, jotka lataavat autoja.

  Vähimmäisvirtaraja on 6 ampeeria seinäliitintä kohti. Neljän yksikön verkon vähimmäisraja on 24 ampeeria.

  Verkon enimmäisraja on verkon kaikkien laitteiden tyyppikilven arvojen summa, josta on vähennetty yksi ampeeri. Neljän yksivaiheisen seinäliittimen verkossa voi olla 191 ampeerin enimmäisrajoitus. Jos sähkövirtaa on käytettävissä 192 ampeeria tai enemmän, kaikki yksiköt voivat ladata täydellä teholla eikä virranjakotoimintoa tarvita. Keskustele sähköasentajan kanssa tarkemmin verkon enimmäisrajasta.

  Huomautus: Jos johtajalla ja seuraajilla on eri katkaisijat, sinun on muodostettava erikseen yhteys kuhunkin eri katkaisijaa käyttävään seuraajaan Wi-Fin kautta ja määritettävä sitten oikea katkaisijaraja.

  Esimerkiksi neljän seinäliittimen verkossa, jossa on kaksi 60 ampeerin katkaisijaa, yksi 50 ampeerin katkaisija ja yksi 20 ampeerin katkaisija ja johtajalla on 60 ampeerin katkaisija, muodosta yhteys erikseen seinäliittimiin, joilla on 50 ja 20 ampeerin katkaisijat, ja aseta niiden virtaraja käyttöönottoliitännässä noudattamalla johtajan Wi-Fi-verkkoon yhdistämistä koskevia ohjeita.

  Vaihe 4: Ota virranjakoverkko käyttöön.

  Kun virranjakoverkko on muodostettu (seuraajat on liitetty ja verkon rajoitus asetettu), voit ottaa verkon käyttöön.

  Huomautus: Mikään verkon yksikkö ei voi ladata liitettyjä autoja, jos virranjakotoiminto ei ole käytössä.

  Takaisin alkuun


  Vianetsintä

  Yleisin virranjakoverkon ongelma on tiedonsiirtoyhteyden katkeaminen johtaja- ja seuraajayksikön välillä. Tämä voi johtua virran menetyksestä (seuraajaseinäliitin on poistettu, katkaisija on auki tai muuta vastaavaa) tai Wi-Fi-yhteyden katkeamisesta.

  Jos virranjakoverkossa oleva seinäliitin ei ole käytettävissä, verkko toimii rajoitetusti, jotta se ei ylitä virran raja-arvoa. Voit ratkaista tiedonsiirto-ongelman muodostamalla yhteyden johtajaan ja noudattamalla asennusohjeita. Tämä näyttää, mitkä yksiköt verkossa eivät ole käytettävissä.

  Ohjeita tiedonsiirto-ongelmien ratkaisemiseksi:

  • Varmista, että kaikkiin seinäliittimiin on kytketty virta.

  • Jos seinäliittimesi ovat yhdistettynä kodin Wi-Fi-verkkoon, varmista, että osallistuvien seinäliittimien ja kodin Wi-Fi-verkon välinen signaalinvoimakkuus on riittävä. Varmistaminen tapahtuu tarkastelemalla signaalinvoimakkuutta johtajan määritystoiminnossa.

   Tämä on tärkeää virranjakotoiminnon vakauden kannalta, koska uudelleenkytkentäyritykset tai kanavahypyt häiritsevät verkkoa hetkellisesti. Jos kotisi Wi-Fi-verkko on heikko, johtajan on muodostettava yhteys verkkoon toistuvasti, mikä häiritsee seuraajien toimintaa hetken verran.

  • Varmista, että kodin Wi-Fi-verkko ei ole ruuhkaisella kanavalla. Useimmat Wi-Fi-laitteet vaihtavat kanavia automaattisesti häiriöiden jälkeen, mutta manuaaliset säädöt saattavat silti olla tarpeen. Kaikki virranjakoverkon seinäliittimet toimivat samalla Wi-Fi-kanavalla kuin kotiverkko.

  • Kytke seinäliittimien virta uudelleen nollaamalla katkaisija.

  • Jos seuraaja on poistettu tai vaihdettu, poista se johtajan virranjakoverkosta.

  Harvoissa tapauksissa virranjakamiseen liittyvät ongelmat voivat johtua myös katkaisijan laukeamisesta. Varmista tässä tapauksessa, että jokaisen yksikön virtaraja on määritetty oikein.

  Takaisin alkuun


  Usein kysyttyä

  Voiko virranjakotoimintoa käyttää Tesla-seinäliittimien ja toisen sähköauton latausliittimen välillä?

  Ei. Virranjakotoiminto on yhteensopiva vain 3. sukupolven Tesla-seinäliittimien kanssa.

  Voiko 2. sukupolven ja 3. sukupolven seinäliittimet liittää yhteen virranjakoverkossa?

  Ei. Tämä kokoonpano ei ole tällä hetkellä käytettävissä.

  Vaaditaanko virranjakotoiminnon käyttöön Internet-yhteyttä Wi-Fi-verkon kautta?

  Ei. Virranjako voidaan ottaa käyttöön täysin offline-tilassa ilman ulkoisia yhteyksiä. Laiteohjelmistopäivitysten, uusien ominaisuuksien ja edistyneen tuen vastaanottaminen edellyttää Wi-Fi-yhteyttä.

  Autoni käytettävissä oleva latausvirta muuttuu jatkuvasti, onko tämä normaalia?

  Kyllä. Virranjako toimii siten, että kaikki käytettävissä oleva virta jaetaan mahdollisimman tehokkaasti kunkin auton ottaman todellisen virran perusteella.

  Takaisin alkuun


  Lisäresurssit

  Takaisin alkuun

  Jaa