Autobidder

Autobidder tarjoaa itsenäisille sähköntuottajille, sähkölaitoksille ja sijoittajakumppaneille mahdollisuuden hyötyä itsenäisesti akkuihin liittyvästä varallisuudesta. Autobidder on reaaliaikainen kaupankäynti- ja hallinta-alusta, joka tarjoaa arvopohjaista omaisuuden hallintaa ja salkun optimointia. Sen avulla omistajat ja operaattorit voivat määrittää toimintastrategiat, jotka maksimoivat tulot heidän liiketoimintatavoitteidensa ja riskinottohalunsa perusteella. Autobidder on osa Teslan optimointiohjelmistosarjan Autonomous Control -ratkaisua.

Autobidder toimii menestyksekkäästi Hornsdale Power Reserve (HPR) -järjestelmässä Etelä-Australiassa, ja markkinatarjousten avulla se on lisännyt kilpailua energian hintojen laskemiseksi.

Monetisointia täynnä arvoa

Akut ovat erittäin joustavia resursseja, mutta niiden arvon täysimääräinen hyödyntäminen vaatii älykkäitä strategioita ja ohjelmistoja. Autobidderin avulla akkujen omistajat voivat hyödyntää akkujen arvon hallitsemalla monimutkaista yhteisoptimointia, jota vaaditaan useiden arvovirtojen yhtäaikaiseen hyödyntämiseen:

 • Tukkumarkkinat, mukaan lukien energia, oheispalvelut ja kapasiteetti
 • Siirto- ja jakelutason verkkopalvelut
 • Uusiutuvan energian tuotannon täydentäminen muilla energianlähteillä
 • Kahdenväliset sopimusjärjestelyt
 • Salkun muut tarpeet


Tukkumarkkinoilla Autobidder tarjoaa mahdollisuuden osallistua seuraaviin markkinaoperaatioihin (jos alueellisesti saatavilla):

 • Vuorokausimarkkinat
 • Reaaliaikaiset markkinat
 • Jatkuvat markkinat

Reaaliaikaiset markkinaoperaatiot

Autobidder hallitsee satojen megawattituntien arvoista varallisuutta, jolla on toimitettu gigawattitunneittain sähköverkkopalveluja maailmanlaajuisesti. Autobidder toimii kaikissa mittakaavoissa — mittareiden takana olevista kotijärjestelmien yhdistelmistä aina 100 MW:n energialaitoksiin. Laitteiden ja ohjelmistojen saumattoman integroinnin ansiosta Autobidder kerää luotettavasti tulot heti projektin käyttöönoton jälkeen ja ympäri vuorokauden dynaamisissa ympäristöissä.

Autobidder toimii Teslan erittäin luotettavassa ja turvallisessa pilvi-infrastruktuurissa, joka on suunniteltu suorittamaan laajamittaista monimutkaista laskentaa ja joka pystyy olemaan yhteydessä markkina- ja verkko-operaattoreihin sekä asiakasverkkoihin suojattujen API-rajapintojen kautta.

Koneoppimisen ja optimoinnin algoritmit

Teslan kokeneiden koneoppimisinsinöörien, optimointi-insinöörien ja kaupankäyntiasiantuntijoiden tiimi on luonut kokoelman edistyksellisiä algoritmeja, jotka ohjaavat Teslan akkujen monimutkaista optimaalista toimituskäyttäytymistä.

Algoritmit perustuvat lukuisiin matemaattisiin tekniikoihin, mukaan lukien klassinen tilastotiede, koneoppiminen ja numeerinen optimointi. Kokoelma kykenee suorittamaan seuraavat toiminnot:

 • Hintojen ennustaminen
 • Kuorman ennustaminen
 • Tuotannon ennustaminen
 • Toimituksen optimointi
 • Älykäs tarjoaminen


Autobidderin algoritmit voidaan mukauttaa uusille markkinoille ja palveluille, ja niitä kehitetään jatkuvasti kokemustietojen avulla erinomaisen taloudellisen suorituskyvyn ylläpitämiseksi dynaamisissa markkinaympäristöissä.

Autobidder on suunniteltu täydentämään ja parantamaan ihmisoperaattoreiden toimintaa. Autobidder suorittaa jatkuvasti markkinaliiketoimia käyttämällä numeerista optimointimallia, joka perustuu ihmisoperaattorin asettamiin ja säätämiin parametreihin heijastaen kaupankäyntiosaston suosimia toimintamalleja.

Takuusitoumus

Varallisuuserien omistajat voivat olla varmoja siitä, että Autobidder suojaa energian varastointitakuut. Autobidder hyödyntää Teslan perinpohjaista ymmärrystä akkujärjestelmän fysiikasta aina solutasolle asti ja määrittää aktiivisesti jokaisen mahdollisen toimen kustannukset ja hyödyt, mukaan lukien tulovirrat, takuut ja ylläpitosopimukset, varallisuuserän nettonykyarvon maksimoimiseksi.

Lisätietoja Autobidderista

Ota yhteyttä ja pyydä lisätietoja Autobidder-alustasta ja täydellisestä Tesla Energy -ohjelmistosarjasta.