Takuu

Suoraan Teslalta, liikkeestä, verkosta tai Tesla-sovelluksesta ostettujen Tesla-merkkisten lisävarusteiden tai Tesla-palvelun tai Tesla-korikorjaamon ostamien ja asentamien osien korjaaminen tai vaihtaminen voi kuulua Teslan osien, korin ja maalipinnan korjausten rajoitetun takuun alaisuuteen.

Tämä rajoitettu takuu korvaa korjaus- ja vaihtotyöt, joita tarvitaan sellaisten "vikojen" korjaamiseen, jotka ovat Teslan määrityksen mukaan tapahtuneet normaalissa käytössä. "Vialla" tarkoitetaan takuun alaisen osan täydellistä vikaa tai kyvyttömyyttä suorittaa normaalikäytössä sille tarkoitettuja toimintoja, joka johtuu Teslan valmistaman tai toimittaman osan materiaali- tai valmistusvirheestä. Vika ei ole normaalin käytön ja kulumisen aiheuttamaa suorituskyvyn heikkenemistä. Teslan osien, korin ja maalipinnan korjausten rajoitettu takuu alkaa lisävarusteen ostopäivänä ja on voimassa 1 vuoden. Tiettyjä lisävarusteluokkia koskee oma takuuaika:

Suoraan toimitettavat ajoneuvojen lisävarusteet

Ellei jäljempänä kuvatuista poikkeuksista ja Teslan osien, korin ja maalipinnan korjausten rajoitetusta takuusta muuta johdu, suoraan toimitettavat ajoneuvojen lisävarusteet, jotka eivät vaadi Teslan asennusta, saavat 1 vuoden takuun, jonka lasketaan alkavan lisävarusteen ostopäivämäärästä.

Tuote Kattavuus
Wall Connector Katso kohta Latauslaitteiden rajoitettu takuu
Latausadapterit Katso kohta Latauslaitteiden rajoitettu takuu
Joka sään sisätilojen lattiamatot Rajoitettu käyttöikä
Auton suojukset 3 vuotta
Avainkortit ja -lähettimet 4 vuotta
Kattotelineet ja vetokoukkutelineet 4 vuotta
Puhelintelakka 4 vuotta
Matot 4 vuotta
Model X:n takatavaratilan välipohjan kansi 4 vuotta

Huoltoasennetut ajoneuvojen lisävarusteet

Ellei jäljempänä kuvatuista poikkeuksista ja sovellettavan rajoitetun takuun ehdoista muuta johdu, huoltoasennettujen ajoneuvojen lisävarusteiden takuu on voimassa sen mukaan, mikä tarjoaa asiakkaalle suurimman edun: 1 vuosi lisävarusteen ostopäivästä Teslan osien, korin ja maalipinnan korjausten rajoitetun takuun mukaisesti tai jäljellä oleva aika Uuden ajoneuvon rajoitetusta takuusta.

Tuote Kattavuus
Pyörä- ja rengaspaketit Teslan uuden ajoneuvon rajoitettu takuu* ja Teslan osien, korin ja maalipinnan rajoitettu takuu* eivät kata renkaita, jarrunesteitä eivätkä jarrupaloja.
Model 3 -rata-ajopaketti Teslan uuden ajoneuvon rajoitettu takuu* ja Teslan osien, korin ja maalipinnan rajoitettu takuu* eivät kata renkaita, jarrunesteitä eivätkä jarrupaloja.
Huomautus: Takuukorjauksilla ei voida jatkaa ajoneuvon, sen osien taikka sen lisävarusteiden alkuperäisen rajoitetun takuun kestoa.

* Teslan osien, korin ja maalipinnan korjausten rajoitettu takuu antaa kuljettajalle tiettyjä sopimuksellisia oikeuksia. Nämä oikeudet eivät korvaa tai vaikuta paikallisten lakien mukaisiin pakollisiin lakisääteisiin oikeuksiin. Tämä voi tarkoittaa, että käyttäjällä voi olla paikallisten lakien mukaisia lisäoikeuksia, mukaan lukien mutta niihin rajoittumatta, mahdolliset pakolliset lakisääteiset takuuoikeudet.