Ažuriranja softvera

Teslina se vozila redovno bežično ažuriraju i tako se dodaju nove značajke i poboljšavaju postojeće funkcije putem Wi-Fi mreže.

Instaliranje ažuriranja softvera

Ako želite provjeriti ima li novih ažuriranja softvera, to možete učiniti otvaranjem kartice „Softver” na dodirnom zaslonu. Kad je ažuriranje dostupno, dobit ćete obavijest o tome na središnjem dodirnom zaslonu s dostupnom opcijom instalacije odmah ili kasnije. Ima li dostupnih ažuriranja možete provjeriti i putem aplikacije Tesla. Ako je dostupno neko ažuriranje, prikazat će se odjeljak „Ažuriranje softvera” na glavnoj stranici aplikacije. Da biste osigurali najbržu i najpouzdaniju isporuku ažuriranja softvera, povežite svoj automobil s Wi-Fi mrežom.

Promjena postavki ažuriranja softvera

Postavke ažuriranja softvera možete prilagoditi dodirivanjem opcija „Kontrole” > „Softver” > „Postavke ažuriranja softvera”. Možete birati između mogućnosti „NAPREDNO” ili „STANDARDNO”. Odaberite "NAPREDNO" da biste primali ažuriranja softvera čim postanu dostupna za vašu konfiguraciju vozila i regiju. Ova je značajka dostupna samo s ažuriranjem softvera 2019.16 ili novijim.

U korisničkom priručniku nalaze se detaljne upute za preuzimanje ažuriranja softvera i podešavanje postavki ažuriranja softvera.

Najnovije i najopsežnije informacije, posebno prilagođene za vaše vozilo, potražite u korisničkom priručniku na dodirnom zaslonu u vozilu tako što ćete dodirnuti „Kontrole” > „Usluga” > „Korisnički priručnik”. Podaci su specifični za vaše vozilo, ovisno o značajkama koje ste kupili, konfiguraciji vozila, tržištu na kojem se vozilo prodaje i verziji softvera.

Česta pitanja
Česta pitanja Prikaži sve Sakrij sve