Oplossen van problemen met een Gen 3 Wall Connector

Gen 3 Wall Connectors zijn te herkennen aan het onderdeelnummer op het zijlabel. Dit ziet er als volgt uit: TPN: 1529455-##-#. Klanten wordt aanbevolen een foto te maken van het zijlabel voor hun administratie.

Om problemen met uw Gen 3 Wall Connector op te lossen hebt u de Quickstart Guide, uw smartphone en toegang tot de Wall Connector nodig.Een Wall Connector verbinden met wifi

Gen 3 Wall Connectors ontvangen automatisch firmware-updates wanneer ze zijn verbonden met wifi. Om problemen op te lossen moet u er altijd eerst voor zorgen dat de Gen 3 Wall Connector is verbonden met het lokale wifinetwerk, zodat deze de meest recente firmware kan downloaden voor de beste prestaties en de nieuwste functies.


Stap 1: Verzoek de Wall Connector om zijn wifisignaal uit te zenden.

Houd de knop op de handgreep van de kabel vijf seconden ingedrukt om de Wall Connector te verzoeken zijn wifisignaal uit te zenden.


Stap 2: Controleer of de Wall Connector uitzendt.

Als hij wordt gevoed of de knop van de handgreep van de kabel vijf seconden ingedrukt wordt gehouden, zal de Wall Connector een pulserende groene led weergeven en gedurende 15 minuten zijn eigen wifi access point uitzenden.


Stap 3: Zoek en selecteer met uw telefoon het wifinetwerk van de Wall Connector.

Zoek en selecteer het wifinetwerk van de Wall Connector met de naam TeslaWallConnector_XXXXXX om uw telefoon, tablet of laptop met de Wall Connector te verbinden.

Als het netwerk van de Wall Connector niet wordt weergegeven, zet dan de stroomonderbreker van de Wall Connector even uit en vervolgens weer aan.


Stap 4: Maak een wifiverbinding met de Wall Connector.

Voer het 12-cijferige wachtwoord op de voorkant van de Quickstart Guide van de Wall Connector in om uw telefoon of ander apparaat te verbinden met de Wall Connector.


Stap 5: Scan de QR-code met de camera van uw telefoon of voer het onderstaande IP-adres in een webbrowser in.

Scan terwijl u verbinding hebt met het wifinetwerk van de Wall Connector de bovenstaande QR-code met uw telefooncamera, of voer het IP-adres http://192.168.92.1 in uw webbrowser in om de Wall Connector in te stellen en ervoor te zorgen dat hij verbinding maakt met uw lokale wifinetwerk.


Stap 6: Maak verbinding met uw wifinetwerk om het instellen van uw Wall Connector te voltooien.

Selecteer nu uw wifi-thuisnetwerk. U wordt gevraagd uw wachtwoord in te voeren. Zodra u verbinding hebt met uw wifi-thuisnetwerk verschijnt er een bevestiging dat uw Wall Connector met succes is geïnstalleerd en klaar is om op te laden.

Opmerking: De Wall Connector ondersteunt wifinetwerken met een frequentieband van 2,4 GHz. De Wall Connector ondersteunt op dit moment geen wifinetwerken met een frequentieband van 5,0 GHz.

Terug naar boven


Offline firmware-updates

De beste manier om een Wall Connector up-to-date te houden is om verbinding te maken met het lokale wifinetwerk. Als dit niet mogelijk is, kunnen firmware-updates handmatig worden geïnstalleerd door de onderstaande stappen te volgen:

Stap 1: Download het firmwarebestand.

Sla het bestand lokaal op op het apparaat dat u gaat gebruiken om verbinding te maken met de Wall Connector. We raden aan om een laptop, smartphone of tablet te gebruiken. Download hieronder:

Firmware 22.7.0


Stap 2: Maak verbinding met het wifi access point van de Wall Connector.

Volg de standaardinstructies voor inbedrijfstelling om verbinding te maken met het wifi access point van de Wall Connector. Meer informatie over de netwerknaam (SSID) en het wachtwoord (WPA2) is te vinden in de Quickstart Guide die bij de Wall Connector is geleverd.

Als u niet over een Quickstart Guide beschikt, stuur dan voor assistentie een e-mail naar chargingsupportemea@tesla.com met het aankoopbewijs en het serienummer.


Stap 3: Navigeer naar de updatepagina.

Ga nadat u met het access point van de Wall Connector verbinding hebt gemaakt met een webbrowser naar http://192.168.92.1/service.


Stap 4: Installeer het firmwarebestand.

Selecteer 'Choose file' en upload vervolgens het firmwarebestand voor de Wall Connector. Klik op 'Upload' en wacht maximaal één minuut.


Stap 5: Bevestig de firmware-update.

Er wordt een bericht 'Success' weergegeven als de handmatige firmware-update is gelukt. De Wall Connector wordt mogelijk opnieuw opgestart.

Als er een foutmelding verschijnt, schakel de Wall Connector dan uit en weer in door de stroomonderbreker uit en weer in te schakelen. Probeer vervolgens de firmware-update opnieuw te uploaden.

Terug naar boven

Oplossen van problemen aan de hand van foutcodes van de Wall Connector

In de onderstaande tabel worden veelvoorkomende foutcodes en hun oplossingen weergegeven. Gebruik deze codes om het probleem met uw Wall Connector te diagnosticeren.

Alle rode knippercodes worden een seconde gepauzeerd en vervolgens herhaald.
Status lampje Probleem Oplossing
Lampje uit Probleem met stroomvoorziening, opladen is uitgeschakeld Controleer of de voeding is ingeschakeld. Als het probleem aanhoudt, vraag dan een elektricien om de Wall Connector van de contactdoos te verwijderen en met een multimeter te controleren of er spanning op het aansluitblok staat. Meet de volgende spanningen:
  1. Draad 1 naar Draad 2
  2. Draad 1 naar Aarde
  3. Draad 2 naar Aarde
Continu rood Interne storing, opladen uitgeschakeld Schakel de stroomonderbreker uit, wacht 5 seconden en zet hem weer aan. Zoek als het rode lampje blijft branden het onderdeelnummer en serienummer op en neem contact op met Tesla.
Eén keer rood knipperen

Aardlekcircuitonderbreking als gevolg van een onveilige stroomverbinding, opladen uitgeschakeld.

Inspecteer de handgreep, de kabel, de Wall Connector en de laadpoort van de auto op schade of tekenen van binnendringen van water. Laat een elektricien controleren of de aarde niet rechtstreeks is aangesloten op een stroomdraad in de stroomgroep.

Twee keer rood knipperen

Aardingsprobleem, hoge aardingsweerstand gedetecteerd, opladen uitgeschakeld.

Controleer of de Wall Connector goed is geaard. Voor een goede werking moet de aardeaansluiting aan de voedingszijde worden aangesloten. Controleer alle fysieke verbindingen, inclusief de contactdoosaansluitingen, elektrische panelen (één of meer) en aansluitdozen. Controleer bij stroomvoorzieningen voor thuisgebruik de verbinding tussen aarde en de nulleider op het hoofdpaneel. Neem bij aansluiting op een verlagingstransformator contact op met de fabrikant van de transformator voor aanwijzingen over de aansluiting van de aarde.

Drie keer rood knipperen

Hoge temperatuur gedetecteerd; opladen beperkt of uitgeschakeld

Verbind de Wall Connector met wifi zodat de firmware kan worden geüpdatet naar de meest recente versie.

Controleer de frontplaat en de handgreep van de kabel op overmatige warmte. Laat een elektricien de Wall Connector van de contactdoos halen en controleren of de gebruikte geleiders de juiste maat hebben en of het aansluitblok is vastgedraaid met het voorgeschreven aanhaalmoment.

Drie keer rood knipperen, met op- en neergaande groene verlichting

Hoge temperatuur gedetecteerd; opladen is beperkt

De stroomsterkte voor het opladen is verlaagd vanwege hoge temperaturen.

Verbind de Wall Connector met wifi zodat de firmware kan worden geüpdatet naar de meest recente versie.

Vier keer rood knipperen

Internetverbinding verbroken, online functies uitgeschakeld

Controleer op objecten die de wifi-signaalsterkte in het gebied kunnen verstoren. Controleer of de router van het lokale wifinetwerk werkt. Als het wifi-wachtwoord onlangs is gewijzigd, volg dan de activeringsprocedure op uw mobiele apparaat om de wifi-instellingen bij te werken.

Vijf keer rood knipperen

Communicatieprobleem met energie delen, opladen beperkt

Controleer op objecten die de wifi-signaalsterkte in het gebied kunnen verstoren. Volg de activeringsprocedure op uw mobiele apparaat om de Wall Connectors opnieuw te koppelen voor energie delen.

Zes keer rood knipperen

Te hoge spanning of slechte kwaliteit van het elektriciteitsnet gedetecteerd, opladen uitgeschakeld

Controleer of de voeding nominaal 200-240 volt is. Als het probleem zich blijft voordoen, laat dan een elektricien de Wall Connector van de contactdoos halen en met een multimeter controleren of de spanningen op het aansluitblok aan de specificaties voldoen. Meet de volgende spanningen:

  1. Draad 1 naar Draad 2
  2. Draad 1 naar Aarde
  3. Draad 2 naar Aarde
Zeven keer rood knipperen

Te hoge stroomsterkte voertuig gedetecteerd

Stel de oplaadstroom voor het voertuig lager in. Als het probleem aanhoudt en het aangekoppelde voertuig een Tesla is, noteer dan het VIN van het voertuig en het geschatte tijdstip van de storing en neem contact op met Tesla. Neem contact op met de fabrikant van het voertuig als het voertuig geen Tesla is.

Lees meer over de installatie van de Wall Connector of over hoe u een Wall Connector moet vervangen.

Hebt u andere vragen, neem dan contact op met de Klantondersteuning.

Terug naar boven

Aanvullende informatie


Terug naar boven

Delen