Oplossen van problemen met een Gen 3 Wall Connector

Gen 3 Wall Connectors zijn te herkennen aan het onderdeelnummer op het zijlabel. Dit ziet er als volgt uit: TPN: 1529455-##-#. Klanten wordt aanbevolen een foto te maken van het zijlabel voor hun administratie.

Om problemen met uw Gen 3 Wall Connector op te lossen hebt u de Quickstart Guide, uw smartphone en toegang tot de Wall Connector nodig.Probleemoplossingsproces

Stap 1: Klik op de knop Diagnose hieronder als er een probleem is met uw Wall Connector.

Stap 2: U wordt gevraagd om in te loggen op uw Tesla-account en enkele basale stappen te doorlopen waarmee het probleem mogelijk opgelost kan worden.

Stap 3: Als uw probleem nog steeds niet is opgelost, brengen wij u in contact met een medewerker van technische support.

Opmerking: Als u uw wachtwoord bent vergeten of kwijtgeraakt en geen toegang hebt tot uw Quickstart Guide, gebruik dan de onderstaande Diagnose-knop. Houd het Tesla-onderdeelnummer en Tesla-serienummer bij de hand.

Diagnose

Een Wall Connector activeren

Gen 3 Wall Connectors ontvangen automatisch firmware-updates wanneer ze zijn verbonden met wifi. Om problemen op te lossen moet u er altijd eerst voor zorgen dat uw Gen 3 Wall Connector op de juiste manier in bedrijf is gesteld, zodat deze op de juiste manier kan opladen en de meest recente firmware kan downloaden voor de beste prestaties en de nieuwste functies.

Let op: Zorg er voordat u de onderstaande stappen uitvoert voor dat u het wachtwoord van uw wifi-thuisnetwerk bij de hand hebt en dat uw Wall Connector is losgekoppeld van uw voertuig. Houd uw Wall Connector gedurende het gehele inbedrijfstellingsproces losgekoppeld van uw voertuig.

Stap 1: Verzoek uw Wall Connector om zijn wifisignaal uit te zenden.

Ga naar uw stroomonderbrekerpaneel en schakel de onderbreker vijf seconden uit. Let gedurende deze tijd op de stroomsterkte van de onderbreker die uw elektricien voor de unit heeft geïnstalleerd.

Houd als de stroomonderbreker niet toegankelijk is de knop op de handgreep van de laadkabel vijf seconden ingedrukt om de Wall Connector zijn wifisignaal uit te laten zenden. Zodra alle lampjes zijn gaan branden, kunt u de knop loslaten.

Stap 2: Controleer of de Wall Connector uitzendt.

Blijf gedurende dit gehele proces bij uw Wall Connector staan. Nadat de bovenstaande procedure om de stroom uit en in te schakelen of de knop in te drukken is voltooid, geeft de Wall Connector een knipperende groene LED weer en zendt hij gedurende maximaal 15 minuten zijn eigen wifi access point uit, afhankelijk van de firmwareversie.

Stap 3: Zoek en selecteer met uw telefoon het wifinetwerk van de Wall Connector.

Zoek in de instellingen van uw telefoon het wifi-netwerk van de Wall Connector met de naam TeslaWallConnector_XXXXXX op en selecteer dit. Maak vervolgens met uw telefoon, tablet of laptop verbinding met de Wall Connector.

Als het netwerk van de Wall Connector niet wordt weergegeven, ga dan terug naar stap 1. Als u de onderbreker uitschakelt, ga dan terug naar de Wall Connector om er zeker van te zijn dat de lampjes zijn uitgegaan. Schakel vervolgens de onderbreker weer in en keer weer terug naar de Wall Connector.

Stap 4: Maak een wifiverbinding met de Wall Connector.

Voer het 12-cijferige WPA2-wachtwoord op de voorkant van de Quickstart Guide van de Wall Connector in om uw telefoon of ander apparaat te verbinden met de Wall Connector. Dit wachtwoord is hoofdlettergevoelig. Als u eerder verbinding hebt gemaakt met het netwerk TeslaWallConnector_XXXXXX, wordt u mogelijk niet om een wachtwoord gevraagd en maakt uw apparaat mogelijk automatisch verbinding met dit netwerk.

Als u uw wachtwoord kwijt bent en geen toegang hebt tot uw Quickstart Guide, gebruik dan de diagnosetool. Zorg ervoor dat u uw Tesla-onderdeelnummer en Tesla-serienummer bij de hand hebt.

Let op: Als het gebruikte apparaat een waarschuwing geeft dat het wifinetwerk niet is verbonden met internet, is dat normaal en geen probleem. Ga verder door verbonden te blijven met het wifinetwerk van de Wall Connector. Als het apparaat automatisch terugkeert naar een bekende wifiverbinding, kan het nodig zijn om de vliegtuigmodus in te schakelen of het thuisnetwerk van het apparaat te verwijderen totdat de inbedrijfstelling is voltooid.

Stap 5: Scan de QR-code met de camera van uw telefoon of voer het onderstaande IP-adres in een webbrowser in.

Scan terwijl u verbinding hebt met het wifinetwerk van de Wall Connector de bovenstaande QR-code met uw telefooncamera, of voer handmatig het IP-adres http://192.168.92.1 in uw webbrowser in om de Wall Connector in te stellen en ervoor te zorgen dat hij verbinding maakt met uw lokale wifinetwerk.

Opmerking: Zorg ervoor dat u een webbrowser gebruikt, zoals Google Chrome of Safari, en geen zoek-app.

Er moet een pagina verschijnen met de onderstaande opties:

Als de voorpagina van de wizard niet volledig wordt geladen, wijzig de URL dan in http://192.168.92.1/installation en tik op 'Verder'.

Stap 6: Ga vervolgens naar 'Installatie'.

Selecteer in de vervolgkeuzelijst het land waar u woont. Bevestig in de vervolgkeuzelijst voor de stroomonderbreker het ampèrage van de stroomonderbreker waarop de Wall Connector is aangesloten en klik op 'Opslaan'.

Stap 7: Maak verbinding met uw wifinetwerk om het instellen van uw Wall Connector te voltooien.

Als de voorpagina van de wizard wederom niet volledig wordt geladen, wijzig de URL dan in http://192.168.92.1/wifi en tik op 'Verder'.

Selecteer 'Wi-Fi' op de voorpagina en wacht tot uw wifi-thuisnetwerk wordt weergegeven. Als het niet verschijnt, tik dan op 'Opnieuw scannen.' U wordt gevraagd om het wachtwoord van uw thuisnetwerk in te voeren.

Zodra er verbinding is met uw wifinetwerk, verschijnt er een pagina met uw netwerkgegevens. Controleer ter bevestiging dat uw Wall Connector volledig is aangesloten of er vinkjes staan naast 'Verbonden met Tesla' en 'Verbonden met internet'.

Als u 1) uw netwerk niet in de lijst ziet staan nadat u op 'Opnieuw scannen' hebt getikt of 2) geen vinkjes ziet die uw verbindingen bevestigen nadat u hebt geprobeerd verbinding te maken, controleer dan de instellingen van uw netwerkbeveiliging om er zeker van te zijn dat het onderstaande is ingesteld:

  • 2,4 GHz wifi: geen gedeelde netwerken van 5,0 of 6,0 GHz
  • WPA2-beveiliging: geen gedeelde WPA2/3-netwerken
  • Geen filtering van MAC-adressen
  • Geen contentfiltering

Neem indien nodig contact op met uw internetprovider of routerfabrikant om deze beveiligings- en netwerkinstellingen te verifiëren.

Terug naar boven

Offline firmware-updates

De beste manier om een Wall Connector up-to-date te houden is om verbinding te maken met het lokale wifinetwerk. Als dit niet mogelijk is, kunnen firmware-updates handmatig worden geïnstalleerd door de onderstaande stappen te volgen:

Stap 1: Download het firmwarebestand.

Sla het bestand lokaal op op het apparaat dat u gaat gebruiken om verbinding te maken met de Wall Connector. We raden aan om een laptop, smartphone of tablet te gebruiken. Download hieronder:

Firmware updates 23.8.2


Stap 2: Maak verbinding met het wifi access point van de Wall Connector.

Volg stap 1 t/m 6 hierboven om de installatie in bedrijf te stellen. In de bij de Wall Connector geleverde Quickstart Guide vindt u meer informatie over de netwerknaam (SSID) en het wachtwoord (WPA2).

Opmerking: als de Quickstart Guide niet beschikbaar is en u uw wachtwoord niet kunt vinden, gebruik dan de diagnosetool. Zorg ervoor dat u uw Tesla-onderdeelnummer en Tesla-serienummer bij de hand hebt.


Stap 3: Navigeer naar de updatepagina.

Ga nadat u met het access point van de Wall Connector verbinding hebt gemaakt met een webbrowser naar http://192.168.92.1/update of http://192.168.92.1/service.


Stap 4: Installeer het firmwarebestand.

Selecteer 'Choose file' en upload vervolgens het firmwarebestand voor de Wall Connector. Klik op 'Upload' en wacht maximaal één minuut.


Stap 5: Bevestig de firmware-update.

Als de handmatige firmware-update is gelukt, wordt dat bevestigd met een melding. De Wall Connector wordt mogelijk opnieuw opgestart.

Als er een foutmelding verschijnt, schakel de Wall Connector dan uit en weer in door de stroomonderbreker uit en weer in te schakelen. Probeer vervolgens de firmware-update opnieuw te uploaden.

Terug naar boven

Oplossen van problemen aan de hand van foutcodes van de Wall Connector

In de onderstaande tabel worden veelvoorkomende foutcodes en hun oplossingen weergegeven. Gebruik deze codes om het probleem met uw Wall Connector te diagnosticeren.

Alle rode knippercodes worden een seconde gepauzeerd en vervolgens herhaald.
Status lampje Probleem Oplossing
Lampje uit Probleem met stroomvoorziening, opladen is uitgeschakeld Controleer of de voeding is ingeschakeld. Als het probleem aanhoudt, vraag dan een elektricien om de Wall Connector van de contactdoos te verwijderen en met een multimeter te controleren of er spanning op het aansluitblok staat. Meet de volgende spanningen:
  1. Draad 1 naar Draad 2
  2. Draad 1 naar Aarde
  3. Draad 2 naar Aarde
Continu rood Interne storing, opladen uitgeschakeld Schakel de stroomonderbreker uit, wacht 5 seconden en zet hem weer aan. Zoek als het rode lampje blijft branden het onderdeelnummer en serienummer op en neem contact op met Tesla.
Eén keer rood knipperen

Aardlekcircuitonderbreking als gevolg van een onveilige stroomverbinding, opladen uitgeschakeld.

Inspecteer de handgreep, de kabel, de Wall Connector en de laadpoort van de auto op schade of tekenen van binnendringen van water. Laat een elektricien controleren of de aarde niet rechtstreeks is aangesloten op een stroomdraad in de stroomgroep.

Twee keer rood knipperen

Aardingsprobleem, hoge aardingsweerstand gedetecteerd, opladen uitgeschakeld.

Controleer of de Wall Connector goed is geaard. Voor een goede werking moet de aardeaansluiting aan de voedingszijde worden aangesloten. Controleer alle fysieke verbindingen, inclusief de contactdoosaansluitingen, elektrische panelen (één of meer) en aansluitdozen. Controleer bij stroomvoorzieningen voor thuisgebruik de verbinding tussen aarde en de nulleider op het hoofdpaneel. Neem bij aansluiting op een verlagingstransformator contact op met de fabrikant van de transformator voor aanwijzingen over de aansluiting van de aarde.

Drie keer rood knipperen

Hoge temperatuur gedetecteerd; opladen beperkt of uitgeschakeld

Verbind de Wall Connector met wifi zodat de firmware kan worden geüpdatet naar de meest recente versie.

Controleer de frontplaat en de handgreep van de kabel op overmatige warmte. Laat een elektricien de Wall Connector van de contactdoos halen en controleren of de gebruikte geleiders de juiste maat hebben en of het aansluitblok is vastgedraaid met het voorgeschreven aanhaalmoment.

Drie keer rood knipperen, met op- en neergaande groene verlichting

Hoge temperatuur gedetecteerd; opladen is beperkt

De stroomsterkte voor het opladen is verlaagd vanwege hoge temperaturen.

Verbind de Wall Connector met wifi zodat de firmware kan worden geüpdatet naar de meest recente versie.

Vier keer rood knipperen

Internetverbinding verbroken, online functies uitgeschakeld

Controleer op objecten die de wifi-signaalsterkte in het gebied kunnen verstoren. Controleer of de router van het lokale wifinetwerk werkt. Als het wifi-wachtwoord onlangs is gewijzigd, volg dan de activeringsprocedure op uw mobiele apparaat om de wifi-instellingen bij te werken.

Vijf keer rood knipperen

Communicatieprobleem met energie delen, opladen beperkt

Controleer op objecten die de wifi-signaalsterkte in het gebied kunnen verstoren. Volg de activeringsprocedure op uw mobiele apparaat om de Wall Connectors opnieuw te koppelen voor energie delen.

Zes keer rood knipperen

Te hoge spanning of slechte kwaliteit van het elektriciteitsnet gedetecteerd, opladen uitgeschakeld

Controleer of de voeding nominaal 200-240 volt is. Als het probleem zich blijft voordoen, laat dan een elektricien de Wall Connector van de contactdoos halen en met een multimeter controleren of de spanningen op het aansluitblok aan de specificaties voldoen. Meet de volgende spanningen:

  1. Draad 1 naar Draad 2
  2. Draad 1 naar Aarde
  3. Draad 2 naar Aarde
Zeven keer rood knipperen

Te hoge stroomsterkte voertuig gedetecteerd

Stel de oplaadstroom voor het voertuig lager in. Als het probleem aanhoudt en het aangekoppelde voertuig een Tesla is, noteer dan het VIN van het voertuig en het geschatte tijdstip van de storing en neem contact op met Tesla. Neem contact op met de fabrikant van het voertuig als het voertuig geen Tesla is.

Lees meer over de installatie van de Wall Connector of over hoe u een Wall Connector moet vervangen.

Hebt u andere vragen, neem dan contact op met de Klantondersteuning.

Terug naar boven

Aanvullende informatie


Terug naar boven

Delen