Gebruiksvoorwaarden

Betalingsvoorwaarden

Algemeen

Deze betalingsvoorwaarden beschrijven uw overeenkomst om te betalen voor huidige en toekomstige goederen en diensten, samen met eventuele kosten of vergoedingen die door ons worden toegepast met betrekking tot goederen of diensten. In deze betalingsvoorwaarden betekenen 'wij' en 'ons' de entiteit van de Tesla-groep hoofdzetel die de goederen en diensten in uw land levert.

Om gebruik te kunnen maken van bepaalde diensten, zoals Supercharging, gemachtigde automatische of eenmalige betalingen, en abonnementen, geeft u Tesla toestemming om bedragen te reserveren, te beheren en te innen via de door u opgegeven betaalwijze onder deze betalingsvoorwaarden. Tesla kan deze voorwaarden van tijd tot tijd aanpassen en eventuele wijzigingen zijn van kracht zodra ze op deze pagina zijn gepubliceerd.

Wanneer u een betaalwijze aan uw Tesla-account toevoegt, zoals een creditcard, kan bepaalde informatie waaronder, maar niet beperkt tot apparaatlocatie, het identificatienummer van het apparaat en kaartgegevens, naar Tesla worden verzonden en met onze betalingsverwerker worden gedeeld. Kaartgegevens worden tijdens de transmissie gecodeerd en Tesla heeft geen toegang tot het feitelijke kaartnummer. Wanneer de opgeslagen betaalwijze of een nieuwe creditcard wordt gebruikt voor de aanschaf van goederen en diensten op een door Tesla gehoste website of toepassing, worden de benodigde gegevens voor betalingsverwerking gedeeld met onze wereldwijde verwerkers en bankpartners om uw betaling te verwerken, om te voldoen aan financiële richtlijnen, fraude te voorkomen en om eventuele betalingsproblemen op te lossen. Als u betaalt met behulp van uw bankrekeninggegevens, worden deze gegevens door Tesla in een gecodeerd format opgeslagen, zodat onbevoegde toegang zonder specifieke toestemming wordt voorkomen. Voor informatie over de manier waarop we uw betalingsgegevens gebruiken, verwijzen we naar het Privacybeleid van Tesla.

U moet ten minste één geldige betaalwijze hebben toegevoegd aan uw Tesla-account. Bij eventuele ontvangen diensten kunnen kosten in rekening worden gebracht en geïnd via uw opgeslagen betaalwijze, en deze kosten kunnen ook belastingen omvatten, zoals vereist door de wet. Indien uw account- en betalingsgegevens niet correct, volledig en actueel zijn, bijvoorbeeld wanneer uw opgeslagen betaalwijze ongeldig of verlopen is, hebt u mogelijk geen toegang meer tot of kunt u geen gebruik meer maken van bepaalde diensten zoals Supercharging.  

Als u opdracht geeft tot een bankbetaling, bijvoorbeeld een automatische overschrijving of machtiging, en indien wettelijk verplicht, zullen wij u ten minste drie dagen vóór de vervaldatum van de betaling en ten minste één dag voordat de betaling wordt geïnd informeren. U kunt deze machtiging op elk moment wijzigen of intrekken met een opzegtermijn van dertig (30) dagen. U hebt bepaalde verhaalrechten als een afschrijving niet in overeenstemming is met deze overeenkomst, zoals het recht op terugstorting in het geval van een niet-gemachtigde incasso die niet in overeenstemming is met deze voorwaarden. Neem contact op met uw financiële instelling voor meer informatie over uw verhaalrechten.

Voor kosten die automatische betalingen ondersteunen, begrijpt u dat de betaling via uw betaalwijze zal worden geïnd telkens wanneer uw dienst aan het eind van de voorgeschreven periode automatisch wordt verlengd, tenzij deze ten minste vierentwintig (24) uur vóór het eind van de huidige facturatieperiode wordt uitgeschakeld. U kunt automatische betalingen op ieder moment beheren of uitschakelen in uw Tesla-account.

Personen die u toestemming hebt gegeven om uw voertuig te gebruiken, mogen ook gebruikmaken van de diensten die worden beschreven in deze betalingsvoorwaarden. In dergelijke gevallen blijft u naar Tesla toe verantwoordelijk voor de betaling van de toepasselijke kosten en mag Tesla betaling van u verlangen via de betaalwijze die is opgeslagen in uw Tesla-account. U kunt een overzicht van transacties bekijken in uw Tesla-account. 

Als een poging om een betaling van u via de in uw Tesla-account opgeslagen betaalwijze te innen, mislukt, gaat u ermee akkoord dat Tesla het verschuldigde bedrag voor goederen of diensten geheel of gedeeltelijk kan terugvorderen, zoals uiteengezet in deze clausule. Als we geen betaling kunnen innen, kunnen we contact met u opnemen via de informatie die in ons systeem staat, of een betalingsverzoek doen wanneer we diensten aan u verlenen. Als u inbreuk maakt op deze betalingsvoorwaarden, bijvoorbeeld door bedragen waarvan de betalingstermijn is verstreken en die niet zijn aangevochten niet te betalen, kunnen we het gebruik van de gerelateerde diensten voor uw voertuig beperken of blokkeren totdat de betalingsproblemen zijn opgelost. 

Supercharger

Idle Fee. Ten behoeve van anderen die een Supercharger moeten gebruiken, vragen we u uw voertuig te verplaatsen wanneer het klaar is met opladen. Om dit aan te moedigen, berekenen we een 'idle fee' voor de tijd dat uw voertuig geparkeerd staat aan een Supercharger terwijl het opladen al is voltooid. Deze kosten worden kwijtgescholden als u uw voertuig binnen vijf minuten na het opladen verplaatst. Bovendien zullen deze kosten niet in rekening worden gebracht wanneer minder dan de helft van de Superchargers op uw locatie bezet is. Alle voertuigen zijn onderhevig aan idle fees, ongeacht wanneer uw voertuig is aangeschaft en of het een Tesla is of een niet-Tesla. Om idle fees te voorkomen, raden we u aan uw voertuig in de gaten te houden wanneer u een Supercharger gebruikt en wordt aanbevolen om gebruik te maken van de mobiele Tesla-app om de oplaadstatus van uw voertuig bij te houden.

'Idle fees' worden per minuut berekend. Het idle fee-tarief voor elke locatie kan van tijd tot tijd veranderen. U vindt de laatste informatie hierover in de speldpop-up op de kaart (toegankelijk via de navigatietoepassing op het touchscreen van uw Tesla-voertuig of in de Tesla-app). Door het voertuig aan de Supercharger te laten staan nadat het opladen is voltooid, gaat u akkoord met de 'idle fee' die in de pop-up op de kaart wordt vermeld. Raadpleeg onze supportpagina over 'idle fees' voor meer informatie.

Pay Per Use.  Supercharging is beschikbaar op basis van 'pay per use' voor alle Tesla-voertuigen die na 15 januari 2017 zijn besteld en op voertuigen die zijn besteld voor 15 januari 2017, maar die na 15 april 2017 zijn gebouwd. Alle tegoeden voor gratis Supercharging die worden verstrekt bij aankoop van een voertuig of als referral-voordeel, inclusief jaarlijkse verlenging van tegoeden, vervallen aan het einde van de opgegeven periode of bij verkoop of overdracht van het voertuig, afhankelijk van wat zich het eerst voordoet. Tegoeden voor gratis Supercharging kunnen niet worden overgedragen aan enige volgende voertuigeigenaar of aan enig ander voertuig. 

Voertuigen die niet van Tesla zijn, kunnen gebruikmaken van het Supercharger-netwerk op basis van 'pay per use' (betaling per gebruik). Supercharger-stations die beschikbaar zijn voor niet-Tesla-voertuigen, worden aangegeven in de Tesla-app en omvatten mogelijk niet alle locaties. Om een niet-Tesla-voertuig op te laden, moet u de Tesla-app downloaden en een Tesla-account maken. U moet dan een geldige betaalwijze opslaan in uw Tesla-account en deze zal worden gebruikt voor alle eenmalige of herhaalde betalingen, en u dient akkoord te gaan met deze betalingsvoorwaarden. Wij plaatsen een tijdelijke betalingsautorisatie op uw betaalwijze aan het begin van elke laadsessie en geven de autorisatie vrij wanneer uw laadsessie is voltooid en met succes is betaald. 

Tesla biedt een optioneel Supercharger-lidmaatschap aan waarmee niet-Tesla-voertuigen kunnen opladen tegen lagere 'pay per use'-tarieven dan gebruikelijk. Een afzonderlijk lidmaatschap is vereist voor elk Tesla-account en elk lidmaatschap is beperkt tot maximaal vijf Supercharger-oplaadsessies per dag. Het lidmaatschap wordt automatisch maandelijks verlengd tegen een tarief dat aan het begin van elke maand in rekening wordt gebracht. Lidmaatschapstarieven en gegevens voor aanmelding zijn beschikbaar in de Tesla-app.

De rekeneenheid en het tarief voor 'pay per use' voor elke locatie kunnen van tijd tot tijd wijzigen. U vindt de laatste informatie hierover in de speldpop-up op de kaart (toegankelijk via de navigatietoepassing op het touchscreen van uw Tesla-voertuig of in de Tesla-app). De speldpop-ups op de kaart op het touchscreen van het Tesla-voertuig tonen de tarieven voor Tesla-voertuigen. Tarieven voor niet-Tesla-voertuigen worden weergegeven in speldpop-ups op de kaart in de Tesla-app van Tesla-accounthouders (en tonen de tarieven voor leden of niet-leden, afhankelijk van wat van toepassing is op de Tesla-account). Door uw voertuig op een bepaalde locatie op te laden, accepteert u het oplaadtarief dat via de pop-up op de kaart wordt aangegeven. Raadpleeg onze supportpagina over Superchargers voor meer informatie.

Behalve voor zover bepaald in de toepasselijke wetgeving, is Tesla niet aansprakelijk voor enige schade of verlies als gevolg van uw gebruik van het Supercharger-netwerk of de betalingsprocessen van Tesla. Wij bieden geen garantie of verklaring dat een Supercharger op elk moment beschikbaar zal zijn voor gebruik.


Supercharger Fair Use Policy

We zijn voortdurend bezig om ons wereldwijde netwerk van Supercharger-stations uit te breiden om langeafstandsreizen mogelijk te maken en om oplaadmogelijkheden te creëren voor degenen zonder oplaadmogelijkheden thuis of op werk, waardoor de wereldwijde transitie naar duurzame energie wordt bespoedigd.

Om ervoor te zorgen dat de Superchargers beschikbaar zijn voor hun beoogde doel, verzoeken wij u om geen gebruik te maken van een Supercharger-station indien uw voertuig wordt gebruikt voor commerciële doeleinden (zoals een taxi of voor het delen van ritten via diensten zoals Uber of Lyft), tenzij u oplaadt op basis van 'pay per use'.

Indien u uw voertuig oplaadt op een manier die in strijd is met deze Supercharger Fair Use Policy, kunnen wij u verzoeken dit gedrag aan te passen. Ook kunnen wij andere maatregelen nemen om de beschikbaarheid van Superchargers voor hun beoogde doel te waarborgen, zoals het beperken of blokkeren van het gebruik van Supercharger-stations door uw voertuig.

Dit beleid is van toepassing op alle Superchargers wereldwijd, en op alle Tesla-voertuigen, nieuw of gebruikt, die gekocht zijn na 15 december 2017, hetzij van Tesla, hetzij van een derde.

Oplaadalternatieven: wij moedigen het commercieel gebruik van Tesla voertuigen aan, in combinatie met daarvoor geschikte en bestemde oplaadmethoden. Neem contact op met uw lokale verkoper voor informatie over het overstappen naar opladen op basis van 'pay per use' of naar andere voertuig- en oplaadopties die bij u passen. Voor vragen over thuis opladen kunt u contact opnemen via charginginstallation@tesla.com.