Oplossen van problemen met een Wall Connector

Wall Connectors zijn te herkennen aan het onderdeelnummer op het zijlabel. Dit ziet er als volgt uit: TPN: 1529455-##-#. Klanten wordt aanbevolen een foto van het zijlabel te maken voor hun administratie.

Om problemen met uw Wall Connector op te lossen hebt u de Quickstart Guide, uw mobiele apparaat en toegang tot uw Wall Connector nodig.

Ondersteuning bij het oplossen van problemen

Volg deze stappen om problemen met uw Wall Connector op te lossen:

 1. Klik op de Diagnose-knop hieronder als er een probleem is met uw Wall Connector.
 2. U wordt gevraagd om in te loggen op uw Tesla-account en enkele basale stappen te doorlopen waarmee het probleem mogelijk opgelost kan worden.
 3. Als uw probleem nog steeds niet is opgelost, brengen wij u in contact met een medewerker van de technische ondersteuning.

Opmerking: Als u uw wachtwoord bent vergeten of kwijtgeraakt en geen toegang hebt tot uw Quickstart Guide, gebruik dan de onderstaande Diagnose-knop. Houd het Tesla-onderdeelnummer en Tesla-serienummer bij de hand.

Tesla-app voor Wall Connector

Gebruik de Tesla-app om uw Wall Connector aan te sturen, te programmeren en er gegevens van te bekijken, ongeacht of u een Tesla of een elektrisch voertuig van een ander merk bezit. Volg om de installatie van uw Wall Connector te voltooien de aanbevolen stappen om uw Wall Connector te registreren en te verbinden met het wifinetwerk van uw woning.

Installateurs kunnen het inbedrijfstellingsproces voltooien in de Tesla One-app, inclusief het selecteren van instellingen van de stroomonderbreker, het instellen van het energiebeheer en het verbinding maken met wifi.

Inbedrijfstelling en verbinding maken met wifi

Aan de hand van de onderstaande stappen kunt u uw Wall Connector in bedrijf stellen en in verbinding brengen met uw wifinetwerk. Als u of uw installateur uw Wall Connector al hebt geregistreerd en er verbinding mee hebt gemaakt in de Tesla-app, hoeft u de onderstaande stappen niet meer uit te voeren.

Wall Connectors ontvangen automatisch firmware-updates wanneer ze zijn verbonden met wifi. Om problemen op te lossen moet u er altijd eerst voor zorgen dat uw Wall Connector op de juiste manier in bedrijf is gesteld, zodat deze op de juiste manier kan opladen en de meest recente firmware kan downloaden voor de beste prestaties en de nieuwste functies.

Let op: Zorg er voordat u de onderstaande stappen uitvoert voor dat u uw Quickstart Guide en het wachtwoord van uw wifi-thuisnetwerk bij de hand hebt en dat uw Wall Connector is losgekoppeld van uw voertuig. Houd uw Wall Connector gedurende het gehele inbedrijfstellingsproces losgekoppeld van uw voertuig. Als u uw wachtwoord bent vergeten of kwijtgeraakt en geen toegang hebt tot uw Quickstart Guide, gebruik dan de onderstaande Diagnose-knop. Houd het Tesla-onderdeelnummer en Tesla-serienummer bij de hand.

Om uw Wall Connector in bedrijf te stellen, wordt de instelling voltooid in de Tesla One-app.

Om Wall Connector in bedrijf te stellen, scant u de QR-code op de voorkant van de Quickstart Guide voor de installatie die in de verpakking wordt meegeleverd. Deze QR-code biedt de unieke inloggegevens om verbinding te maken met de unit.

Zodra het instellen is voltooid in de Tesla One-app kunnen particuliere klanten hun Wall Connector registreren in de Tesla-app om toegang te krijgen tot extra functies, waaronder oplaadstatistieken en -geschiedenis.

Bekijk de onderstaande video voor meer informatie over de inbedrijfstelling van Wall Connector.

Opmerking: In deze video ziet u een elektrische installatie in de VS. Het inbedrijfstellingsproces blijft echter hetzelfde.

Verbind Wall Connector met het lokale wifinetwerk zodat hij automatisch firmware-updates kan ontvangen. Er zullen in de loop van de tijd nieuwe voorzieningen en functionaliteiten worden uitgerold.

Offline firmware-updates

De beste manier om uw Wall Connector up-to-date te houden is om verbinding te maken met het lokale wifinetwerk. Als dit niet mogelijk is, kunt u firmware-updates handmatig installeren door de volgende stappen te volgen:

 1. Download het firmwarebestand.
  Sla het bestand lokaal op op het apparaat dat u gaat gebruiken om verbinding te maken met uw Wall Connector. We raden u aan een mobiel apparaat, tablet of laptop te gebruiken. Download hieronder:
  Firmware 23.24.4
 2. Maak verbinding met het wifi toegangspunt van uw Wall Connector.
 • Volg stap 1 t/m 6 hierboven om de installatie in bedrijf te stellen. In de bij uw Wall Connector geleverde Quickstart Guide vindt u meer informatie over de netwerknaam (SSID) en het wachtwoord (WPA2).
 • Opmerking: Als de Quickstart Guide niet beschikbaar is en u uw wachtwoord niet kunt vinden, gebruik dan de diagnosetool. Houd het Tesla-onderdeelnummer en Tesla-serienummer bij de hand.
 1. Navigeer naar de updatepagina.
 1. Installeer het firmwarebestand.
 • Selecteer 'Bestand kiezen' en upload vervolgens het firmwarebestand voor de Wall Connector. Klik op 'Upload' en wacht maximaal één minuut.
 1. Bevestig de firmware-update.
 • Als de handmatige firmware-update is gelukt, wordt dat bevestigd met een melding. Uw Wall Connector wordt mogelijk opnieuw opgestart.
 • Als er een foutmelding verschijnt, schakel uw Wall Connector dan uit en weer in door de stroomonderbreker uit en weer in te schakelen. Probeer vervolgens de firmware-update opnieuw te uploaden.
Oplossen van problemen aan de hand van foutcodes van de Wall Connector

In de onderstaande tabel worden veelvoorkomende foutcodes en hun oplossingen weergegeven. Gebruik deze codes om het probleem met uw Wall Connector te diagnosticeren.

Alle rode knippercodes worden een seconde gepauzeerd en vervolgens herhaald.

Status lampje Probleem Oplossing
Lampje uit Probleem met stroomvoorziening, opladen is uitgeschakeld Controleer of de voeding is ingeschakeld. Als het probleem aanhoudt, vraag dan een elektricien om de Wall Connector van de contactdoos te verwijderen en met een multimeter te controleren of er spanning op het aansluitblok staat. Meet de volgende spanningen:

1. Draad 1 naar draad 2
2. Draad 1 naar massa
3. Draad 2 naar massa
Continu rood Interne storing, opladen uitgeschakeld Schakel de stroomonderbreker uit, wacht 5 seconden en zet hem weer aan. Zoek als het rode lampje blijft branden het onderdeelnummer en serienummer op en neem contact op met Tesla.
Eén keer rood knipperen Aardlekcircuitonderbreking als gevolg van een onveilige stroomverbinding, opladen uitgeschakeld. Inspecteer de handgreep, de kabel, de Wall Connector en de laadpoort van de auto op schade of tekenen van binnendringen van water. Laat een elektricien controleren of de aarde niet rechtstreeks is aangesloten op een stroomdraad in de stroomgroep.
Twee keer rood knipperen Aardingsprobleem, hoge aardingsweerstand gedetecteerd, opladen uitgeschakeld. Controleer of de Wall Connector goed is geaard. Voor een goede werking moet de aardeaansluiting aan de voedingszijde worden aangesloten. Controleer alle fysieke verbindingen, inclusief de contactdoosaansluitingen, elektrische panelen (één of meer) en aansluitdozen. Controleer bij stroomvoorzieningen voor thuisgebruik de verbinding tussen aarde en de nulleider op het hoofdpaneel. Neem bij aansluiting op een verlagingstransformator contact op met de fabrikant van de transformator voor aanwijzingen over de aansluiting van de aarde.
Drie keer rood knipperen Hoge temperatuur gedetecteerd; opladen beperkt of uitgeschakeld Verbind de Wall Connector met wifi zodat de firmware kan worden geüpdatet naar de meest recente versie.
Controleer de frontplaat en de handgreep van de kabel op overmatige warmte. Laat een elektricien de Wall Connector van de contactdoos halen en controleren of de gebruikte geleiders de juiste maat hebben en of het aansluitblok is vastgedraaid met het voorgeschreven aanhaalmoment.
Drie keer rood knipperen, met op- en neergaande groene verlichting Hoge temperatuur gedetecteerd; opladen is beperkt De stroomsterkte voor het opladen is verlaagd vanwege hoge temperaturen.
Verbind de Wall Connector met wifi zodat de firmware kan worden geüpdatet naar de meest recente versie.
Vier keer rood knipperen Internetverbinding verbroken, online functies uitgeschakeld Controleer op objecten die de wifi-signaalsterkte in het gebied kunnen verstoren. Controleer of de router van het lokale wifinetwerk werkt. Als het wifi-wachtwoord onlangs is gewijzigd, volg dan de activeringsprocedure op uw mobiele apparaat om de wifi-instellingen bij te werken.
Vijf keer rood knipperen Communicatieprobleem met energie delen, opladen beperkt Controleer op objecten die de wifi-signaalsterkte in het gebied kunnen verstoren. Volg de activeringsprocedure op uw mobiele apparaat om de Wall Connectors opnieuw te koppelen voor energie delen.
Zes keer rood knipperen Te hoge spanning of slechte kwaliteit van het elektriciteitsnet gedetecteerd, opladen uitgeschakeld Controleer of de voeding nominaal 200-240 volt is. Als het probleem zich blijft voordoen, laat dan een elektricien de Wall Connector van de contactdoos halen en met een multimeter controleren of de spanningen op het aansluitblok aan de specificaties voldoen. Meet de volgende spanningen:

1. Draad 1 naar draad 2
2. Draad 1 naar massa
3. Draad 2 naar massa
Zeven keer rood knipperen Te hoge stroomsterkte voertuig gedetecteerd Stel de oplaadstroom voor het voertuig lager in. Als het probleem aanhoudt en het aangekoppelde voertuig een Tesla is, noteer dan het VIN van het voertuig en het geschatte tijdstip van de storing en neem contact op met Tesla. Neem contact op met de fabrikant van het voertuig als het voertuig geen Tesla is.