Beregne din leveringsdato

Når du legger inn bestillingen, vil du ha muligheten til å oppgi en foretrukket leveringsdato. Denne datoen stilles som standard til den tidligst mulige datoen og kan forlenges opptil tre måneder. Denne fleksibiliteten er nyttig når man samkjører levering av Tesla med slutten av din nåværende bilavtale.

Omtrent en og en halv måned før produksjonsoppstart av din Tesla, vil du bli tildelt et identifikasjonsnummer for kjøretøy (VIN). Nummeret er ofte påkrevd av forsikringsselskaper og finansieringsbanker.

Din nåværende estimerte leveringsdato kan bli funnet i Tesla-konto , og denne datoen vil trolig endres flere ganger mellom din bestillings- og leveringsdato. Det er vanskelig å anslå en nøyaktig leveringsdato før produksjonsoppstart av din Model S. Leveringsdatoer endres basert på produksjonsplaner og tilgjengelighet, og påvirkes ytterligere av logistikk for transport av din Model S. Alle kunder betaler det samme leverings- og dokumentasjonsgebyret.

Tilfredshetsgarantisten vil bekrefte opphentingsavtalen når Model S-bilen er produsert og klarstilt. Ved eventuelle spørsmål, kan du ringe +47 21 95 92 12.

Nøkkelord: 

Del denne siden