Softwareoppdateringer

Biler fra Tesla mottar jevnlig OTA-oppdateringer som legger til nye egenskaper og forbedrer eksisterende funksjonalitet via Wi-Fi. Når en oppdatering er tilgjengelig, vil du bli varslet på berøringsskjermen, med mulighet til å installere umiddelbart eller velge et senere tidspunkt.

Få mer informasjon om programvareversjon 10.0.


Ofte stilte spørsmål

Hvordan finner jeg produktmerknadene for den nyeste programvareoppdateringen?
For å få tilgang til de siste versjonene for bilen din, trykk på 'Programvare' > 'Versjonsinformasjon'.

Hva er OTA-oppdateringer`?
OTA-oppdateringer introduserer nye funksjoner til bilen din og forbedrer funksjonaliteten. De gjør bilen tryggere og mer kapabel over tid. Hvis bilen din trenger en programvareoppdatering, vil Tesla varsle deg via berøringsskjermen og Tesla-mobilappen. Varselet informerer deg også om oppdateringens estimerte tid.

Hvordan får jeg programvareoppdateringer og hvor lang tid tar de?
Bilen mottar disse oppdateringene automatisk når du er koblet til Wi-Fi. Når du mottar varsel om tilgjengelig oppdatering, kan du velge å installere den umiddelbart eller på et senere tidspunkt. Programvareoppdateringen kan variere tidsmessig, og varselet gir deg en tidsestimering. Det tar lengre tid for biler som ikke er koblet til Wi-Fi å motta oppdateringer.

Kan jeg kjøre bilen min under en programvareoppdatering?
Bilen vil ikke kunne kjøre under en programvareoppdatering. Vi anbefaler at du planlegger programvareoppdateringene når du ikke trenger å kjøre bilen og er koblet til Wi-Fi.

Kan jeg avbestille en programvareoppdatering når den begynner? Hvordan kan jeg fortsette når jeg er klar?
Programvareoppdateringen kan ikke avbestilles etter oppstart. Det er imidlertid mulig å avbryte oppdateringsnedlastingen med påfølgende feilfungerende omstart. Hvis du mener programvareoppdateringen mislyktes før fullføring, ber vi deg ringe Teslas Customer Support.

Du kan for øvrig planlegge programvareoppdateringen på et tidspunkt som er praktisk for deg, og når Teslaen din er koblet til Wi-Fi.

Hvordan starter jeg programvareoppdateringen på nytt hvis den forrige mislyktes?
Hvis du mener programvareoppdateringen mislyktes, ber vi deg ringe Customer Support for å be om omstart.

Hvordan kan jeg bekrefte hvilken programvareversjon jeg har?
For å sjekke den nyeste programvareversjonen på bilen din, trykk på 'Programvare' på berøringsskjermen.

Hvorfor fikk jeg en oppdatering, men kan ikke se noen endringer?
Alle Tesla-bilene er designet for å forbedres over tid med regelmessige programvareoppdateringer. Noen oppdateringer inneholder mindre egenskapsforbedringer og feilutbedringer, og vil kanskje ikke omfatte merkbare endringer av bilens atferd.

Vil bilen min lades under installasjon av ny programvare?
Bilen din vil ikke lades under installasjon av en OTA-oppdatering. Hvis du installerer en programvareoppdatering under lading, avslutter bilen din ladingen for å utføre oppdateringen. Tesla-bilen din gjenopptar ladingen automatisk ved fullført oppdatering.

Kjøretøyet eller berøringsskjermen svarer ikke etter programvareoppdateringen. Hvordan feilsøker jeg?
Noen funksjoner kan være utilgjengelige hvis programvareoppdateringen ikke er fullført. Bekreft først at du har mottatt varselet 'Software Update Complete' på Tesla-mobilappen. Hvis du ikke mottok varselet og det er mindre enn 30 minutter siden du startet installasjonen, er det mulig at den ikke ble fullført.

Når oppdateringen er fullført, og hvis bilen eller berøringsskjermen ikke svarer, prøver du følgende:

  • Utfør omstart av berøringsskjermen: hold foten på bremsen mens du holder de to blahjulknappene (omtrent 20 sekunder) på rattet til Teslas 'T' vises på berøringsskjermen.
  • Utfør omstart av instrumentpanelet (kun Model S og X): hold foten på bremsen mens du holder de to blahjulknappene (omtrent 20 sekunder) til Teslas 'T' vises på berøringsskjermen.
  • Du kan også slå av kjøretøyet for å feilsøke. For å slå av i Model S og Model X, gå til 'Controls' > 'E-Brake and Power Off' > 'Power off and confirm'. Trykk på bremsepedalen for å slå av kjøretøyet.

Hvordan feilsøker jeg problemer med medieavspilling etter en programvareoppdatering?
Hvis du opplever problemer med Bluetooth-tilkoblingsmulighetene, prøver du å avpare og pare Bluetooth-enheten igjen. Når det gjelder andre problemer med medieavspilling, kan du utføre en omstart av berøringsskjermen som beskrevet ovenfor.

Hvordan feilsøker jeg problemer med nøkkelløs tilgang etter programoppdateringen?
Når det gjelder problemer med tilgang til bilen, skal du først kontrollere at du har korrekte innstillinger for nøkkelløs tilgang aktivert. Hvis du bruker 'Phone as Key'-funksjonen, sikre at telefonen vises som telefonen din i 'Phone as Key'-innstillingene og at Tesla-mobilappen kjører i bakgrunnen. Hvis problemet vedvarer, slå Bluetooth-forbindelsen for enhetene dine på og av. Du må ellers pare telefonen din som nøkkelen på nytt.

Hvis ingen av de ovenforgitte feilsøkingsalternativene fungerer, ber vi deg ringe nummeret til Teslas Customer Support spesifikt for landet ditt.

Nøkkelord: 

Del denne siden