Instructies voor het laden

Laadcontact openen

Het laadcontact bevindt zich links van de Model S, achter een klepje in het achterlicht. Parkeer de Model S zo, dat de laadkabel lang genoeg is om gemakkelijk bij het laadcontact te kunnen.

Druk, terwijl de Model S in de parkeerstand staat, op de knop op de Tesla-laadkabel en laat deze los om het klepje van het laadcontact te openen.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opmerking
Als de laadkabel zich in de buurt van het klepje van het laadcontact bevindt, kunt u op de knop op de laadkabel drukken om het klepje van het laadcontact te openen wanneer de Model S is vergrendeld of er zich geen geldige sleutel in de buurt bevindt.
laadkabel met een pijl die naar de knop wijst.

U kunt het klepje van het laadcontact ook op een van de volgende manieren openen:

 • Tik op het touchscreen op het laadpoortpictogram (bliksemschicht).
 • Navigeer op het touchscreen naar Bediening > Opladen > Laadpoort openen.
 • Druk op de laadpoortklep wanneer de Model S ontgrendeld is.
 • Houd op de de toets voor de achterbak 1 tot 2 seconden ingedrukt.
 • Gebruik spraakbediening om de klep van het laadcontact te openen (zie Spraakbediening). U kunt ook spraakbediening gebruiken om de klep van het laadcontact te sluiten en om het opladen te starten of te stoppen.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opmerking
De onderstaande afbeelding is uitsluitend bedoeld ter verduidelijking. Afhankelijk van uw land en de productiedatum kan het laadcontact van uw auto enigszins verschillen.
auto met openen van het laadcontact.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opmerking
Het controlelampje van het laadcontact gaat branden zodra het klepje geopend wordt. Als er niet binnen enkele minuten nadat u het klepje van het laadcontact hebt geopend, een laadkabel op het laadcontact wordt aangesloten, wordt het klepje van het laadcontact gesloten. Open dan het klepje opnieuw via het touchscreen.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opmerking
Bij extreem lage temperaturen of vorst kan de laadpoortvergrendeling vastvriezen. In gevallen waarin u de laadkabel niet kunt aansluiten of verwijderen of superchargen niet werkt omdat de vergrendeling is vastgevroren, kunt u uw mobiele Tesla-app gebruiken om uw auto gedurende ongeveer 30 tot -45 minuten voor te verwarmen op HI (u moet de mobiele app gebruiken om de auto voor te verwarmen; het werkt niet wanneer u de climate control met het touchscreen op HI zet). Dit kan helpen om het ijs op de laadpoortvergrendeling te ontdooien, zodat de laadkabel kan worden verwijderd of aangesloten.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Let op!
Probeer het klepje van het laadcontact nooit met kracht te openen.

Aansluiten

U kunt desgewenst het laadniveau en de laadstroom instellen via het touchscreen (zie Oplaadinstellingen).

Om de auto op te laden bij een openbaar laadstation, sluit u de juiste adapter aan op de laadpoort van de auto en sluit u vervolgens de laadconnector van het station aan op de adapter. De meest gangbare verloopstekker(s) voor het desbetreffende land van bestemming worden geleverd. Afhankelijk van de laadapparatuur die u gebruikt, kan het noodzakelijk zijn om het laden te starten en te stoppen met behulp van een bedieningsorgaan op de laadapparatuur.

Sluit de mobile connector altijd eerst aan op de voedingsbron en daarna pas op het laadcontact van de Model S.

Houd de connector recht voor het laadcontact en steek deze dan in het contact. Als de connector op de juiste wijze is aangesloten, start het opladen van de Model S automatisch nadat:

 • De connector vergrendeld is;
 • De auto in stand P (Parkeren) staat;
 • De batterij verwarmd of gekoeld is, indien nodig. Als de batterij opgewarmd of afgekoeld moet worden, kan het even duren voordat het laden begint.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opmerking
Als de Model S op een laadstation is aangesloten maar niet daadwerkelijk aan het laden is, gebruikt de auto energie van de laadapparatuur en niet van de batterij. Als u bijvoorbeeld het touchscreen gebruikt terwijl de Model S is geparkeerd en wordt opgeladen, dan haalt de Model S zijn energie uit de laadapparatuur en niet uit de batterij.

In sommige gevallen, wanneer de Model S is aangesloten op de laadapparatuur maar zeer weinig energie verbruikt, kan de energie echter rechtstreeks van de batterij worden onttrokken. Als u de Model S bijvoorbeeld enkele dagen aangesloten laat zitten zonder deze te gebruiken, kan deze geleidelijk een kleine hoeveelheid energie rechtstreeks uit de batterij trekken om voertuigsystemen te ondersteunen.

Zodra de batterij voldoende is ontladen, wordt deze weer opgeladen tot de limiet. Afhankelijk van wanneer u controleert, is de batterij mogelijk nog niet voldoende ontladen om een laadcyclus te activeren. Hierdoor kan deze iets onder de laadlimiet liggen, zelfs nadat het apparaat gedurende een lange periode is aangesloten. Dit is normaal en de Model S begint opnieuw met opladen zodra deze voldoende is ontladen. U kunt desgewenst de Model S ook loskoppelen en vervolgens weer aansluiten op de oplader om handmatig een nieuwe oplaadcyclus te starten.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Let op!
De connector van de laadkabel kan de lak beschadigen als deze tegen de Model S stoot.

Verlichting laadcontact

Wacht enkele seconden nadat u de laadkabel hebt aangesloten op de Model S en controleer of de laadpoortverlichting groen knippert en uw voertuig wordt opgeladen. Als de verlichting oranje of rood is, los het probleem dan op voordat u het voertuig verlaat, om zeker te zijn van een geslaagde oplaadsessie.

 • WIT (OF LICHTBLAUW): Het klepje van het laadcontact is open. Model S is gereed voor opladen en de connector is niet aangesloten, of het laadcontact is ontgrendeld en de connector kan worden verwijderd.
 • BLAUW: De oplader is aangesloten, maar de Model S wordt niet opgeladen (bijvoorbeeld wanneer gepland opladen actief is).
 • KNIPPEREND BLAUW: Model S communiceert met de oplader, maar is nog niet begonnen met opladen (bijvoorbeeld wanneer uw auto zich voorbereidt voor het opladen).
 • GROEN - KNIPPEREND: Bezig met laden. Het groene licht knippert langzamer naarmate de batterij van de Model S verder opgeladen wordt.
 • GROEN - CONSTANT: Laden voltooid.
 • ORANJE - CONSTANT: De connector is niet goed aangesloten. Houd de stekker recht voor het contact en steek deze dan volledig in het laadcontact.
 • ORANJE - KNIPPEREND: Model S wordt opgeladen met een verlaagde stroomsterkte (alleen AC-laden).
 • ROOD: Er is een storing geconstateerd en het opladen is gestopt. Kijk op het instrumentenpaneel of het touchscreen of er een waarschuwing wordt weergegeven.

Status van het laden

Zodra het klepje van het laadcontact geopend wordt, verschijnt de laadstatus op het instrumentenpaneel.

Schermafbeelding van de oplaadstatus met bijschriften.
 1. Rijafstand: Geeft de totale geschatte rijafstand die of energiepercentage dat (afhankelijk van uw weergave-instellingen) beschikbaar is weer.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Opmerking
  Om de weergave van eenheden van energie te veranderen, tikt u op Bediening > Scherm > Energieweergave.
 2. Status van het laden: Berichten over de status van het laden (zoals het superchargen, laadschema) worden hier weergegeven (zie Gepland opladen en Gepland vertrek).
 3. Tijd resterend: De geschatte resterende tijd om tot uw ingestelde limiet op te laden (zie Oplaadinstellingen).
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Opmerking
  Bij opladen naar 100%, kan het zijn dat de auto blijft opladen met laag vermogen nadat wordt weergegeven dat het opladen is voltooid. Dit is normaal. Omdat de toegevoegde energie voorbij dit punt laag is, is doorgaan met opladen met vol vermogen doorgaans niet voordelig.
 4. Laadsnelheid: De huidige laadsnelheid waarmee de auto wordt opgeladen.
 5. Gewonnen bereik: Geschatte toename in afstand die met de laadsessie is bereikt.
 6. Laden: Het nominale vermogen van de lader.

Tijdens het laden

Tijdens het laden is een groen pulserend licht zichtbaar in het laadcontact en wordt de actuele laadstatus weergegeven op het instrumentenpaneel Het groene licht van het laadcontact knippert steeds langzamer naarmate de batterij verder opgeladen wordt. Als de batterij helemaal opgeladen is, brandt de verlichting constant.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opmerking
Als de Model S afgesloten is, brandt de laadcontactverlichting niet.

Als er een storing wordt geconstateerd, gaat de rode verlichting van het laadcontact branden. Kijk op het instrumentenpaneel of het touchscreen of er een waarschuwing over deze storing wordt weergegeven. Zoiets kan gebeuren bij bijvoorbeeld een stroomstoring. Als er sprake is van een stroomstoring, wordt het opladen automatisch hervat zodra de stroomvoorziening hersteld is.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opmerking
Het is normaal dat u geluid hoort tijdens het laden. Met name bij hoge stroomsterkten gaan de aircocompressor en ventilator werken om de batterij voldoende te koelen.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opmerking
De werking van de airconditioning wordt in het algemeen niet beïnvloed door het opladen. Onder sommige omstandigheden (bijvoorbeeld bij opladen met een hoge stroomsterkte op een zeer warme dag), kan de lucht die uit de ventilatieopeningen komt echter minder koel zijn dan verwacht en wordt er een bericht weergegeven op het instrumentenpaneel. Dit is normaal en zorgt ervoor dat de batterij tijdens het opladen op de juiste temperatuur wordt gehouden, zodat u zeker bent van optimale prestaties en een lange levensduur.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Attentie
Spuit nooit vloeistof (bijv. met een hogedrukspuit) in de richting van het laadcontact tijdens het opladen. Dit kan leiden tot ernstig letsel of schade aan de auto, laadapparatuur of andere eigendommen.

Opladen stoppen

U kunt het opladen op elk willekeurig moment stoppen door de laadkabel los te maken of door Opladen stoppen op het touchscreen te kiezen.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opmerking
Om te voorkomen dat de laadkabel door onbevoegden wordt losgetrokken, blijft de laadkabel vergrendeld en moet de Model S ontgrendeld zijn of moet uw sleutel in de buurt aanwezig zijn om de laadkabel los te kunnen maken.

De laadkabel losmaken:

 1. Houd de knop van de connectorgreep ingedrukt om de vergrendeling vrij te geven.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Opmerking
  U kunt de vergrendeling ook ontgrendelen via het touchscreen of de mobiele app, of door de knop voor de achterbak op de sleutel ingedrukt te houden. Als uw auto is uitgerust met een gemotoriseerd laadcontact, kunt u ook op de knop links van het laadcontact drukken om de vergrendeling te ontgrendelen.
 2. Trek de connector uit het laadcontact.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opmerking
U kunt het klepje van het laadcontact ook op een van de volgende manieren sluiten:
 • Tik op het laadcontactpictogram (bliksemschicht) in het voertuigstatusoverzicht op het touchscreen.
 • Navigeer op het touchscreen naar Bediening > Opladen > Laadpoort sluiten.
 • Gebruik spraakbediening om de klep van het laadcontact te sluiten (zie Spraakbediening).
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opmerking
U kunt het klepje van het laadcontact ook op een van de volgende manieren sluiten:
 • Tik op het laadcontactpictogram (bliksemschicht) in het voertuigstatusoverzicht op het touchscreen.
 • Navigeer op het touchscreen naar Bediening > Opladen > Laadpoort sluiten.
 • Gebruik spraakbediening om de klep van het laadcontact te sluiten (zie Spraakbediening).
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Let op!
Tesla adviseert met klem om de Model S op het laadstation aangesloten te laten als de auto niet gebruikt wordt. Zo blijft de batterij in topconditie.

Oplaadinstellingen

Krijg toegang tot de oplaadinstellingen door te tikken op Bediening > Opladen wanneer de Model S in de stand P (parkeren) staat. U kunt ook op het oplaadpictogram op het touchscreen tikken om de oplaadinstellingen te openen.

Voertuig- en oplaadinstellingen
 1. Rijafstand: Geeft de totale geschatte beschikbare rijafstand weer.
 2. Limiet instellen: Zet de schuifregelaar voor opladen op het gewenste niveau. De gekozen instelling geldt voor de eerstvolgende laadsessie en toekomstige geplande laadsessies.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Opmerking
  Tesla raadt aan het volledige oplaadniveau van de batterij te beperken tot minder dan 90% voor dagelijks gebruik en alleen op te laden tot 100% als dit nodig is voor een lange rit.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Opmerking
  Een deel van de batterij wordt mogelijk blauw weergegeven. Dat duidt erop dat een klein deel van de energie in de batterij niet beschikbaar is omdat de batterij koud is. Dat is normaal en geen reden tot bezorgdheid. Wanneer de batterij is opgewarmd, wordt het blauwe deel niet meer weergegeven.

U kunt de oplaadinstellingen verder aanpassen:

 • Laadstroom op deze locatie: Het laden gebeurt met de maximum stroomsterkte (afhankelijk van de laadkabel) behalve wanneer de laadstroom vooraf lager werd ingesteld. Tik op de toets - of + om de stroomsterkte te veranderen (bijvoorbeeld in gevallen waarbij het lichtnet waar ook andere apparatuur op is aangesloten, overbelast dreigt te raken). De laadstroom kan nooit hoger ingesteld worden dan het maximum van de aangesloten laadkabel. Als de laadstroom wordt aangepast, wordt dat in het geheugen van de Model S opgeslagen. De volgende keer hoeft de laadstroom bij hetzelfde laadstation dan niet meer aangepast te worden.

  Wanneer u de auto oplaadt met de Mobile Connector en huishoudelijke stopcontacten, selecteert de auto mogelijk automatisch een standaard oplaadstroom. U kunt deze standaard stroomsterkte vervangen door een hogere waarde door de instelling Stroom op deze locatie te wijzigen of via de mobiele app.

  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Opmerking
  Als de Model S wordt geladen en onverwachte schommelingen in toegevoerd vermogen detecteert, wordt de laadstroom automatisch met 25% verminderd. Een stroom van 40 ampère wordt bijvoorbeeld verminderd tot 30 ampère. Deze automatische stroomvermindering verhoogt de betrouwbaarheid en veiligheid wanneer zich een extern probleem voordoet (bijvoorbeeld: wanneer een bedradingssysteem, stopcontact, adapter of snoer zijn nominale capaciteit niet kan leveren). Als voorzorgsmaatregel slaat de Model S de verlaagde stroom op wanneer de auto de stroom van de locatie automatisch verlaagt. Hoewel u de stroom handmatig kunt verhogen, adviseert Tesla om te laden met de lagere stroom totdat het onderliggende probleem is opgelost en de laadlocatie een constante stroom kan leveren.
 • Laadpoort openen, laadpoort ontgrendelen en stoppen met opladen: Als u de auto niet oplaadt, tikt u op Laadpoort openen of Laadpoort ontgrendelen om de klep van de laadpoort te openen of de oplaadkabel te ontgrendelen van de laadpoort. Gebruik Opladen stoppen wanneer u klaar bent met opladen.
 • Plannen: Afhankelijk van de instelling die u kiest door te tikken op Overschakelen op Gepland vertrek/Gepland opladen, wordt een vertrektijd voor wanneer de auto moet zijn voorverwarmd en/of opgeladen of een geplande begintijd voor het opladen weergegeven (zie Gepland opladen en Gepland vertrek).
 • Supercharging: Geeft de gebruikskosten van Supercharger, de locatie, de begintijd van het opladen en een schatting van de kosten van de sessie weer (zie Supercharger-tarieven).
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Opmerking
  Om filevorming bij drukke Supercharger-locaties tegen te gaan, wordt het opladen van uw auto mogelijk beperkt tot 80% wanneer u Reisplanner niet gebruikt (indien beschikbaar in uw land). Zie Reisplanner).

Supercharger-tarieven

Als u de auto oplaadt bij een Tesla Supercharger, wordt informatie over de laadsessie onder in het laadscherm weergegeven. Deze informatie bevat de locatie, de begintijd van het opladen en een schatting van de kosten van de sessie. Als u stopt met superchargen, worden de geschatte kosten van de sessie weergegeven totdat een nieuwe Supercharger-sessie begint. Als het opladen gratis is, wordt bij de geschatte kosten het getal nul weergegeven.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opmerking
Geschatte kosten kunnen afwijken van de uiteindelijke werkelijke kosten van de Supercharger-sessie. U vindt de eindprijzen voor Supercharging-sessies in uw Tesla-account.
Er worden extra kosten gerekend nadat het opladen is voltooid of, bij een druk Supercharger-station, nadat de limiet voor oponthoud voor uw auto is verstreken. Superchargers zijn bedoeld voor snelladen en deze kosten moedigen bestuurders aan om hun auto te verplaatsen wanneer het opladen is voltooid. De kosten voor een locatie, inclusief of idle fees of kosten voor oponthoud van toepassing zijn, vindt u in het pop-upscherm voor de locatie op het touchscreen (zie Laadpunten) of in de mobiele Tesla-app.
 • Idle fees zijn van toepassing wanneer de helft of meer van de Superchargers op een locatie bezet zijn en lopen op zodra de auto zijn oplaadlimiet heeft bereikt. De mobiele Tesla app geeft een melding wanneer het opladen bijna is voltooid en opnieuw een melding wanneer het opladen is voltooid. Er worden extra meldingen verzonden wanneer 'idle fees' worden gerekend. 'Idle fees' komen te vervallen wanneer u uw auto binnen vijf minuten verplaatst of wanneer het opladen is voltooid.
 • Alleen Verenigde Staten: Kosten voor oponthoud zijn van toepassing bij bepaalde Supercharger-locaties die vaak druk zijn. Kosten voor oponthoud lopen op wanneer het station de capaciteit heeft bereikt en het oplaadniveau van de batterij van de auto hoger is dan de limiet voor oponthoud. De kosten worden de eerste vijf minuten kwijtgescholden en vervolgens in rekening gebracht totdat de auto is verplaatst.

Meld u aan bij uw Tesla-account om tarieven en gegevens van Supercharger-sessies te bekijken, te zien hoeveel gratis krediet u nog heeft, een betaalmethode in te stellen en betalingen te verrichten. Nadat een betaalwijze is opgeslagen, worden de bedragen in het vervolg automatisch afgeschreven.

Laadpunten van derden

Afhankelijk van marktregio, voertuigconfiguratie, etc., is iedere Tesla voorzien van een North American Charging Standard (NACS)-laadcontact. Dit is een oplaadsysteem dat is ontwikkeld door Tesla en in populariteit toeneemt bij oplaadstations van derden. Deze stations zijn voorzien van een NACS-aansluiting, waardoor geen afzonderlijke adapter nodig is.

Elke Tesla kan worden opgeladen met Tesla-stations (bijvoorbeeld een Supercharger, Wall Connector of Mobile Connector), maar uw voertuig is mogelijk niet uitgerust met de benodigde hardware voor het gebruik van sommige DC-snellaadstations van derden met NACS-aansluiting. In die gevallen lijkt de aansluiting compatibel, maar wanneer u de Model S aansluit, wordt uw voertuig niet opgeladen. Dit komt doordat de Model S ook een CCS-communicatieprotocol moet ondersteunen (een veelgebruikt oplaadsysteem voor sommige laadstations van derden) om te kunnen opladen met DC-snelladers met NACS-aansluiting van derden.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opmerking
Om te kunnen opladen met laadstations van derden met een CCS-aansluiting, is een adapter nodig en moet mogelijk de hardware van uw voertuig achteraf worden aangepast om het CCS-communicatieprotocol te ondersteunen.

Als uw wilt zien of uw voertuig al kan communiceren met CCS, navigeer dan naar Bediening > Software > Aanvullende voertuiginformatie > Ondersteuning CCS en NACS DC-snelladen bij derden:

CCS-laadstation:
NACS-laadstation:
 • Ingeschakeld: Model S ondersteunt het CCS-communicatieprotocol en kan opladen bij elk CCS-laadstation (adapter nodig) NACS-laadstation van derden.
 • Niet ingeschakeld: Uw voertuig biedt momenteel geen ondersteuning voor het CSS-communicatieprotocol voor NACS- en CSS-laadstations. Gebruik de mobiele app om te zien of u in aanmerking komt voor een serviceafspraak om dit mogelijk te maken door een aanpassing van hardware. Beschikbaarheid van deze aanpassing kan variëren.
 • Niet compatibel: Model S kan het CSS-communicatieprotocol niet ondersteunen en kan niet opladen met NACS- of CSS-laadstations van derden.

Laadkabel handmatig ontgrendelen

Als de normale methoden voor het ontgrendelen van een laadkabel van het laadcontact (met de ontgrendelknop van de connector, het touchscreen of de mobiele app) niet werken, probeer dan de toets voor de achterbak op de afstandsbediening 1 tot 2 seconden ingedrukt te houden. Als de kabel nog steeds niet ontgrendelt, volg dan voorzichtig de volgende stappen:

 1. Controleer op het laadscherm of touchscreen of de Model S niet actief wordt opgeladen. Tik indien nodig op Opladen stoppen.
 2. Open de achterbak.
 3. Opende klep aan de linkerzijde van het bekledingspaneel van de achterbak.
  klep op het bekledingspaneel van de achterbak.
 4. Duw de hendel voor handmatige ontgrendeling van het laadcontact naar de voorkant van de auto om de laadkabel te ontgrendelen.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  Attentie
  U mag de oranje hoogspanningskap niet aanraken of verwijderen. Het niet opvolgen van deze instructies kan leiden tot een elektrische schok en ernstig letsel.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Opmerking
  Heeft uw auto geen hendel voor handmatige ontgrendeling van het laadcontact heeft, stop dan met de procedure en neem contact op met uw dichtstbijzijnde Service Center.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Opmerking
  De positie van de hendel voor handmatige ontgrendeling kan per land verschillen.
  Afbeelding van de handmatige ontgrendeling die wordt bewogen.
 5. Trek de laadkabel uit het laadcontact.
 6. Sluit de klep aan de linkerzijde van het bekledingspaneel van de achterbak.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Let op!
De ontgrendelingshendel is alleen ontworpen voor gevallen waarin de laadkabel niet op de normale manieren kan worden losgekoppeld van het laadcontact. Continugebruik kan schade toebrengen aan de ontgrendelingshendel of laadapparatuur.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Attentie
Voer deze procedure niet uit terwijl uw voertuig wordt opgeladen of wanneer er oranje stroomleidingen blootliggen. Het niet opvolgen van deze instructies kan leiden tot een elektrische schok en ernstig letsel of beschadiging van het voertuig. Neem contact op met uw dichtstbijzijnde Service Center als u niet zeker weet hoe u deze procedure veilig kunt uitvoeren.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Attentie
Probeer de laadkabel niet te verwijderen op hetzelfde moment waarop u de ontgrendelingshendel naar de voorkant van de auto duwt. Duw de ontgrendelingshendel altijd naar de voorkant van de auto en houd de hendel vast voordat u de laadkabel uit het laadcontact verwijdert. Het niet opvolgen van deze instructies kan leiden tot een elektrische schok en ernstig letsel.

Aanbevelingen voor opladen

 • Voorkom dat de batterij te ver leeg raakt (het batterijpictogram wordt geel wanneer de resterende capaciteit van de batterij daalt tot 20% of lager).
 • Raadpleeg de informatie op het touchscreen van de auto (ga naar Bediening > Opladen) of de mobiele app (raak het pictogram Opladen aan) voor de aanbevolen dagelijkse laadlimieten en de laadlimieten voor de rit.
 • Controleer, nadat u het voertuig hebt aangesloten en voordat u wegloopt, of de laadpoortverlichting groen knippert (wat betekent dat de Model S wordt opgeladen). Als het opladen van de Model S niet na enkele seconden begint, is de connector mogelijk niet volledig in de laadpoort gestoken of wordt het opladen mogelijk verhinderd door een ander probleem. Kijk of op het touchscreen een waarschuwing met meer informatie wordt weergegeven.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Opmerking
  Als de laadpoortverlichting oranje knippert, wordt de Model S opgeladen met een verlaagde stroomsterkte. Als de laadpoortverlichting continu blauw brandt, is de oplader aangesloten, maar wordt het voertuig niet opgeladen (bijvoorbeeld wanneer gepland opladen of gepland vertrek is ingeschakeld). Zie #GUID-8A7ADED2-211B-41BF-8595-BC3EF5B09C92 voor meer informatie.
Tips voor snelladen:
 • Zoek snelladers door te filteren op drie bliksemschichten in de zoekbalk van het navigatiesysteem.
 • Navigeer naar snelladers, zodat de hoogspanningsbatterij kan worden voorverwarmd. Door een optimale temperatuur van de batterij kan het opladen worden versneld.
 • Doorgaans verloopt het opladen sneller wanneer het batterijniveau laag is.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Opmerking
  U bent altijd zelf verantwoordelijk voor het controleren van het batterijniveau van uw voertuig. Wacht niet met opladen totdat de batterij leeg is. Zorg er altijd voor dat het batterijniveau meer dan voldoende is om veilig een laadstation te kunnen bereiken.
 • Laat bij Superchargers wat ruimte tussen uw voertuig en andere voertuigen, omdat de stroom mogelijk door aangrenzende laadaansluitingen wordt gedeeld.