Sleutels

Drie sleuteltypes

Model 3 ondersteunt drie sleuteltypes:
 • Telefoonsleutel - u kunt uw eigen telefoon instellen als ‘telefoonsleutel’ om deze via Bluetooth met de Model 3 te laten communiceren. Een telefoonsleutel ondersteunt automatisch vergrendelen en ontgrendelen.
 • Sleutelkaart - Tesla levert een sleutelkaart die op beperkte afstand communiceert met de Model 3 via RFID-signalen (Radio-Frequency Identification). De sleutelkaart wordt gebruikt om uw telefoonsleutel te "authentiseren" zodat deze werkt met de Model 3, en om andere sleutelkaarten, telefoonsleutels of sleutels toe te voegen of te verwijderen. In tegenstelling tot de telefoonsleutel en de sleutel, ondersteunt de sleutelkaart niet het automatisch vergrendelen en ontgrendelen. Indien uw telefoonsleutel een lege batterij heeft, of zoekgeraakt of gestolen is, kunt u uw sleutelkaart gebruiken om de Model 3 te ontgrendelen, te starten en te vergrendelen.
 • Sleutel - Met de sleutel kunt u op knoppen drukken om de voor- en achterbak te openen en de Model 3 te ontgrendelen, te starten en te vergrendelen. De sleutel ondersteunt tevens automatische vergrendeling en ontgrendeling, indien beschikbaar in uw regio (zie Passief vergrendelen en ontgrendelen) en kan worden gebruikt als back-up voor uw telefoonsleutel. De sleutel is een accessoire die apart wordt verkocht.

Model 3 ondersteunt in totaal 19 sleutels, waaronder telefoonsleutels, sleutelkaarten en maximaal vier sleutel.

Telefoonsleutel

Uw telefoon als sleutel gebruiken om toegang te krijgen tot uw Model 3. Als u de auto nadert, wordt het Bluetooth-signaal van uw telefoon gedetecteerd en worden de portieren ontgrendeld wanneer u op een van de portiergrepen drukt. Wanneer u uitstapt en wegloopt met de telefoonsleutel, zullen de portieren automatisch worden vergrendeld (tenzij de functie Wegloopvergrendeling is ingeschakeld; zie Wegloopvergrendeling).

Alvorens u een telefoon kunt gebruiken om toegang te krijgen tot de Model 3, gaat u als volgt te werk om deze te authenticeren:

 1. Download de mobiele app van Tesla op uw telefoon.
 2. Log in op de mobiele app van Tesla met de gebruikersnaam en het wachtwoord van uw Tesla-account.
 3. Zorg ervoor dat de Bluetooth-instellingen van uw telefoon zijn ingeschakeld.

  De Bluetooth-instelling van uw telefoon moet ingeschakeld zijn EN u moet er ook voor zorgen dat Bluetooth is ingeschakeld in de algemene instellingen van uw telefoon voor de mobiele Tesla-app. Navigeer op uw telefoon bijvoorbeeld naar Instellingen, kies de mobiele Tesla-app en zorg ervoor dat de instelling Bluetooth is ingeschakeld.

 4. Zorg ervoor dat locatietoegang is ingeschakeld door te kijken in de mobiele app in de instellingen van uw telefoon en Locatie > Altijd te selecteren. Voor de beste ervaring laat u de mobiele app op de achtergrond draaien.
 5. Zorg ervoor dat Mobiele toegang toestaan (Bediening > Veiligheid en beveiliging > Mobiele toegang toestaan) is toegestaan.
 6. Tik in de mobiele app van Tesla op TELEFOONSLEUTEL en vervolgens op START om te zoeken naar uw Model 3.

  Als uw Model 3 wordt gedetecteerd, vraagt de mobiele app u om met uw sleutelkaart te tikken.

 7. Tik met uw sleutelkaart tegen de kaartlezer van de Model 3 op de portierstijl of middenconsole (zie Sleutelkaart).

Wanneer de Model 3 uw sleutelkaart detecteert, bevestigt de mobiele app dat uw telefoonsleutel met succes is geauthentiseerd. Tik op KLAAR.

Als het scannen van de sleutelkaart niet is gelukt binnen ongeveer 30 seconden, geeft de mobiele app een foutmelding weer. Tik om het opnieuw te proberen nogmaals op de TELEFOONSLEUTEL in de Tesla mobiele app.

Om de lijst met sleutels te bekijken waarmee thans toegang kan worden verkregen tot de Model 3 of om een telefoonsleutel te verwijderen, tikt u op Bediening > Vergrendelingen (zie Sleutels beheren).

Door uw telefoon te authenticeren kunt u deze gebruiken als een sleutel om toegang te krijgen tot de Model 3.

Model 3 kan gelijktijdig met drie telefoonsleutels verbinding maken. Als dus meer dan één telefoonsleutel wordt gedetecteerd en u een andere telefoon wilt gebruiken of authentiseren, moet(en) de andere aangesloten telefoonsleutel(s) buiten bereik worden geplaatst of moet de Bluetooth-instelling worden uitgeschakeld.

Anders dan bij de mobiele app is zodra een telefoon is geauthentiseerd een internetverbinding niet langer nodig om te worden gebruikt als telefoonsleutel voor de Model 3. Geauthenticeerde telefoonsleutels communiceren met de Model 3 via Bluetooth. Om de telefoon echter handsfree te gebruiken, toegang te krijgen tot de contactpersonen in uw telefoon, er media op af te spelen enz., moet u de telefoon koppelen en als Bluetooth-toestel aansluiten (zie Bluetooth-telefoon koppelen).

Sleutelkaart

Tesla verstrekt twee sleutelkaarten voor de Model 3, die perfect in uw portemonnee passen.

Om een sleutelkaart te kunnen gebruiken voor het ontgrendelen of vergrendelen van de Model 3, plaatst u de kaart zoals afgebeeld en tikt u ermee tegen de kaartlezer die zich direct onder de Autopilot-camera op de portierstijl aan bestuurderszijde bevindt. Als de Model 3 de sleutelkaart detecteert, gaat de buitenverlichting knipperen, worden de spiegels uitgeklapt of ingeklapt (als Spiegels inklappen is ingeschakeld), klinkt de claxon (als Geluid vergrendelbevestiging is ingeschakeld) en worden de portieren ontgrendeld of vergrendeld.
Portierstijl bestuurderszijde

Zodra u binnen bent, start u de Model 3 door binnen twee minuten na het scannen van de sleutelkaart op het rempedaal te trappen (zie Starten en uitschakelen). Als u langer dan twee minuten wacht, moet u opnieuw authentiseren door de sleutelkaart in de nabijheid van de kaartlezer te plaatsen die zich achter de bekerhouders op de middenconsole bevindt Als uw sleutelkaart wordt gedetecteerd, begint uw authenticatieperiode van twee minuten opnieuw te lopen.

Keyfob

Als u een sleutel als accessoire hebt besteld (te bestellen bij Tesla Stores of online bij http://www.tesla.com/shop), raakt u snel vertrouwd met deze sleutel door deze te beschouwen als een miniatuurversie van de Model 3, met het Tesla-logo aan de voorzijde. De sleutel heeft 3 toetsen die zachter aanvoelen dan de rest van de behuizing.

Tesla-sleutel met 3 callouts
 1. Voorbak - twee keer indrukken om de voorbak te ontgrendelen.
 2. Alles vergrendelen/ontgrendelen - één keer indrukken om de portieren en de bagageruimten te vergrendelen (alle portieren en bagageruimten moeten gesloten zijn). Twee keer indrukken om portieren en bagageruimten te ontgrendelen.
 3. Achterbak - twee keer indrukken om de achterbak te ontgrendelen. Een of twee seconden ingedrukt houden om het klepje van de laadpoort te openen.

Zodra u binnen bent, start u de Model 3 door binnen twee minuten na het indrukken van de ontgrendelknop van de sleutel op het rempedaal te trappen (zie Starten en uitschakelen). Als u langer dan twee minuten wacht, moet u opnieuw op de ontgrendelknop drukken of de sleutelkaart in de nabijheid van de kaartlezer plaatsen die zich achter de bekerhouders op de middenconsole bevindt Als uw sleutel wordt gedetecteerd, begint uw authenticatieperiode van twee minuten opnieuw te lopen.

Wanneer u een Model 3 nadert of verlaat terwijl u een sleutel bij u draagt, hoeft u de sleutel niet naar de Model 3 te richten terwijl u op een knop drukt, maar u moet wel binnen bereik zijn.

De werking van de sleutel kan verstoord worden door radioapparatuur die dezelfde frequenties gebruikt. Houd de sleutel in zo'n geval op minstens 30 cm afstand van andere elektronische apparatuur (mobiele telefoon, laptop, enz.).

In het geval dat de batterij van de sleutel leeg is, kunt u de sleutel nog steeds gebruiken om te rijden, door de sleutel te scannen op de kaartlezer op de stijl van het bestuurdersportier (net als de sleutelkaart) .

Instructies voor het vervangen van de batterij vindt u in Batterij in de sleutel vervangen.

Passief vergrendelen en ontgrendelen

Afhankelijk van marktregio of voertuigconfiguratie, is mogelijk geen passieve vergrendeling en ontgrendeling beschikbaar voor uw auto.

Met uw sleutel kunt u de Model 3 gemakkelijk handsfree ontgrendelen. Ondanks het feit dat u een gekoppelde sleutel bij u moet dragen, hoeft u deze niet te gebruiken. Model 3 heeft sensors rondom het voertuig die de aanwezigheid van de sleutel kunnen herkennen binnen een bereik van ongeveer twee meter. U kunt daarom uw sleutel in uw zak of tas houden en gewoon aan de portiergreep trekken om de auto te ontgrendelen. Wanneer u de sleutel bij u draagt, kunt u ook de achterbak openen zonder de sleutel te gebruiken door op de greep van de achterbak te drukken. Indien Wegloopvergrendeling is ingeschakeld, wordt Model 3 automatisch vergrendeld wanneer u de auto verlaat en de sleutel niet meer binnen bereik is (zie Wegloopvergrendeling). Passief vergrendelen en ontgrendelen wordt automatisch ingeschakeld wanneer u uw sleutel koppelt aan Model 3.

Hoewel u dezelfde sleutel kunt gebruiken met meerdere voertuigen, kan de sleutel maar aan een voertuig tegelijk zijn gekoppeld. Om een gekoppelde sleutel te activeren voor een ander voertuig, raakt u met de platte zijde de portierstijl van het bestuurdersportier aan en klikt u op een willekeurige knop op de sleutel om te bevestigen.

Batterij in de sleutel vervangen

Bij normaal gebruik duurt de batterij van de accessoire sleutel (beschikbaar op https://shop.tesla.com) tot een jaar, afhankelijk van de versie van de sleutel en de geselecteerde voertuiginstellingen. Als de batterij leegraakt, verschijnt er een bericht op het touchscreen.

De batterij van de sleutel vervangen:

Tesla-sleutel
 1. Plaats de sleutel met de kant van de knoppen naar beneden op een zacht oppervlak en open het klepje aan de onderzijde met behulp van gereedschap met een klein, plat uiteinde.
 2. Verwijder de batterij door deze uit de bevestigingsklemmen te lichten.
 3. Plaats de nieuwe batterij (type CR2032 ) met de ‘+’-zijde omhoog en voorkom daarbij de platte oppervlakken van de batterij aan te raken.
 4. Houd het onderste deksel onder een hoek, lijn de lippen van het deksel uit met de bijbehorende sleuven in de sleutel en druk het deksel stevig op de sleutel tot het op zijn plaats vastklikt.
 5. Controleer of de sleutel werkt door Model 3 te ontgrendelen en te vergrendelen.

Sleutels beheren

Om een lijst van alle sleutels (telefoonsleutels, sleutelkaarten en sleutels) weer te geven die toegang hebben tot uw Model 3, tikt u op Bediening > Vergrendelingen. Een pictogram naast elke sleutel geeft aan of de sleutel een telefoonsleutel, sleutelkaart of sleutel is. Gebruik deze lijst om sleutels te beheren die toegang hebben tot Model 3 Zie Sleutels toevoegen en verwijderen om sleutels toe te voegen of te verwijderen.

Model 3 ondersteunt maximaal 19 sleutels. Als deze limiet is bereikt, moet u een sleutel verwijderen voordat u een nieuwe sleutel kunt toevoegen.

Sleutels toevoegen en verwijderen

Een sleutelkaart of sleutel toevoegen:

 1. Tik in het touchscreen op Bediening > Vergrendelingen en vervolgens op + in het sleutelgedeelte.
 2. Scan uw nieuwe sleutelkaart of sleutel op de kaartlezer achter de bekerhouders boven op de middenconsole. Verwijder de nieuwe sleutelkaart of sleutel van de kaartlezer wanneer deze is herkend.
  Sleutelkaart gescand op kaartlezer
 3. Scan een sleutelkaart of sleutel die al aan de auto is gekoppeld om de koppeling van de nieuwe sleutel te bevestigen.
 4. Daarna wordt de nieuwe sleutel in de sleutellijst weergegeven. Raak het bijbehorende potloodpictogram aan om de naam van de sleutel aan te passen.

Een nieuwe telefoonsleutel toevoegen:

 1. Open, terwijl u in Model 3 zit, de mobiele Tesla-app en selecteer de betreffende auto (als er meerdere auto's zijn gekoppeld aan de account). Tik vervolgens op Telefoonsleutel > Start.
 2. Scan een geauthenticeerde sleutelkaart of sleutel op de kaartlezer achter de bekerhouders boven op de middenconsole (zie Sleutelkaart).
 3. Als de mobiele app aangeeft aan dat de koppeling is geslaagd, tik dan op Klaar. In de sleutellijst op het touchscreen (tik op Bediening > Vergrendelingen) wordt de nieuwe geauthenticeerde telefoonsleutel weergegeven. De naam van de telefoonsleutel wordt bepaald door de naam die in de instellingen van de telefoon wordt gebruikt.

Een sleutel verwijderen:

Wanneer u niet wilt dat een sleutel nog toegang heeft tot Model 3 (bijvoorbeeld wanneer u uw telefoon of sleutelkaart hebt verloren), gaat u voor verwijdering als volgt te werk.

 1. Tik op het touchscreen op Bediening > Vergrendelingen.
 2. Zoek in de sleutellijst de sleutel die u wilt verwijderen en tik op het bijbehorende prullenbakpictogram.
 3. Scan, wanneer u hierom wordt gevraagd, een al geauthenticeerde sleutelkaart of sleutel op de kaartlezer om het verwijderen te bevestigen. Daarna is de verwijderde sleutel niet langer zichtbaar in de sleutellijst.