Dviganje vozila

Upoštevajte te korake, če želite dvigniti vozilo Model 3. Prepričajte se, da je delavnica, ki ni pooblaščena delavnica družbe Tesla, seznanjena s temi navodili, vključno z dvižnimi točkami in opozorili.

 1. Vozilo Model 3 postavite na sredino med točke za dviganje.
 2. Namestite varovalne podloge dvigala pod označene točke za dviganje na karoseriji.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  Opozorilo
  NE nameščajte varovalnih podlog dvigala pod baterijo ali stranska vodila.
  Pogled izpod vozila z zelenimi točkami za namestitev dvigala in območji, ki se jim morate izogniti, prikazanimi z rdečo.
 3. Prilagodite višino in položaj varovalnih podlog za dviganje ter se prepričajte, da so pravilno nameščene.
 4. Ob pomoči druge osebe dvignite dvigalo do želene višine in preverite, ali ostanejo varovalne podloge dvigala na ustreznih položajih.
 5. Aktivirajte vse varnostne ključavnice dvigala. Upoštevajte navodila proizvajalca dvigala. Če želite izklopiti način dvigalke, onemogočite v možnosti Upravljalni elementi > Servis.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Opozorilo
Nikoli ne dvigujte vozila Model 3 s priključenim napajalnim kablom, tudi če se napajanje trenutno ne izvaja.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Opozorilo
Ne izvajajte del na nepravilno podprtem vozilu. To lahko povzroči veliko škodo, telesne poškodbe ali smrt.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
POZOR
Vaša dolžnost je, da opazujete vozilo in njegovo okolico. Prepričajte se, da je območje prazno, ko dvigate ali spuščate vozilo Model 3, in da so vrata, sprednji prtljažnik in zadnji prtljažnik zaprti, saj se s tem izognete škodi.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
POZOR
NE dvigujte na točkah pod baterijo ali stranskimi vodili. Varovalne podloge dvigala namestite izključno pod označene točke za dviganje na karoseriji. Prikazana mesta so edine odobrene točke za dviganje vozila Model 3. Dviganje na katerih koli drugih točkah lahko poškoduje vozilo. Garancija ne krije škode, ki nastane zaradi nepravilnega dviganja vozila Model 3.