Information om högspänningsbatteri

Model 3 har ett av världens mest avancerade batterisystem. Det viktigaste sättet att bevara högspänningsbatteriet är att HA FORDONET ANSLUTET när du inte använder det. Det här är särskilt viktigt om du inte planerar att köra Model 3 under flera veckor.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Om fordonet körs på tomgång och är urkopplat kommer det regelbundet använda energi från batteriet för att köra systemtester och ladda låg spänning-batteriet om det behövs.

Det är ingen fördel att vänta tills batteriets laddningsnivå är låg innan man laddar det. Faktum är att batteriet fungerar bäst när det laddas regelbundet.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Om du låter batteriladdningsnivån sjunka till 0 % kan andra komponenter skadas och behöva bytas (till exempel låg spänning-batteriet). Om så sker ansvarar du för reparationer och/eller transportkostnader. Kostnader i samband med fullständig urladdning täcks inte av garantin eller vägassistanspolicyn.

Batteriets högsta laddningstakt kan avta en aning efter en stor mängd DC-snabbladdningar, som de hos Supercharger-stationer. För att säkerställa maximal räckvidd och batterisäkerhet minskas laddningstakten när batteriet är för kallt, batteriet nästan är fulladdat och i takt med att batteriets egenskaper ändras med användning och ålder. Dessa naturliga batteriförändringar kan på sikt förlänga den totala laddningstiden vid en Supercharger med några minuter. Minimera tiden du tillbringar med att ladda genom att använda reseplaneraren (om den är tillgänglig i din marknadsregion) för att värma batteriet medan du kör till en Supercharger. Se Reseplanerare för mer information.

Skötsel av batteriet

Låt aldrig batteriet laddas ur helt.

Även när Model 3 inte körs laddas dess batteri ur mycket långsamt för att strömförsörja elektroniken i fordonet. Batteriet kan laddas ur med ungefär 1 % per dag men urladdningen kan variera beroende på omgivningsfaktorer (såsom kall väderlek), fordonets konfiguration och de inställningar du valt på pekskärmen. Situationer kan uppstå då Model 3 måste lämnas urkopplad under en längre tid (till exempel på en flygplats när man är ute och reser). I dessa situationer ska du komma ihåg 1 %-regeln för att säkerställa att du lämnar bilen med tillräcklig laddningsnivå. Exempelvis kan batteriet laddas ur med ca 14 % under en period på två veckor (14 dagar).

Om batteriet laddas ur till 0 % kan det orsaka skador på fordonets komponenter. Som skydd mot fullständig urladdning ställer sig Model 3 i ett läge med låg strömförbrukning när den visade laddningsnivån sjunker till cirka 0 %. I detta läge slutar batteriet att strömförsörja bilens elektronik och det extra låg spänning-batteriet. När läget med låg strömförbrukning är aktiverat, koppla omedelbart in Model 3 för att förhindra användning av startkablar och byte av låg spänning-batteriet.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Om Model 3 inte svarar och inte går att låsa upp, öppna eller ladda kan låg spänning-batteriet vara urladdat. I så fall ska du testa att hjälpstarta låg spänning-batteriet (se Ansluta startkablar). Om fordonet fortfarande inte reagerar schemalägger du service i mobilappen.

Temperaturgränser

Model 3 får bättre prestanda på lång sikt om fordonet inte utsätts för miljöer med en temperatur över 60° C eller under -30° C i längre tid än 24 timmar åt gången.

Energisparfunktion

Model 3 är en funktion som minskar mängden energi som förbrukas av skärmarna när Model 3 inte används. På nyare fordon är denna funktion automatisk för att spara optimalt med energi. På äldre fordon kan du dock reglera energin som förbrukas av skärmarna genom att trycka på Reglage > Skärm > Energisparläge. Ytterligare information om maximering av körsträcka och att spara energi finns i Uppnå maximal räckvidd.

Vattenfyllt fordon

Om din Tesla har utsatts för vattenskada, extremväder eller på annat sätt blivit fylld med vatten (särskilt saltvatten) ska du behandla den som att den varit med om en olycka, precis som med vilken bil som helst, och kontakta ditt försäkringsbolag för hjälp. Försök inte använda fordonet innan Tesla Service har inspekterat det, men du bör bogsera eller flytta bort det från eventuella strukturer.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Skador som orsakas av vatten täcks inte av garantin.

Varningar och försiktighetsuppmaningar gällande batteriet

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Högspänningssystemet får endast servas av utbildad tekniker. Du får under inga omständigheter öppna eller manipulera batteriet. Plocka inte isär, ta bort eller byt ut högspänningskomponenter, högspänningskablar eller högspänningskontakter. Högspänningskablar är typiskt orangefärgade så att de är lätta att känna igen.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Försiktig
Om batteriladdningsnivån faller till 0 % måste du ansluta fordonet. Om du lämnar fordonet urkopplat under en längre tid kanske det inte går att ladda eller använda Model 3 utan att ansluta startkablar till ett annat batteri eller byta låg spänning-batteriet. Om du lämnar Model 3 urkopplad under en längre tidsperiod kan det också leda till permanenta skador på batteriet. Boka service om du inte kan ladda Model 3 efter att du har försökt att starta låg spänning-batteriet med startkablar.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Försiktig
Batteriet kräver inget underhåll som kan utföras av ägaren. Ta inte bort påfyllningslocket för kylvätska och fyll inte på någon vätska. Om pekskärmen varnar dig om att vätskenivån är låg ska du boka service i mobilappen.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Försiktig
Använd inte batteriet som en fast strömkälla. I sådana fall upphör garantin att gälla.