Samodejno parkiranje

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
Opremljenost vozila s funkcijo samodejnega parkiranja je odvisna od tržne regije, konfiguracije vozila posebej naročenih dodatnih možnosti in različice programske opreme.

Samodejno parkiranje uporablja podatke za poenostavitev parkiranja na javnih cestah z manevriranjem vozila Model Y na parkirna mesta za bočno in pravokotno parkiranje.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
POZOR
Vse kamere in vsi senzorji (dodatna oprema) morajo biti čisti. Umazane kamere in senzorji ter okoljske razmere, kot so dež in zbledele cestne označbe, lahko vplivajo na delovanje avtopilota.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Opozorilo
Učinkovitost samodejnega parkiranja je odvisna od tega, ali lahko kamere in senzorji (dodatna oprema) določijo razdaljo med vozilom in robniki, objekti ter drugimi vozili.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Opozorilo
Sistema samodejnega parkiranja ne uporabljate, če je na vlečno kljuko nameščen kateri od priključkov, na primer krogelna vlečna kljuka, nosilec za kolo ali prikolica. Sistem samodejnega parkiranja morda ne ustavi na primerni razdalji za kljuko pri parkiranju pred ali med vozili.

Parametri

Sistem za samodejno parkiranje zazna morebitno parkirno mesto na podlagi naslednjih parametrov:

Pravokotno parkiranje
 • Hitrost vaše vožnje mora biti nižja od 13 km/h. V primeru prehitre vožnje, sistem za samodejno parkiranje ne bo zmožen pravilno zaznati želenega parkirnega mesta.
 • Parkirno mesto mora biti široko najmanj 2,2 metra.
 • Parkirno mesto mora imeti za parkiranje vozila najmanj tri vidne črte, na primer črte parkirnega mesta, cestne oznake, ali jasno izstopajoče robnike. Sistem za samodejno parkiranje morda ne bo deloval v garaži, na primer brez treh vidnih črt.
 • Sistem za samodejno parkiranje morda ne bo deloval na grobih cestnih površinah, na primer cestah, tlakovanih s prodniki ali tlakovci.
Bočno parkiranje
 • Hitrost vaše vožnje mora biti nižja od 21 km/h. V primeru prehitre vožnje, sistem za samodejno parkiranje ne bo zmožen pravilno zaznati želenega parkirnega mesta.
 • Pred parkirnim mestom, na katerega želite parkirati, mora biti vozilo.
 • Viden mora biti izstopajoč robnik ali rob. Sistem za samodejno parkiranje morda ne more pravilno določiti parkirnega mesta, v primeru prekritega robnika, na primer s travo ali zemljo.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
Samodejno parkiranje ne deluje na poševnih parkirnih mestih.

Uporaba samodejnega parkiranja

Med vožnjo upoštevajte naslednja navodila, da omogočite manevriranje vozila Model Y na parkirno mesto s samodejnim parkiranjem:

 1. Pri počasni vožnji opazujte zaslon na dotik, da vidite možna parkirna mesta, ki jih zazna avtopilot. Ko je vozilo Model Y postavljeno tako, da lahko vzvratno zapelje na eno od zaznanih mest, zaslon na dotik prikaže ikono za parkiranje.
  Posnetek zaslona potencialnega parkirnega prostora, prikazanega z ikono.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Opomba
  Ikona za parkiranje se prikaže samo, če položaj vozila in/ali okoliške razmere omogočajo, da lahko samodejno parkiranje določi ustrezno vozno pot. Če samodejno parkiranje ne more določiti ustrezne vozne poti (na primer med vožnjo po ozki ulici, kjer ob premiku na parkirno mesto sprednji del vozila sega na sosednji vozni pas), lahko premaknete vozilo, poiščete drugo parkirno mesto ali parkirate ročno.
 2. Izberite mesto, preverite, ali je primerno in varno, ter zapeljite naprej in se ustavite približno eno dolžino vozila pred parkirnim mestom (kot bi se sicer pri bočnem parkiranju ali vzvratni vožnji na parkirno mesto za pravokotno parkiranje).
 3. Spustite krmilo volan, prestavite vozilo Model Y v vzvratno prestavo in se dotaknite možnosti Začni samodejno parkiranje na zaslonu na dotik.
 4. Sistem za samodejno parkiranje po končanem parkiranju prikaže sporočilo.

Če pohodite zavorno stopalko, ko samodejno parkiranje izvaja parkiranje vozila Model Y, se postopek parkiranja prekine, dokler se ne dotaknete možnosti Nadaljuj na zaslonu na dotik.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Opozorilo
Ne zanašajte se na to, da bo samodejno parkiranje našlo parkirno mesto, ki je skladno s predpisi, ustrezno in varno. Samodejno parkiranje morda včasih ne bo zaznalo predmetov na parkirnem mestu. Vedno vizualno preverite, ali je parkirno mesto primerno in varno.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Opozorilo
Ko samodejno parkiranje aktivno krmili vozilo Model Y:
 • Ne ovirajte premikanja krmila volan. saj s tem prekličete samodejno parkiranje.
 • Nenehno preverjajte okolico. Bodite pripravljeni, da zaradi izogibanja vozilom, pešcem ali objektom aktivirate zavore.
 • Opazujte zaslon na dotik, da boste seznanjeni z navodili samodejnega parkiranja.

Prekinitev parkiranja

Če želite prekiniti samodejno parkiranje, enkrat pritisnite zavorno stopalko. Model Y se ustavi in ostane ustavljen, dokler se ne dotaknete možnosti Nadaljuj na zaslonu na dotik.

Preklic parkiranja

Samodejno parkiranje prekliče postopek parkiranja, ko ročno premaknete krmilo volanprestavite ali se dotaknete možnosti Prekliči na zaslonu na dotik. Samodejno parkiranje prekliče parkiranje tudi, ko:
 • postopek parkiranja preseže sedem premikov;
 • Model Y zazna, da voznik zapušča vozilo;
 • odprete vrata;
 • pritisnete stopalko za plin;
 • pritisnete zavorno stopalko, ko je samodejno parkiranje prekinjeno;
 • se izvede samodejno zaviranje v sili (glejte Asistenca za preprečevanje trčenja).