Miejsce Docelowego Ładowania

Hotele, restauracje i garaże

Hotele, restauracje i garaże

35 000 +

Ładowarek Wall Connector w lokalizacjach stacji Destination Charger

Ładowarek Wall Connector w lokalizacjach stacji Destination Charger

Podłącz, naładuj
i zrelaksuj się

Podłącz, naładuj i zrelaksuj się

Dalej

Niektóre funkcje pojazdu wykorzystujące dużą ilość danych wymagają przynajmniej Łączności standardowej. Dotyczy to map, nawigacji i poleceń głosowych. Dostęp do funkcji wykorzystujących dane komórkowe oraz licencje stron trzecich może ulec zmianie. Dowiedz się więcej o Łączności standardowej i dowolnych ograniczeniach.