Obsługa

Installation Manuals - Wall Connector

Złącze ścienne Tesla trzeciej generacji zostało zaprojektowane z myślą o łatwym montażu. Przestronna skrzynka elektryczna z zintegrowanymi terminalami zapewnia mnóstwo miejsca na podłączanie przewodów, z możliwością poprowadzenia ich z góry, z dołu lub z tyłu. Instalatorzy mogą oddać złącze ścienne do eksploatacji i podłączyć je do sieci Wi-Fi klienta za pomocą smartfona.

 • Instalacja złącza ściennego trzeciej generacji
 • Uruchomienie złącza ściennego
 • Oprogramowanie systemowe złącza ściennego
 • Materiały dodatkowe


 • Instalacja złącza ściennego trzeciej generacji

  Gen 3 front
  Gen 3 bracket
  Gen 3 inside

  Pobierz instrukcję
  Wersja angielska

  icon see manual Instalatorzy powinni pobrać instrukcję instalacji złącza ściennego trzeciej generacji i dokładnie zapoznać się z nią przed instalacją.

  Aby uzyskać więcej informacji na temat instalacji złącza ściennego trzeciej generacji, obejrzyj poniższy film.

  Uruchomienie złącza ściennego

  Złącze ścienne zapewnia łączność Wi-Fi w celu ułatwienia eksploatacji oraz zmiany ustawień. Urządzenie musi zostać oddane do eksploatacji, aby ładowanie pojazdu było możliwe.

  Skrócona instrukcja obsługi, dostarczana razem ze skrzynką złącza ściennego, zawiera naklejkę z unikalnymi informacjami o produkcie wymaganymi do uruchomienia umieszczoną na stronie tytułowej. Właściciel złącza ściennego powinien zachować skróconą instrukcję obsługi do wykorzystania w przyszłości.

  Aby połączyć się z punktem dostępu złącza ściennego za pomocą smartfona lub laptopa, zeskanuj kod QR na naklejce instrukcji szybkiego uruchomienia lub połącz się z siecią Wi-Fi ręcznie za pomocą dostarczonego identyfikatora SSID i hasła (WPA2).

  Po połączeniu się z punktem dostępu złącza ściennego zeskanuj poniższy kod QR lub otwórz przeglądarkę internetową i przejdź do adresu http://192.168.92.1.

  Zeskanuj kod QR

  Aby uzyskać więcej informacji na temat uruchomienia złącza ściennego trzeciej generacji, obejrzyj poniższy film.

  Oprogramowanie systemowe złącza ściennego

  Podłącz złącze ścienne trzeciej generacji do lokalnej sieci Wi-Fi, aby automatycznie otrzymywać aktualizacje oprogramowania systemowego. Nowe funkcje i możliwości będą wprowadzane stopniowo.

  Materiały dodatkowe

  Jeśli masz dodatkowe pytania, skontaktuj się z Obsługą klienta.

  Aby kupić złącze ścienne, odwiedź najbliższe centrum serwisowe.

  Udostępnij