Aktualizacje oprogramowania

Oprogramowanie w pojazdach Tesla jest regularnie aktualizowane bezprzewodowo za pośrednictwem sieci Wi-Fi, co pozwala wprowadzać nowe funkcje i usprawniać istniejące.

Instalowanie aktualizacji oprogramowania

Możesz sprawdzić, czy są dostępne nowe aktualizacje oprogramowania, otwierając kartę „Oprogramowanie” na ekranie dotykowym. Gdy udostępniona zostanie nowa aktualizacja, na środkowym ekranie dotykowym wyświetli się powiadomienie z opcją instalacji od razu lub później. Dostępność aktualizacji możesz także sprawdzić w aplikacji Tesla. Jeśli aktualizacja jest dostępna, na stronie głównej aplikacji zostanie wyświetlona sekcja „Aktualizacja oprogramowania”. Aby szybko i niezawodnie instalować aktualizacje, połącz pojazd z siecią Wi-Fi.

Zmiana preferencji dotyczących aktualizacji oprogramowania

Możesz dostosować preferencje aktualizacji oprogramowania, wybierając kolejno „Sterowanie” > „Oprogramowanie” > „Preferencje aktualizacji oprogramowania”. Możesz wybrać opcję „ZAAWANSOWANE” lub „STANDARDOWE”. Wybierz opcję „ZAAWANSOWANE”, aby otrzymywać aktualizacje oprogramowania, gdy tylko będą one dostępne dla Twojej konfiguracji pojazdu i Twojego regionu. Ta funkcja jest dostępna tylko z zainstalowaną aktualizacją oprogramowania 2019.16 lub nowszą.

Instrukcja obsługi zawiera instrukcje krok po kroku dotyczące pobierania aktualizacji oprogramowania i dostosowywania preferencji dotyczących aktualizacji oprogramowania.

Aby uzyskać najbardziej aktualne i przydatne informacje dostosowane do Twojego pojazdu, zapoznaj się z instrukcją użytkownika na ekranie dotykowym, wybierając kolejno pozycje „Sterowanie” > „Serwis” > „Instrukcje obsługi”. Informacje dotyczą konkretnie Twojego pojazdu i są dostosowane pod kątem zakupionych funkcji, konfiguracji pojazd, regionu rynku i wersji oprogramowania.

Często Zadawane Pytania
Często Zadawane Pytania Pokaż wszystko Ukryj wszystko