All Our Patent Are Belong To You

Elon Musk, CEO, 12 juni, 2014

Yesterday, there was a wall of Tesla patents in the lobby of our Palo Alto headquarters. That is no longer the case. They have been removed, in the spirit of the open source movement, for the advancement of electric vehicle technology.

Tesla Motors skapades för att påskynda antagandet av hållbar transport. Om vi bereder en väg för skapandet av attraktiva fordon och sen placerar ut minor av immateriella rättigheter bakom oss för att hindra andra, agerar vi på ett sätt tvärtemot det målet. Tesla kommer inte att driva några stämningar mot någon som i god tro vill använda vår teknik.

När jag grundade mitt första företag, Zip2, trodde jag att patent var något bra och jag jobbade hårt för att få dem. De kanske var bra för länge sedan, men alltför ofta nu för tiden är de endast till för att kväva framsteg, befästa positionerna för storföretag och stärka juristerna snarare än själva uppfinnarna. När jag efter Zip2 insåg att patent bara innebär att köpa en lott till en stämning, har jag undvikit dem då jag kunnat.

På Tesla däremot kände vi oss tvungna att skapa patent p.g.a. oron över att de stora biltillverkarna skulle kopiera vår teknologi och sedan använda sin masstillverkning, försäljning och marknadsföring för att besegra Tesla. Vi kunde inte haft mer fel. Den olyckliga verkligheten är det motsatta: elbilsprogram (eller program för alla bilar som inte bränner kolväten) hos de stora biltillverkarna är små eller obefintliga och utgör i snitt långt under 1 % av deras totala fordonsförsäljning.

Som bäst tillverkar de stora bolagen elbilar med begränsad räckvidd i begränsad volym. Vissa tillverkar inga bilar utan utsläpp.

Med tanke på att nybilstillverkningen närmar sig 100 miljoner fordon per år och att den globala vagnparken består av ungefär 2 miljarder bilar är det omöjligt för Tesla att bygga elbilar snabbt nog för att ta tag i koldioxidkrisen. Samtidigt innebär det att marknaden är enorm. Våra verkliga konkurrenter är inte det lilla antal icke-Tesla-elbilar som tillverkas, utan snarare det enorma antal bensinbilar som lämnar världens fabriker varje dag.

Vi tror att Tesla, andra bolag som tillverkar elbilar och världen skulle tjäna på en gemensam, snabbutvecklande teknologiplattform. 

Technology leadership is not defined by patents, which history has repeatedly shown to be small protection indeed against a determined competitor, but rather by the ability of a company to attract and motivate the world’s most talented engineers. We believe that applying the open source philosophy to our patents will strengthen rather than diminish Tesla’s position in this regard.