Kommersiell energi

65+

Länder med
industriella installationer

Länder

10 GWh+

Installerad
lagring

Installerad
lagring

1 500+

Industriella anläggningar
i drift

Anläggningar
i drift

Bild på ett Megapack
Applikationer Öka besparingar

Ytterligare styrning hjälper till att förhindra strömavbrott, öka hållbar energiproduktion, låta lagringsresurser delta i stödtjänster, med mera.

 • Toppbelastningsutjämning
  Använd ström vid efterfråganstoppar för att undvika eller minska tilläggsavgifter
 • Lastförskjutning
  Flytta energiförbrukning från en tidpunkt till en annan för att undvika höga priser
 • Behovsstyrning
  Svara på signaler från elleverantörer när energibehovet är stort för att tjäna pengar
 • Reservström
  Använd lagrad energi för att driva verksamheten under strömavbrott
 • Solenergi för egen förbrukning
  Driv din verksamhet med din egen lagrade solenergi på natten
 • Elnätstjänster
  Ge frekvens- och spänningsstöd till elnätet 
 • Mikronät
  Generera, lagra och hantera energi med eller utan anslutning till elnätet
Fråga om kommersiella produkter och tjänster