Anslutning

Uppkoppling är en viktig del i alla Tesla-fordon och förbättrar körupplevelsen ytterligare genom att ge åtkomst till funktioner som kräver datatrafik, såsom streaming av musik och media, visualisering av trafik i realtid, med mera.

Alla Tesla-fordon levereras med åtkomst till Standard Connectivity. Standard Connectivity inkluderas i ditt fordon utan extra kostnad i åtta år från den dag ditt fordon levererades som nytt fordon från Tesla, eller den första dagen det togs i bruk (t.ex. fordon som använts som demo-fordon eller lånefordon vid service), vilket som än kommer först. Om du köper ett begagnat fordon kommer du att meddelas hur länge fordonet kommer att ha åtkomst till Standard Connectivity. Med Standard Connectivity får du tillgång till de flesta uppkopplingsfunktioner över Wi-Fi, förutom grundläggande kartor och navigering samt musik-streaming via Bluetooth®.

Premium Connectivity ger tillgång till alla uppkopplade funktioner via fordonets mobiluppkoppling, utöver via Wi-Fi, för den mest intuitiva och engagerande ägarupplevelsen. Premium Connectivity finns för närvarande tillgängligt som ett abonnemang för 99,00 kr och kan köpas när som helst genom ditt fordons touchskärm eller Tesla-appen. Beställningar av Model S, Model X, Model Y och Model 3 får en provperiod med Premium Connectivity vid leverans.

Om du äger ett Tesla-fordon för personligt bruk kan du abonnera på Premium Connectivity genom fordonets touchskärm eller Tesla-appen. Om du leasar en bil ska du kontakta ditt leasingbolag för att få mer information.

Connectivity-paket

Funktioner är föremål för ändring och kan variera beroende på maskinvarukonfiguration
* För närvarande tillgängligt via Wi-Fi för Standard Connectivity
*⁺ Det krävs abonnemang på streaming-tjänster för att få åtkomst till streaming av musik och media

För Model S och Model X med skärm för andra sätesraden inkluderar detta videostreaming för andra sätesraden under körning. Vissa funktioner som Caraoke och video-streaming stöds inte i vissa fordon beroende på maskinvarukonfiguration. Kontrollera versionsinformation för ditt fordons programvara för att se om funktionen är tillgänglig för dig.

Vanliga frågor

Köp

Hur abonnerar jag på Premium Connectivity?
Om bilen uppfyller villkoren kan du abonnera på Premium Connectivity genom bilens touchskärm eller Tesla-appen.

Abonnera på Premium Connectivity från din bils touchskärm:

Obs! Din bil måste ha programvaruuppdatering 2021.40.5 eller senare för att kunna abonnera genom bilens touchskärm.

För att abonnera på Premium Connectivity genom Tesla-appen:

Var är abonnemang på Premium Connectivity tillgängliga?
Abonnemang på Premium Connectivity är för närvarande tillgängliga för behöriga kunder i de länder som anges nedan.

Nordamerika USA och Kanada
Europa Österrike, Belgien, Tjeckien, Danmark, Tyskland, Spanien, Frankrike, Finland, Storbritannien, Schweiz, Sverige, Irland, Italien, Island, Luxemburg, Nederländerna, Norge och Portugal
Asien, Stillahavsregionen Kinas fastland, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Macau, Japan, Singapore och Sydkorea

Vem är behörig för ett Premium Connectivity-abonnemang?
Alla Model S, Model X, Model Y och Model 3 som beställts den 1 juli 2018 eller senare kan abonnera på Premium Connectivity. Alla fordon som beställdes fram till och med 30 juni 2018 får automatiskt Premium Connectivity under fordonets livslängd (exklusive eftermonteringar eller uppgraderingar som krävs för funktioner eller tjänster som fordonet erhåller från externa källor, t.ex. telekommunikationsnät).

Modell Beställd fram till och med
30 juni 2018
Beställd 1 juli 2018
eller senare
Model S
Model X
Gratis Premium Connectivity Behörig för abonnemang på Premium Connectivity
Model 3 med Premiuminteriör Ej tillämpligt Behörig för abonnemang på Premium Connectivity
Model Y
Model 3 Standard Range
Model 3 Standard Range Plus
Model 3 bakhjulsdrift
Ej tillämpligt Behörig för abonnemang på Premium Connectivity

Hur mycket kostar Standard Connectivity och Premium Connectivity?
Standard Connectivity inkluderas i ditt fordon utan extra kostnad i åtta år från den dag ditt fordon levererades som nytt fordon från Tesla, eller den första dagen det togs i bruk (t.ex. fordon som använts som demo-fordon eller lånefordon vid service), vilket som än kommer först. Om du köper ett begagnat fordon kommer du att meddelas hur länge fordonet kommer att ha åtkomst till Standard Connectivity. Premium Connectivity finns tillgängligt som månadsvis abonnemang. Hitta pris på Premium Connectivity-abonnemang från ditt fordons touchskärm eller i Tesla-appen.

Kan jag avsluta mitt abonnemang på Premium Connectivity?
Ja. Du kan när som helst avsluta ditt abonnemang på Premium Connectivity från Tesla-appen. Eventuell kvarvarande månatlig abonnemangsbetalning återbetalas inte. När din cancellering har behandlats har du kvar funktionerna för Premium Connectivity under resten av den aktuella faktureringsperioden.

För att säga upp ditt abonnemang i Tesla-appen:

Var hittar jag kvitto för mitt Premium Connectivity-abonnemang?
Hitta ditt kvitto för Premium Connectivity i Tesla-appen.

Såhär hittar du ditt kvitto i Tesla-appen:

Kan jag få återbetalning för mitt Premium Connectivity-abonnemang om jag avslutar det mellan två faktureringstillfällen?
Nej. Du kan inte få delvis eller fullständig återbetalning av ditt abonnemang på Premium Connectivity. Du kan avsluta ditt abonnemang på Premium Connectivity när som helst och kommer att fortsätta ha tillgång till funktionerna för Premium Connectivity under den resterande betalade perioden.

Egenskaper

Kommer fordon med Standard Connectivity fortfarande att ta emot trådlösa programvaruuppdateringar?
Ja. Alla fordon har tillgång till trådlösa programvaruuppdateringar. Läs mer om trådlösa programvaruuppdateringar och hur du söker efter den senaste versionen.

Omfattar Standard Connectivity kartor i bilen och navigeringsfunktioner?
Ja. Alla fordon med Standard Connectivity kommer att fortsätta få samma grundläggande kartor och navigeringsfunktioner som de för fordon med Premium Connectivity, inklusive trafikbaserad vägvisning, reseplanerare och tillgängligheten på Supercharger-stationerna. Standard Connectivity inkluderas i ditt fordon utan extra kostnad i åtta år från den dag ditt fordon levererades som nytt fordon från Tesla, eller den första dagen det togs i bruk (t.ex. fordon som använts som demo-fordon eller lånefordon vid service), vilket som än kommer först. Om du köper ett begagnat fordon kommer du att meddelas hur länge fordonet kommer att ha åtkomst till Standard Connectivity. Premium Connectivity ger även satellitkartor och visualisering av trafik i realtid.

Vilken musik och media är tillgängligt med Standard Connectivity?
Standard Connectivity erbjuder Bluetooth®-parkoppling, FM-radio, (Sirius XM i Nordamerika i fordon som aktiverats och konfigurerats för XM-sändningar) samt uppspelning från en USB-enhet.

Premium Connectivity krävs för streamad musik och media i bilen med mobilanslutning.

Det krävs abonnemang på tredjeparts streaming-tjänster för att få åtkomst till streamad musik och media både för Standard och Premium Connectivity.

Påverkar uppkopplingsplanerna Autopilot?
Nej. Så länge som fordonets programvara hålls uppdaterad kommer inte uppkopplingsplanerna påverka Autopilot. Vi påminner om att alla fordon har tillgång till trådlösa programvaruuppdateringar.

Obs: viktiga säkerhetsuppdateringar kommer att fortsätta att vara tillgängliga över fordonets mobiluppkoppling.

Kan jag få funktioner för Premium Connectivity genom att använda en mobil hotspot?
Vissa funktioner som är tillgängliga över Wi-Fi med Standard Connectivity, som video-streaming, Caraoke och webbläsare, kan också nås via mobila hotspots, med reservation för avgifter och begränsningar från mobiloperatörens sida.

Finns det någon begränsning vid alltför stor dataanvändning?
Ja. I vissa fall där dataanvändningen bedöms som alltför stor och överskrider en skälig daglig användning förbehåller vi oss rätten att minska uppkopplingens bandbredd.

Vilka är de uppkopplingsfunktioner som kan begränsas efter att Standard Connectivity löper ut?
Utan Standard Connectivity kan åtkomsten till vissa anslutningsfunktioner, inklusive de som använder mobildata eller tredjepartslicenser, ändras eller tas bort. De Standard Connectivity-funktioner som kan ändras inkluderar för närvarande kartor, navigering, röstkommandon med mera.

Kan jag stänga av köp av Premium Connectivity från min bils touchskärm?
Ja. För att begränsa möjligheten att göra köp genom din bils touchskärm:

Detaljer

Vilka fordon kommer att fortsätta ha Standard Connectivity utan kostnad?
Alla nya Tesla-fordon som beställts senast den 20 juli 2022 kommer att ha Standard Connectivity-funktioner utan kostnad under fordonets livslängd (exklusive eftermonteringar eller uppgraderingar som krävs för funktioner eller tjänster som fordonet erhåller från externa källor, t.ex. telekommunikationsnät). Allt eftersom ytterligare funktioner och tjänster blir tillgängliga i framtiden kommer du få möjlighet att uppgradera din uppkopplingsplan.

Vilka fordon kommer att fortsätta ha Premium Connectivity utan kostnad?
Alla Tesla-fordon som beställts fram till och med 30 juni 2018 kommer fortsätta att ha tillgång till befintliga funktioner för Premium Connectivity utan kostnad under fordonets livslängd (exklusive eftermonteringar eller uppgraderingar som krävs för funktioner eller tjänster som fordonet erhåller från externa källor, t.ex. telekommunikationsnät). Allt eftersom ytterligare funktioner och tjänster blir tillgängliga i framtiden kommer du få möjlighet att uppgradera din uppkopplingsplan.

Vilken uppkopplingsplan gäller för begagnade Tesla-fordon som köpts från Tesla?
Alla begagnade Tesla-fordon som har möjlighet till Premium Connectivity enligt ovan nämnda tabell och som köpts senast 15 januari 2020 kommer att fortsätta ha de funktioner för Premium Connectivity som beskrivs ovan utan kostnad, och kommer att fortsätta ha det om fordon säljs privat (exklusive eftermonteringar eller uppgraderingar som krävs för funktioner eller tjänster som fordonet erhåller från externa källor, t.ex. telekommunikationsnät).

Alla begagnade Tesla-fordon som köps mellan 16 januari 2020 och 20 juli 2022 kommer att ha Standard Connectivity-funktioner utan kostnad under fordonets livslängd (exklusive eftermonteringar eller uppgraderingar som krävs för funktioner eller tjänster som fordonet erhåller från externa källor, t.ex. telekommunikationsnät).

Alla begagnade Tesla-fordon som köps efter 20 juli 2022 kommer att ha Standard Connectivity under återstoden av de åtta år från den första dagen som ditt fordon levererades som nytt av Tesla, eller den första dagen det togs i bruk (t.ex. fordon som använts som demo-fordon eller lånefordon vid service), vilket som än kommer först. Allt eftersom ytterligare funktioner och tjänster blir tillgängliga i framtiden kommer du få möjlighet att uppgradera din uppkopplingsplan.

Vilken uppkopplingsplan gäller för Tesla-fordon som köpts privat där ägarskapet har överförts?
Tesla-fordon som köpts privat eller via en tredje part som är behöriga för Premium Connectivity enligt ovan nämnda tabell och som fått ägarskapet överfört senast den 20 januari 2020 får gratis Premium Connectivity under fordonets livslängd (exklusive eftermonteringar eller uppgraderingar som krävs för funktioner eller tjänster som bilens erhåller från externa källor, t.ex. telekommunikationsnät).

Tesla-fordon som köps privat eller via tredje part och där ägarskapet överförts från och med 21 januari 2020 som inte har Premium Connectivity under bilens livslängd eller en aktiv provperiod med Premium Connectivity kommer att få en provperiod på 30 dagar med Premium Connectivity innan de kan teckna sig för abonnemang. Provperioden börjar den dag då ägarskapet överförs och kräver att köparen meddelar oss om detta datum. Provperioden kan inte skjutas upp eller planeras om.

Tesla-fordon som köpts privat eller via en tredje part och fått ägarskapet överfört senast 20 juli 2022 kommer att ha tillgång till Standard Connectivity utan kostnad under fordonets livslängd (exklusive eftermonteringar eller uppgraderingar som krävs för funktioner eller tjänster som bilens erhåller från externa källor, t.ex. telekommunikationsnät). Tesla-fordon som köps privat eller från en tredje part och får ägarskapet överfört efter den 20 juli 2022, som inte har Standard Connectivity under fordonets livslängd, kommer att ha Standard Connectivity-funktioner under återstoden av de åtta år från den första dagen som fordonet levererades som nytt av Tesla, eller den första dagen det togs i bruk (t.ex. fordon som använts som demo-fordon eller lånefordon vid service), vilket som än kommer först.

Kommer det att finnas en provperiod för Premium Connectivity?
Alla Model S, Model X, Model Y och Model 3 som beställts från och med 1 juli 2018 får en provperiod med Premium Connectivity med början på leveransdagen. Efter att provperioden löper ut kommer Premium Connectivity att finnas tillgängligt som ett abonnemang.

Beställningstyp Behörighet för provperiod med Premium Connectivity
Nya beställningar av Model S och Model X den 1 juli 2018 eller senare Ja, ett år med start på leveransdatum
Lagerbeställningar av Model S och Model X den 1 juli 2018 eller senare Ja, ett år med start på leveransdatum
Nya beställningar av Model 3 och Model Y gjorda den 15 oktober 2021 eller senare Ja, 30 dagar med start på leveransdatumet
Lagerbeställningar av Model 3 och Model Y gjorda den 15 oktober 2021 eller senare Ja, 30 dagar med start på leveransdatumet
Beställningar av begagnade fordon från och med 16 januari 2020 Ja, 30 dagar med start på leveransdatumet
Tesla-fordon som köpts privat och där ägarskapet överförts den 21 januari 2020 eller senare utan en aktiv provperiod med Premium Connectivity Ja, 30 dagar med start på datum för överförande av ägarskap
Tesla-fordon som köpts privat och där ägarskapet överförts den 21 januari 2020 eller senare med en aktiv provperiod med Premium Connectivity Ja, under den inledande provperioden

Hur kommer jag meddelas när min provperiod med Premium Connectivity håller på att löpa ut?
Vi kommer att skicka dig ett e-postmeddelande med information om hur du abonnerar på Premium Connectivity veckan innan din provperiod löper ut.

Hur kontrollerar jag om jag har Premium Connectivity?
Kontrollera din status för abonnemang på Premium Connectivity i Tesla-appen.

Vad är skillnaden mellan Wi-Fi och mobiluppkoppling?
Mobiluppkoppling är en trådlös uppkoppling och kräver endast att du befinner dig inom täckningen för en mobilantenn, ungefär så som en mobiltelefon fungerar.

Wi-Fi-anslutning kräver att man är nära en router, på samma sätt som hur en bärbar dator ansluter till ditt Wi-Fi hemma.

Tillhandahåller Tesla nätverket för anslutningen?
Nej. Anslutningen sker över ett nätverk som sköts av ditt lokala telekombolag, och Tesla ansvarar inte för anslutningens kvalitet eller täckning.

Taggar: 

Dela