Support

Vanliga frågor om leverans

Vid lagd order

Tesla-konto

Leverans

Betalning

Finansiering/leasing

Inbyten

Registrering

Förberedelser inför leveransen

Övriga frågor gällande leveransen

Service och garantier


 

Vid lagd order


Jag har precis byggt min Tesla i Design Studion och lagt min order. Vad är nästa steg?
Det är en period på sju dagar efter att du lagt din beställning då du kan göra ändringar innan din order blir bekräftad och skickad till fabriken. Den e-postadress och lösenord som användes när du konfigurerade din Tesla använder du även för att logga in på ditt Tesla-konto. På ditt konto kan du göra ändringar i din order (under sju dagar efter du lagt beställningen), fram tills din order bekräftas. Snart efter din order bekräftats kommer en leveransspecialist (Deliver Experience Specialist) ta kontakt med dig för att börja titta på detaljerna kring din beställning, presentera olika betalningsalternativ och guida dig genom leveransprocessen av din Tesla.
Tillbaka till början

När kommer min bil att gå in i produktion?
När ordern är bekräftad och skickad till fabriken kommer din skräddarsydda Tesla att bli schemalagd för produktion. När du lägger din order får du en uppskattad leveranstid i Designstudion. Leveranstiden brukar ligga mellan 3-4 månader. Tesla tar alltid förgivet att du vill ha leverans så snart som möjligt, om inget annat anges (mer om detta längre ner). När din order är bekräftad så kommer det att indikeras en uppskattad leveranstid på ditt Tesla-konto, vänligen uppmärksamma att denna kan ändras då vi kontinuerligt uppdaterar produktionsschemat - både i Fremont och i Tilburg. Din leveransspecialist kan självklart också ge dig uppdateringar gällande leveranstiden för din Tesla.
Tillbaka till början

Hur kan jag försäkra mig om att jag får min Tesla när jag vill ha den?
I samband med att en order läggs finns möjligheten att välja leveranspreferens. Denna sätts automatiskt till tidigast möjliga om inget annat väljs. Om du på grund av pågående leasingavtal eller av andra skäl vill att din Tesla tillverkas och levereras senare måste du välja en senare leveranspreferens innan din order bekräftas. Vi gör vårt bästa för att möta din leveranspreferens. Kontakta din leveransspecialist snarast om du skulle vilja ändra din leveranspreferens efter att ordern har bekräftats.
Tillbaka till början

Är det möjligt att ändra min order efter att den blivit bekräftad?
När din order har bekräftats kan vi vanligtvis inte göra ändringar i din beställning då bilen tas in i fabrikens produktionsschema direkt baserat på aktuell konfiguration, detta för att din Tesla ska kunna levereras så snart som möjligt. I de enstaka fall då det går att göra en ändring efter bekräftad order kan det tas ut en extra avgift för detta, kontakta din Sales Advisor eller leveransspecialist snarast om du vill göra en ändring
Tillbaka till början

När blir min Tesla tilldelad ett VIN?
Ungefär fem till sex veckor innan planerad produktion blir din Tesla tilldelad ett VIN (Vehicle Identification Number), detta kommer även att visas på ditt Tesla-konto. VIN efterfrågas ofta vid kontakt med service, teknisk support och kan vara av intresse för försäkring- och leasingbolag.
Tillbaka till början

Tesla-konto


Vad är ett Tesla-konto?
Tesla-kontot är ditt onlinekonto som ger en översikt av de Teslor du äger eller har beställt. Du använder ditt Tesla-konto för att fylla i din registreringsinformation, få tillgång till viktiga dokument så som information kring garantier, ägarmanual osv. Den information du fyller i på ditt Tesla-konto speglas exakt i våra system gällande ägande och registreringsinformation. Ditt Tesla-konto inkluderar även information kring finansiering, inbyten samt eventuella serviceavtal. Under "Kontakt" kan du redigera bland annat ditt namn, din e-postadress och andra inställningar för ditt konto. På ditt Tesla-konto finner du även alltid aktuell leveransuppskattning för din Tesla fram tills ett datum är överenskommet för slutleverans. Leveransuppskattningen är baserad på nuvarande produktonsschema och tiden det krävs för att transportera samt förbereda bilen för leverans. Viktigt att tänka på är att fabriken löpande uppdaterar produktionsschemat och att eventuella ändringar i produktionsschemat påverkar den uppskattade leveranstiden.
Tillbaka till början

Hur fungerar det om jag har mer än en Tesla?
Under "Instrumentpanelen" på ditt Tesla-konto visas alla Teslor som du äger. Om du har flera bilar på ditt konto trycker du på den bil med tillhörande VIN-nummer som du önskar se mer information om.
Tillbaka till början

Leverans


Hur tar jag leverans av min Tesla?
Din leveransspecialist kommer att kontakta dig med förslag på dag och tid för slutleverans av din Tesla på ditt närmaste servicecenter. På leveransdagen kommer din leveransspecialist att gå igenom bilens viktigaste funktioner. Uppskattningsvis tar detta ca 30 minuter. Det är viktigt att du går igenom eventuella leasing- eller avbetalningsavtal innan leverans så att inga frågetecken uppkommer på leveransdagen. Vi har begränsat med plats på våra servicecenter och har inte möjlighet att förvara bilar, därav behöver vi leverera din Tesla inom en vecka från det att den ankommit till servicecentret. Teslas personal genomför en sista kvalitetskontroll av din Tesla på servicecentret innan leverans och ser till att din bil blir helt färdigställd inför leveransdagen. Vi har även videogenomgångar som vi rekommenderar alla att titta på innan slutleverans, detta för att komma så förberedd som möjligt på leveransdagen.
Tillbaka till början

Hur gör jag om jag bor långt från ett Servicecenter?
Vi rekommenderar alltid att leverans sker från ett servicecenter för att du ska få så bra hjälp av ditt Tesla-team som möjligt. Självklart är det möjligt att få bilen transporterad till dig mot en kostnad. Kontakta din leveransspecialist för mer information. Vårt Supercharger-team jobbar konstant med att bygga ut Supercharger-nätverket för att underlätta på längre resor - perfekt för dig inför din hemresa!
Tillbaka till början

Tesla har inget Servicecenter nära mig. Kan jag välja på vilket Servicecenter jag ska ta leverans av min Tesla?
På ditt Tesla-konto kan du välja vilket servicecenter du önskar hämta upp din Tesla, vill du ändra måste detta göras innan bilen är klar i produktion. Kontakta din leveransspecialist om du önskar ändra i ett senare skede.
Tillbaka till början

Mitt leveransdatum närmar sig. Hur vet jag när det är dags för leverans?
Din leveransspecialist kommer att kontakta dig med förslag på dag och tid för slutleverans av din Tesla på det servicecenter du valt för upphämtning.
Tillbaka till början

Kan jag undvika att få betala destinations och administrationsavgiften om jag hämtar min Tesla på fabriken eller ett Servicecenter?
Destinationsavgiften är samma för alla bilar i Sverige, oavsett om de levereras från ett Tesla-servicecenter eller en Tesla-fabrik. I Sverige går det att ta leverans från ett servicecenter eller få bilen transporterad mot en kostnad, det går ej att hämta bilen i vår fabrik i Tilburg.
Tillbaka till början

Betalning


Hur kan jag betala för min Tesla?
Betalning sker genom en banköverföring innan leverans, fakturan laddas upp på ditt Tesla-konto och betalning sker 5-10 dagar innan leverans. Din leveransspecialist kommer att kontakta dig med mer information kring betalningen av din Tesla. Om en eventuell kontantinsats eller första förhöjda leasingavgift ska erläggas till leverantören ska denna betalas innan leveransdagen.
Tillbaka till början

Hur mycket behöver jag betala innan jag tar leverans av min Tesla?
Innan leverans så måste bilen vara helt betald, antingen personligen av dig som kund eller via garanti från leasinggivare/kreditgivare. All information framgår på ditt MVPA (villkoren för ditt köp) som kommer laddas upp på ditt Tesla när den är genererad. Om du har frågor gällande detta så kontakta din leveransspecialist.
Tillbaka till början

När behöver jag betala för min Tesla?
Vid betalning via banköverföring (kontantköp) så laddas det upp en faktura på ditt Tesla-konto och denna skall betalas ca 5-10 dagar innan leverans, din leveransspecialist kommer att kontakta dig när leveransen närmar sig. Vid eventuell kontantinsats eller första förhöjd leasingavgift gäller samma premiss; betalning skall ske 5-10 dagar innan leverans.
Tillbaka till början

Kan jag göra betalningar från mer än ett konto?
Absolut, följ betalningsanvisningarna på fakturan och repetera detta för de olika transaktionerna du önskar göra. Viktigt att använda samma referens på alla betalningar (referensen framgår på fakturan) samt så klart se till att slutbeloppet är korrekt.
Tillbaka till början

Kan jag betala min Tesla med kreditkort?
Kreditkort kan endast användas för betalning av depositionen som läggs vid beställning. Slutbetalning sker via banköverföring enligt anvisningar på fakturan.
Tillbaka till början

Finansiering/leasing


När ansöker jag för leasing eller avbetalning via Teslas finansiella partner för min Tesla?
Detta görs förslagsvis tidigt i köpesprocessen tillsammans med en Sales Advisor, om av någon anledning detta inte slutförts i ett tidigt skede kan din leveransspecialist hjälpa dig att slutföra leasing- eller avbetalningsansökan via våra finansiella partners.
Tillbaka till början

Hur ansöker jag om leasing eller avbetalning via Teslas finansiella partner?
Om detta inte gjorts av din Sales Advisor så kan du kontakta din leveransspecialist som kan hjälpa dig med detta. Här kan du se olika kalkyler och när du kommit fram till ett upplägg som passar dig är det bara att kontakta din leveransspecialist som hjälper dig slutföra ansökan.
Tillbaka till början

Kan jag finansiera min Tesla via min egna bank?
Absolut, kontakta din egna bank för att be om en offert. Prisuppgifter samt de uppgifter banken behöver finns på ditt Tesla-konto. Om din bank har några frågor kan du sätta din bankman i kontakt med din leveransspecialist.
Tillbaka till början

Vad finns det för möjligheter att köpa loss Teslan efter avbetalning/leasingperioden gått ut?
Vid finansiering via Teslas finansiella partners kan du kontakta antingen din leveransspecialist eller leasing/kreditgivaren direkt för att se vilka olika alternativ som finns. Om du väljer att finansiera via din egna bank behöver du kontakta din bank.
Tillbaka till början

Är det tillåtet att köpa loss Teslan innan kontraktstiden går ut? Om så är fallet, är det någon kostnad relaterat till detta?
Det går ofta att köpa loss din Tesla innan avtalstiden gått ut, men det kommer bli en extra avgift för detta.
Tillbaka till början

Inbyten


Vilka bilar kan Tesla byta in?
Vi kan byta in de flesta bilarna, kontakta din Sales Advisor eller leveransspecialist för mer information. Vi kommer att be om bilder på bilen, registreringsnummer, chassinummer, bilder på eventuella skador samt om det är leasing, kredit- eller kontantköp. Baserat på detta görs det en första värdering, om inbytespriset på den första värderingen är intressant och du önskar fullfölja kommer vi skicka anvisningar för en inspektion och efter det får du ett slutligt inbytesvärde.
Tillbaka till början

Hur fastställer Tesla värdet på min inbytesbil?
Efter insamlad information kring ditt inbyte använder vi oss av vårt omfattande nätverk av tredjepartsköpare för att kunna erbjuda en så bra värdering som möjligt för din bil.
Tillbaka till början

Hur ser inbytesprocessen ut?
Första steget är att du tar bilder på din bil och skickar in informationen som nämnts ovan. Efter det mottar du ett första uppskattat inbytespris av din bil, baserat på informationen som samlats in. Om det är intressant för dig att fullfölja inbytet kommer vi skicka anvisningar för en sista inspektion och efter det får du ett slutgiltigt inbytesvärde. Därefter kommer du få bekräfta inbytesvärdet och inbytet sker vanligtvis på leveransdagen av din Tesla.
Tillbaka till början

Kan jag byta in min nuvarande bil trots att leasingperioden inte har gått ut?
I vissa fall går detta att göra, det är dock upp till leasinggivaren att besluta om det är möjligt samt fastställa eventuella extra kostnader för att bryta avtalet i förtid.
Tillbaka till början

Är det möjligt att korrigera den totala betalningen för min Tesla baserat på inbytesvärdet på min nuvarande bil?
Det går att göra, är din inbytesbil betald kontant är det lätt att lösa. Om det däremot är leasing eller kredit så måste ett eventuell restvärde lösas först. Om inbytesvärdet är högre än restvärdet kan resterande belopp läggas som en betalning på din Tesla.
Tillbaka till början

Registrering


Kan jag registrera min Tesla på två namn? Men bara ta lån på ett namn?
I Sverige är det endast möjligt att registrera bilar på en person eller ett företag.
Tillbaka till början

Kan jag registrera min bil på ett företag?
Ja, det går att registrera din Tesla på ett företag. Vid leasing eller företagsfinansiering finns viss begränsing för hur din Tesla registreras, ta kontakt med din leveranspecialist för mer information om detta.
Tillbaka till början

Behöver jag göra registreringen för min Tesla själv?
Din leveransspecialist kommer att slutföra registreringen av din Tesla baserat på den information som finns i eventuellt leasing/avbetalningsavtal eller enligt registreringsinformationen som finns på ditt Tesla-konto.
Tillbaka till början

När får jag mitt registreringsnummer och mina registreringsskyltar?
Registreringsnummer kommer oftast någon vecka innan leverans och registreringsskyltarna sitter monterade på bilen vid leverans.
Tillbaka till början

Förberedelser inför leveransen


Vad behöver ni för information av mig innan leverans?
Vänligen logga in på ditt Tesla-konto och fyll i den information som efterfrågas. Det behövs registreringsinformation samt om det är person eller företagsköp, vid personköp behövs fullständigt personnummer och vid företagsköp efterfrågas momsregistreringsnummer. Dubbelkolla även så att plats för upphämtning av din Tesla stämmer enligt överenskommelse och ladda gärna upp de dokument som efterfrågas, så som kopia på legitimation.
Tillbaka till början

Behöver jag ha aktiverat min försäkring innan leverans?
Om du väljer att försäkra bilen själv eller om ditt leasingbolag försäkrar bilen så behöver du bara stämma av så att försäkringsbolaget och/eller leasinggivaren är medveten om när leverans kommer att ske. Din leveransspecialist kan även hjälpa dig med frågor kring försäkring.
Tillbaka till början

Vem behöver närvara på leveransdagen?
Den som står som registrerad ägare måste närvara på leveransen, i vissa undantagsfall kan en annan person ta leverans om en korrekt fullmakt är utförd. Vid leasing kan i vissa fall behörig firmatecknare eller borgenär närvara för signering av leasing/avbetalningsavtal.
Tillbaka till början

Vad behöver jag ta med på leveransdagen?
Du behöver ta med:

  • Giltig legitimation
  • Leveransgodkännande från leasinggivare eller långivare vid den typen av finansiering
  • Bekräftelse på betalning, om denna inte skickats till din leveransspecialist tidigare

It is also good to have your login information to your My Tesla account. If you have forgotten your login details, you can request a new password here.
Back to Top 

Hur installerar jag hemma-laddning för min Tesla?
All information kring laddning i hemmet finns att läsa på vår sida för hemmaladdningpå Teslas hemsida. Har du köpt en Tesla wall connector så kan den antingen levereras med din Tesla på leveransdagen eller hämtas innan leverans efter överenskommelse med din leveransspecialist. Har du några frågor gällande laddning eller om du vill ha hjälp att komma i kontakt med en av våra rekommenderade elektriker så kan du kontakta charginginstallation@tesla.com.

Det absolut lättaste sättet att ladda din Tesla är när den står parkerad under natten. Det är bara att koppla in bilen på kvällen och låta den ladda under natten. Din Tesla kommer att laddas direkt eller efter utsatt tid, om du programmerat detta för din bil via touchskärmen. Vid laddning via Teslas wall connector eller röd industrikontakt (16A trefas) kommer din Tesla vara fulladdad morgonen efter.
Tillbaka till början

Hur laddar jag ner Tesla-applikationen till min smartphone?
Tesla-applikationen kan laddas ner från App Store för iPhone eller via Google Play för Android. Av säkerhetsskäl får du inte tillgång till din Tesla under leveransprocessen, men efter leverans så paras din telefon ihop med din bil efter ungefär 48 timmar.
Tillbaka till början

Övriga frågor gällande leveransen


Vart hittar jag mer information kring premier och subventioner för elbilar?
I dagsläget så är premien för elbilar i Sverige 60 000 kr och förmånsvärdet är rabatterat med 40% jämfört med likvärdig bil utan miljöteknik. Mer information om premier och subventioner finns på Transportstyrelsens hemsida samt hos Skatteverket. I Sverige sköts premier och incitament av Transportstyrelsen och Skatteverket.
Tillbaka till början

Kan jag exportera min Tesla utanför Europa, USA eller Kanada?
Om en Tesla exporteras till en annan region där den initialt såldes kommer Tesla inte kunna göra service på bilen innan den åter finns på marknaden där den först såldes. Det finns även en risk att en exporterad Tesla inte är kompatibel med el- och laddningsinfrastruktur i en region där den inte är ämnad att brukas. Av dessa anledningar rekommenderar vi att köpa din Tesla i den region du planerar att använda den. Tesla driver i dagsläget försäljning och serviceverksamhet i USA, Kanada, Europa samt i delar av Asien.
Tillbaka till början

Service och garantier


Vad är bra att känna till gällande service av en Tesla? Vad görs på en årlig service och finns det förbetalda serviceplaner?
Det är inget servicekrav på Tesla för att uppfylla nybilsgarantin eller garantin på batteri och drivenhet. Däremot kan det i vissa fall finnas servicekrav för att andra avtal ska gälla. Vi rekommenderar dock att alla servar sin Tesla enligt rekommenderat serviceschema som är en gång per år eller var 2 000:e mil, beroende på vilket som inträffar först. All information om service, serviceplaner, garantier osv. finns att läsa här.
Tillbaka till början

Om jag väntar på min Tesla när den servas, vad erbjuds hos er? Finns det möjlighet till lånebil under tiden min Tesla är på service?
När din Tesla tas in för service kommer du bli erbjuden en lånebil under tiden vi arbetar med din Tesla, mer information om detta finns här eller från service.
Tillbaka till början

Vilken typ av garantier gäller för Tesla?
Tesla har 4 års begränsad nybilsgaranti, eller 8 000 mil (det som inträffar först), mer information om nybilsgarantin finns här. Utöver nybilsgarantin är det även 8 års garanti med obegränsad körsträcka på batteriet samt drivenheter, mer information om detta här.
Tillbaka till början

Vilka garantier gäller för en begagnad Tesla som köps direkt av Tesla?
En begagnade Tesla som köps direkt av Tesla (Kallad CPO = Certified Pre-Owned) får förnyad begränsad nybilsgaranti om ursprunglig nybilsgaranti inte förverkats (4 år/8 000mil). Om nybilsgarantin förverkats ges en begränsad garanti på 2 år eller till en total körsträcka på 16 000 mil (det som inträffar först).
Tillbaka till början

Taggar: 

Dela