Värva och belönas

Det pågående programmet Värva och belönas upphör den 30 april 2024. Giltiga beställningar som görs före 30 april 2024 ger fortfarande köparförmåner, rekommendationskrediter och lojalitetsförmåner vid leverans. Beställningar som görs efter 30 april 2024 ger inga köparförmåner, rekommendationskrediter eller lojalitetsförmåner.

Det pågående programmet Värva och belönas upphör den 30 april 2024. Giltiga beställningar som görs före 30 april 2024 ger fortfarande köparförmåner, rekommendationskrediter och lojalitetsförmåner vid leverans. Beställningar som görs efter 30 april 2024 ger inga köparförmåner, rekommendationskrediter eller lojalitetsförmåner.

Vårt mål är att hjälpa Teslas ägare att dela med sig av sin passion för Teslas produkter och vårt uppdrag – att påskynda världens övergång till hållbar energi.

Rekommendationskrediter samt köpar- och lojalitetsförmåner

Genom Teslas rekommendationsprogram kan du få exklusiva förmåner genom att göra ditt första köp av en Tesla-produkt, värva andra förstagångskunder och fortsätta köpa Tesla-produkter som omfattas av programmet.

Obs! För att få köparförmåner måste du köpa en kvalificerande Tesla-produkt genom en rekommendation och aldrig ha ägt en kvalificerande Tesla-produkt tidigare. För att få rekommendationsrabatt måste du äga en kvalificerande Tesla-produkt.

Du kan se vilka erbjudanden som är tillgängliga just nu i Tesla-appen. Rekommendationsprogrammet omfattas av dessa villkor, inklusive ett tak, och kan ändras när som helst och utan föregående meddelande.

Köp av certifierade begagnade bilar kvalificerar dig inte för krediter eller förmåner. Om du eller en vän gjorde en beställning av ett fordon före den 11 maj 2023 via en rekommendationslänk omfattas din beställning av ett tidigare rekommendationsprogram. Läs mer om de föregående faserna av rekommendationsprogrammet.

Köparförmåner

Du kan få köparförmåner när du köper din första Tesla-produkt. För att få köparförmåner på det köpet måste du använda en giltig rekommendationslänk när du beställer. Rekommendationer kan inte tillämpas efter beställning.

När du har gjort ditt första köp är du inte längre kvalificerad för köparförmåner, men du kan fortfarande få rekommendationskrediter och lojalitetsförmåner. Köparförmåner kan, efter Teslas eget gottfinnande, ske i kontanter eller krediter. Tesla förbehåller sig också rätten att konvertera köparförmåner från kontanter till krediter, till exempel om en beställning tilldelas en tredje part efter att den har gjorts.

Rekommendationskrediter

Du kan få rekommendationskrediter genom att låta vänner eller familj använda din rekommendationslänk när de beställer sin första Tesla-produkt eller gör sin första rekommenderade provkörning. Du får inte rekommendationskrediter för att rekommendera befintliga Tesla-kunder för köp eller provkörningar.

För att vara berättigad till rekommendationskrediter måste en köpare köpa en kvalificerande Tesla-produkt genom en giltig rekommendationslänk. En rekommendation kan inte läggas till efter att en beställning har lagts, och om du inte får rekommendationsbelöningar beror det troligen på att beställningen inte har gjorts genom en rekommendationslänk. När en köpare har lagt sin beställning kommer de tillämpliga belöningarna att vara ”väntande” fram till datumet för beviljande. Alla belöningar baseras på det datum när den kvalificerande beställningen gjordes.

För att vara berättigad till rekommendationskrediter från en provkörning måste din vän boka sin provkörning med hjälp av din rekommendationslänk. Du kan endast få motsvarande belöning om detta är din väns första provkörning och om de inte redan äger en kvalificerande Tesla-produkt.

För att vara berättigad till rekommendationskrediter från någon källa måste du ha en kvalificerande Tesla-produkt på ditt Tesla-konto. Om du överför eller tar bort alla kvalificerande produkter från ditt konto får du inte rekommendationskrediter när en vän beställer och tar emot leverans av sin första Tesla förrän du har tagit emot leverans av ett annat kvalificerande Tesla-fordon.

Obs: Rekommendationer kan inte tillämpas efter beställning, så se till att dina vänner lägger sina beställningar eller bokar sin provkörning med din rekommendationslänk.

Alla krediter är lika mycket värda och samlas i ett saldo. Krediter kan lösas in mot rekommendationsbelöningar i Tesla-appen, efter datum för beviljande – det datum då Tesla-fordonet levererades eller provkörningen genomfördes. Krediters värde och tillgängliga erbjudanden och belöningar kan komma att ändras när som helst utan föregående meddelande.

Lojalitetsförmåner

Du kan få lojalitetsförmåner genom att köpa ytterligare Tesla-produkter som omfattas med samma Tesla-konto som tidigare användes för att köpa Tesla-produkter. Du kan se vilka erbjudanden som är tillgängliga just nu i Tesla-appen.

Gör en beställning

När du köper en Tesla-produkt som omfattas av programmet via en rekommendationslänk kan du få köparförmåner och exklusiva rekommendationsförmåner. Din vän kan också få rekommendationskrediter. Rekommendationen kan inte läggas till efter att beställningen har gjorts. Förmåner fastställs av datumet för den kvalificerande beställningen, men Tesla har rätt att konvertera kontantförmåner till krediter.

Köpa med en rekommendationslänk:

 1. Besök din väns rekommendationslänk.
 2. Köp den Tesla-produkt du vill ha via rekommendationslänken.
 3. När du har gjort beställningen visas rabatter som ”väntande” för den som har värvat dig tills det datum då de beviljas.
Rekommendera en vän

Dela din rekommendationslänk med vänner och familj direkt från Tesla-appen. När din vän beställer en Tesla-produkt som omfattas av programmet med din rekommendationslänk får din vän köparförmåner. När din vän har tagit emot leveransen av fordonsbeställningen får du rekommendationskrediter om du har en kvalificerande Tesla-produkt på ditt konto.

Rekommendera en vän:

 1. Öppna Tesla-appen.
 2. Tryck på menyn längst upp till höger.
 3. Välj "Värva och belönas".
 4. Se hur många rekommendationskrediter du kan få och de köparförmåner samt exklusiva rekommendationsbelöningar som din vän kan få för varje Tesla-produkt som omfattas.
 5. Tryck på ”Rekommendera nu”.
 6. Välj den vän du vill skicka rekommendationen till i din kontaktlista och skicka rekommendationsmeddelandet. Du kan också trycka på delningsikonen i det övre högra hörnet för att skicka din rekommendationslänk.
 7. När din vän har gjort en beställning visas krediter som ”väntande” i Tesla-appen fram till datumet för beviljande.
Tjäna lojalitetsförmåner

Befintliga ägare kan automatiskt tjäna lojalitetsförmåner när de köper fler Tesla-produkter som omfattas av programmet med samma Tesla-konto. Du behöver inte använda en rekommendationslänk för att få lojalitetsförmåner.

Hur man tjänar lojalitetsförmåner:

 1. Öppna Tesla-appen.
 2. Tryck på menyn längst upp till höger.
 3. Välj "Värva och belönas".
 4. Tryck på ”Lojalitet” på kreditsidan för att se vilka produkter som omfattas.
 5. Köp den Tesla-produkt du vill och använd den e-postadress som är kopplad till dina befintliga Tesla-produkter.
 6. När du har gjort beställningen kommer krediter automatiskt att visas som ”väntande” i Tesla-appen fram till datumet de beviljas.

För att tjäna lojalitetsförmåner måste du äga (eller tidigare ha ägt) en kvalificerande produkt och ditt efterföljande köp av en ytterligare kvalificerande produkt måste göras med samma Tesla-konto. Du kan tjäna lojalitetsförmåner på ditt konto upp till fem gånger. Krediter kan inte överföras mellan konton, även om du äger båda.

Om en befintlig kund försöker beställa via en rekommendationslänk (oavsett om den är kundens egen eller en väns), kommer hen inte att kvalificera sig för köparförmåner och heller inte kvalificera sig för rekommendationskrediter, eftersom köparen redan är en del av Teslas community. I stället tjänar kunden automatiskt lojalitetsförmåner kopplade till den köpta produkten.

Lös in krediter för att få förmåner

Öppna Tesla-appen för att se ditt kreditsaldo och handla med dina förmåner.

Att handla med krediter:

 1. Öppna Tesla-appen.
 2. Tryck på menyn längst upp till höger.
 3. Välj "Värva och belönas".
 4. Se tillgängliga förmåner och antalet krediter du behöver för att lösa in varje förmån.
 5. Välj din förmån.
 6. Tryck på ”Lös in”.
 7. Ange din leveransadress och granska ditt återstående kreditsaldo vid inlösen.
 8. Tryck på "Lös in kredit" för att göra anspråk på din förmån.

All kreditinlösen är slutgiltig. Inga returer eller byten accepteras. Krediter kan endast lösas in mot förmåner genom Tesla-appen. Krediter kan inte användas för att köpa varor eller tillbehör i Tesla Shop och de kan inte heller användas för någon annan produkt eller tjänst från Tesla.

Utforska rekommendationsprogrammet

Information om Teslas rekommendationsprogram och dina rekommendationer finns i Tesla-appen.

 • Rekommendationslänkar
  Se och dela din rekommendationslänk med vänner och familj direkt från Tesla-appen.
 • Tesla-produkter som kvalificerar för rekommendationsprogrammet
  Se de Tesla-produkter som ingår i rekommendationsprogrammet i Tesla-appen. För varje produkt anges antalet rekommendationskrediter eller lojalitetsförmåner du kommer att få, liksom de köparförmåner eller de exklusiva rekommendationsförmåner som din vän kommer att få när Tesla-produkten levereras.
 • Handla tillgängliga förmåner
  Utforska tillgängliga förmåner och antalet krediter du behöver för att lösa in varje förmån. Handla med de krediter du har tjänat in.
 • Rekommendationshistorik
  Tryck på "Historik" för att se de vänner du har värvat samt status för din rekommendation.
 • Kredithistorik
  Tryck på "Saldo" för att se ditt tillgängliga saldo och historik över kredittransaktioner.
 • Giltighetstid
  Dina krediter löper ut efter 12 månader och Supercharging-krediter löper ut 6 månader efter respektive datum för beviljande.

  Om du tjänar in ytterligare krediter förlängs utgångsdatumet för alla dina krediter med 12 månader från det senaste datumet för beviljande. För att förlänga utgångsdatumet för alla dina krediter måste leveransdatum föregå det föregående utgångsdatumet för krediter.

  Om du löser in krediter mot ytterligare Supercharging-sträcka förlängs utgångsdatumet för hela din Supercharging-sträcka med 6 månader, upp till 36 månader.

Ladda ner Tesla-appen för att värva vänner och familj och få krediter.

Allmänna villkor

Gäller från 11 maj 2023

Genom att delta i Teslas rekommendationsprogram godkänner du dessa villkor och förstår att de kan komma att ändras. Tesla-kunder måste vara minst 18 år för att vara behöriga för krediter, vilka inte kan överlåtas eller lösas in mot kontanter. Tesla-kunder kan göra upp till 12 beställningsrekommendationer och 60 provkörningsrekommendationer per kalenderår, och beställningen måste göras eller så måste provkörningen schemaläggas med kundens rekommendationslänk (förutom lojalitetskrediter). Rekommendationslänkar kan inte tillgodoräknas efter att beställningen har lagts eller efter att provkörningen har bokats och får inte användas av samma Tesla-konto mer än en gång. Krediter måste lösas in inom 12 månader från det datum de beviljats, annars upphör de att gälla.

All inlösen av krediter är slutgiltig – inga returer eller byten accepteras. Krediter kan endast lösas in för utvalda förmåner i Tesla-appen. Dessa erbjuds i mån av tillgång och kan variera beroende på region och produkttyp. Krediter kan inte lösas in mot varor eller tillbehör på shop.tesla.com eller användas på någon annan produkt eller tjänst från Tesla. Krediter kan inte tillämpas retroaktivt eller på belöningar som inte längre kan lösas in. Kunden ansvarar för eventuella skatter, avgifter och lokala krav. Belöningar i form av merchandise och tillbehör är endast tillgängliga i regioner där Tesla Shop har lanserats. Endast primära kontoinnehavare kan lösa in krediter mot belöningar. Inget i rekommendationsprogrammet ska antas skapa någon sorts förhållande mellan rekommendationsgivaren och Tesla eller någon av Teslas affärspartners. Rekommendationsgivaren har inga befogenheter att representera Tesla eller sluta avtal för Teslas räkning. Detta program och dess förmåner är villkorade av och föremål för de lokala lagar och föreskrifter på registrerings- eller installationsadressen för rekommendationsgivaren respektive köparen.

Vi inrättar den här typen av program i god tro och förväntar oss detsamma i gengäld. Syftet med detta program är att belöna lojala Tesla-ägare för att de delar med sig av sin passion för Tesla-produkter till sina vänner och familj. För att förtydliga är det inte lämpligt att köpa marknadsföring av, sälja eller betala för eller erbjuda incitament för att använda rekommendationslänkar, och vi kommer inte att godkänna rekommendationslänkar med beteenden som strider mot dessa villkor. Kunder som har brutit mot någon policy från Tesla är diskvalificerade från detta program. Dessutom förbehåller vi oss rätten att hålla inne belöningar om vi tror att en kund inte agerar i god tro eller på annat sätt agerar i strid med programmets syfte. Teslas rekommendationsprogram kommer inte att vara öppet på obestämd tid. Om krediter inte används under programmets tidsperiod utan Teslas fel förbehåller vi oss rätten att annullera krediterna efter programmets slut. Vi varken kan eller ämnar beskriva alla scenarier som kan anses vara olämpliga, men vi lovar att agera rättvist och rimligt. Om du inte håller med oss kommer det att vara ditt ansvar att visa oss att du inte har brutit mot någon Tesla-policy eller dessa villkor.

Vanliga frågor
Vanliga frågor Visa alla Dölj alla