Upptäck version 9.0 av programvaran

Version 9.0 av programvaran uppdaterar touchskärmen och Teslas mobilapp för en snabbare och mer intuitiv användarupplevelse.

Varje Model S och Model X på vägarna får nya funktioner och förbättringar med version 9.0.

Det är nu lättare att hitta vad du söker efter: med den nya applikationsstartaren kan du komma åt alla dina appar från samma ställe, reglage och inställningar har kombinerats och Automatiskt filbyte är alltid aktiverat när du använder Autostyrning (Beta). Dessutom ger navigationen mer information om kommande svängar, inklusive information om avfarter från motorväg, och instrumenteringen visar nu en 360-graders vy över omgivande bilar.

Förbättrad navigation

För Model S och Model X ger navigering nu mer information om kommande svängar, inklusive information om avfart från motorväg.

 • Tryck eller dra nedåt för att se ytterligare detaljer i Trip Overview.
 • Inställningar för navigering är nu mer lättillgängliga på touchskärmen.
 • Man kan snabbt stänga av eller slå på ljudet för röstvägledning.

För alla Tesla-bilar har trafikvyn gjorts om för att markera problematiska områden ytterligare. Vägar med sänkt hastighet eller förseningar kommer att markeras med röda och gula linjer.

Applikationsstartare och applikationer

För Model S och Model X finns den nya applikationsstartaren längst ned på pekskärmen och samlar alla dina appar på en plats såsom Kalender, Energi, Webbläsare, Backkamera, Telefon och Laddning. Den senast använda appen kan öppnas genom att svepa uppåt på applikationsstartarens ikon.

Mediaspelaren

I Model S och Model X kan du enkelt visa eller dölja mediaspelaren genom att dra fönstret uppåt eller nedåt. Om du vill växla källor, tryck på önskad ikon längst ned i mediaspelaren.

I radio kan du nu ställa in en station direkt med direktsökning. Skriv till exempel in ”88,5” när du valt FM och stationen börjar omedelbart att spelas.

Reglage och inställningar

För Model S och Model X, har panelen Controls och Settings organiserats om för att göra saker lättare att hitta. Klicka på Reglage i den nedre vänstra sidan av skärmen för att hitta reglage och inställningar på en enda kombinerad skärm. Vi har också lagt till snabbreglage som ger dig direkt åtkomst till de oftast använda reglagen.

Klimatanläggning

För Model S och Model X har klimat gjorts om för att vara mer kompakt och lättare att använda.

 • Alla dina reglage för kallt väder har flyttats till en plats som del av Climate. Tryck på sätesikonen för att komma åt reglage för all stolsvärme, rattvärme och torkarvärme.
 • När dubbla klimat är aktiverat visas två oberoende temperaturer längst ned på touchskärmen.
 • Som alltid kan höger rullningshjul användas för snabbt justera temperaturen uppåt eller nedåt.
Hindermedveten acceleration

För Model S och Model X kommer acceleration nu automatiskt minskas om ett hinder upptäcks framför din bil när du kör i låga hastigheter. Denna funktion kan aktiveras eller avaktiveras i Controls > Autopilot.

Reglage för Autopilot

Inställningar för Autostyrning (Beta) och Automatiskt filbyte kombineras ny under Controls > Autopilot. När Autostyrning (Beta) är aktiverad kommer påslagning av blinkers aktivera Automatiskt filbyte för att flytta över din bil till ett intilliggande körfält.

Döda vinkeln-övervakning

För att förbättra säkerheten och öka pålitligheten när du byter körfält kommer bilar med maskinvara för fullständig självkörningsförmåga nu att visa en röd filmarkering när din blinkers är påslagen och en bil eller ett hinder upptäcks i filen du vill byta till. Det finns ingen förändring av visningen för bilar utan hårdvara för fullständig självkörningsförmåga.

Tesla-bilar med hårdvara för fullständig självkörningsförmåga kommer nu att använda alla åtta kameror för att ge en 360-graders vy över omgivande bilar. Detta inkluderar en förbättrad dödvinkelsövervakning på instrumentpanelen som återspeglar typen av bil i din döda vinkel för att ge en redan uppmärksam förare extra stöd.

Dashcam

Du kan nu spela in och spara videofilmer från bilens framåtriktade kamera till en USB-enhet. För att spela in:

 • Formatera din USB-enhet med formatering i ”FAT32” (Windows)/”MS-DOS (FAT)” (Mac) filarkitektur och lägga till en mapp på grundnivå på enheten som kallas ”TeslaCam”.
 • Sätt in den formaterade USB-enheten i någon av USB-portarna i framsätet.
 • När den är korrekt konfigurerad visas Dashcam-ikonen i statusfältet med en röd prick som anger att den spelar in.
 • Observera att USB-enheten måste vara inkopplad under körning för att spela in.

Tryck på ikonen för att spara ett 10 minuters videoklipp eller tryck och håll för att pausa inspelningen. Inspelningar som inte laddas ner efter en timme kommer att raderas. Kontrollera att du har tillräckligt utrymme på din USB-enhet för att spara (varje minut inspelad video använder cirka 30 MB. Bufferten för 1 timme kräver ungefär 1,8 GB ledigt utrymme). Dashcam är endast tillgänglig för Model 3 samt Model S och Model X tillverkade efter augusti 2017.

Tesla-appen

Du kan nu påbörja navigering i bilen med hjälp av delningsknappen i dina favorit-telefonappar. iOS-användare kommer att behöva aktivera delning till bilen: öppna appen som du vill dela från, öppna delningsfunktionen, bläddra till höger, tryck på knappen Mer och aktivera sedan Tesla för att dela.

Du kan också låta dina passagerare snabbt styra media, spela upp/pausa, föregående/nästa och bläddra genom dina favorit-mediafiler.

 • Du kan avaktivera funktionen genom att gå till Media Settings > Allow Mobile Control.

När en programvaruuppdatering finns tillgänglig för din bil kan du bekvämt starta uppdateringen från telefonen.

 • En notis kommer att skickas till andra förare av bilen och de kommer har några minuter på sig att avbryta uppdateringen från sin app.
 • Obs: dessa funktioner kräver version 3.6.0 av mobilappen eller senare.