Support

Supercharging

Supercharger-stationerna är smidigt placerade nära bekvämligheter som restauranger, affärer och Wifi-nätverk. Varje station har flera Superchargers för att du snabbt ska komma ut på vägen igen.

Nedan finner du ytterligare detaljer som gäller för Tesla-bilar under Supercharger-programmet.

 • Där det är möjligt debiteras ägare per kWh (kilowatttimme), vilkt är den mest rättvisa och enklaste metoden. I andra områden debiterar vi per minut för tjänsten.
 • Där debiteringen sker per minut finns det två nivåer för att ta hänsyn till förändringar i laddningshastighet, vilka kallas ”nivå 1” och ”nivå 2”.
  • Nivå 1 gäller för bilar som laddar 60 kW eller mindre och nivå 2 gäller för bilar som laddar över 60 kW. Avgiften för nivå 1 är hälften så hög som den för nivå 2.
  • Nivå 1 gäller också alla gånger som din bil delar Supercharger-ström med en annan bil.
 • Priset för att använda en Supercharger kan variera beroende på plats, och priserna kan ändras över tid. Alla priser inkluderar skatter och avgifter.
 • Information om genomsnittligt pris ges nedan och specifika priser för varje Supercharger-station visas i navigationen på bilens touchskärm.
 • Vissa Model S och X som beställts före 2 november 2018 får 400 kWh (ca 1 600 km) Supercharger-laddning om året. De vanliga avgifterna för Supercharger gäller efter att potten använts.
 • Supercharging är enkelt och bekvämt – det är bara att koppla in och börja ladda. Supercharger-historik samlas automatiskt på ditt Tesla-konto där även beloppet som debiterats visas eller, om tillämpligt, laddningspotten som använts. Tesla är dedikerade att se till att Supercharger aldrig blir en inkomstkälla.


  #highSpeedCost# per minut över 60 kW
  #lowSpeedCost# per minut vid eller under 60 kW  Vanliga frågor

  Var hittar jag de befintliga Supercharger-stationerna?
  Du kan hitta befintliga (och kommande) Supercharger-stationer här. För att hitta vilken station som är närmast dig, besök vår interaktiva karta.

  Hur använder jag Supercharger-nätverket?
  Bara parkera och koppla in din bil med anslutningskabeln i Supercharger-stolpen. När den är inkopplad kommer LED-lampan i bilens laddningsport att blinka grönt för att indikera att laddningen har påbörjats. Du kan övervaka laddningsprocessen i Tesla-appen.

  Hur ska jag planera en resa med Superchargers?
  Din inbyggda reseplanerare guidar dig automatiskt via Supercharger-stationer på vägen till din destination. Dessutom visas alla Supercharger-stationer i din bils navigering för att hjälpa till med planering av rutter.

  Hur betalar jag för Supercharger-laddning eller trängselavgift?
  Du kan göra en engångsbetalning via din Teslas touchskärm efter varje Supercharging-tillfälle eller logga in på ditt Tesla-konto för att lägga till ett betalningssätt för automatisk debitering. För mer information, se våra Betalningsvillkor för tjänster.

  Hur mycket kostar Supercharging?
  När du laddar från en Supercharger visas sessionens totalbelopp på din Teslas touchskärm. Du kan även se prisinformationen ovan.

  Behöver jag spara ett betalningssätt för att kunna ladda med Supercharger?
  Ja. Om du har obegränsad Supercharging eller resterande kredit för gratis Supercharging behöver du endast ange ett betalningssätt för eventuella trängselavgifter som uppkommer.

  Hur kan jag lägga till ett nytt betalningssätt för laddning, eller ändra ett befintligt sätt?
  Du kan lägga till ett kreditkort på ditt Tesla-konto. Befintliga betalningssätt kan också redigeras eller tas bort på ditt Tesla-konto.

  Jag använder inte kreditkort. Finns det något alternativt betalningssätt?
  Under de kommande månaderna kommer vi att erbjuda alternativa betalningsmetoder. Fram till denna uppdatering ber vi dig att ange ett kreditkort i Tesla-konto.

  Kan jag ha separata betalningssätt för olika bilar i mitt konto?
  Nej. Denna möjlighet kommer att bli tillgänglig under de kommande månaderna. Notera att ett sparat betalningssätt gäller för alla bilar i ditt Tesla-konto.

  Hur kan mitt företag betala för Supercharging om jag kör en tjänstebil?
  Efter 17 juni 2019 måste föraren lägga till betalningsuppgifter i sitt Tesla-konto för att fortsätta använda Supercharger-nätverket. Du kan använda dina egna betalningsuppgifter eller be ditt företag om företagets betalningsuppgifter.

  Om så behövs kan du ladda ned en kostnadsrapport för Supercharger i slutet av varje månad från ditt Tesla-konto.

  Vad är trängselavgifter?
  Trängselavgifter uppkommer för alla bilar som tar upp en Supercharger om stationen är minst 50 % full och laddningssessionen är klar. Om bilen flyttas inom fem minuter från att laddningen är klar avskrivs avgiften. Vi vill vara tydliga med att detta endast är till för att öka kundnöjdheten, vi hoppas att vi aldrig kommer att tjäna pengar på detta. Läs mer om trängselavgifter.

  Hur vet jag vilken hastighet Supercharger-laddaren har innan jag kopplar in?
  Din bils navigering visar varje Supercharger-plats maximala effekt. Du kan också se informationen på vår interaktiva karta för Supercharger.

  Behöver jag installera laddning hemma om det finns en Supercharger nära mig?
  Att ladda där du parkerar är ett av de bästa sätten att leva med en Tesla och det finns ingen anledning att köra någonstans för att få en full laddning. Vi rekommenderar att använda en lättinstallerad nivå 2-laddare hemma eller vid ditt arbete om det är möjligt. Supercharger är idealiskt när man är ute och reser, eller gör ett besök i en annan stad, eller medan hemmaladdning håller på att installeras.

  Exakt var på platsen finns Supercharger-stationen?
  Supercharger-stationer lokaliseras med GPS i din bils navigering på pekskärmen. Navigeringen i din bil leder dig till den närmaste infarten och du kan zooma in på kartan för att hitta exakt plats för stationen. Om ytterligare instruktioner behövs kan de visas genom att trycka på stationens röda blixtikon.

  Hur bestämmer Tesla var de ska placera Supercharger-stationer?
  Tesla Superchargers möjliggör långresor och bekväm laddning i storstadsområden. Vi använder exakta energimodeller och placerar Superchargers nära bekvämligheter som till exempel hotell, restauranger och shoppingområden. Locka Tesla-ägare till din verksamhet genom att bli värd för en Supercharger-station. Du kan anmäla ditt platsförslag här.

  Är Superchargers alltid öppna?
  Nästan alla Supercharger-stationer är öppna för laddning dygnet runt. Däremot har närliggande bekvämligheter sina egna öppettider.

  Laddning med Supercharger går inte så fort som jag väntat mig. Vad kan det vara som händer?
  Din bil och Supercharger-stationen kommunicerar för att välja lämplig laddningshastighet för din bil. Supercharger-laddningens hastighet kan variera på grund av batteriets laddningsgrad, aktuell beläggning av Supercharger-stationen och extrema väderförhållanden. Din bil laddar snabbare när batteriet har en lägre laddningsgrad och laddningen saktar ner allt eftersom laddningsgraden ökar. Beroende på resmål är det ofta inte nödvändigt att ladda batteriet helt fullt.

  Påverkar Supercharger-laddning mitt batteri?
  Den maximala laddningshastigheten för batteriet kan minska något efter ett stort antal höghastighetsladdningar, som de vid en Supercharger. För att säkerställa maximal räckvidd och batterisäkerhet minskas batteriets laddningshastighet när batteriet är för kallt, när det nästan är fullt eller när batteriegenskaperna ändrats på grund av användning eller ålder. Dessa förändringar i batteriets egenskaper kan på sikt öka den totala laddningstiden vid en Supercharger med några minuter.

  Hur kan jag maximera strömmen och minska laddningstiden vid en Supercharger?
  Varje laddningsstople är uppmärkt med en siffra och en bokstav, antingen A eller B (t.ex. 1A, 1B, 2A, 2B). När det är möjligt bör du välja en laddningsstolpe med en unik siffra som inte är ansluten till en annan bil. När det inte finns en unik siffra tillgänglig har Supercharger-skåpet teknik för att dela den tillgängliga strömmen mellan laddningsstolpe A och B. För att maximera strömmen, parkera vid en Supercharger som delas med en bil som nästan är färdig med laddningen.

  Min Tesla får 400 kWh i laddning om året – hur fungerar detta?
  Vissa Model S och X som beställts före 2 november 2018 inkluderar 400 kWh Supercharging om året, eller ungefär 1 600 km. För användning utöver den årliga kostnadsfria laddningen tillkommer en liten avgift för Supercharging. Laddningskrediten fylls automatiskt på vid årsdagen för din leverans eller ett registrerat ägarbyte. Outnyttjad laddningskredit förs inte över till nästa år och du kan se din bils status för Superchargerkredit genom att logga in på ditt Tesla-konto.

  Kan jag ha separata betalningssätt för olika bilar i mitt konto?
  Inte än, men denna möjlighet kommer att bli tillgänglig under de kommande månaderna. Notera att ett sparat betalningssätt gäller för alla bilar på Tesla-kontot.

  Varför debiterar vissa platser per kWh och andra per minut?
  Tesla anser att ägare bör betala för den ström som levererats till bilen och har därför prissatt tjänsten per kilowattimme (kWh) för det globala nätverket. I vissa regioner gör regleringar och krav det svårt för företag som inte är elleverantörer att sälja elektricitet för laddning av bilar per kWh. På dessa platser erbjuder vi Supercharger-tjänsten till en avgift per minut, med två nivåer för att ta hänsyn till den dynamiska laddningshastigheten.

  Hur vet jag om min bil har använt potten med gratis Supercharger-laddning?
  Se ditt Tesla-konto eller kontakta Kundsupport för att kontrollera status för din bils Supercharger-pott.

  Vad ska jag göra om jag har ett problem medan jag Supercharger-laddar?
  Kontakta Kundsupport.

  Hur länge kan jag parkera vid en Supercharger?
  När du har fått den räckvidd som behövs för att komma till nästa stopp eller din destination ber vi dig att flytta din bil så att andra förare kan ladda. Bilar som står parkerade vid en Supercharger och som inte laddar aktivt kommer att beläggas med trängselavgift. Läs mer om trängselavgifter.

  Kan jag som yrkesförare eller kommersiell aktör utnyttja det offentliga Supercharger-nätverket?
  I samband med införandet av vår Supercharger Fair Use Policy så ska det offentliga Supercharger-nätverket inte användas till yrkesfordon. Om du i egenskap av kommersiell aktör är intresserad av våra lösningar får du gärna kontakta oss så att vi kan rekommendera laddningslösningar som uppfyller din verksamhets behov. Om Supercharger-nätverket hålls tillgängligt för icke-kommersiella användare kommer det att ha en hållbar och positiv inverkan på Supercharger-nätverket och Teslas kunder i stort.

  En icke-Tesla är parkerad på en Supercharger-plats, vad ska jag göra?
  De flesta Supercharger-platser är reserverade för Tesla-laddning, men vissa platser tillåter allmän parkering. Notera dock platsskyltning och om ett annat fordon än en Tesla blockerar en Supercharger-plats längre än de utsatta tidsgränserna ber vi dig att meddela oss.

  Är det ok att använda Supercharger i regn och snö?
  Tesla-fordon är konstruerade för att laddas i dåligt väder, inklusive regn och snö. Laddningstider kan variera i extrema väderförhållanden.

  Vilka andra laddningsalternativ finns tillgängliga?
  Utöver Supercharger- och destinationsladdningsnätverken kan du besöka Plugshare för en karta över kompletterande allmänna laddningsplatser.

  När blir V3 Superchargers tillgängliga i mitt område?
  Tesla öppnade den första offentliga V3 Supercharger-anläggningen vid Tesla-fabriken i Fremont, Kalifornien i juni 2019. Vi kommer att fortsätta att expandera V3-infrastrukturen globalt under 2019.

  Vad är toppladdningshastigheten för en V3 Supercharger?
  V3 Supercharger kan ge en toppladdningshastighet på upp till 250 kW.

  Kommer alla Tesla-bilar kunna få laddning med 250 kW?
  Alla Tesla-modeller kommer att dra nytta av att effektdelning elimineras i arkitekturen för V3. Den topphastighet som varje bil kan ta emot kommer att variera utifrån batteripaketets storlek och ålder, laddningstillståndet och omgivningstemperaturen.

  Hur lång till kommer det att ta för att uppnå 80 % laddning vid en V3 Supercharger?
  Vi förväntar oss att de genomsnittliga laddningstiderna kommer att minskas till hälften när fördelarna med batteriuppvärmning på vägen kombineras med effektkapaciteten hos V3 Supercharger. Inverkan för enskilda ägare kommer att baseras på flera faktorer, så som batteripaketets storlek och skick.

  Kommer den nuvarande debiteringen för Supercharging att ändras för V3 Supercharger-stationer?
  Nej. Debiteringen för Supercharging kommer att förbli oförändrad i dagsläget. Läs mer om trängselavgifter här.

  Kan alla Tesla-ägare använda Supercharger-nätverket i Europa?
  Ja, Supercharger-nätverket är tillgängligt för alla ägare av Model S, Model X och Model 3. Alla V2 Supercharger-anläggningar i Europa har dubbla kabelstolpar för att göra det möjligt med laddning för både Combined Charging System 2 Combo 2 (CCS Combo 2) och likströmsanslutningskabel med Type 2. Europeiska modeller av Model 3 är direkt kompatibla med CCS Combo 2-kabelnS. Europeiska Model S och Model X är direkt kompatibla med likströmsanslutningskablar med Type 2 och kan använda CCS Combo 2-anslutningskabel med hjälp av en CCS Combo 2-adapter. Observera att Europeiska Model 3-bilar inte är kompatibla med likströmsanslutningskabel med Type 2.

  Kan Model S och Model X använda tredjepartsladdningsnätverk?
  Model S- och Model X-ägare kan använda en CCS Combo 2-adapter för att koppla in sig vid kompatibla tredjepartsnätverk. Model 3 kan koppla in sig direkt i tredjepartsnätverk med CCS Combo 2-kabeln.

  Hur vet jag om min Model S eller Model X har teknisk möjlighet att ladda med hjälp av en CCS Combo 2-adapter?
  Alla Tesla Model S och Model X som tillverkats efter 1 maj 2019 har teknisk möjlighet att ladda vid laddningsplatser med CCS Combo 2 genom att använda en CCS Combo 2-adapter.

  Jag har en Model S eller Model X som tillverkats före 1 maj 2019. Kan jag dra nytta av laddning genom CCS Combo 2?
  Alla ägare till äldre Model S och Model X kommer att behöva en serviceombyggnad för att kunna dra nytta av laddning genom CCS Combo 2 med hjälp av adapter. Du kan boka in en serviceombyggnad till den 1 juni 2019 eller senare vid ditt lokala Tesla Service Center via Teslas mobilapp..

  Hur mycket kostar en serviceombyggnad för CCS Combo 2?
  Serviceombyggnad för CCS Combo 2 kommer att kosta 5 346 SEK, inklusive kostnaden för en CCS Combo 2-adapter (1 818 SEK vid separat köp).

  Vad är den högsta laddningshastigheten jag kan få med en CCS Combo 2-adapter?
  Alla ägare till Model S och Model X kan i dagsläget ta emot de högsta laddningshastigheterna som ges med V2 Supercharging i Europa (120 kW). Vi fortsätter att validera denna teknik som en del av införandet av V3 Supercharger och kommer ge ytterligare information om högsta laddningshastigheter när den blir tillgänglig.

  För mer information om laddning av Model 3, läs vår supportsida för laddning av Model 3.

  Dela