Fordonsgaranti

Begränsad nybilsgaranti

Din bil omfattas av en begränsad nybilsgaranti, som innefattar en grundläggande begränsad fordonsgaranti, begränsad garanti för skyddssystem samt begränsad batteri- och drivenhetsgaranti.

Grundläggande begränsad bilgaranti

Grundläggande begränsad fordonsgaranti täcker din bil i 4 år eller 80 000 km, vilket som än kommer först.

Begränsad garanti för skyddssystem

Den begränsad garanti för skyddssystemet omfattar ditt fordon i 5 år eller 100 000 km, vilket som än kommer först.

Begränsad batteri- och drivenhetsgaranti

Batteriet och drivenheter i din bil täcks under en period på:

Model S
Model X
8 år eller 240 000 km, vilket som än kommer först, med minst 70 % bevarad batterikapacitet under garantiperioden.
Model 3 med bakhjulsdrift
Model 3 Long Range med bakhjulsdrift
Model Y med bakhjulsdrift
8 år eller 160 000 km, vilket som inträffar först, med minst 70 % bevarad batterikapacitet under garantiperioden.
Model 3 Long Range
Model 3 Performance
Model Y Long Range
Model Y Performance
8 år eller 192 000 km, vilket som inträffar först, med minst 70 % bevarad batterikapacitet under garantiperioden.

Dessa garantier täcker nödvändiga reparationer eller byten för att avhjälpa eventuella defekter i material eller tillverkning av alla delar tillverkade eller levererade av Tesla som uppkommit vid normal användning.

För mer detaljer, vänligen läs Begränsad nybilsgaranti. Denna sammanfattning gäller endast fordon som köpts direkt från Tesla på eller efter det datum som anges i den begränsade nybilsgarantin. Alla Tesla-fordon som köpts före detta datum omfattas av den begränsade nybilsgarantin som gäller från och med det datum då fordonet köps direkt från Tesla. Du hittar den begränsade nybilsgarantin som gäller för dig i ditt Tesla-konto.

Begränsad garanti för begagnade fordon

Den begränsade garantin för certifierade begagnade bilar ger extra sinnesro för ägare av certifierade begagnade bilar som köpts direkt från Tesla.

Certifierade begagnade Tesla-bilar omfattas av den återstående delen av 4 år eller 80 000 km från den grundläggande begränsade fordonsgarantin. Efter att den löpt ut ger den begränsade garantin för begagnade fordon ytterligare täckning på 1 år eller 20 000 km. Om den grundläggande begränsade nybilsgarantin för bilen redan har löpt ut kommer den begränsade garantin för begagnade bilar att täcka 1 år eller 20 000 km från och med ditt leveransdatum.

Kvarvarande tid för den begränsade batteri- och drivenhetsgarantin fortsätter gälla för certifierade begagnade bilar.

För mer information, se Begränsad garanti för begagnade fordon.

Begränsad garanti på reservdelar, kaross och lack

Reparation eller byte av Tesla-märkta reservdelar som köpts direkt från Tesla, över disk, online eller som är köpta och installerade av Tesla Service eller en Tesla karossverkstad kan omfattas av Teslas begränsade garanti på reservdelar, kaross och lack.

Denna begränsade garanti omfattar reparation eller utbyte som är nödvändig för att åtgärda alla ”haverier” som Tesla fastställer har uppkommit under normal användning.

”Haveri” innebär komplett haveri eller oförmåga hos en omfattad del att utföra den funktion den konstruerats för på grund av defekt material eller felaktigt arbete på den del som tillverkats eller tillhandahållits av Tesla, vilket uppkommit under normal användning. Haveri omfattar inte gradvis försämrad prestanda på grund av normalt slitage.

Teslas begränsade garanti på reservdelar, kaross och lack börjar gälla på delarnas inköpsdatum och täcker en period på 12 månader eller 20 000 km, vilket som än kommer först. Specifika kategorier av delar har unika täckningsperioder för garanti:

  • Plåt: begränsad livstid
  • Drivenhet*: 4 år eller 80 000 km, vilket som än kommer först
  • Bilens högspänningsbatteri*: 4 år eller 80 000 km, vilket som än kommer först
  • Wall Connector: 4 år
  • Touchskärm och MCU: 2 år eller 40 000 km, vilket som än kommer först

*Undantaget Tesla Roadster, som har en garanti på 2 år eller 40 000 km, vilket som än kommer först.

Vanliga frågor

Måste mitt fordon till ett Tesla Service Center?

Med trådlösa programvaruuppdateringar, fjärrdiagnostik och stöd av våra Mobile Service-tekniker minskas ditt behov av att besöka ett Service Center. Om din bil behöver service kan du boka ett servicebesök genom Tesla-appen. Om du väljer att ta din bil till en av Tesla icke-godkänd verkstad för underhåll eller reparationer kan omfattningen på din garanti påverkas ifall fel uppstår.

Överförs Begränsad nybilsgaranti till den nya ägare om jag säljer mitt fordon?

Ja. Din begränsade nybilsgaranti följer med bilen och överförs till den nya ägaren när ett ägarbyte görs genom Tesla.