Fordonsgaranti

Begränsad nybilsgaranti

Din bil omfattas av en begränsad nybilsgaranti, som innefattar begränsad basgaranti för fordon, begränsad garanti för skyddssystem samt begränsad batteri- och drivenhetsgaranti.

Grundläggande begränsad bilgaranti
Grundläggande begränsad fordonsgaranti täcker din bil i 4 år eller 80 000 km, vilket som än kommer först.

Begränsad garanti för skyddssystem
Den begränsad garanti för skyddssystemet omfattar ditt fordon i 5 år eller 100 000 km, vilket som än kommer först.

Battery and Drive Unit Limited Warranty
Batteriet och drivenheter i din bil täcks under en period på:

Model S
Model X
8 år eller 240 000 km, vilket som än kommer först, med minst 70 % bevarad batterikapacitet under garantiperioden.
Model 3 bakhjulsdrift 8 år eller 160 000 km, vilket som inträffar först, med minst 70 % bevarad batterikapacitet under garantiperioden.
Model 3 Long Range
Model 3 Performance
Model Y Long Range
Model Y Performance
8 år eller 192 000 km, vilket som inträffar först, med minst 70 % bevarad batterikapacitet under garantiperioden.

Dessa garantier täcker nödvändiga reparationer eller byten för att avhjälpa eventuella defekter i material eller tillverkning av alla delar tillverkade eller levererade av Tesla som uppkommit vid normal användning.

För mer detaljer, vänligen läs Begränsad nybilsgaranti.

Begränsad garanti för begagnade fordon

Den begränsade garantin för begagnade fordon ger extra sinnesro för ägare av begagnade fordon som köpts direkt från Tesla.

Begagnade Tesla-bilar omfattas av återstoden av 4 år eller 80 000 km från den grundläggande begränsade nybilsgarantin. Efter att den löpt ut ger den begränsade garantin för begagnade fordon ytterligare täckning på 1 år eller 20 000 km. Om den grundläggande begränsade nybilsgarantin för bilen redan har löpt ut kommer den begränsade garantin för begagnade bilar att täcka 1 år eller 20 000 km från och med ditt leveransdatum.

Kvarvarande tid för den begränsade batteri- och drivenhetsgarantin fortsätter gälla för begagnade fordon.

För mer information, se Begränsad garanti för begagnade fordon.

Begränsad garanti på reservdelar, kaross och lack

Reparation eller byte av Tesla-märkta reservdelar som köpts direkt från Tesla, över disk, online eller som är köpta och installerade av Tesla Service eller en Tesla karossverkstad kan omfattas av Teslas begränsade garanti på reservdelar, kaross och lack.

Denna begränsade garanti omfattar reparation eller utbyte som är nödvändig för att åtgärda alla ”haverier” som Tesla fastställer har uppkommit under normal användning.

”Haveri” innebär komplett haveri eller oförmåga hos en omfattad del att utföra den funktion den konstruerats för på grund av defekt material eller felaktigt arbete på den del som tillverkats eller tillhandahållits av Tesla, vilket uppkommit under normal användning. Haveri omfattar inte gradvis försämrad prestanda på grund av normalt slitage.

Teslas begränsade garanti på reservdelar, kaross och lack börjar gälla på delarnas inköpsdatum och täcker en period på 12 månader eller 20 000 km, vilket som än kommer först. Specifika kategorier av delar har unika täckningsperioder för garanti:

  • Plåt: begränsad livstid
  • Drivenhet*: 4 år eller 80 000 km, vilket som än kommer först
  • Bilens högspänningsbatteri*: 4 år eller 80 000 km, vilket som än kommer först
  • Wall Connector: 4 år
  • Touchskärm och MCU: 2 år eller 40 000 km, vilket som än kommer först

*Undantaget Tesla Roadster, som har en garanti på 2 år eller 40 000 km, vilket som än kommer först.

För detaljer, vänligen läs Teslas begränsade garanti för reservdelar, kaross- och lackreparationer.Vanliga frågor

Om jag väljer att inte lämna in min Tesla på service, kommer det ogiltigförklara min garanti?
Vi kommenderar att du servar ditt fordon enligt intervallerna i din Ägarhandbok, men det kommer inte påverka din Begränsade nybilsgaranti om du inte gör det. Din garanti kan påverkas om du får en notis om servicebehov och du väljer att inte planerar in ett service-besök med ett Tesla Service Center och det i förlängningen av detta uppstår ytterligare skador på ditt fordon.

Måste mitt fordon till ett Tesla Service Center?
Med trådlösa programvaruuppdateringar, fjärrdiagnostik och stöd av våra Mobile Service-tekniker minskas ditt behov av att besöka ett Service Center. Om din bil behöver service kan du boka ett servicebesök genom Tesla-appen. Om du väljer att ta din bil till en av Tesla icke-godkänd verkstad för underhåll eller reparationer kan omfattningen på din garanti påverkas ifall fel uppstår.

Överförs Begränsad nybilsgaranti till den nya ägare om jag säljer mitt fordon?
Ja. Din begränsade nybilsgaranti följer med bilen och överförs till den nya ägaren när ett ägarbyte görs genom Tesla.

Taggar: 

Dela