Elleverantörer

50+

Länder med
industriella installationer

Länder

9 GWh+

Installerad
lagring

Installerad
lagring

1 000+

Industriella anläggningar
i drift

Anläggningar
i drift

Applikationer Optimera och styra

Ytterligare styrning kan hjälpa till att förhindra eller mildra strömavbrott, öka hållbar produktion, låta lagringsresurser delta i stödtjänster, med mera.

 • Hjälptjänster
  Tillhandahåll tjänster till nätet som svar på signaler från elleverantörer eller systemoperatörer
 • Energiväxling
  Lagra och skicka ut överflödskapacitet från förnybara källor
 • Driftreserv
  Tillhandahåll elnätet med ström eller energikapacitet som en fristående tillgång
 • Frekvensreglering
  Delta i frekvensregleringsmarknader
 • Stöd för spänning och reaktiv effekt
  Tillhandahåll systemstyrka i alla delar av nätverket
 • Överförings- och distributionsstöd
  Tillhandahålla kapacitet för att skjuta upp eller eliminera behovet av att uppgradera infrastrukturen
 • Tröghet
  Gör det möjligt med mer förnybar energi genom att emulera mekanisk tröghet

Fråga om våra produkter och tjänster för elleverantörer