Användarvillkor

Betalningsvillkor

Allmän

De här betalningsvillkoren beskriver ditt godkännande av att betala för aktuella och framtida varor och tjänster som du får ("avgifter"). I syfte att använda vissa tjänster, till exempel supercharging, godkända automatiska eller engångsbetalningar samt abonnemang, tillåter du att Tesla sparar, bibehåller och inhämtar belopp från den angivna betalningsmetoden i enlighet med de här betalningsvillkoren.

När du lägger till en betalningsmetod till ditt Tesla-konto, till exempel ett kreditkort, kan viss information som omfattar, men inte begränsas till enhetens plats, enhetens ID-nummer och kortinformation skickas till Tesla och delas med vår betalningsbehandlare. Kortinformation krypteras under överföringen och Tesla har inte åtkomst till det faktiska kortnumret. När den sparade betalningsmetoden eller ett nytt kreditkort används vid inköp av varor eller tjänster på en av Teslas webbplatser eller applikationer delas den information som krävs för att bearbeta betalningen med våra globala behandlare och våra bankpartner i syfte att behandla din betalning, följa finansiella föreskrifter, förhindra bedrägerier samt för felsökning av eventuella betalningsproblem. Betalningar som görs genom att använda din bankinformation sparas av Tesla i ett krypterat format som förhindrar obehörig åtkomst utan specifika tillstånd.

Du måste bibehålla minst en giltig betalningsmetod som stöds av Tesla på ditt konto. Om du inte upprätthåller korrekt, komplett och uppdaterad konto- och betalningsinformation, till exempel om du har en ogiltig eller utgången betalningsmetod i registret, kan det leda till att du inte får tillgång till eller att du inte kan använda vissa tjänster. Avgifterna omfattar tillämpliga skatter där så krävs i lagstiftningen. Tesla kan ändra de här villkoren.

För avgifter som tas ut via automatiska betalningar förstår du att din betalningsmetod debiteras igen när tjänsten förnyas automatiskt i slutet av abonnemangsperioden, om den inte har stängts av minst tjugofyra (24) timmar före utgången av aktuell faktureringsperiod. Du kan hantera eller stänga av automatiska betalningar på ditt Tesla-konto när som helst.

De mottagna tjänsterna kan leda till avgifter för dig. Personer som du har godkänt och som använder ditt fordon kan också använda tjänsterna som beskrivs nedan. I sådana fall ansvarar du gentemot Tesla för betalning av tillämpliga avgifter och Tesla kan kräva betalning från dig med hjälp av de överenskomna betalningsmetoder som har sparats på ditt Tesla-konto. Avgifterna kan innefatta lagstadgade skatter. Du kan se en översikt över transaktioner på ditt Tesla-konto. Om vi inte kan ta betalt från dig samtycker du till och godkänner att Tesla inhämtar hela eller delar av det belopp som du är skyldig för varor eller tjänster. Om vi inte kan ta betalt kan vi kontakta dig genom personuppgifterna du har angett eller begära betalning i samband med service-besök. Om du inte betalar förfallna och obestridda belopp kan vi begränsa eller spärra ditt fordons möjlighet att använda tillhörande tjänster tills betalningsfrågan är löst. Information om hur vi hanterar din betalningsinformation finns i Teslas integritetsmeddelande.

Supercharger

Trängselavgift. Med hänsyn till andra som behöver använda en Supercharger ber vi dig att flytta din bil när den har laddat färdigt. För att uppmuntra till detta får du en trängselavgift för tiden som din bil står kvar vid laddningsstationen efter slutförd laddning. Trängselavgiften avskrivs om bilen flyttas inom fem minuter efter slutförd laddning och trängselavgiften ackumuleras inte när mindre än hälften av laddningsstationerna vid din plats är upptagna. Alla bilar kan få trängselavgifter, oavsett när bilen köptes. För att undvika trängselavgifter rekommenderar vi att du håller koll på din bil medan du använder en Supercharger och vi uppmuntrar dig att använda Teslas mobilapp för att se din bils laddningsstatus. 

Trängselavgifter debiteras per minut. Trängselavgiften för varje plats kan ändras då och då och aktuell information finns i kartnålens popup-ruta (som öppnas genom navigeringsappen i fordonets infotainmentsystem). Genom att stå kvar vid en laddningsplats efter att din bil är färdigladdad accepterar du den trängselavgift som förmedlats till dig genom kartnålens popup-ruta. Mer information finns på vår supportsida om trängselavgifter

Betalning per användning. Alla ägare av bilar som beställs efter 15 januari 2017 och bilar som beställts fram till 15 januari 2017 men som byggs färdig efter 15 april 2017, kan använda Supercharging enligt en betalning per användning-modell. Tillgodosaldot för Supercharging som erhålls vid köpet av bil, inklusive eventuell årlig förnyelse av tillgodosaldot, utlöper vid försäljning eller överföring av bilen och är inte överförbart till efterföljande bilägare eller annan bil. Tillgodosaldot för Supercharging förverkas efter en bestämd tidsperiod och kvarvarande saldo överförs därmed inte till nästa period. 

Priset för betalning per användning och avgiften kan komma att ändras och den senaste informationen finns i kartnålens popup-ruta (som öppnas genom navigeringsappen på din bils touchskärm). Genom att ladda din bil på en viss plats accepterar du det pris för laddning som förmedlas till dig genom kartnålens popup-ruta. För mer information, se vår supportsida om Supercharger


Policy för skälig användning av Supercharger

Introduktion

Vi expanderar vårt globala nätverk av Supercharger-stationer kontinuerligt, dels för att göra det möjligt för personer att genomföra långdistansresor, dels för att erbjuda laddningslösningar åt personer som saknar direkt tillgång till laddningsmöjligheter hemma eller på jobbet. På så vis ökar vi användandet av eldrivna fordon på bred front. När Supercharger används utanför deras avsedda användningsområde påverkar det andra personers tillgång av Supercharger-tjänster negativt.

Skälig användning av Supercharger

För att säkerställa att Superchargers finns tillgängliga för deras avsedda användningsområde ber vi dig att inte ladda ditt fordon vid en Supercharger, såvida du inte betalar per användning, om det används:

  • som taxi
  • för samåkning (genom Uber, Lyft eller liknande tjänster)
  • för kommersiell leverans eller transport av varor
  • för statliga ändamål eller
  • för annan kommersiell verksamhet.

 

Om du laddar ditt fordon på ett sätt som inte uppfyller policyn om skälig användning av Supercharger, kommer vi att be dig att sluta med detta. Vi kan även vidta ytterligare åtgärder för att säkerställa att Supercharger finns tillgängliga för deras avsedda användningsområde, t.ex. genom att begränsa eller hindra att Supercharger-stationer används för ditt fordon.

Denna policy gäller för alla Superchargers över hela världen och alla Tesla-bilar med obegränsad kostnadsfri Supercharging eller gratis Supercharging under ägandet av bilen, oavsett om de är nya eller begagnade och har köpts från Tesla eller tredje part, som har införskaffats efter den 15 december 2017. Tesla kan välja att undanta vissa Supercharger-stationer eller enstaka resor från att omfattas av denna policy, t.ex. för att tillmötesgå specifika lokala omständigheter.

Laddningsalternativ

Vi uppmuntrar kommersiell användning av Tesla-fordon om lämpliga laddningslösningar används. Kontakta din lokala försäljningskontakt för att ta reda på mer om fordons- och laddningsalternativ som uppfyller dina behov. Kontakta charginginstallation@tesla.com om du har frågor som avser laddningsmöjligheter i ditt hem.