Loot Box

Vårt mål är att hjälpa Teslas ägare att dela med sig av sin passion för Teslas produkter och vår mission – att påskynda världens övergång till hållbar energi. Varje gång du som ägare värvar en ny vän eller familjemedlem till Teslas community får både du och din vän förmåner: du får rekommendationskrediter och din vän kan få köparkrediter eller kontantbelöningar och exklusiva rekommendationsförmåner med sitt köp. Du kan också få lojalitetspoäng om du köper fler kvalificerande Tesla-produkter, som ett tack för att du är en lojal Tesla-ägare.

Alla dina krediter har lika stort värde och visas som ett saldo i din Loot Box. Krediter kan lösas in mot rekommendationsbelöningar från Tesla i rekommendationsbutiken i Loot Box efter datum för beviljande, det datum då Tesla-fordonet levereras.

Krediter upphör att gälla efter 12 månader från datumet för beviljande. När du tjänar nya krediter genom att rekommendera fler vänner eller köpa ytterligare kvalificerande produkter till ditt befintliga Tesla-konto förlängs utgångsdatumet för alla krediter med 12 månader från det senaste datumet för beviljande så länge leveransdatumet föregår föregående kredits utgångsdatum. Kreditbelopp kan ändras tills beställningen är lagd och kan inte lösas in mot kontanter. Du kan göra upp till fem rekommendationer per kalenderår för att tjäna rekommendationskrediter och beställningen måste göras med din rekommendationslänk (förutom lojalitetskrediter). Efter fem rekommendationer kan du fortsätta att värva vänner och de kan få köparkrediter eller kontantbelöningar och exklusiva rekommendationsförmåner vid köpet. Krediter kan inte överföras mellan konton eller ges till andra personer. Rekommendationsprogrammet omfattas av dessa villkor.

Köp av begagnade bilar kvalificerar inte för krediter, belöningar eller förmåner. Om du eller en vän gjort en beställning genom en rekommendationslänk före den 27 mars 2023 kan du inte delta i detta rekommendationsprogram. Läs mer om de föregående faserna av rekommendationsprogrammet.

Aktuella erbjudanden

Från och med 3 juni 2023 kan en vän till dig beställa en ny Model S eller Model X med din rekommendationslänk senast 30 juni 2023:

 • De får 20 000 köparkrediter.
 • Du får 20 000 värvningskrediter.

Dessa erbjudanden omfattas av villkor.

Gör en beställning

När du köper en kvalificerande Tesla-produkt via en rekommendationslänk kan du få köparkrediter eller en belöning och din vän kan få rekommendationskrediter. Rekommendationen kan inte läggas till efter att beställningen har gjorts.

Köpa med en rekommendationslänk:

 1. Besök din väns rekommendationslänk.
 2. Köp den Tesla-produkt du vill ha via rekommendationslänken.
 3. När du har gjort beställningen visas krediter som ”väntande” i den rekommenderande personens Loot Box fram till datumet för beviljande.
Rekommendera en vän

Dela din rekommendationslänk med dina vänner och familj direkt från din Loot Box.

Rekommendera en vän:

 1. Gå till din Loot Box, som finns i Tesla-appen.
 2. Se hur mycket rekommendationskrediter du får och de köparkrediter eller belöningar din vän får för varje kvalificerande Tesla-produkt.
 3. Tryck på ”Rekommendera nu”.
 4. Välj den vän du vill skicka rekommendationen till i din kontaktlista och skicka rekommendationsmeddelandet. Du kan också trycka på delningsikonen i det övre högra hörnet för att skicka din rekommendationslänk.
 5. När din vän har gjort en beställning visas krediter som ”väntande” i din Loot Box fram till datumet för beviljande.
Tjäna lojalitetskrediter

Befintliga ägare kan automatiskt tjäna lojalitetskrediter när de köper fler kvalificerande Tesla-produkter med samma Tesla-konto. Lojalitetskrediter beviljas automatiskt med förbehåll för rekommendationsgränsen, det behövs ingen rekommendationskod eller länk.

Hur man tjänar lojalitetskrediter:

 1. Gå till din Loot Box, som finns i Tesla-appen.
 2. Tryck på ”Lojalitet” på kreditsidan för att visa vilka produkter som kvalificerar.
 3. Köp den Tesla-produkt du vill och använd den e-postadress som är kopplad till dina befintliga Tesla-produkter.
 4. När du har gjort beställningen kommer krediter automatiskt att visas som ”väntande” i din Loot Box fram till datumet de beviljas.

För att tjäna lojalitetskrediter måste du äga (eller tidigare ha ägt) en kvalificerande produkt, och ditt efterföljande köp av en ytterligare kvalificerande produkt måste göras med samma Tesla-konto. Krediter kan inte överföras mellan konton, även om du äger båda.

Om en befintlig ägare försöker beställa via en rekommendationslänk (oavsett om de är deras egen eller en väns), kommer de inte att kvalificera sig för köparkrediter, och heller inte kvalificera för rekommendationskrediter, eftersom köparen redan är en del av Teslas community. Istället kommer ägaren automatiskt få lojalitetskrediter.

Lös in krediter för att få belöningar

Besök din Loot Box i Tesla-appen för att se ditt kreditsaldo och handla belöningar.

Att handla med krediter:

 1. Gå till din Loot Box, som finns i Tesla-appen.
 2. Tryck på ”Lös in”.
 3. Se tillgängliga belöningar och antalet krediter du behöver för att lösa in varje belöning.
 4. Välj din belöning.
 5. Tryck på ”Lös in”.
 6. Ange din leveransadress och granska ditt återstående kreditsaldo vid inlösen.
 7. Tryck på "Lös in kredit" för att göra anspråk på din belöning.

All kreditinlösen är slutgiltig. Inga returer eller byten accepteras. Krediter kan endast lösas in mot belöningar genom Loot Boxen i Tesla-appen. Krediter kan inte användas för att köpa varor eller tillbehör i Tesla Shop, och de kan inte heller användas för någon annan produkt eller tjänst från Tesla.

Utforska din Loot Box

Information om Teslas rekommendationsprogram och dina rekommendationer finns i Loot Box i Tesla-appen.

 • Rekommendationslänkar
  Se och dela din rekommendationslänk med vänner och familj direkt från Loot Box.
 • Tesla-produkter som kvalificerar för rekommendationsprogrammet
  Se de Tesla-produkter som ingår i rekommendationsprogrammet på sidan Krediter i Loot Box. För varje produkt anges antalet rekommendationskrediter eller lojalitetskrediter du kommer att få, liksom de köparkrediter eller den belöning som din vän kommer att få vid leverans eller aktivering av Tesla-produkten.
 • Rekommendationsbutik med tillgängliga belöningar
  Utforska tillgängliga belöningar och antalet krediter du behöver för att lösa in varje belöning. Handla med de krediter du har tjänat i rekommendationsbutiken.
 • Rekommendationshistorik
  Tryck på Historik på kreditskärmen för att se de vänner du har värvat samt status för din rekommendation.
 • Kredithistorik
  På inlösen-skärmen i Loot Box trycker du på "Saldo" för att se tillgängligt saldo och kredittransaktionshistorik.
 • Giltighetstid
  Dina krediter löper ut efter 12 månader och Supercharging-krediter löper ut 6 månader efter respektive datum för beviljande.

  Om du tjänar in ytterligare krediter förlängs utgångsdatumet för alla dina krediter med 12 månader från det senaste datumet för beviljande. För att förlänga utgångsdatumet för alla dina krediter måste leveransdatum föregå det föregående utgångsdatumet för krediter.

  Om du löser in krediter mot ytterligare Supercharging-sträcka förlängs utgångsdatumet för hela din Supercharging-sträcka med 6 månader, upp till 36 månader.

Ladda ner Tesla-appen för att komma åt Loot Box.

Allmänna villkor

Gäller från och med 27 mars 2023

Genom att delta i Teslas rekommendationsprogram godkänner du dessa villkor och förstår att de kan komma att ändras. Rekommendationskrediter är tillgängliga för nuvarande ägare i Teslas community som rekommenderar förstagångskunder till Tesla. Kunder kan få rekommendationskrediter högst fem gånger per kalenderår. Köparkrediter eller belöningar beviljas också till förstagångskunder som beställer en kvalificerande Tesla-produkt genom en rekommendationslänk. Lojalitetskrediter eller belöningar beviljas nuvarande Tesla-ägare som köper ytterligare Tesla-produkter till sig själva. Kreditvärden och tillgänglighet kan variera beroende på geografisk region och Tesla-produkt. Kreditvärden, belöningserbjudanden och kvalificering för program avgörs av köparens registrerings- eller installationsadress och den rekommenderande personens bostadsadress. Krediter tilldelas efter leverans av ett Tesla-fordon (”Datum för beviljande”). Tesla avsäger sig specifikt alla garantier relaterade till tillgängligheten av belöningar, vilka kan komma att ändras och ha begränsat antal. Belöningar kommer att göras tillgängliga i sektionen Loot Box i Tesla-appen.

Tesla-kunder måste vara minst 18 år för att vara behöriga för krediter, vilka inte kan överlåtas eller lösas in mot kontanter. Tesla-kunder kan göra upp till fem rekommendationer per kalenderår och beställningen måste göras med kundens rekommendationslänk (förutom lojalitetskrediter). Krediter måste lösas in inom tolv månader från det datum de beviljats, annars upphör de att gälla. All kreditinlösen är slutgiltig. Inga returer eller byten accepteras. Krediter kan endast lösas in mot belöningar genom Loot Boxen i Tesla-appen. Krediter kan inte lösas in mot varor eller tillbehör på shop.tesla.com eller användas för någon annan produkt eller tjänst från Tesla. Krediter kan inte tillämpas retroaktivt eller på belöningar som inte längre finns i rekommendationsbutiken. Rekommendationer kan inte tillämpas efter att en beställning har gjorts. Kunden ansvarar för eventuella skatter, avgifter och lokala krav. Program och belöningar omfattas och regleras av villkor i lokala lagar och föreskrifter. Belöningar i form av merchandise och tillbehör är endast tillgängliga i regioner där Tesla Shop har lanserats. Rekommendationskoder kan inte användas för vagnparksbeställningar med flera fordon. Krediterna kommer att annulleras om kunden av någon anledning återkallar beställningen eller annullerar beställningen efter leverans. Endast primära kontoinnehavare kan lösa in krediter mot belöningar. I de fall där det finns ett vagnparksföretag kommer de primära förarna som äger och hanterar vagnparken att ha tillgång till Loot Box, men inte sekundära förare. Kunden får inte vara en anställd med kundkontakt, ett juridiskt ombud eller en partner till Tesla eller någon av Teslas affärspartner. Inget i rekommendationsprogrammet ska antas skapa någon sorts förhållande mellan rekommendationsgivaren och Tesla eller någon av Teslas affärspartner. Den rekommenderande personen har inga befogenheter att representera Tesla eller sluta avtal för Teslas räkning.

Vi inrättar den här typen av program i god tro och förväntar oss detsamma i gengäld. Syftet med detta program är att belöna lojala Tesla-ägare för att de delar med sig av sin passion för Tesla-produkter till sina vänner och familj. Rekommendationslänkar bör delas från en person till en annan, inte skickas ut som massmeddelanden på offentliga plattformar. För att förtydliga är det inte lämpligt att saluföra, göra reklam för, massdistribuera, sälja eller betala för eller erbjuda incitament för att använda rekommendationslänkar, och vi kommer inte att godkänna rekommendationslänkar med beteenden som strider mot dessa villkor. Kunder som har brutit mot någon policy från Tesla är diskvalificerade från detta program. Dessutom förbehåller vi oss rätten att hålla inne belöningar om vi tror att en kund inte agerar i god tro eller på annat sätt agerar i strid med programmets syfte. Vi varken kan eller ämnar beskriva alla scenarier som kan anses vara olämpliga, men vi lovar att agera rättvist och rimligt. Om du inte håller med oss kommer det att vara ditt ansvar att visa oss att du inte har brutit mot någon Tesla-policy eller dessa villkor.