Förberedelser inför ditt besök från Mobile Service

Mobile service med Tesla Service skiljer sig lite från traditionella underhållsbesök. Om du inte har bokat in ett besök ännu är det första steget att boka service i Tesla-appen.

Om du har bokat in ett Service Center-besök behöver du följa stegen för att förbereda ett Service Center-besök. Om du bokat ett Mobile Service-besök kan du se vad du kan förvänta dig före, under och efter ditt besök.

Vad ska du göra innan Mobile Service?

Innan ditt planerade Mobile Service ska du se till att du har noterat alla dina bekymmer i Tesla-appen. Din tekniker kommer att granska dina anteckningar före bokningen och ta med sig nödvändiga verktyg och delar för service av din bil. Du kan ändra dessa anteckningar fram till 24 timmar före ditt planerade besök.

  På dagen för ditt besök kan du se en väntande programvaruuppdatering. Denna uppdatering skickades av din Mobile Service-tekniker och de behöver den för att reparera din bil. Installera inte några uppdateringar dagen för ditt besök. Om du installerar uppdateringen kan det öka tiden för din reparation och bokning avsevärt.

  För din bokning av Mobile Service måste din bil vara lätt tillgänglig, ha tillräckligt med arbetsutrymme runt den och inte ha några husdjur i sig. Du måste även förse teknikern med följande:

  • Specifika instruktioner för fordonets plats
  • Åtkomstkoder eller information om grindvakter, säkerhetsvakter eller andra säkerhetsåtgärder
  • Tillgång till garage eller skydd vid extrema väderförhållanden
  • Tillgång till toalett
  Vad du kan förvänta dig under Mobile Service

  När det är dags för ditt besök av Mobile Service kommer teknikern att komma till den avtalade platsen. Innan din tekniker anländer måste du ge dem tillstånd att komma åt din bil i Tesla-appen. Du får ett meddelande med instruktioner om hur du gör detta före ditt planerade besök.

  Tekniker väntar upp till 15 minuter på en plats innan de åker vidare till nästa planerade besök om de inte kan komma åt din bil.

  För teknikerns säkerhet ska du avstå från att ta bilder, videor eller ljudinspelningar av teknikern eller underhållet.

  Observera: För att säkerställa en säker och hälsosam arbetsmiljö för Teslas personal förbehåller vi oss rätten att efter eget gottfinnande ta bort åtkomsten till Mobile Service för alla kunder vars beteende eller uppförande får vår personal att känna sig ofredade, hotade, diskriminerade, attackerade eller osäkra på något sätt.

  Vad händer när Mobile Service är slutförd

  När ditt möte med Mobile Service är klart får du ett meddelande i Tesla-appen och ett SMS som meddelar att din service är slutförd. Om det finns ett utestående belopp för din service kan du betala genom Tesla-appen vid detta tillfälle.