Garanti

Reparation eller byte av Tesla-märkta fordonstillbehör som köpts direkt från Tesla, över disk, online, i Tesla-appen eller som är köpta och installerade av Tesla Service eller en Tesla karossverkstad omfattas av Teslas begränsade garanti på reservdelar, kaross- och lackreparation.

Denna begränsade garanti omfattar reparation eller utbyte som är nödvändig för att åtgärda alla ”haverier” som Tesla fastställer har uppkommit under normal användning. ”Haveri” innebär komplett haveri eller oförmåga hos en omfattad del att utföra den funktion den konstruerats för på grund av defekt material eller felaktigt arbete på den del som tillverkats eller tillhandahållits av Tesla, vilket uppkommit under normal användning. Haveri omfattar inte gradvis försämrad prestanda på grund av normalt slitage. Teslas begränsade garanti på reservdelar, kaross- och lackreparation börjar gälla på tillbehörens inköpsdatum och gäller i 1 år. Specifika kategorier av tillbehör har särskilda täckningsperioder för garanti:

Direktleverans av fordonstillbehör

Med förbehåll för de undantag som anges nedan och villkoren för Teslas begränsade garanti på reservdelar, kaross- och lackreparation, omfattas tillbehör med direktleverans som inte kräver installation av Tesla under en period av 1 år från inköpsdatumet för tillbehöret.

Produkt Täckning
Wall Connector Se begränsad garanti för laddningsutrustning</a>
Laddningsadaptrar Se begränsad garanti för laddningsutrustning</a>
Allvädersmattor Begränsad livstid
Bilskydd 3 år
Nyckelkort och fjärrnycklar 4 år
Tak- och dragkrokslasträcken 4 år
Telefondocka med snabbanslutning 4 år
Textilmattor 4 år
Model X Lastgolv till bakre bagageutrymme 4 år

Serviceinstallerade fordonstillbehör

Med förbehåll för de undantag som anges nedan och villkoren för tillämplig begränsad garanti omfattas serviceinstallerade tillbehör under den period som ger dig störst nytta: 1 år från inköpsdatumet för tillbehöret enligt Teslas begränsade garanti på reservdelar, kaross- och lackreparation eller återstoden av din Begränsade nybilsgaranti.

Produkt Täckning
Fälg- och däckpaket Teslas begränsade nybilsgaranti eller begränsade garanti på reservdelar, kaross- och lackreparation täcker inte däck, bromsvätska eller bromsbelägg.
Model 3 Track Package Teslas begränsade nybilsgaranti eller begränsade garanti på reservdelar, kaross- och lackreparation täcker inte däck, bromsvätska eller bromsbelägg.
Obs! Garantireparationer utgör varken en förlängning av den ursprungliga perioden av begränsade garanti för fordonet eller dess delar eller tillbehör.

* Teslas begränsade garanti på reservdelar, kaross- och lackreparation ger dig specifika avtalsrättigheter. Dessa rättigheter ersätter inte och påverkar inte några obligatoriska lagstadgade rättigheter enligt dina lokala lagar. Detta kan innebära att du kan ha ytterligare rättigheter som följer av dina lokala lagar, inräknat, men inte begränsat till, eventuella obligatoriska lagstadgade garantirättigheter.