Další zdroje

Full Self Driving Capability Subscription Agreement

Full Self-Driving capability is a driver assistance program that enhances safety and convenience behind the wheel and is now available to many Tesla vehicles through a paid subscription. Check out www.tesla.com/support/autopilot for more information. When you subscribe to Full Self-Driving capability, you (and any other drivers of your vehicle) are agreeing to everything said here and on that support page.

Payments. You’re responsible for making your monthly subscription payments on time and in full. Your monthly subscription payments might change in the future, but we’ll give you one month’s notice before doing so.

Full Self-Driving capability requires your vehicle to also have Autopilot. If your purchase of Autopilot is refunded, your access to Full-Self Driving capability will end and we won’t reimburse or prorate any of your subscription payments.

Term; Cancellation. You can cancel this monthly subscription at any time through your Tesla Account. If you do cancel, your monthly payment won’t be prorated.

We might suspend or cancel your subscription if you’re using Full Self-Driving capability for anything unauthorized or inappropriate or if you stop paying.

Feature Availability; Use. Full Self-Driving capability features are subject to change, limited by region and require your vehicle to have a compatible Autopilot package and hardware. The activation and use of these features are dependent on achieving reliability far in excess of human drivers as demonstrated by billions of miles of experience, as well as regulatory approval, which may take longer in some jurisdictions.

Active Supervision; Responsibility. Full Self-Driving capability features require active driver supervision and do not make the vehicle autonomous. You’re responsible for any and all speeding, tolls, parking, and other traffic violations even when the features are in use. It’s your responsibility to make sure that you only use Full Self-Driving capability features when it’s safe and legal to do so.

Privacy Policy; Payment Terms for Services. Tesla’s Privacy Policy and Payment Terms for Services are incorporated into this agreement and can be viewed at www.tesla.com/legal.

Limitation of Liability. We’re not responsible for what lawyers call “incidental, special or consequential damages.” If we have a disagreement, the most we’ll reimburse you is one monthly subscription payment.

Agreement to Arbitrate. Please carefully read this provision, which applies to any dispute between you and Tesla, Inc. and its affiliates, (together “Tesla”).

If you have a concern or dispute, please send a written notice describing it and your desired resolution to resolutions@tesla.com.

If not resolved within 60 days, you agree that any dispute arising out of or relating to any aspect of the relationship between you and Tesla will not be decided by a judge or jury but instead by a single arbitrator in an arbitration administered by the American Arbitration Association (AAA) under its Consumer Arbitration Rules. This includes claims arising before this Agreement, such as claims related to statements about our products.

We will pay all AAA fees for any arbitration, which will be held in the city or county of your residence. To learn more about the Rules and how to begin an arbitration, you may call any AAA office or go to www.adr.org.

The arbitrator may only resolve disputes between you and Tesla, and may not consolidate claims without the consent of all parties. The arbitrator cannot hear class or representative claims or requests for relief on behalf of others subscribing to Full Self-Driving capability. In other words, you and Tesla may bring claims against the other only in your or its individual capacity and not as a plaintiff or class member in any class or representative action. If a court or arbitrator decides that any part of this agreement to arbitrate cannot be enforced as to a particular claim for relief or remedy, then that claim or remedy (and only that claim or remedy) must be brought in court and any other claims must be arbitrated.

If you prefer, you may instead take an individual dispute to small claims court.

You may opt out of arbitration within 30 days after signing this Agreement by sending a letter to: Tesla, Inc.; P.O. Box 15430; Fremont, CA 94539-7970, stating your name, Vehicle Identification Number, and intent to opt out of the arbitration provision. If you do not opt out, this agreement to arbitrate overrides any different arbitration agreement between us, including any arbitration agreement in a lease or finance contract.


Duševní vlastnictví

Upozornění na autorská práva

Copyright 2002–2020 Tesla, Inc. Všechna práva vyhrazena. Text, obrázky, grafika, zvuky, animace, videa a jejich uspořádání na internetových stránkách společnosti Tesla, Inc. podléhají autorským právům a jiné ochraně duševního vlastnictví. Tyto objekty nelze kopírovat pro komerční použití nebo distribuci, ani je nelze upravovat či přeposílat. Některé internetové stránky společnosti Tesla, Inc. obsahují také materiál, který podléhá autorským právům jejich poskytovatelů.

Ceny

Všechny uvedené ceny jsou doporučené maloobchodní ceny. Ceny platí v době vydání dokumentu a mohou se změnit bez dalšího upozornění.

Ochranné známky

Není-li uvedeno jinak, vztahují se na všechny známky uvedené na internetových stránkách společnosti Tesla, Inc. práva ochranných známek společnosti Tesla, Inc. včetně mimo jiné názvů modelů na štítcích a firemních log a znaků.

Žádná licenční práva

Společnost Tesla, Inc. usiluje o inovativní a informativní internetové stránky. Doufá přitom, že vás její tvůrčí snaha rovněž zaujme. Současně však musí chránit své duševní vlastnictví, včetně patentů, ochranných známek a autorských práv. Proto upozorňujeme, že ani tyto internetové stránky ani žádný materiál na nich neudělují ani nemají za účel udělit komukoli licenci k duševnímu vlastnictví společnosti Tesla, Inc.

Upozornění na výhledová prohlášení

Internetové stránky, zprávy o vztazích s investory, výhledy do budoucna, prezentace, zvukové soubory a videa akcí (živá i jejich nahrávky) a další dokumenty na těchto internetových stránkách obsahují mimo jiné výhledová prohlášení, která odrážejí aktuální názor vedení na budoucí události. Výhledová prohlášení lze rozpoznat podle slov „očekávat“, „domnívat se“, „věřit“, „odhadovat“, „čekat“, „zamýšlet“, „možná“, „plánovat“, „predikovat“, „mělo by“ a podobných výrazů. Na obsah těchto prohlášení mohou mít dopad různá rizika a nejistoty, např.: výkyvy měnových kurzů, úrokových sazeb a cen surovin, uvedení konkurenčních výrobků na trh, zvýšení pobídek k prodeji nebo pokles prodejních cen ojetých vozidel.

Bez záruk a dalších prohlášení

INFORMACE NA TĚCHTO INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH POSKYTUJE SPOLEČNOST TESLA, INC. „TAK, JAK JSOU“ A V MEZÍCH DOVOLENÝCH ZÁKONEM BEZ ZÁRUK, VÝSLOVNÝCH I PŘEDPOKLÁDANÝCH, MEZI KTERÉ PATŘÍ NAPŘ. PŘEDPOKLÁDANÁ ZÁRUKA PRODEJNOSTI, VHODNOSTI KE KONKRÉTNÍMU ÚČELU NEBO ZÁRUKA NEPORUŠOVÁNÍ PRÁV. PŘESTOŽE JSOU POSKYTOVANÉ INFORMACE PODLE NAŠEHO NEJLEPŠÍHO VĚDOMÍ SPRÁVNÉ, MOHOU PŘESTO OBSAHOVAT CHYBY NEBO NEPŘESNOSTI.

NA TĚCHTO INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH MOHOU BÝT UVEDENY ODKAZY NA EXTERNÍ STRÁNKY, KTERÉ SPOLEČNOST TESLA, INC. NEMÁ POD KONTROLOU. PROTO NEODPOVÍDÁME ZA OBSAH STRÁNEK, NA KTERÉ VEDOU ODKAZY. SPOLEČNOST TESLA, INC. UVÁDÍ TYTO ODKAZY POUZE PRO SNAZŠÍ ORIENTACI, PŘIČEMŽ UVEDENÍM ODKAZU SPOLEČNOST TESLA, INC. NESCHVALUJE STRÁNKU, NA KTEROU ODKAZ VEDE.


Zásady open source

Tyto zdroje jsou určeny pro různé systémy ve vozech Tesla Model S, Model X a Model 3. Struktura adresářů:

Zdroje Parrot:
Vydání předávacího zdroje pro modul Parrot Bluetooth.
https://os.tesla.com/parrot-sources/parrot-sources.tar.gz

Doplňkové balíčky:

Zdroje systémových bitových kopií systému Autopilot a zábavního systému:
http://github.com/teslamotors/buildroot

 • Hlavní větev je buildroot-2019.02
 • Další informace o obsahu a konfiguraci jsou uvedeny v souboru README.Tesla
   

Zdroje jádra systému Autopilot a zábavního systému:
http://github.com/teslamotors/linux

 • Větve:
  • intel-4.1: jádro Intel zábavního systému
  • tegra-2.6: jádro Tegra zábavního systému
  • tegra-4.4: jádro Tegra zábavního systému
  • tesla-3.18-hw2: jádro Nvidia systému Autopilot
  • tesla-3.18-hw25: jádro Nvidia systému Autopilot
  • tesla-4.14-hw3: jádro systému Autopilot Tesla
    

Zdroje coreboot systému Autopilot:
http://github.com/teslamotors/linux

 • tesla-4.6-hw3
   

Ohlášená vydání a odhady termínů:

 • Rádiový modul Harman pro Model 3
  • Vydání předávacího zdroje: 3. čtvrtletí 2018
 • Moduly mobilního modemu pro vozy Model S, Model X a Model 3
  • Vydání předávacího zdroje: 3. čtvrtletí 2018

Patentové prohlášení

12. června 2014 společnost Tesla oznámila, že nebude podávat patentové žaloby proti nikomu, kdo chce v dobré víře využít její technologie. Společnost Tesla vznikla, aby urychlila nástup udržitelné dopravy, a tyto zásady mají podpořit rozvoj společné rychle se vyvíjející platformy pro elektromobily, čímž společnost Tesla prospěje dalším společnostem, které vyrábějí elektrická vozidla, a také celému světu. Tyto pokyny uvádějí podrobnější informace o tom, jak tyto zásady uplatňujeme.

Prohlášení společnosti Tesla

Společnost Tesla se neodvolatelně zavazuje, že nevznese žalobu proti žádnému subjektu za porušení patentu společnosti Tesla činnostmi, které se týkají elektrických vozidel nebo souvisejícího vybavení, pokud tento subjekt jedná v dobré víře. Hlavní pojmy tohoto prohlášení jsou vysvětleny dále.

Definice hlavních pojmů

„Patenty společnosti Tesla“ jsou všechny patenty, které nyní vlastní nebo v budoucnu bude vlastnit společnost Tesla (nikoli patenty vlastněné společně s třetí stranou nebo patenty, které společnost Tesla v budoucnu nabude a které jsou zatíženy závazkem, který brání tomu, aby byly zahrnuty do tohoto Prohlášení o uvolnění). Seznam patentů společnosti Tesla, na které se vztahuje Prohlášení o uvolnění, bude veden na této adrese URL: https://www.tesla.com/cs_cz/legal/additional-resources#patent-list.

Subjekt „jedná v dobré víře“, pokud sám a s ním spojené nebo přidružené společnosti:

 • neuplatňuje, nepomáhá jiným osobám s uplatňováním nebo nemá finanční zájem na uplatňování i) práv k patentu nebo jiných práv duševního vlastnictví proti společnosti Tesla nebo ii) patentových práv proti třetí straně za jejich používání technologií souvisejících s elektrickými vozidly nebo souvisejícími zařízeními,
 • nenapadá, nepomáhá jiným osobám napadat nebo nemá finanční zájem na napadání některého patentu společnosti Tesla, nebo
 • neuvádí na trh nebo neprodává jakýkoli zkopírovaný produkt (např. výrobek vytvořený napodobením nebo kopírováním konstrukce nebo vzhledu výrobku Tesla nebo který naznačuje spojení s nebo schválení společností Tesla) nebo neposkytuje jakoukoli materiální pomoc jiné straně, která tak učinila.

Převod patentů společnosti Tesla

Pokud někdy společnost Tesla převede svůj patent na třetí stranu, bude to pouze takové straně, která se prostřednictvím závazného veřejného prohlášení zaváže, že poskytne stejnou ochranu jako společnost Tesla podle Prohlášení o uvolnění, a stejný požadavek uplatní na každého následného nabyvatele.

Právní účinek

Prohlášení o uvolnění, které je neodvolatelné a pro společnost Tesla a její nástupce právně závazné, je „odkladné“, tj. je úlevou, na jejímž základě společnost Tesla nevymáhá vůči žádné straně nápravu porušení cizích práv, pokud tato strana jedná v dobré víře. Aby společnost Tesla mohla nadále vymáhat svá patentová práva proti komukoli, kdo nejedná v dobré víře, nezříká se Prohlášením o uvolnění žádných patentových nároků (včetně nároků na náhradu škody za dřívější porušování cizích práv) a nezakládá jím licenci, závazek neuplatňovat žalobu ani oprávnění k patentované činnosti či omezení opravných prostředků, náhrady škod nebo nároků. Není-li v Prohlášení o uvolnění výslovně uvedeno jinak, žádná práva se jím neudělují, jejich držitel se jich nezříká ani je nepřijímá, a to implicitně, uplatněním, na základě právní překážky, ani jinak. Prohlášení o uvolnění rovněž není označením sjednané licence s běžnou tržní hodnotou ani přiměřené výše licenčního poplatku.

Toto prohlášení znamená, že pokud někdo použije naše patenty na elektromobily a přitom nepáchá nepravosti, jako jsou tvorba levných kopií našich výrobků, použití našich patentů či následná žaloba proti nám za porušení práv duševního vlastnictví, nemusí se obávat, že společnost Tesla uplatní svá patentová práva proti němu.

Seznam patentů

 Zobrazit víceZobrazit méně

AU 2008276398 Battery charging based on cost and life
CA 2608448 Method and apparatus for mounting, cooling, connecting and protecting batteries
CA 2645056 Battery pack and method for protecting batteries
CA 2655210 System and method for an efficient rotor for an electric motor
CA 2729480 Selective cure of adhesive in modular assemblies
CA 2736341 Thermal management system with dual mode coolant loops
CN ZL200880107602.X Battery charging based on cost and life
CN ZL200880107604.9 Battery charging
CN ZL201110059278.2 Selective cure of adhesive in modular assemblies
CN ZL201110132287.X Thermal management system with dual mode coolant loops
CN ZL201110111299.4 Trickle charger for high-energy storage systems
DE 602006031107.9 Method and apparatus for mounting, cooling, connecting and protecting batteries
DE 602008028434.4 Mitigation of propagation of thermal runaway in a multi-cell battery pack
DE 602008042184.8 Method and apparatus for identifying and disconnecting short-circuited battery cells within a battery pack
DE 602009003179.1 Varying flux versus torque for maximum efficiency
DE 602009005983.1 Improved heat dissipation for large battery packs
DE 602009013381.0 All wheel drive electric vehicle power assist drive system
DE 602009031035.6 Induction motor with improved torque density
DE 602009033635 Flux controlled motor management
DE 602010027662.7 Battery pack temperature optimization control system
DE 602010000742.1 User configurable vehicle user interface
DE 602010008000.5 Adaptive soft buttons for a vehicle user interface
DE 602010020070.1 Active thermal runaway mitigation system for use within a battery pack
DE 602010021211.4 Battery Pack Enclosure with Controlled Thermal Runaway Release System
DE 602010029456.0 Electric motor
DE 602010029457.9 Manufacturing method utilizing a dual layer winding pattern
DE 602010010295.5 Adaptive audible feedback cues for a vehicle user interface
DE 602011000601.0 Battery pack with cell-level fusing and method of using same
DE 602011007513.6 AC current control of mobile battery chargers
DE 602012000199.2 Charging efficiency using selectable isolation
DE 602012003275.8 Battery pack gas exhaust system
DE 602013000622.9 Park lock for narrow transmission
DE 602013002174.0 Host initiated state control of remote client in communications system
EP 1880433 Method and apparatus for mounting, cooling, connecting and protecting batteries
EP 2171824 Method and apparatus for identifying and disconnecting short-circuited battery cells within a battery pack
EP 2177390 Flux controlled motor management
EP 2181481 Mitigation of propagation of thermal runaway in a multi-cell battery pack
EP 2202871 Induction motor with improved torque density
EP 2213494 All wheel drive electric vehicle power assist drive system
EP 2226870 Improved heat dissipation for large battery packs
EP 2239811 Battery pack temperature optimization control system
EP 2244318 Battery pack enclosure with controlled thermal runaway release system
EP 2266201 Varying flux versus torque for maximum efficiency
EP 2302727 Active thermal runaway mitigation system for use within a battery pack
EP 2305506 Adaptive soft buttons for a vehicle user interface
EP 2305508 User configurable vehicle user interface
EP 2308713 Adaptive audible feedback cues for a vehicle user interface
EP 2388894 Electric motor
EP 2388895 Manufacturing method utilizing a dual layer winding pattern
EP 2416405 Battery pack with cell-level fusing and method of using same
EP 2498370 Charging efficiency using selectable isolation
EP 2506336 Battery pack gas exhaust system
EP 2587583 AC current control of mobile battery chargers
EP 2660112 Park lock for narrow transmission
EP 2663028 Host initiated state control of remote client in communications system
FR 2181481 Mitigation of propagation of thermal runaway in a multi-cell battery pack
FR 2202871 Induction motor with improved torque density
FR 2226870 Improved heat dissipation for large battery packs
FR 2266201 Varying flux versus torque for maximum efficiency
FR 2302727 Active thermal runaway mitigation system for use within a battery pack
FR 2305506 Adaptive soft buttons for a vehicle user interface
FR 2305508 User configurable vehicle user interface
FR 2308713 Adaptive audible feedback cues for a vehicle user interface
FR 2416405 Battery pack with cell-level fusing and method of using same
FR 2498370 Charging efficiency using selectable isolation
FR 2506336 Battery pack gas exhaust system
FR 2244318 Battery pack enclosure with controlled thermal runaway release system
FR 2660112 Park lock for narrow transmission
FR 2587583 AC current control of mobile battery chargers
GB 2181481 Mitigation of propagation of thermal runaway in a multi-cell battery pack
GB 2202871 Induction motor with improved torque density
GB 2266201 Varying flux versus torque for maximum efficiency
GB 2226870 Improved heat dissipation for large battery packs
GB 2305506 Adaptive soft buttons for a vehicle user interface
GB 2305508 User configurable vehicle user interface
GB 2308713 Adaptive audible feedback cues for a vehicle user interface
GB 2416405 Battery pack with cell-level fusing and method of using same
GB 2498370 Charging efficiency using selectable isolation
GB 2506336 Battery pack gas exhaust system
GB 2587583 AC current control of mobile battery chargers
GB 2244318 Battery pack enclosure with controlled thermal runaway release system
GB 2302727 Active thermal runaway mitigation system for use within a battery pack
GB 2660112 Park lock for narrow transmission
HK 1191160 Host initiated state control of remote client in communications system
JP 4915969 Battery pack temperature optimization control system
JP 4931161 Battery charging
JP 4972176 Intelligent temperature control system for extending battery pack life
JP 5055347 Multi-mode charging system for electric vehicle
JP 5081962 Adaptive soft button for a vehicle user interface
JP 5088976 Battery charging based on cost and life
JP 5119302 Active thermal runaway mitigation system for use within battery pack
JP 5184576 Integrated battery pressure relaxing portion and terminal isolation system
JP 5216829 Adaptive vehicle user interface
JP 5235942 Method and device for maintaining completeness of cell wall using high yield strength external sleeve
JP 5237342 Method for determining dc impedance of battery
JP 5258871 System for improving cycle lifetime for lithium-ion battery pack and battery cell pack charging system
JP 5274246 Method and apparatus for mounting, cooling, connecting and protecting batteries
JP 5285662 Battery pack having resistance to propagation of thermal runaway of cell
JP 5306426 Battery pack provided with fuse at cell level and method for using the same
JP 5325259 Thermal management system with dual mode coolant loops
JP 5325844 Preventing of thermal runaway of cell using double expansible material layers
JP 5372128 System for absorbing and diffusing side impact energy using battery pack
JP 5416664 Battery cell charging system using adjustable voltage control
JP 5529191 Apparatus for improving charging efficiency using selectable isolation
JP 5548149 Triple layer winding pattern, and methods of manufacturing same
JP 5608881 AC Current Control of Mobile Battery Chargers
JP 5603902 A Battery Pack Dehumidification System and the Method of Controlling the Humidity of a Battery Pack
JP 5680411 Method of deactivating faulty battery cells
JP 5671368 Selective cure of adhesive in modular assembly
JP 5749200 Battery pack gas exhaust system
JP 5837464 Charge disruption monitoring and notification system
KR 1195077 Thermal management system with dual mode coolant loops
US 7404720 Electro mechanical connector for use in electrical applications
US 7433794 Mitigation of propagation of thermal runaway in a multi-cell battery pack
US 7489057 Liquid cooled rotor assembly
US 7579725 Liquid cooled rotor assembly
US 7602145 Method of balancing batteries
US 7622897 Multi-mode charging system for an electric vehicle
US 7629772 Multi-mode charging system for an electric vehicle
US 7629773 Multi-mode charging system for an electric vehicle
US 7667432 Method for interconnection of battery packs and battery assembly containing interconnected battery packs
US 7671565 Battery pack and method for protecting batteries
US 7671567 Multi-mode charging system for an electric vehicle
US 7683570 Systems, methods, and apparatus for battery charging
US 7683575 Method and apparatus for identifying and disconnecting short-circuited battery cells within a battery pack
US 7698078 Electric vehicle communication interface
US 7719232 Method for battery charging based on cost and life
US 7736799 Method and apparatus for maintaining cell wall integrity during thermal runaway using an outer layer of intumescent material
US 7739005 Control system for an all-wheel drive electric vehicle
US 7741750 Induction motor with improved torque density
US 7741816 System and method for battery preheating
US 7742852 Control system for an all-wheel drive electric vehicle
US 7747363 Traction control system for an electric vehicle
US 7749647 Method and apparatus for maintaining cell wall integrity during thermal runaway using a high yield strength outer sleeve
US 7749650 Method and apparatus for maintaining cell wall integrity during thermal runaway using multiple cell wall layers
US 7755329 Battery charging time optimization system based on battery temperature, cooling system power demand, and availability of surplus external power
US 7763381 Cell thermal runaway propagation resistance using dual intumescent material layers
US 7781097 Cell thermal runaway propagation resistance using an internal layer of intumescent material
US 7782021 Battery charging based on cost and life
US 7786704 System for battery charging based on cost and life
US 7789176 Electric vehicle thermal management system
US 7820319 Cell thermal runaway propagation resistant battery pack
US 7821224 Voltage estimation feedback of overmodulated signal for an electrical vehicle
US 7841431 Electric vehicle thermal management system
US 7847501 Varying flux versus torque for maximum efficiency
US 7890218 Centralized multi-zone cooling for increased battery efficiency
US 7911184 Battery charging time optimization system
US 7923144 Tunable frangible battery pack system
US 7928699 Battery charging time optimization system
US 7939192 Early detection of battery cell thermal event
US 7940028 Thermal energy transfer system for a power source utilizing both metal-air and non-metal-air battery packs
US 7956574 System and method for interconnection of battery packs
US 7960928 Flux controlled motor management
US 8004243 Battery capacity estimating method and apparatus
US 8008827 Manufacturing method utilizing a dual layer winding pattern
US 8018113 AC motor winding pattern
US 8044786 Systems and methods for diagnosing battery voltage mis-reporting
US 8049460 Voltage dividing vehicle heater system and method
US 8054038 System for optimizing battery pack cut-off voltage
US 8057630 Selective cure of adhesive in modular assemblies
US 8057928 Cell cap assembly with recessed terminal and enlarged insulating gasket
US 8059007 Battery thermal event detection system using a thermally interruptible electrical conductor
US 8063757 Charge state indicator for an electric vehicle
US 8069555 Manufacturing method utilizing a dual layer winding pattern
US 8076016 Common mode voltage enumeration in a battery pack
US 8078359 User configurable vehicle user interface
US 8082743 Battery pack temperature optimization control system
US 8088511 Cell cap assembly with recessed terminal and enlarged insulating gasket
US 8092081 Battery thermal event detection system using an optical fiber
US 8095278 Interface for vehicle function control via a touch screen
US 8117857 Intelligent temperature control system for extending battery pack life
US 8122590 Manufacturing method utilizing a dual layer winding pattern
US 8124263 Corrosion resistant cell mounting well
US 8125324 Charge state indicator for an electric vehicle
US 8133287 Method of controlled cell-level fusing within a battery pack
US 8133608 Battery pack with cell-level fusing
US 8137833 Condensation-induced corrosion resistant cell mounting well
US 8153290 Heat dissipation for large battery packs
US 8154166 Dual layer winding pattern
US 8154167 Manufacturing method utilizing a dual layer winding pattern
US 8154256 Battery thermal event detection system using an electrical conductor with a thermally interruptible insulator
US 8168315 Battery thermal event detection system utilizing battery pack isolation monitoring
US 8173295 Method and apparatus for battery potting
US 8178227 Battery thermal event detection system utilizing battery pack isolation monitoring
US 8180512 Efficient dual source battery pack system for an electric vehicle
US 8190320 Efficient dual source battery pack system for an electric vehicle
US 8216502 Method for the external application of battery pack encapsulant
US 8241772 Integrated battery pressure relief and terminal isolation system
US 8242739 Leakage current reduction in combined motor drive and energy storage recharge system
US 8247097 Battery pack dehumidifier with active reactivation system
US 8263250 Liquid cooling manifold with multi-function thermal interface
US 8263254 Cell with an outer layer of intumescent material
US 8268469 Battery pack gas exhaust system
US 8277965 Battery pack enclosure with controlled thermal runaway release system
US 8286743 Vehicle battery pack ballistic shield
US 8293393 Apparatus for the external application of battery pack encapsulant
US 8298692 Collection, storage and use of metal-air battery pack effluent
US 8304108 Method and apparatus for maintaining cell wall integrity using a high yield strength outer sleeve
US 8313850 Battery pack pressure monitoring system for thermal event detection
US 8322393 Selective cure of adhesive in modular assemblies
US 8324863 Trickle charger for high-energy storage systems
US 8336319 Thermal management system with dual mode coolant loops
US 8346419 Operation of a range extended electric vehicle
US 8353545 Compact energy absorbing vehicle crash structure
US 8361642 Battery pack enclosure with controlled thermal runaway release system
US 8361649 Method and apparatus for maintaining cell wall integrity using a high yield strength outer casing
US 8365392 System and method for an efficient rotor for an electric motor
US 8367233 Battery pack enclosure with controlled thermal runaway release system
US 8367239 Cell separator for minimizing thermal runaway propagation within a battery pack
US 8389139 Integrated battery pressure relief and terminal isolation system
US 8389142 Method and apparatus for the external application of a battery pack adhesive
US 8393427 Vehicle battery pack ballistic shield
US 8402776 Thermal management system with dual mode coolant loops
US 8421469 Method and apparatus for electrically cycling a battery cell to simulate an internal short
US 8423215 Charge rate modulation of metal-air cells as a function of ambient oxygen concentration
US 8424960 Front rail configuration for the front structure of a vehicle
US 8428806 Dual mode range extended electric vehicle
US 8441826 Fast switching for power inverter
US 8445126 Hazard mitigation through gas flow communication between battery packs
US 8448696 Thermal management system with dual mode coolant loops
US 8448966 Vehicle front shock tower
US 8449015 Method of controlling a dual hinged vehicle door
US 8449997 Thermal energy transfer system for a power source utilizing both metal-air and non-metal-air battery packs
US 8450966 Method of operating a recharging system utilizing a voltage dividing heater
US 8450974 Electric vehicle extended range hybrid battery pack system
US 8453770 Dual motor drive and control system for an electric vehicle
US 8463480 Dual mode range extended electric vehicle
US 8463481 Dual mode range extended electric vehicle
US 8471521 Electric vehicle extended range hybrid battery pack system
US 8481191 Rigid cell separator for minimizing thermal runaway propagation within a battery pack
US 8493018 Fast switching for power inverter
US 8493032 Bidirectional polyphase multimode converter including boost and buck-boost modes
US 8511738 Dual hinged vehicle door
US 8511739 Control system for use with a dual hinged vehicle door
US 8511745 Integrated energy absorbing vehicle crash structure
US 8534703 Dynamic anti-whiplash apparatus and method
US 8536825 State of charge range
US 8539990 Vehicle port door with wirelessly actuated unlatching assembly
US 8541126 Thermal barrier structure for containing thermal runaway propagation within a battery pack
US 8541127 Overmolded thermal interface for use with a battery cooling system
US 8543270 Efficient dual source battery pack system for an electric vehicle
US 8552693 Low temperature charging of li-ion cells
US 8555659 Method for optimizing battery pack temperature
US 8557414 Control, collection and use of metal-air battery pack effluent
US 8557415 Battery pack venting system
US 8557416 Battery pack directed venting system
US 8567849 Dual load path design for a vehicle
US 8567855 Bumper mounting plate for double channel front rails
US 8567856 Swept front torque box
US 8572837 Method for making an efficient rotor for an electric motor
US 8573683 Front rail reinforcement system
US 8574732 Hazard mitigation within a battery pack using metal-air cells
US 8579635 Funnel shaped charge inlet
US 8585131 Rear vehicle torque box
US 8618775 Detection of over-current in a battery pack
US 8626369 Charge rate modulation of metal-air cells as a function of ambient oxygen concentration
US 8627534 Cleaning feature for electric charging connector
US 8627860 Fuel coupler with wireless port door unlatching actuator
US 8629657 State of charge range
US 8638063 AC current control of mobile battery chargers
US 8638069 Bidirectional polyphase multimode converter including boost and buck-boost modes
US 8643330 Method of operating a multiport vehicle charging system
US 8643342 Fast charging with negative ramped current profile
US 8647763 Battery coolant jacket
US 8651875 Electromechanical pawl for controlling vehicle charge inlet access
US 8659270 Battery pack overcharge protection system
US 8663824 Battery pack exhaust nozzle utilizing an sma seal retainer
US 8664907 Fast switching for power inverter
US 8672398 In-line outer sliding panorama sunroof tracks
US 8686288 Power electronics interconnection for electric motor drives
US 8696051 System for absorbing and distributing side impact energy utilizing a side sill assembly with a collapsible sill insert
US 8702161 System for absorbing and distributing side impact energy utilizing an integrated battery pack and side sill assembly
US 8708404 Sunroof utilizing two independent motors
US 8720968 Charge port door with electromagnetic latching assembly
US 8754614 Fast charging of battery using adjustable voltage control
US 8757709 Reinforced b-pillar assembly with reinforced rocker joint
US 8758924 Extruded and ribbed thermal interface for use with a battery cooling system
US 8760898 Fast switching for power inverter
US 8761985 Method of operating a dual motor drive and control system for an electric vehicle
US 8765276 Common mode voltage enumeration in a battery pack
US 8771013 High voltage cable connector
US 8773058 Rotor temperature estimation and motor control torque limiting for vector-controlled AC induction motors
US 8773066 Method and apparatus for extending lifetime for rechargeable stationary energy storage devices
US 8778519 Battery pack exhaust nozzle
US 8803470 Electric vehicle extended range hybrid battery pack system
US 8803471 Electric vehicle extended range hybrid battery pack system
US 8807637 Angled front hood sealing assembly
US 8807642 Mechanism components integrated into structural sunroof framework
US 8807643 Sunroof mechanism linkage with continuous one part guide track
US 8807644 Sunroof positioning and timing elements
US 8807807 Illumination apparatus for vehicles
US 8810198 Multiport vehicle dc charging system with variable power distribution according to power distribution rules
US 8810208 Charging efficiency using selectable isolation
US 8817892 Redundant multistate signaling
US 8818624 Adaptive soft buttons for a vehicle user interface
US 8819162 Host communications architecture
US 8833499 Integration system for a vehicle battery pack
US 8861337 Robust communications in electrically noisy environments
US 8862414 Detection of high voltage electrolysis of coolant in a battery pack
US 8866444 Methodology for charging batteries safely
US 8867180 Dynamic current protection in energy distribution systems
US 8875828 Vehicle battery pack thermal barrier
US 8887398 Extruded member with altered radial fins
US 8892299 Vehicle user interface with proximity activation
US 8899492 Method of controlling system temperature to extend battery pack life
US 8901885 Low temperature fast charge
US 8906541 Battery module with integrated thermal management system
US 8907629 Electric vehicle battery lifetime optimization operational mode
US 8932739 Battery pack configuration to reduce hazards associated with internal short circuits
US 8933661 Integrated inductive and conductive electrical charging system
US 8934999 Robotic processing system and method
US 8935053 Power release hood latch method and system
US 8960781 Single piece vehicle rocker panel
US 8963494 Charge rate optimization
US 8965721 Determining battery DC impedance
US 8968949 Method of withdrawing heat from a battery pack
US 8970147 Traction motor controller with dissipation mode
US 8970173 Electric vehicle battery lifetime optimization operational mode
US 8970182 Fast charging of battery using adjustable voltage control
US 8970237 Wire break detection in redundant communications
US 8973965 Folding and stowing rear-facing vehicle seat
US 9030063 Thermal management system for use with an integrated motor assembly
US 9035203 Electrical interface interlock system
US 9040184 Battery pack dehumidifier with active reactivation system
US 9043623 Host initiated state control of remote client in communications system
US 9045030 System for absorbing and distributing side impact energy utilizing an integrated battery pack
US 9046580 Battery thermal event detection system utilizing battery pack isolation monitoring
US 9065103 Battery mounting and cooling system
US 9079498 Morphing vehicle user interface
US 9080352 Controller apparatus and sensors for a vehicle door handle
US 9083064 Battery pack pressure monitoring system for thermal event detection
US 9093726 Active thermal runaway mitigation system for use within a battery pack
US 9103143 Door handle apparatus for vehicles
US 9151089 Controller apparatus and sensors for a vehicle door handle
US 9153990 Steady state detection of an exceptional charge event in a series connected battery element
US 9162586 Control system for an all-wheel drive electric vehicle
US 9182438 Wire break detection in redundant communications
US 9197091 Charge rate optimization
US 9209631 Charge rate modulation of metal-air cells as a function of ambient oxygen concentration
US 9221343 Pyrotechnic high voltage battery disconnect
US 9225197 Charging efficiency using variable isolation
US 9250020 Active louver system for controlled airflow in a multi-function automotive radiator and condenser system
US 9252400 Battery cap assembly with high efficiency vent
US 9257729 Response to over-current in a battery
US 9257825 Power electronics interconnection for electric motor drives
US 9263901 Secondary service port for high voltage battery packs
US 9272595 Controlling a compressor for air suspension of electric vehicle
US 9278607 Air outlet directional flow controller with integrated shut-off door
US 9293792 Self-activated drain system
US D660219 Vehicle wheel front face
US D660767 Vehicle wheel front face
US D669008 Vehicle wheel front face
US D672307 Vehicle integrated display and mount
US D673393 Vehicle seat mount
US D678154 Vehicle door
US D683268 Vozidlo
US D694188 Vehicle charge connector
US D724031 Vehicle charge inlet
US D735660 Electric-vehicle connector post
US D749503 Electric-vehicle connector post
US RE44994 Augmented vehicle seat mount


Policy Against Anti-Social Forces

Tesla Motors Japan GK (the “Company”) hereby provides the following “policy against Anti-Social Forces”.  

Základní zásady

Společnost vyhlašuje následující zásady, aby zabránila škodám následkem působení skupin nebo jednotlivců, kteří usilují o ekonomický prospěch prostřednictvím násilí, moci nebo podvodu (dále jen „protispolečenské síly“): 

 1. Společnost nespolupracuje s protispolečenskými silami ani s nimi neudržuje vztahy. 
 2. Společnost spolupracuje s dalšími organizacemi, jako jsou policie, středisko pro boj s japonským organizovaným zločinem National Center for the Elimination of Boryokudan a právníky a tyto záležitosti řeší náležitě, aby předešla škodám způsobeným protispolečenskými silami. 
 3. Společnost nepřijímá nelegitimní požadavky ze strany protispolečenských sil, ale vždy odhodlaně podniká právní kroky. 
 4. Společnost tyto protispolečenské síly nefinancuje ani s nimi nesjednává žádné nezákonné transakce. 
 5. Společnost dbá na důslednou ochranu všech zaměstnanců, kteří řeší nelegitimní požadavky protispolečenských sil. 

Prémiová konektivita

Všeobecné podmínky

Prémiová konektivita je dostupná u mnoha vozidel Tesla formou placeného předplatného. Informace o Službě jsou naleznete na webových stránkách společnosti Tesla.

  1. Změny Všeobecných obchodních podmínek

   Tyto Všeobecné obchodní podmínky můžeme měnit. Kdykoli můžeme změnit, přidat nebo odstranit služby nebo jednotlivé funkce, které jsou součástí Služeb, nebo změnit ceny, které za Službu účtujeme. Případná změna cen účtovaných za vaši Službu nebo případné zásadní omezení funkcí, které vaše Služba nabízí, vstoupí v účinnost až na konci následujícího měsíčního fakturačního období Služby. O takové změně vás budeme informovat zveřejněním pozměněných podmínek na našich webových stránkách a/nebo ve vašem Účtu Tesla. Jste povinni tyto Všeobecné obchodní podmínky pravidelně kontrolovat. Pokud svoji Službu nezrušíte před příslušným datem účinnosti změn, bude vaše Služba upravena tak, aby odpovídala příslušné změně cen účtovaných za vaši Službu a/nebo funkcí v rámci vaší Služby.

  2. Ustanovení o platbě

   • Poplatky třetích stran

    Veškeré poplatky za služby, které poskytují třetí strany přímo vám a které nejsou výslovně uvedeny jako služby zahrnuté do vaší Služby, jste povinni hradit přímo těmto třetím stranám. Tato Smlouva nebude mít žádný vliv na podmínky jakékoli smlouvy, kterou jste uzavřeli se třetí stranou.

   • Váš souhlas s provedením platby

    Jste povinni uhradit všechny splatné částky včas a v plné výši a mít v naší evidenci aktivní kreditní kartu. Automaticky z této kreditní karty budeme strhávat vaši měsíční platbu v měsíčních intervalech od data účinnosti této Smlouvy, dokud svoji Službu nezrušíte před příslušným datem prodloužení. Například: pokud je datum zahájení vašeho předplatného 23. 3. 2020, pak bude příští datum fakturace 23. 4. 2020. Pokud si zakoupíte předplatné 29., 30. nebo 31. den v měsíci, bude měsíční výročí automaticky nastaveno na 1. den přespříštího měsíce. V případě února to platí i tehdy, jestliže vaše datum zakoupení předplatného připadá na 27., 28. nebo 29. den. Veškeré poplatky budou účtováno předem před začátkem období, kterého se týkají. Vaši Službu můžeme ukončit nebo pozastavit bez předchozího upozornění, pokud váš poskytovatel kreditní, debetní či jiné platební karty zamítne platbu nebo pokud uplynula doba platnosti karty. I pokud vaši Službu ukončíme nebo pozastavíme, budete i nadále povinni uhradit případné poplatky splatné v době pozastavení nebo ukončení.

  3. Ukončení, pozastavení, reaktivace, změna a převod Služby

   • Pozastavení nebo ukončení

    Službu se můžeme rozhodnout pozastavit nebo ukončit bez upozornění nebo s upozorněním, a to i z důvodu údržby, vylepšení či selhání sítě nebo systému nebo pokud máme podezření, že je vaše Služba využívána pro jakékoli neoprávněné nebo nepatřičné účely, v důsledku vašeho porušení těchto Všeobecných obchodních podmínek nebo z důvodů, které se netýkají vás nebo vašeho účtu u nás. Pokud z jakéhokoli důvodu dojde k pozastavení nebo ukončení Služby, berete na vědomí a souhlasíte s tím, že možná nebudete mít přístup ke Službě.

    Pokud se rozhodneme vaši Službu ukončit, budete mít nárok na vrácení peněz nebo přeplacených poplatků v úměrné výši v závislosti na zbývající části měsíčního období Služby.

   • Zrušení z vaší strany

    Službu můžete kdykoli zrušit prostřednictvím svého Účtu Tesla nebo kontaktováním našeho týmu Zákaznické podpory s informací, že si přejete Službu zrušit. Pokud Službu zrušíte, vaše zrušení bude účinné až od konce aktuálního měsíčního období předplatného.

   • Reaktivace Služby

    Nemáte žádný nárok na reaktivaci vaší Služby, a to ani tehdy, jestliže napravíte problémy, které vedly k ukončení nebo pozastavení vaší Služby. Je pouze na nás, zda vám znovu Službu povolíme. Pokud se rozhodneme vaši Službu reaktivovat, budeme mít právo vám účtovat reaktivační poplatek.

   • Převod Služby, prodej vozidla, ukončení leasingu

    Služba není převoditelná na budoucího majitele Vozidla.

    Pokud své Vozidlo prodáte nebo převedete nebo leasing ukončíte, musíte nás o tom informovat. Pokud nás neinformujete, budete i nadále povinni hradit veškeré poplatky za jakoukoli Službu, které naběhnou v souvislosti s daným Vozidlem. Je vaší povinnosti smazat veškerá data a obsah (včetně osobních údajů), která jste si případně uložili do svého systému, před prodejem nebo převodem vašeho Vozidla.

  4. Vaše odpovědnost

   • Vaše odpovědnost za řádný provoz vašeho vozu a řádné používání služby

    VÝSLOVNĚ BERETE NA VĚDOMÍ A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE POUŽÍVÁNÍ JAKÝCHKOLI INFORMACÍ NEBO OBSAHU DOSTUPNÉHO PROSTŘEDNICTVÍM SLUŽBY NEBO SPOLÉHÁNÍ SE NA NĚ JE VÝHRADNĚ A ZCELA NA VAŠE VLASTNÍ RIZIKO A ODPOVĚDNOST. NESETE VÝHRADNÍ ODPOVĚDNOST ZA DODRŽOVÁNÍ (Z VAŠÍ STRANY NEBO ZE STRANY PŘÍPADNÝCH DALŠÍCH PASAŽÉRŮ VE VAŠEM VOZIDLE) POKYNŮ PRO UŽÍVÁNÍ SLUŽBY, UPLATŇOVÁNÍ ZDRAVÉHO ROZUMU A DODRŽOVÁNÍ PRAVIDEL SILNIČNÍHO PROVOZU A VŠECH DALŠÍCH PLATNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PŘI OBSLUHOVÁNÍ VOZIDLA, POUŽÍVÁNÍ VYBAVENÍ A SLUŽBY NEBO VYHODNOCOVÁNÍ, ZDA JE ZA DANÝCH OKOLNOSTÍ POUŽÍVÁNÍ KTERÉKOLI ZE SLUŽEB (NEBO DAT PRO URČENÍ TRASY A SMĚRU, KTERÁ OBDRŽÍTE) BEZPEČNÉ A LEGÁLNÍ.

   • Vaše odpovědnost za údržbu vašeho vozidla

    Abychom vám mohli poskytovat Službu, vaše Vozidlo musí být v dobrém provozním stavu a musí mít funkční elektrický systém a dostatečně nabitou baterii. Je možné, že Služba nebude fungovat, pokud se pokusíte upravit nebo přidat do svého Vozidla jakékoli vybavení nebo software, které výslovně neschválíme nebo které není kompatibilní se Službou. Nesete výhradní odpovědnost za řádnou údržbu svého Vozidla a jeho systémů.

   • Vyloučení používání Služby ke komerčním účelům nebo dalšímu prodeji

    Služba, včetně zasílání zpráv, dat, informací, obsahu nebo jiného materiálu poskytovaného v rámci Služby, je poskytována pouze pro vaše nekomerční účely, a nikoli k dalšímu prodeji. Některé informace, které prostřednictvím Služby obdržíte, patří nám (nebo jiným třetím stranám), a mohou se na ně vztahovat autorská práva, ochranné známky, známky služby, patenty nebo jiná právní ochranná opatření. Službu ani informace poskytované prostřednictvím Služby nesmíte prodávat nebo přeprodávat či jinak používat ke komerčním účelům (a nesmíte to žádné jiné straně povolit nebo jí k tomu dát pokyn) a nesmíte reprodukovat, kopírovat, upravovat, pokoušet se zpětně analyzovat informace poskytované prostřednictvím Služby, pořizovat z nich odvozená díla nebo tyto informace jiným způsobem zobrazovat nebo distribuovat.

  5. Okolnosti mimo naši kontrolu

   Různé podmínky, které nemůžeme ovlivnit, nám mohou bránit nebo nás zdržovat v poskytování Služby, nebo mohou ovlivnit kvalitu Služby. Jako příklad lze uvést povětrnostní, geografické nebo topografické podmínky (např. Vysoké budovy, kopce nebo tunely), poškození nebo nedostatečná údržba vašeho vozidla nebo vybavení, řádné vládní zákony, pravidla nebo předpisy, porucha, dopravní zácpa nebo výpadky veřejné nebo bezdrátové sítě (včetně přerušení celulárních služeb), válka, Boží čin, přírodní katastrofa, nepříznivé počasí a pracovní stávky. V případě kterékoli z výše uvedených podmínek můžeme podle našeho uvážení Službu pozastavit nebo ukončit bez předchozího upozornění a bez jakékoli odpovědnosti. Nejsme zodpovědní za zpoždění nebo selhání při poskytování Služby z důvodu podmínek, které nemůžeme ovlivnit, a nemáte nárok na připsání peněz nebo vrácení peněz v důsledku takového zpoždění nebo selhání.

   V případě, že dojde k jakýmkoli regulačním, vládním nebo jiným právně závazným změnám nebo přerušení či změně nezbytných telekomunikačních systémů a služeb (např. pokud váš Poskytovatel služeb bezdrátové sítě ukončí nebo omezí poskytování služeb bezdrátové sítě toho typu, který využívá vaše Vozidlo), nesete veškerou odpovědnost za zajištění výměny vybavení, které je v důsledku takové změny nebo přerušení nezbytné, a uhrazení nákladů na tuto výměnu, a to s výjimkou situací, kdy ke změně dojde během základní záruční doby vašeho Vozidla, kdy sice i nadále ponesete náklady na příslušnou výměnu, ale my poneseme odpovědnost za zajištění a poskytnutí materiálu nezbytného na provedení výměny (je-li potřeba).

  6. Odmítnutí záruk

   SPOLEČNOST TESLA NEZARUČUJE ANI NESLIBUJE, ŽE SLUŽBA BUDE DOSTUPNÁ V KONKRÉTNÍM OKAMŽIKU NEBO NEUSTÁLE ANI ŽE BUDE DOSTUPNÁ V KONKRÉTNÍ GEOGRAFICKÉ POLOZE ANI ŽE BUDE POSKYTOVÁNA BEZ PŘERUŠENÍ, PRODLENÍ ČI CHYB. MY ANI ŽÁDNÍ Z NAŠICH SERVISNÍCH PARTNERŮ NEPOSKYTUJEME ŽÁDNÉ VÝSLOVNÉ ANI PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY TÝKAJÍCÍ SE (1) VYBAVENÍ NEBO JINÉHO HARDWARU ČI SOFTWARU POUŽÍVANÉHO SPOLEČNĚ SE SLUŽBOU, (2) SLUŽBY, (3) NEPORUŠOVÁNÍ PRÁV, ANI (4) JAKÝCHKOLI DAT ČI INFORMACÍ NEBO JINÝCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH PROSTŘEDNICTVÍM SLUŽBY. TO ZAHRNUJE ZEJMÉNA ZÁRUKY ZABEZPEČENÍ, VLASTNICKÉHO PRÁVA, OBSAHU, KVALITY, PŘESNOSTI, VČASNOSTI, ÚPLNOSTI, SPRÁVNOSTI, SPOLEHLIVOSTI, OBCHODOVATELNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL NEBO ZPŮSOB UŽÍVÁNÍ. VŠECHNY TYTO ZÁRUKY JSOU TĚMITO PODMÍNKAMI SLUŽBY VÝSLOVNĚ VYLOUČENY. VÝSLOVNĚ VYLUČUJEME VEŠKERÉ VÝSLOVNÉ I PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY.

   Na Vybavení ve vašem Vozidle se vztahují pouze ty záruky, které jsou součástí nákupu nebo leasingu vašeho Vozidla. Tato záruka se zcela ani zčásti nevztahuje na Službu.

  7. Omezení odpovědnosti

   My, žádný Subjekt Tesla ani žádní z našich servisních partnerů nepřebíráme žádné riziko ani odpovědnost za vaše užívání Služby ani za žádné informace nebo jiný obsah poskytovaný v rámci Služby. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že my, žádný subjekt Tesla ani žádný z našich servisních partnerů neneseme odpovědnost za přerušené hovory či službu ani za problémy, které způsobíte nebo k nimž přispějete vy, jakákoli třetí strana, budovy, kopce, tunely, přetížení sítě, atmosférické podmínky, zásahy vyšší moci či živelné pohromy nebo jakékoli jiné podmínky nebo okolnosti, které jsou mimo naši kontrolu (jak je dále popsáno výše v článku 5 těchto Všeobecných obchodních podmínek).

   Navíc neneseme my, žádný subjekt Tesla ani žádní z našich servisních partnerů odpovědnost (1) za naši neschopnost kontaktovat jakéhokoli servisního partnera nebo jinou osobu v jakékoli konkrétní situaci (včetně záchranných složek), (2) za jiné jednání nebo opomenutí jakékoli jiné společnosti poskytující část naší Služby či vybavení poskytovaného pro danou Službu, (3) za chyby či opomenutí dodavatelů, prodejců či výrobců zúčastněných na nabídkách učiněných přes nás, ani (4) za škody, které jsou výsledkem nebo důsledkem užívání, instalace, opravy nebo údržby Služby provedené vámi (nebo jakoukoli osobou, kterou tím pověříte), nebo jakéhokoli produktu vyrobeného či služby poskytované třetími stranami.

   Společnost ponese bez ohledu na omezení uvedená ve Smlouvě odpovědnost za škody vyplývající z úmyslného či nedbalého ublížení na životě, těle nebo na zdraví a za ostatní škody vyplývající z úmyslného či hrubě nedbalého jednání společnosti Tesla nebo jejích právních zástupců nebo zprostředkovatelů.

   Nenese-li společnost Tesla neomezenou odpovědnost podle ustanovení předchozího odstavce, platí, že v případě porušení zásadních smluvních povinností v důsledku prosté nedbalosti bude odpovědnost společnosti Tesla za náhradu škody či proplácení nákladů omezena na běžně předvídatelné škody. Zásadní smluvní povinností se rozumí povinnost, jejíž splnění je zásadní pro řádné splnění smlouvy a na jejíž splnění se pravidelně spoléháte a mohli byste se spoléhat (podstatná povinnost).

   Odpovědnost společnosti Tesla založená na příslušných předpisech o odpovědnosti za výrobek zůstává nedotčena.

   Jakákoli odpovědnost společnosti Tesla mimo výše uvedené případy je vyloučena. V těchto případech platí, že pokud se potýkáte s problémy se Službou nebo s ní nejste spokojeni, vaším jediným prostředkem nápravy je zrušení Služby a ukončení jejího používání.

   Souhlasíte s tím, že omezení odpovědnosti uvedená v těchto Všeobecných obchodních podmínkách budou platit i po ukončení vaší Služby. Tato omezení odpovědnosti se budou vztahovat nejen na vás, ale i na ostatní osoby používající vaše Vozidlo, Službu, na každého, kdo uplatní vaším jménem jakýkoli nárok, i na případné nároky vyplývající z jakékoli Služby, kterou poskytujeme my nebo naši servisní partneři, nebo se takové Služby týkající, které učiní vaše rodina, zaměstnanci, zákazníci či jiné osoby.

  8. Software

   V souvislosti se službou používáme software. Veškerý takový software vlastníme nebo k němu máme práva, přičemž vy k tomuto softwaru nenabýváte jiná práva než právo používat software, který je odůvodněně nezbytný k tomu, abyste mohli používat službu tak, jak je to dovoleno ve vašich podmínkách. Software ve vašem voze můžeme podle potřeby aktualizovat nebo upravovat a můžeme tak činit na dálku, aniž bychom vás na to upozornili nebo si vyžádali váš souhlas. Tyto aktualizace a úpravy softwaru mohou ovlivnit nebo i vymazat data, která jste měli uložená na zařízení ve voze (například konkrétní trasu nebo informace o cíli cesty). Neodpovídáme za žádná ztracená ani smazaná (nebo jinak ovlivněná) data, přičemž za data, která jste stáhli, nahráli, přenášeli nebo jinak ukládali z nebo do zařízení nebo služby nebo jejich prostřednictvím nesete výhradní odpovědnost vy.

   Uvědomujete si, že dostupný software závisí na konfiguraci vozidla a geografickém regionu, které mohou mít vliv na váš přístup ke Službě a/nebo některým z jejích funkcí.

  9. Ostatní podmínky

   • Rozhodné právo

    Podmínky této Smlouvy se řídí právními předpisy země, ve které jsme oprávněni prodávat motorová vozidla a která je nejblíže vaší adrese, kterou jste uvedli na našich webových stránkách při zadávání této objednávky, a budou se v souladu s nimi vykládat.

   • Úplná dohoda

    Tyto Všeobecné obchodní podmínky představují celou dohodu mezi vámi a námi. Nahrazují všechny ostatní dohody, sdělení či prohlášení, a to písemná i ústní, učiněná mezi námi v minulosti či současnosti. Neneseme odpovědnost za žádná vyjádření, dohody, prohlášení, záruky ani ujednání, ústní ani písemná, zejména za jakákoli vyjádření třetích stran ohledně Služby, která je vám poskytována podle těchto Všeobecných obchodních podmínek, nebo v souvislosti s ní, pokud taková vyjádření, dohody, prohlášení, záruky či ujednání nejsou výslovně obsažena v těchto Všeobecných obchodních podmínkách nebo do nich zahrnuta.

   • Platnost po ukončení poskytování Služby


    Nebyla-li vaše služba nahrazena novou smlouvou výslovně uzavřenou mezi námi, platí že i po skončení vaší služby zůstanou i nadále v platnosti ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek.

   • Zřeknutí se práv, oddělitelnost

    Zřeknutí se platnosti nebo prominutí porušení jakékoli části těchto Všeobecných obchodních podmínek nebude v žádném případě znamenat naši povinnost zřeknout se platnosti nebo prominout porušení v jakémkoli jiném případě. Bude-li jakákoli část těchto Všeobecných obchodních podmínek prohlášena za neplatnou či nevymahatelnou, všechny ostatní části těchto Všeobecných obchodních podmínek budou i nadále platné a vymahatelné.

  10. Zásady odstoupení

   • Právo na odstoupení

    Pokud jste spotřebitel a uzavřeli jste tuto Smlouvu výhradně s využitím prostředků vzdálené komunikace (např. přes internet, telefon, e-mail apod.), máte právo od této smlouvy odstoupit ve lhůtě čtrnácti dnů bez uvedení důvodu v souladu s níže uvedenými ustanoveními.

    Lhůta na odstoupení je čtrnáct dnů od data uzavření smlouvy.

    Abyste mohli uplatnit své právo na odstoupení, musíte nás informovat na adrese (Tesla Czech Republic s.r.o., Klimentská 1216/46, 110 00, Praha 1 - Nové Město, Česká Republika) formou jasného vyjádření (např. dopisem zaslaným poštou) o vašem rozhodnutí od této smlouvy odstoupit. Za tímto účelem můžete použít připojený vzor odstoupení, avšak není to povinné.

    Pro dodržení lhůty na odstoupení od smlouvy stačí, když oznámení o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy odešlete před uplynutím této lhůty.

   • Důsledky odstoupení od smlouvy

    Pokud od této Smlouvy odstoupíte, vrátíme vám všechny částky, které jsme od vás obdrželi, včetně poplatku za dopravu (kromě dodatečných poplatků vyplývajících z toho, že jste si zvolili jiný způsob doručení než ten nejlevnější standardní způsob doručení, který nabízíme), a to okamžitě, avšak nejpozději do čtrnácti dnů ode dne přijetí oznámení o vašem odstoupení od této Smlouvy. K vrácení peněz použijeme stejný způsob platby, jaký jste použili k provedení původní transakce, pokud se s vámi výslovně nedohodneme jinak. Avšak v žádném případě vám za toto vrácení peněz nebudeme nic účtovat.

   • Vzorový formulář odstoupení od smlouvy

    (Pokud si přejete odstoupit od smlouvy, vyplňte tento formulář a zašlete jej zpět.)

    • Na adresu Tesla Czech Republic s.r.o., Klimentská 1216/46, 110 00, Praha 1 - Nové Město, Česká Republika:
    • Tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy, kterou jsem uzavřel(a) / jsme uzavřeli (*) na nákup níže uvedeného zboží (*)/poskytování níže uvedené služby (*)
    • Objednáno dne (*)/přijato dne (*) - Jméno spotřebitele/spotřebitelů
    • Adresa spotřebitele/spotřebitelů
    • Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze v případě podání v listinné podobě)

    (*) Nehodící se škrtněte


  Svolávací akce

  Kliknutím sem si můžete ověřit, zda se na váš vůz nevztahuje svolávací akce.


  Zásady odpovědného nakupování

  Společnost Tesla, Inc. a její dceřiné společnosti (dále jen „společnost Tesla“) vyžaduje, aby naši dodavatelé (což jsou všechny společnosti nebo jednotlivci, od kterých společnost Tesla přijímá zboží a služby, jakož i jejich pracovníci, zástupci a subdodavatelé) řídili své provozní činnosti po celém světě odpovědným způsobem v souladu s posláním společnosti Tesla urychlit světový přechod na udržitelné zdroje energie a s její politikou pro odpovědné nakládání s materiály, a rovněž se zde vyjmenovanými zásadami, včetně požadavků našich zásad lidských práv a kodexu chování dodavatelů. Společnost Tesla bude spolupracovat s našimi dodavateli s cílem důsledně dodržovat zde stanovené požadavky a v případě potřeby bude jejich dodržování spravedlivě a důsledně kontrolovat a vymáhat.

  Dodržování právních předpisů a regulatorních pravidel

  Dodavatelé společnosti Tesla musí zajistit, aby jejich provozní činnosti a produkty a služby poskytované společnosti Tesla splňovaly všechny vnitrostátní a další platné zákony a předpisy. Tato povinnost zahrnuje mimo jiné dodržování příslušných zákonů o úplatkářství, korupci a střetu zájmů.

  Zásady pro odpovědné nakládání s materiály

  Cílem zásad společnosti Tesla pro odpovědné nakládání s materiály je zajistit, aby naši dodavatelé získávali suroviny a jejich odvozené produkty v souladu s posláním společnosti Tesla vytvářet udržitelnou budoucnost. Dodavatelé společnosti Tesla jsou povinni vynaložit přiměřené úsilí k tomu, aby díly a výrobky dodávané společnosti Tesla nepřispívaly k rozvoji ozbrojených konfliktů, porušování lidských práv a zhoršování životního prostředí, bez ohledu na místo jejich pořizování. Ve vztahu ke všem materiálům použitým ve svých produktech požaduje společnost Tesla od svých dodavatelů, aby zavedli zásady, struktury hloubkových kontrol a systémy managementu podle Pokynů OECD pro náležitou péči v odpovědných dodavatelských řetězcích nerostných surovin z oblastí postižených konflikty a vysoce rizikových oblastí nebo Směrnic OECD pro nadnárodní podniky. Požadavky společnosti Tesla na dodavatele jsou sestaveny tak, aby vedly ke splnění cíle nakupovat materiály od dodavatelů, kteří jednají v souladu s naší misí.

  Cílem společnosti Tesla je vytvořit bezkonfliktní hodnotový řetězec. Jako veřejně obchodovatelná společnost v USA podává společnost Tesla výroční zprávu Komisi pro cenné papíry a burzu („SEC“) v souladu s Dodd-Frankovým zákonem o reformě finančních trhů a ochraně spotřebitele (Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act), v níž jsou podrobně uvedeny naše kroky v rámci náležité péče, kterými chceme mapovat původ konfliktních nerostů používaných v našich produktech a snahu společnosti eliminovat z našeho hodnotového řetězce veškerý prospěch pro ozbrojené skupiny v Konžské demokratické republice a sousedních zemích, který by mohl plynout z našeho získávání těchto materiálů. Komise SEC v současné době definuje „konfliktní nerosty“, známé také jako „3TG“, jako:

  (i)
  kolumbit-tantalit (tantal),
  (ii)
  kasiterit (cín),
  (iii)
  zlato,
  (iv)
  wolframit (wolfram)
  (v)
  a materiály od nich odvozené.


  Při získávání materiálů 3TG společnost Tesla očekává, že dodavatelé přijmou její cíl a provedou kroky k vytvoření bezkonfliktního dodavatelského řetězce. Pokud naši dodavatelé nakupují přímo od hutí nebo rafinerií („SoR“), požadujeme, aby nakupovali pouze od těch, které byly potvrzeny jako bezkonfliktní v rámci procesu Responsible Minerals Assurance Process („RMAP“) pod iniciativou Responsible Minerals Initiative („RMI“) nebo v rovnocenném programu. U dodavatelů, kteří nenakupují přímo od SoR, očekáváme, že budou spolupracovat se svým vlastním dodavatelským řetězcem a požadovat nákupy pouze od podniků SoR, které odpovídají předpisu RMAP. Když zjistíme, že máme dodavatele s nevyhovujícími dodavateli SoR, společnost Tesla vyžaduje, aby tito dodavatelé bezodkladně přešli na plně vyhovující dodavatelské řetězce. Dodavatele můžeme požádat, aby doložili změny v dodavatelském řetězci za účelem odstranění nevyhovujících dodavatelů SoR. Společnost Tesla uznává význam těžby pro místní komunity a podporuje etické zajišťování zdrojů z Demokratické republiky Kongo (DRC). Podle doporučení OECD nepodporujeme implicitní ani explicitní embargo na žádné materiály z Demokratické republiky Kongo, ale povolujeme nákupy z tohoto regionu, pokud to lze provést odpovědným způsobem prostřednictvím auditovaných hodnotových řetězců.

  Vedle konfliktních nerostů společnost Tesla vidí možnosti zneužití a poškození životního prostředí také při získávání surovin pro jiné materiály, mimo jiné kobalt, nikl, lithium a slídu. Stejně jako u dodavatelů 3TG vyžaduje společnost Tesla, aby tito dodavatelé doložili své kroky pro monitorování svého dodavatelského řetězce, aby zjistili varovné signály použití dětské nebo nucené práce nebo přispívání ke konfliktům či porušování lidských práv a rovněž dopadů na životní prostředí při těžbě nebo zpracování materiálů v celém hodnotovém řetězci. Dodavatelé musí zavést programy hloubkové kontroly pro hodnotové řetězce těchto materiálů a očekává se, že pro shromažďování informací použijí šablonu podávání zpráv RMI, pokud je taková šablona k dispozici. U všech ostatních materiálů společnost Tesla průběžně posuzuje, zda jejich pořizování nevykazuje potenciální rizika a varovné signály, a v případě, že budou zjištěny, bude s těmito dodavateli spolupracovat při řešení problémů a bude spolupráci vyžadovat.

  Sdílení informací o zajišťování zdrojů je zásadní složkou naší snahy o odpovědné nakupování a všichni dodavatelé společnosti Tesla jsou povinni na vyžádání poskytnout informace o jejich nákupech, hloubkových kontrolách a zjištěních ke všem materiálům, které spadají pod tyto zásady odpovědného nakládání s materiály.

  Zpráva o konfliktních minerálech

  ikona pdf  Stáhnout PDF

  Poslední aktualizace: květen 2022

  Zásady ochrany lidských práv

  Společnost Tesla je přesvědčena, že etické zacházení se všemi lidmi a dodržování lidských práv je základem pro její poslání týkající se udržitelné budoucnosti, a věří, že všechny podniky v jejím dodavatelském řetězci jsou povinny podporovat toto poslání a sdílet její respekt k lidským právům. Tyto zásady lidských práv formálně vyjadřují náš závazek dodržovat tato práva a hodnoty. Podporujeme a přijímáme definici lidských práv podle Všeobecné deklarace OSN o lidských právech („UDHR“). Všeobecná deklarace lidských práv se zaměřuje na důstojnost, respekt a rovnost všech lidí bez diskriminace. Zavazujeme se dodržovat tato práva a hodnoty v celém našem hodnotovém řetězci – a to i ve vztahu k našim zaměstnancům, zákazníkům, akcionářům, dodavatelům a komunitám, ve kterých působíme. Očekáváme, že naši dodavatelé budou tyto hodnoty také podporovat a prosazovat ve svých vlastních provozech a u svých vlastních dodavatelů.

  Řešení rizik v oblasti lidských práv je nepřetržitý úkol, který vyžaduje, abychom u našeho hodnotového řetězce hledali možné dopady, zohledňovali podněty od externích zúčastněných stran a v případě potřeby rovněž prováděli kontrolu a aktualizaci našich vlastních zásad. S tímto záměrem se společnost Tesla zavazuje řešit veškeré potenciální problémy v oblasti lidských práv v našich vlastních provozech i v rámci našeho hodnotového řetězce.

  Ochrana zdraví a bezpečnost

  Dodavatelé jsou povinni zajistit bezpečné a zdravé pracovní prostředí svých zaměstnanců a dodavatelů. Kodex chování dodavatelů společnosti Tesla uvádí očekávání společnosti Tesla a postupy pro dodržování regulačních předpisů v oblasti zdraví a bezpečnosti vlastních zaměstnanců společnosti Tesla. Dodavatelé by si měli přečíst náš kodex chování dodavatelů, aby rozuměli minimálním požadavkům na ochranu zdraví a bezpečnost ve svých provozech.

  Nucená práce, otroctví a obchodování s lidmi

  Společnost Tesla se zavazuje zajistit, aby v celém jejím hodnotovém řetězci – od surovin po finální výrobu – nedocházelo k použití otrocké ani dětské práce ani obchodování s lidmi. Tesla netoleruje a nebude tolerovat používání nedobrovolné práce, včetně vězeňské práce, při výrobě svých výrobků a nepřijímá a nebude přijímat výrobky ani služby od dodavatelů, kteří jsou nějak zapojeni do obchodování s lidmi. Obchodování s lidmi a otroctví jsou podle státních, federálních i mezinárodních zákonů trestné činy. Nedovolujeme používat jakékoli přímé ani nepřímé způsoby ovládání jiných osob, včetně tělesných trestů nebo hrozby tělesných trestů, ekonomického, citového či rodinného vydírání ve svých závodech a nedovolíme to ani v závodech našich dodavatelů. Společnosti Tesla je známo, že tyto trestné činy existují v zemích po celém světě a vyžaduje, aby jí dodavatelé pomohli je odstraňovat, bez ohledu na geografickou polohu nebo místo v hodnotovém řetězci.

  Pracoviště s respektem a rovnými příležitostmi

  Společnost Tesla uznává hodnotu různých předchozích zkušeností a perspektiv našich zaměstnanců a plně podporuje rovné příležitosti pro všechny stávající i budoucí zaměstnance. Nediskriminujeme na základě rasy, barvy pleti, náboženství, jiného přesvědčení, pohlaví, sexuální orientace, vyjádření genderové identity, národnosti, zdravotního postižení, zdravotního stavu, vojenské služby a veteránského stavu, rodinného stavu, těhotenství ani jiných znaků chráněných ze zákona, nařízení či vyhlášek, a současně požadujeme, aby naši dodavatelé stejným způsobem respektovali své pracovníky.

  Ochrana životního prostředí

  Ve svých vlastních provozních činnostech se společnost Tesla snaží omezovat dopady na životní prostředí tím, že např. využívá obnovitelné zdroje energie, recykluje materiály a chrání biologickou rozmanitost. Očekáváme, že naši dodavatelé přijmou náš cíl ochrany životního prostředí jako klíčový princip udržitelné budoucnosti. Další informace o tom, co očekáváme od dodavatelů v oblasti ochrany životního prostředí, naleznete v našem kodexu chování pro dodavatele.

  Dětská práce a mladí pracovníci

  Společnost Tesla důsledně dodržuje místní i národní zákony, které omezují zaměstnávání nezletilých. Bez ohledu na jakékoli místní zákony nesmí být v žádném závodu, který poskytuje materiály používané v produktech Tesla, mladší 15 let. Společnost Tesla podporuje rozvoj potenciálních zaměstnanců prostřednictvím stáží nebo studentských pracovních programů. Tyto programy by však měly být nastaveny tak, aby byly pro studenty přínosem, a měly by zahrnovat jejich školení. Účastníci těchto programů nesmí provádět práce, které by mohly ohrozit jejich zdraví nebo bezpečnost, včetně nočních směn nebo přesčasů. Všichni účastníci dostávají za svou práci spravedlivou odměnu v souladu s místními zákony.

  Vztah ke společenskému okolí

  Společnost Tesla se snaží být odpovědným členem komunit, ve kterých působí. Tato snaha přesahuje rámec naší schopnosti vytvářet pracovní místa a přispívat k tvorbě místních hodnot. Očekáváme, že dodavatelé rovněž vynaloží veškeré úsilí, aby průběžně zlepšovali pozitivní aspekty a omezovali nepříznivé dopady svých provozních činností na místní komunitu, včetně environmentálních, sociálních a dalších aspektů kvality života.

  Práva původních obyvatel

  Těžební průmysl, ze kterého společnost Tesla získává mnoho surovin pro své produkty, měl historicky nepříznivý dopad na práva původních obyvatel a komunit v oblastech, kde působil. U veškeré těžby a zpracování surovin používaných v produktech Tesla společnost očekává, že se dodavatelé působící v tomto průmyslu spojí s legitimními zástupci domorodých komunit a dají jim právo vyjádřit svobodný a informovaný souhlas.

  Interní dodržování předpisů

  Všichni zaměstnanci společnosti Tesla a dodavatelé jsou povinni jednat v souladu s výše uvedenými zásadami. Společnost Tesla může tyto zásady pravidelně aktualizovat, aby byly trvale relevantní pro naše rostoucí provozní činnosti a pro rizika identifikovaná v našem hodnotovém řetězci. Vedle toho bude společnost Tesla:

  • provádět školení konkrétních zaměstnanců ohledně konfliktních nerostů, obchodování s lidmi, dětské práce a otroctví, zejména pokud jde o zmírnění rizik v rámci hodnotového řetězce Tesla,
  • šetřit okolnosti při odůvodněném podezření, že se její dodavatel zabývá obchodováním s lidmi, otroctvím nebo využívá dětskou práci či konfliktní minerály, a
  • rušit nákupy zboží nebo služeb od kteréhokoli dodavatele, o němž se předpokládá, že se zabývá obchodováním s lidmi, otroky nebo dětskou prací, nebo používá konfliktní minerály, pokud tento dodavatel v přiměřené lhůtě nepodnikne nápravná opatření.
    

  Dodržování zásad ze strany dodavatelů

  Společnost Tesla se při identifikaci rizik ve svém hodnotovém řetězci řídí pokyny OECD pro náležitou péči pro odpovědné podnikání. Požadujeme, aby dodavatelé na našem úsilí spolupracovali a pomáhali nám při určování a odstraňování postupů v našem hodnotovém řetězci, které jsou v rozporu s našimi zásadami. Dodavatelé jsou povinni poskytnout požadované informace o případném porušování našich zásad v rámci hodnotového řetězce. Dodavatelé by také měli nahlédnout do Kodexu chování dodavatelů společnosti Tesla, kde jsou uvedeny podrobnosti o tom, co očekáváme od systémů správy a postupů našich dodavatelů. V souladu se všemi příslušnými zásadami společnosti Tesla a v souladu s právními předpisy zemí, ve kterých působí naši dodavatelé, musí dodavatelé společnosti Tesla:

  • hodnotit svůj dodavatelský řetězec, aby odstranili rizika pro zásady společnosti Tesla v oblasti lidských práv a odpovědného nakládání s materiály, mimo jiné v oblasti konfliktních minerálů, obchodování s lidmi, otroctví, dětské práce a vlivů na životní prostředí, a na požádání sdílet své poznatky se společností Tesla,
  • provádět audit dodavatelů v jejich hodnotovém řetězci za účelem posouzení jejich souladu s politikou společnosti Tesla v oblasti lidských práv a odpovědného nakládání s materiály a na žádost sdílet informace se společností Tesla o rozsahu a zjištěních těchto hodnocení,
  • předložit osvědčení, že jejich materiály použité v produktech Tesla splňují právní předpisy ohledně konfliktních minerálů, otroctví, dětské práce a obchodování s lidmi v zemi či zemích, ve kterých podnikají, a na vyžádání doložit pravdivost tohoto osvědčení, a
  • zajistit, aby všichni zaměstnanci, dodavatelé a subdodavatelé jednali v souladu se zásadami společnosti Tesla v oblasti lidských práv a odpovědného nakládání s materiály, včetně poskytnutí odpovídajícího školení a případného přijetí disciplinárních opatření nebo ukončení smlouvy.


  Poslední aktualizace: červenec 2021

   

  Stížnosti

  Můžete se obrátit na představenstvo společnosti Tesla a sdělit své připomínky nebo podněty. Korespondenční adresa:

  Corporate Secretary
  Tesla
  3500 Deer Creek Rd.
  Palo Alto, CA 94304, USA

  Své podněty můžete vznést anonymně nebo důvěrně poštou. Můžete také uvést, zda jste akcionář, zákazník, dodavatel nebo jiná zúčastněná strana.

  Připomínky a podněty můžete zasílat také prostřednictvím e-mailu legal@tesla.com.


  Kodex chování dodavatelů

  ikona pdf  Stáhnout PDF

  Poslední aktualizace: červenec 2021


  Podmínky použití platformy obchodního účtu Tesla

  ikona pdf  Stáhnout PDF

  Poslední aktualizace: duben 2022


  Kodex obchodní etiky společnosti Tesla

  ikona pdf  Stáhnout PDF

  Poslední aktualizace: 10. prosince 2021


  Tesla Integrity Line

  Integrity Line společnosti Tesla (provozovaná nezávislou společností Convercent) je k dispozici zaměstnancům a dalším osobám pro hlášení nevhodného chování.

  Zobrazit pokyny pro vytváření hlášení.

  Telefon: Vyhledejte místní bezplatné číslo na webových stránkách Integrity Line.

  Online: Důvěrné hlášení můžete odeslat prostřednictvím webových stránek Integrity Line.

  Následný postupZkontrolujte stav svého hlášení.


  Prohlášení podle kalifornského zákona o transparentnosti dodavatelského řetězce

  ikona pdf  Stáhnout PDF

  Poslední aktualizace: červen 2021


  UK Tax Strategy

  Úvod

  In accordance with Paragraph 22(2), Schedule 19 of the Finance Act 2016, Tesla sets out below its tax strategy for all UK companies within the Tesla group. This strategy applies from the date of publication until it is superseded. Unless otherwise stated, ‘Tesla’ and ‘the Company’ refer to all UK companies within the Tesla group.

  Tesla’s mission is to accelerate the world’s transition to sustainable energy. Tesla designs, develops, manufactures, leases and sells high-performance fully electric vehicles, solar energy generation systems and energy storage products. The activities of the Tesla UK group companies are limited to performing marketing, sales and distribution functions, including on-the-ground sales efforts. The Tesla UK group companies remain dependent on the overall success of the business at a global level. 

  Approach to risk management and governance in relation to UK taxation

  Tesla is committed to being a responsible taxpayer and to comply with the tax laws and regulations in all the jurisdictions in which the Company operates, including the United Kingdom. The Company has a consistent process in place to identify, manage and mitigate exposure to issues that may have a negative impact on the business. The Company works closely with external advisors to ensure tax risks are adequately managed and that the Company remains up to date with the latest tax changes that may affect the business.

  Tesla is mindful of its reputation in the marketplace and aims to minimize the level of risk in relation to UK taxation. Tesla is not prepared to accept risk levels that expose the Company to reputational risks. However, given the scale of Tesla’s business and the complexity of tax legislation, it is inevitable that tax risks will arise. To ensure that the level of risk is kept as low as possible, risk management policies and governance arrangements are in place, including controls specifically relating to tax that must be adhered to for all tax types.

  Approach to tax planning and level of risk in relation to UK taxation

  Tesla is not engaged in tax planning other than that which is permitted by law and which is in line with the commercial business and economic activities. The primary tax objective of the Company is to comply with tax filing, tax reporting and tax payment obligations in the UK in order to ensure that the right amount of tax is paid at the right time. In relation to cross-border transactions, Tesla applies the OECD standard and ensures that the transfer pricing policies are in line with the “arm’s length principle”.

  Tesla operates under the principle that tax follows business decisions and consequently commercial needs take precedence over tax planning opportunities. The Company has a low risk appetite in respect of taxation and seeks to minimize the risk of uncertainty or disputes.

  Relationship with HMRC

  Tesla seeks to maintain an open, professional and transparent relationship with Her Majesty’s Revenue & Customs (‘HMRC’). In this respect, Tesla commits to make full and accurate disclosures in tax returns and in correspondence with HMRC. Tesla works constructively and proactively with HMRC and deals with issues in a timely and collaborative manner.

  Published 28 September 2021 as required by Tesla’s financial results for the year ended 31 December 2020.


  Zásady pro nepodporovaná nebo zlikvidovaná vozidla

  Nepodporované nebo zlikvidované vozidlo je vozidlo, které bylo označeno jako totální škoda, obvykle po rozsáhlém poškození působením kolize, zaplavení, požáru nebo podobného nebezpečí a které jeho majitel podle místních právních předpisů nebo obvyklé praxe v odvětví zaregistroval/označil (nebo je způsobilé, aby je tak označil) jako zlikvidované nebo jemu ekvivalentní. Registraci/označení vozidla jako zlikvidované již nelze odebrat, aby všechny osoby, které s ním přijdou do kontaktu, znaly jeho stav a hodnotu. Společnost Tesla nezaručuje bezpečnost ani provozuschopnost zlikvidovaných vozidel. Opravy provedené na zlikvidovaných vozidlech pro jejich opětovné zprovoznění nemusí splňovat standardy a technické specifikace společnosti Tesla, a proto nejsou tato vozidla podporována. V důsledku toho nese výhradní odpovědnost za případné poruchy, poškození nebo úrazy vzniklé následkem těchto oprav nebo dalšího provozování nepodporovaného vozidla jeho vlastník.

  Dokud nebude moci společnost Tesla potvrdit, že toto vozidlo odpovídá bezpečnostním normám a specifikacím tohoto vozidla, nebude provádět ani podporovat opravy týkající se VN (vysokonapěťových) akumulátorových systémů ve vozidle, protože zlikvidované vozidlo mohlo utrpět škody, které:

  • Znemožňují bezpečnou jízdu s vozidlem
  • Znemožňují bezpečnou práci opravárenských techniků na tomto vozidle
  • Mohou vést k poškození zařízení společnosti Tesla, např. nabíjecích stanic Supercharger


  Když je vozidlo zařazeno jako zlikvidované:

  • Všechny omezené záruky a dohody o prodlouženém servisu společnosti Tesla na vůz jsou neplatné.
   POZNÁMKA: Opravy v rámci svolávacích akcí budou provedeny, pokud bezpečné opravě vozu nebrání jeho stav nebo úpravy provedené jinou osobou než společností Tesla. Pokud servisní centrum společnosti Tesla shledá, že vůz nelze bezpečně opravit, pak se oprava v rámci svolávací akce provede až poté, co zákazník uvede vůz do bezpečného stavu a servisní centrum rozhodne, že jej lze bezpečně opravit.
  • Nabíjení Supercharging je trvale deaktivované.
  • Nemá to vliv na dostupnost dílů. Pro vozidlo označené jako zlikvidované lze zakoupit libovolný díl, který je bez omezení nebo volně prodejný.
  • Na vozidle lze provést „kontrolu bezpečnosti vysokonapěťových zařízení vozidla s označením zlikvidované“ (na náklady zákazníka) pro zjištění, zda je bezpečné pracovat na vysokonapěťových dílech nebo k nim přistupovat.


  Se žádostí o další informace o těchto zásadách se obraťte na servisní centrum Tesla.


  Ceník vozidel

  Download our vehicle pricelist. This pricelist was updated April 2021. Our latest vehicle options and purchase prices are always available in our online configurator. For questions, you can contact us online or through the postal address and phone number below. 

  Tesla Amsterdam Zuid-Oost
  Burgemeester Stramanweg 122
  1101 EN, Amsterdam
  Nederland
  020 365 0008


  Co potřebujete vědět, pokud používáte měnu dogecoin

  Doufáme, že jste rádi, že můžete používat měnu dogecoin k nákupu vhodných produktů Tesla. Mnoho užitečných informací naleznete zde a v nejčastějších dotazech k měně dogecoin. Přečtěte si prosím pozorně obě části, protože když u nás použijete k nákupu měnu dogecoin, souhlasíte se vším, co je uvedeno zde a v nejčastějších dotazech.

  Platby měnou dogecoin jsou nevratné. Přesně takhle síť měny dogecoin funguje – žádné druhé šance. Nezapomeňte tedy do pole pro částku zadat správnou cenu v měně dogecoin a do pole pro adresu příjemce správnou adresu peněženky měny dogecoin.

  Nedoplatky a přeplatky. Musíte zajistit, aby se vaše platba v měně dogecoin shodovala s kupní cenou, kterou vám dáme. Platnost ceny v měně dogecoin po nějaké době vyprší. A pokud vyprší před dokončením procesu platby, možná budete muset začít znovu, což může vést k nové ceně v měně dogecoin. Pokud nepošlete přesnou cenu v měně dogecoin, kterou uvádíme, můžeme vaši objednávku zrušit a vrátit vám peníze. A důležitá věc: nepřeplácejte prosím cenu – pokud zadáte částku VYŠŠÍ, než je cena v měně dogecoin, nemusíme být schopni nadbytečnou částku vrátit. Také vždy nemusíme přijímat měnu dogecoin jako platební metodu.

  Vrácení peněz. Pokud máte nárok na vrácení peněz, můžeme vám vrátit buď (1) přesnou částku v měně dogecoin, kterou jste zadali při nákupu, nebo (2) původní cenu nákupu v českých korunách. A je jen na nás, pro kterou možnost se rozhodneme. Nemůžete si vybrat (můžeme zvolit jednu z možností, abychom se vám pokusili vrátit peníze rychleji). To však také znamená, že pokud se hodnota v měně dogecoin změní mezi okamžikem, kdy jste provedli nákup, a okamžikem, kdy obdržíte peníze zpět (v podobě, kterou si vybereme), riskujete pouze vy. Pokud vám například vrátíme peníze v měně dogecoin, hodnota této částky v měně dogecoin může být mnohem menší, než byla hodnota, když jste nám ji zaplatili. A pokud vám vrátíme peníze v českých korunách, tato korunová částka může být mnohem menší než aktuální tržní hodnota částky v měně dogecoin, kterou jste použili při platbě.

  Dodržování zákona. Pokud používáte měnu dogecoin, musíte dodržovat všechny zákony, které se na vaše používání měny dogecoin vztahují. Navíc chápete, že od vás můžeme požadovat informace za účelem ověření vaší identity a odhalování praní peněz, financování terorismu, podvodů nebo jiných finančních trestných činů. Souhlasíte:

  • poskytnete nám veškeré informace, které požadujeme (abychom mohli ověřit, kdo jste), a zaručíte jejich stoprocentní přesnost (a vy nás budete informovat, pokud dojde ke změně informací);
  • udělíte nám souhlas žádat ostatní o informace, abychom ověřili, že jste tím, kým tvrdíte, a podnikat kroky k ověření vaší totožnosti a k ochraně nás všech před podvody nebo finančními trestnými činy; a
  • umožníte nám sdílet vaše osobní údaje s úvěrovými agenturami nebo s vládními agenturami, které vyšetřují podvody nebo finanční trestné činy (informace o tom, jak nakládáme s vašimi údaji, naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Tesla na adrese www.tesla.com/legal/privacy).