Příprava na návštěvu Mobilního Servisu

Mobilní Servis v rámci servisu Tesla se trochu liší od tradičních návštěv údržby vozidel. Pokud ještě nemáte naplánovanou schůzku, je vaším prvním krokem naplánování servisní schůzky v aplikaci Tesla.

Pokud jste naplánovali návštěvu servisního centra, čeká vás příprava na návštěvu servisního centra podle pokynů. Pokud máte naplánovanou schůzku s Mobilním Servisem, podívejte se, co můžete očekávat před, během a po schůzce.

Co dělat před návštěvou Mobilního Servisu

Před plánovanou návštěvou Mobilního Servisu se ujistěte, že jste v aplikaci Tesla uvedli všechny své problémy. Technik před schůzkou zkontroluje vaše poznámky a doručí potřebné nástroje a díly k opravě vozidla. Změny poznámek můžete provádět nejpozději 24 hodin před sjednaným termínem.

  V den sjednané schůzky můžete zaznamenat čekající softwarovou aktualizaci. Tuto aktualizaci odeslal váš technik Mobilního Servisu a bude ji potřebovat k opravě vozidla. V den schůzky neinstalujte žádné aktualizace. Instalace aktualizace může výrazně prodloužit dobu opravy a schůzky.

  Během návštěvy Mobilního Servisu musí být vozidlo snadno přístupné, mít kolem sebe dostatečný pracovní prostor a nesmí se v něm nacházet žádná domácí zvířata. Technikovi musíte poskytnout následující:

  • Specifické pokyny k umístění vozidla
  • Přístupové kódy nebo informace o obsluze brány, bezpečnostních pracovnících nebo jiných bezpečnostních opatřeních
  • Přístup do garáže nebo přístřešku v případě extrémního počasí
  • Přístup na toaletu
  Co můžete očekávat během návštěvy Mobilního Servisu

  Když je čas na návštěvu Mobilního Servisu, technik dorazí na dohodnuté místo. Než technik přijede, musíte mu v aplikaci Tesla udělit přístup k vozidlu. Před plánovanou schůzkou obdržíte zprávu s pokyny.

  Pokud technici nebudou mít přístup k
  vozidlu, počkají na místě nejvýše 15 minut, než se přesunou na další naplánovanou schůzku.

  V zájmu zajištění bezpečnosti technika nepořizujte fotografie, videa ani zvukové záznamy technika nebo údržby.

  Poznámka: V zájmu zajištění bezpečného a zdravého pracovního prostředí pro zaměstnance společnosti Tesla si vyhrazujeme právo na základě vlastního uvážení odebrat přístup k Mobilnímu Servisu všem zákazníkům, v důsledku jejichž chování nebo jednání by se naši pracovníci mohli cítit týráni, ohrožováni, diskriminováni, napadeni nebo jakkoli v nebezpečí.

  Co se stane po dokončení návštěvy Mobilního Servisu

  Po dokončení návštěvy Mobilního Servisu obdržíte oznámení v aplikaci Tesla a textovou zprávu s oznámením, že servis byla dokončen. Pokud za servis zbývá nějaký nevyrovnaný zůstatek, můžete ho v tuto chvíli zaplatit prostřednictvím aplikace Tesla.