Korruption vastainen käytäntö

pdf-kuvake  Lataa PDF-tiedosto

Viimeksi päivitetty: heinäkuu 2023


Kalustonvalidointiajoneuvoja koskeva tietosuojailmoitus

pdf-kuvake  Lataa PDF-tiedosto


Immateriaalioikeudet

Tekijänoikeudet

Copyright 2002-2024 Tesla, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Teksti, kuvat, grafiikat, äänitiedostot, animaatiotiedostot, videotiedostot ja niiden sommittelu Tesla, Inc:n internet-sivustoilla ovat tekijänoikeuden ja muun immateriaalioikeuden alaisia. Näitä kohteita ei saa kopioida kaupalliseen käyttöön eikä jakeluun, niitä ei saa muuttaa eikä niitä saa julkaista uudelleen. Joillain Tesla, Inc:n internet-sivustoilla on aineistoja, jotka ovat niiden tarjoajien tekijänoikeuksien alaisia.

Hinnat

Kaikki ilmoitetut hinnat ovat suositushintoja. Hinnat ovat ajantasaisia julkaisuhetkellä, ja ne saattavat muuttua ilman ennakkovaroitusta.

Tavaramerkit

Ellei toisin mainita, kaikki Tesla, Inc:n verkkosivustoilla olevat tavaramerkit ovat Tesla, Inc:n tavaramerkkioikeuksien alaisia. Tällaisia tavaramerkkejä ovat muiden muassa mallinimikyltit sekä yrityksen logot ja tunnukset.

Ei lisenssejä

Tesla, Inc. pyrkii siihen, että sen verkkosivustot ovat innovatiivisia ja runsassisältöisiä. Tesla, Inc. toivoo, että olet luovasta työstämme yhtä innoissasi kuin mekin. Tesla, Inc:n on kuitenkin suojattava immateriaalioikeuksiaan, joihin kuuluvat yhtiön patentit, tavaramerkit ja tekijänoikeudet. Ota sen mukaisesti huomioon, että nämä verkkosivustot tai niiden sisältämä materiaali eivät anna eikä niiden voida katsoa antavan kenellekään Tesla, Inc:n immateriaalioikeuksien käyttöoikeutta.

Tulevaisuuteen viittaaviin lausuntoihin liittyvät varoitukset

Internetsivut, sijoittajille tarkoitetut julkaisut, katsaukset, esitykset, (suorana lähetettyjen tai tallennettujen) tapahtumien ääni- ja videotiedostot ja muut näillä internetsivustoilla olevat asiakirjat sisältävät muun muassa tulevaisuuteen viittaavia lausuntoja, jotka ilmentävät yhtiön johdon nykyistä näkemystä tulevaisuuden tapahtumista. Tulevaisuuteen viittaavat lausunnot voi tunnistaa siitä, että ne sisältävät ilmaisuja "ennakoida", "olettaa", "uskoa", "arvioida", "odottaa", "olla tarkoitus", "saattaa", "suunnitella", "projekti", "pitää" ja muita vastaavia ilmaisuja. Näihin lausuntoihin liittyy riskejä ja epävarmuustekijöitä, joita ovat muun muassa valuuttakurssien muutokset, korkotasojen muutokset, raaka-aineiden hintojen muutokset, kilpailevien tuotteiden julkaiseminen, myynnin insentiivien nouseminen ja käytettyjen autojen hintojen laskeminen.

Ei takuita tai väitteitä

TESLA, INC. ANTAA NÄILLÄ INTERNETSIVUSTOILLA OLEVAT TIEDOT SELLAISINA KUIN NE OVAT JA LAIN SALLIMISSA MÄÄRIN ILMAN MINKÄÄNLAISTA SUORAAN TAI EPÄSUORAAN MYÖNNETTYÄ VAKUUTTA, MUKAAN LUKIEN KAIKKI EPÄSUORAAN MYÖNNETYT VAKUUDET KAUPPAKELPOISUUDESTA, SOVELTUVUUDESTA JOHONKIN ERITYISEEN TARKOITUKSEEN TAI OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUDESTA. VAIKKA ANNETUN TIEDON USKOTAAN OLEVAN TÄSMÄLLISTÄ, SE SAATTAA SISÄLTÄÄ VIRHEITÄ TAI EPÄTARKKUUKSIA.

NÄMÄ INTERNETSIVUSTOT SAATTAVAT SISÄLTÄÄ LINKKEJÄ ULKOPUOLISIIN SIVUSTOIHIN, JOTKA EIVÄT OLE TESLA, INC:N MÄÄRÄYSVALLAN ALAISIA. SIITÄ SYYSTÄ EMME OLE VASTUUSSA MINKÄÄN LINKITETYN SIVUSTON SISÄLLÖSTÄ. TESLA, INC. TARJOAA NÄMÄ LINKIT VAIN MUKAVUUSSYISTÄ. MINKÄÄN LINKIN OLEMASSAOLO EI VIITTAA TESLA, INC. TUKEEN. KYSEISTÄ SIVUSTOA.


Luettelo Teslan toimipisteistä kaluston vahvistamista varten

pdf-kuvake  Lataa PDF-tiedosto


Avoin lähdekoodi

Nämä ovat mallien Tesla Model S, Model X ja Model 3 järjestelmien lähteitä. Niillä on seuraava hakemistorakenne:

Parrot-lähteet:
valmis lähdekoodi Parrotin Bluetoot-moduulille
https://os.tesla.com/parrot-sources/parrot-sources.tar.gz

Muut paketit:

Autopilot- ja Infotainment-järjestelmän kuvalähteet, katso
http://github.com/teslamotors/buildroot

 • Päähaara on buildroot-2019.02
 • Katso lisätietoja sisällöstä ja kokoonpanoista ohjeesta README.Tesla
   

Autopilot- ja Infotainment-järjestelmien ytimien lähteet:
http://github.com/teslamotors/linux

 • Haarat
  • intel-4.1: Infotainment-järjestelmän Intel-ydin
  • tegra-2.6: Infotainment-järjestelmän Tegra-ydin
  • tegra-4.4: Infotainment-järjestelmän Tegra-ydin
  • tesla-3.18-hw2: Autopilot-järjestelmän Nvidia-ydin
  • tesla-3.18-hw25: Autopilot-järjestelmän Nvidia-ydin
  • tesla-4.14-hw3: Autopilot-järjestelmän Tesla-ydin
    

Autopilot-järjestelmän Coreboot-lähteet:
http://github.com/teslamotors/coreboot

 • tesla-4.6-hw3
   

Tulevat julkaisut ja aikatauluarviot:

 • Harman Radio -moduuli Model 3 -malliin
  • Lähdekoodin julkaisuajankohta: Q3 2018
 • Model S-, Model X- ja Model 3 -mallien matkapuhelinmodeemit
  • Lähdekoodin julkaisuajankohta: Q3 2018

Patenttikanne

Tesla ilmoitti 12. kesäkuuta 2014, että se ei käynnistä patenttioikeudenkäyntejä ketään sellaista henkilöä vastaan, joka haluaa vilpittömässä mielessä käyttää sen teknologiaa. Tesla luotiin kiihdyttämään kestävän liikenteen käyttöönottoa. Siksi tämän käytännön tavoitteena on edistää nopeasti kehittyvän sähköautoalustan luomista Teslan, muiden sähköautojen valmistajien ja koko maailman hyödyksi. Tässä ohjeessa annetaan lisätietoa siitä, kuinka aiomme toteuttaa tätä toimintapolitiikkaa.

Teslan Lupaus

Tesla lupaa sitovasti, ettei se käynnistä patentin loukkausta koskevia oikeustoimia mitään kolmatta osapuolta vastaan, joka käyttää Teslan patenttia harjoittaessaan sähköautoihin tai niiden oheislaitteisiin liittyvää toimintaa, edellyttäen, että kolmas osapuoli toimii vilpittömässä mielessä. Lupauksen keskeiset ehdot kuvataan tässä.

Keskeiset käsitteet

"Teslan patentit" tarkoittavat kaikkia Teslan nyt tai myöhemmin omistamia patentteja (muita kuin sen ja kolmansien osapuolten yhdessä omistamia patentteja tai Teslan myöhemmin hankkimia patentteja, joihin sisältyvät velvoitteet estävät soveltamasta tätä Lupausta niihin). Luetteloa Teslan patenteista, joihin sovelletaan Lupausta, ylläpidetään seuraavassa osoitteessa: https://www.tesla.com/fi_fi/legal/additional-resources#patent-list.

Osapuoli toimii "vilpittömässä mielessä", jos osapuoli ja siihen liittyvät yhtiöt tai sen osakkuusyhtiöt eivät ole

 • puolustaneet (i) mitään patenttioikeutta tai muuta immateriaalioikeutta Teslaa vastaan tai (ii) puolustaneet mitään patenttioikeutta kolmatta osapuolta vastaan, kun kyseinen kolmas osapuoli on käyttänyt sähköautoihin ja niiden oheislaitteisiin liittyvää teknologiaa, eivätkä auttaneet niiden puolustamisessa tai rahoittaneet niiden puolustamista;
 • haastaneet mitään Teslan patenttia, eivätkä ole auttaneet muita niiden haastamisessa eivätkä rahoittaneet niiden haastamista tai
 • markkinoineet tai myyneet jäljennettyjä tuotteita (esim. tuotteita, jotka on luotu jäljittelemällä tai kopioimalla Teslan tuotteiden teknisiä suunnitelmia tai ulkoasua tai jotka antavat vaikutelman yhteistyöstä Teslan kanssa tai Teslan tuesta) eivätkä antaneet merkittävää tukea millekään toiselle niin toimivalle osapuolelle.

Teslan patenttien siirtäminen

Jos Tesla jossain tilanteessa siirtää Teslan patentin kolmannelle osapuolelle, siirron kohteena voi olla vain osapuoli, joka sitoutuu osapuolta sitovalla julkisella lupauksella tarjoamaan saman suojan kuin Tesla tällä lupauksella ja joka sitoutuu asettamaan saman vaatimuksen mahdollisille seuraaville siirronsaajille.

Oikeudellinen vaikutus

Tämä Lupaus, jota ei voida peruuttaa ja joka sitoo oikeudellisesti Teslaa ja sen seuraajia, on standstill-sopimus eli sitoumus olla käyttämättä Teslan käytettävissä olevia oikeussuojakeinoja mitään osapuolta vastaan loukkausväitteiden perusteella edellyttäen, että osapuoli toimii vilpittömässä mielessä. Jotta Teslalla säilyy oikeus vaatia Teslan patenttien täytäntöönpanoa niitä osapuolia vastaan, jotka eivät toimi vilpittömässä mielessä, Lupaus ei merkitse luopumista mistään patenttivaatimuksista (mukaan lukien vahingonkorvausvaatimuksista aiempien loukkausten perusteella) eikä se ole käyttöoikeus, sitoumus olla nostamatta kannetta tai valtuutus ryhtyä harjoittamaan patentoitua toimintaa eikä se merkitse oikeussuojakeinojen, korvausvaatimusten tai väitteiden rajoitusta. Ellei Lupauksessa nimenomaisesti mainita toisin, se ei merkitse oikeuksien myöntämistä, oikeuksista luopumista tai oikeuksien saamista oletuksen, ehtymisen, käyttämättä jättämisen tai muun opin perusteella. Lupaus ei myöskään ilmaise tasapuolisen sopimuksen, sovitun käyttöoikeuden tai kohtuullisen rojaltin arvoa.

Lupaus merkitsee sitä, että niin kauan kuin joku käyttää patenttejamme sähköautoihin liittyen eikä toimi sopimattomasti esimerkiksi kopioimalla tuotteitamme tai käyttämällä patenttejamme ja sen jälkeen nostamalla meitä vastaan kanteen immateriaalioikeuksien loukkauksen perusteella, sen ei tarvitse varautua siihen, että Tesla käyttää patenttioikeuksiaan sitä vastaan.

Premium Connectivity

Käyttöehdot

pdf-kuvake  Lataa PDF-tiedosto


Takaisinkutsu

Selvitä napsauttamalla tätä, koskeeko jokin takaisinkutsu omaa ajoneuvoasi.


Tesla for Business -tilialustan käyttöehdot

pdf-kuvake  Lataa PDF-tiedosto

Viimeksi muokattu: huhtikuu 2022


Teslan liiketoiminnan eettiset menettelyohjeet

pdf-kuvake  Lataa PDF-tiedosto

Viimeksi muokattu: 10. joulukuuta 2021


Teslan maailmanlaajuinen ympäristö-, terveys- turvallisuus- ja tietoturvallisuuskäytäntö (EHS&S-käytäntö)

Missio

Teslan EHS&S-missio on nopeuttaa maailman siirtymistä kestävään energiaan rakentamalla, myymällä, huoltamalla ja toimittamalla täyssähköautoja ja rajattomasti skaalautuvia puhtaan energian tuotanto- ja varastointituotteita turvallisesti.

Visio

Teslan EHS&S-visio on rakentaa kestävää huomista turvallisesti ja oikeudenmukaisesti unohtamatta hauskanpitoa.

Arvot

Teslan EHS&S-arvot ovat yksinkertaisia ja ehdottomia:

 • Toimi oikein
 • EHS&S on yhteinen asia, josta jokainen on vastuussa
 • EHS&S on läsnä kaikessa, mitä teemme

Periaatteet ja tavoitteet

Arvostamme ja suojelemme ihmisiä, maapalloa, omaisuutta ja tuotteita pitämällä huolta siitä, että työpaikkamme on turvallinen, terveellinen, tietoturvallinen ja ympäristötietoinen. Emme tingi näistä periaatteista suuremman tuotantonopeuden tai voiton toivossa. Jokaisen Teslan puolesta työtehtäviä suorittavan tai Teslan toimipaikassa työskentelevän henkilön odotetaan tukevan Teslan mission ja käytäntöjen toteutumista ottamalla huomioon seuraavat EHS&S-periaatteet ja tavoitteet ja toimimalla niiden mukaisesti:

 • Arvosta ihmiselämää.
 • Toimi organisaatiosi omatuntona.
 • Näytä esimerkkiä.
 • Nosta epäkohdat näkyvästi esiin varhaisessa vaiheessa.
 • Edistä luottamuksen ja kunnioituksen kulttuuria.
 • Valmistaudu hyvin, toimi tietoisesti ja ole valmis reagoimaan.
 • Noudata lakeja ja määräyksiä.
 • Vähennä riskejä ennakoivasti.
 • Ole vuorovaikutuksessa työntekijöidemme ja sidosryhmiemme edustajien kanssa ja kannusta heitä osallistumaan.
 • Pyri vähentämään ympäristövaikutuksia.
 • Vähennä riskejä ennalta riskienhallintahierarkian ja luontaisen turvallisuuden periaatteiden mukaisesti.
 • Ota suunnittelussa ja päätöksenteossa huomioon sosiaalinen ja ympäristövastuu.
 • Vaali inhimillistä ja yhteisöllistä suorituskykyä edistämällä jatkuvaa oppimista ja kehittymistä.
 • Varmista ja hyväksy hallinta- ja suojatoimenpiteet.
 • Ratkaise ongelmat luovasti ja nopeasti käyttämällä aksiomaattista päättelyä.
 • Tee raportoinnista läpinäkyvää.
 • Tunnista erityinen EHS&S-osaaminen ja anna siitä tunnustusta.

 

Teslan maailmanlaajuinen ihmisoikeuskäytäntö

Johdanto ja soveltamisala  

Kaikkien ihmisten eettinen kohtelu ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen ovat keskeinen osa Teslan missiota, jonka tavoitteena on kestävä tulevaisuus meille kaikille. Tätä maailmanlaajuista ihmisoikeuskäytäntöä ("Käytäntö") sovelletaan sekä omiin toimintoihimme että toimitusketjuumme, ja siinä otetaan huomioon myös toimintamme ja toimitusketjumme vaikutuksen piirissä olevat yhteisöt. Suhtaudumme vakavasti vastuuseemme kunnioittaa ihmisoikeuksia ja odotamme, että yhteistyökumppanimme tekevät samoin.

Tämä käytäntö on virallinen sitoumuksemme puolustaa ja kunnioittaa ihmisoikeuksia ja niiden edustamia arvoja sekä soveltaa niitä kaikessa liiketoiminnassamme pyrkiessämme vauhdittamaan maailman siirtymistä kestävään energiaan. Tesla tunnustaa ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen, joka painottaa kaikkien ihmisten ihmisarvoa, kunnioitusta ja tasavertaisuutta ilman syrjintää. Sovellamme myös Yhdistyneiden kansakuntien yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevia periaatteita ja Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) toimintaohjeita monikansallisille yrityksille.  

Käytännössä kuvataan laitoksillemme, liiketoimintayksiköillemme, työntekijöillemme, tavarantoimittajillemme ja liikekumppaneillemme asettamamme keskeiset ihmisoikeuksia koskevat vaatimukset ja odotukset. Tesla määrittelee tavarantoimittajikseen kaikki yritykset ja henkilöt, jotka ovat osallisena toimitusketjussa, joka tuottaa Teslalle tuotteita tai palveluja joko suoraan tai välillisesti, sekä niiden henkilöstön, edustajat ja alihankkijat (jäljempänä "tavarantoimittajat"). Käytäntö on osa Teslan liiketoiminnan eettisiä menettelyohjeita, ja Teslan kaikkien työntekijöiden ja urakoitsijoiden on toimittava tämän käytännön mukaisesti. Se on myös osa Teslan tavarantoimittajien menettelyohjeita, ja edellytämme, että tavarantoimittajillamme ja liikekumppaneillamme on käytössä tehokas järjestelmä, joka varmistaa käytännön noudattamisen.  

Jos kansalliset lait ja kansainväliset ihmisoikeusnormit poikkeavat toisistaan, sovellamme niitä, jotka antavat laajemmat ihmisoikeudet. Jos ne ovat keskenään ristiriidassa, noudatamme kansallista lainsäädäntöä mutta etsimme tapoja kunnioittaa kansainvälisiä ihmisoikeuksia parhaalla mahdollisella tavalla.  

Hallinto

Tesla arvioi säännöllisesti käytäntönsä ja siihen liittyvät prosessit ja päivittää niitä. Tesla arvioi käytännön kokonaisvaltaisesti kahden vuoden välein. Arviointiin osallistuu monialaisesti edustajia seuraavista toiminnoista: vaatimustenmukaisuus; yhteisösuhteet, monimuotoisuus, tasa-arvo ja osallistaminen; ympäristö, terveys ja turvallisuus; maailmanlaajuisen kaupan säädöstenmukaisuus; henkilöstöasiat; sijoittajasuhteet; lakiasiat; julkisten menettelytapojen ja liiketoiminnan kehittäminen; vastuullinen hankinta; kestävyys ja toimitusketju. Arvioinnin tarkoitus on pitää käytäntö ajan tasalla ja ottaa huomioon Teslan kasvava toiminta.

Teemme työtä sen eteen, että koko toimitusketjussamme kunnioitetaan ihmisoikeuksia. Tämän työn toteutumista valvotaan sisäisesti, ja valvontatehtävä on annettu seuraavien toimintojen johdon edustajille: toimitusketju, sijoittajasuhteet ja julkisten menettelytapojen ja liiketoiminnan kehittäminen. Teemme myös säännöllisesti yhteistyötä ulkopuolisten ryhmien kanssa, joilta pyydämme palautetta vastuullista hankintaa koskevista käytännöistämme.

Sitoutuminen

Tesla on sitoutunut edistämään ja kunnioittamaan kaikkia kansainvälisesti tunnustettuja ihmisoikeuksia ja niiden edustamia arvoja kauttaaltaan niin omassa toiminnassamme kuin toimitusketjussamme – mukaan lukien suhteessa työntekijöihimme, asiakkaisiimme, sidosryhmiimme ja tavarantoimittajiimme sekä yhteisöihin, joissa elämme ja toimimme. Pyrimme välttämään todellisten tai mahdollisesti kielteisten ihmisoikeusvaikutusten aiheuttamista ja niiden edistämistä. Edellytämme myös, että tavarantoimittajamme tukevat ja edistävät näitä arvoja omassa toiminnassaan ja omien tavarantoimittajiensa toiminnassa.

Ihmisoikeusriskien arviointi ja niihin vastaaminen on pitkäjänteistä työtä, johon kuuluu yhteydenpito ulkoisten sidosryhmiemme kanssa mahdollisten vaikutusten varalta, mukaan lukien sidosryhmät, joihin toimintamme ja toimitusketjumme vaikuttavat. Siihen kuuluu myös käytäntöjemme tarkistaminen ja päivittäminen tarvittaessa. Nämä seikat huomioon ottaen Tesla on sitoutunut puuttumaan kaikkiin mahdollisiin kielteisiin ihmisoikeusvaikutuksiin. Pyrimme korjaamaan aiheutuneet haitalliset vaikutukset, seuraamaan ja arvioimaan edistymistämme ja raportoimaan havaintomme.

Ihmisoikeuksien kunnioittamista koskevan velvollisuutemme täyttämisen myötä sitoudumme panemaan täytäntöön YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevat periaatteet. Teemme ihmisoikeusriskejä koskevia due diligence -tarkistuksia, jotta voimme tunnistaa riskit ja ryhtyä toimiin niiden vähentämiseksi. Tiedostamme, että jotkin ryhmät ovat muita heikommassa asemassa. Käytäntömme ja siihen liittyvät toimet pyrkivät ottamaan huomioon heikoimmassa asemassa olevat ja syrjäytyneet ryhmät.

Keskeiset ihmisoikeuskysymykset

Seuraavat teemat perustuvat tunnustettuihin kansainvälisiin ihmisoikeusstandardeihin, ja niissä on kuvattu useita keskeisiä ihmisoikeuskysymyksiä, jotka olemme tunnistaneet toiminnassamme ja toimitusketjussamme. Tesla päivittää tätä luetteloa säännöllisesti, kun alueelliset tilanteet muuttuvat tai kun päivitämme käytäntömme. Kunnioituksemme ihmisoikeuksia kohtaan ei rajoitu näihin teemoihin.

Terveys ja turvallisuus

(YK:n ihmisoikeusjulistuksen 3. artiklan mukainen)

Terveys ja turvallisuus ovat Teslan perusarvoja. Pyrimme varmistamaan terveellisen ja turvallisen työympäristön ja vahvistamme näin sitoutumistamme ihmisoikeuksien kunnioittamiseen.

Tesla on sitoutunut harjoittamaan kaikkia liiketoimintansa osa-alueita tavalla, joka suojelee työntekijöiden, urakoitsijoiden, asiakkaiden, tavarantoimittajien ja väestön turvallisuutta ja terveyttä. Pyrimme minimoimaan onnettomuuksista, tulipaloista tai muista vaaroista aiheutuvat henkilövahingot ja sairaudet sekä omaisuusvahingot tai liiketoiminnan keskeytymisen.

Tesla on sitoutunut huolehtimaan työntekijöidensä turvallisuudesta antamalla heidän käyttöönsä laadukkaita laitteita, puhdasta vettä, turvallisia työkaluja ja tarvittavia henkilönsuojaimia. Työntekijät osallistuvat sitoumukseen tunnistamalla mahdollisia vaaroja, ennakoimalla altistuksia ja riskit ja toteuttamalla vaarojen hallintatoimia vaarojen vähentämiseksi tai poistamiseksi. Tesla huolehtii jatkuvasti työympäristön turvallisuudesta antamalla turvallisuustietoja, koulutusta ja tarvittavia resursseja. Työntekijöillä on oikeus lopettaa työskentely havaitessaan vaarallisia olosuhteita tai työskentelytapoja, jotta tilanne voidaan korjata ja työskentelyä jatkaa turvallisesti.

Edellytämme työntekijöiltämme, että he noudattavat turvallisuustoimiamme huolellisesti ja huolehtivat aktiivisesti toistensa turvallisuudesta. Työntekijöitä kannustetaan kommunikoimaan keskenään ja esihenkilöiden kanssa, kun he havaitsevat turvallisuutta vaarantavia toimia tai mahdollisia vaaroja työympäristössä. Pyrimme varmistamaan työpaikan turvallisuuden ja tuottavuuden henkilökohtaisen sitoutumisen ja hyvän kommunikoinnin avulla. Tesla ei tingi terveellisyyttä tai turvallisuutta koskevista vaatimuksista tuoton tai tuotannon vuoksi. Teslan maailmanlaajuisessa ympäristö-, terveys- turvallisuus- ja tietoturvallisuuskäytännössä (EHS&S-käytäntö) kuvatut periaatteet ja tavoitteet vahvistavat tätä sitoumusta.

Samoin Tesla edellyttää tavarantoimittajiensa varmistavan, että niiden työntekijöillä ja urakoitsijoilla on terveellinen ja turvallinen työympäristö. Tavarantoimittajien on noudatettava tavarantoimittajien menettelyohjeissa määriteltyä työaikaa. Ylityötä saa teettää ainoastaan työntekijän suostumuksella ja paikallisen lainsäädännön mukaisesti, ja siitä on maksettava korotettua palkkaa. Teslan tavarantoimittajien menettelyohjeissa annetaan lisäohjeita toimitusketjumme terveyttä ja turvallisuutta koskevista odotuksistamme ja niihin liittyvien lainsäädännöllisten vaatimusten noudattamisesta.

Pakkotyö, nykyajan orjuus ja ihmiskauppa

(YK:n ihmisoikeusjulistuksen 4., 5. ja 23. artiklan mukainen)

Tesla tunnustaa Kansainvälisen työjärjestön (ILO) pakkotyölle, nykyajan orjuudelle ja ihmiskaupalle antamat määritelmät eikä hyväksy tällaisen hyväksikäytön minkäänlaisia muotoja, mukaan lukien velkaorjuus, riistotyö ja vangeilla teetetty pakkotyö. Olemme sitoutuneet varmistamaan, että toimitusketjumme aina raaka-aineista lopputuotteisiin ei sisällä näitä hyväksikäytön muotoja.

Luomme kattavia käytäntöjä, valvomme tavarantoimittajiamme ja noudatamme tehokkaita menettelyjä, millä varmistamme, ettei ketään pakoteta tekemään töitä. Olemme ottaneet käyttöön järjestelmällisen menettelyn ja ILO:n määrittämät pakkotyön tunnusmerkit, jotta voimme tunnistaa toimitusketjussa olevia riskejä ja puuttua niihin. Ylläpidämme tietoisuutta maantieteellisistä riskeistä, työmarkkinoiden kehityksestä ja muista tekijöistä eri tietolähteiden avulla, joita ovat esimerkiksi toimialaryhmät, kansalaisjärjestöt, tavarantoimittajat, työntekijät, hyvämaineiset tiedotusvälineet ja muut sidosryhmät. Annamme työntekijöillemme pakkotyötietoisuutta lisäävää ja pakkotyön estämiseen liittyvää koulutusta, ja edellytämme, että tavarantoimittajamme auttavat meitä pyrkimyksissämme lopettaa hyväksikäyttö.

Emme salli mitään työvoiman hankinta- tai palvelujen tuottamistarkoituksessa tehtyä henkilöiden kuljettamista, kätkemistä, rekrytointia, siirtämistä tai vastaanottamista, joihin liittyy uhkailua, voimankäyttöä, pakottamista, sieppaamista tai huijaamista. Ketään työntekijää ei saa pakottaa tekemään työtä eikä heihin saa kuria tai kontrollia ylläpitävinä toimina kohdistaa fyysisiä rangaistuksia tai fyysisen väkivallan tai muun henkisen, seksuaalisen, psykologisen tai verbaalisen väkivallan uhkaa. Emme myöskään salli Teslan omissa tai tavarantoimittajiemme laitoksissa minkäänlaisia suoria tai epäsuoria kontrollointitoimia, mukaan lukien uhkailua ja ruumiillista kuritusta, taloudellista tai henkistä väkivaltaa tai perheväkivaltaa.

Kaikilla työntekijöillä on oikeus vapaaseen liikkuvuuteen. Heidän liikkumistaan ei saa rajoittaa työehdoissa eikä rajoittamista saa toteuttaa pidättämällä henkilötodistuksia tai panttimaksuja, edellyttämällä tiettyjä asumisjärjestelyjä tai millään muilla keinoilla.

Työnantajan maksuvelvollisuusperiaatteen mukaisesti työntekijältä ei saa periä rekrytointimaksuja tai muita vastaavia maksuja työpaikan saamista tai säilyttämistä varten. Tesla ei salli, että työntekijöiltä peritään rekrytointimaksuja tai muita palkkaamisprosessiin liittyviä maksuja. Esimerkkejä tällaisista maksuista ovat työpaikan hakemiseen ja työntekijän rekrytointiin, palkkaamiseen ja sijoittamiseen liittyvät maksut sekä käsittelymaksut. Rekrytointikustannukset ovat yksinomaan työnantajan vastuulla. Jos todetaan, että työntekijöiltä on peritty rekrytointimaksuja tai muita palkkaamisprosessiin liittyviä maksuja, Tesla vaatii, että perityt maksut korvataan täysimääräisinä.

Jos havaitsemme, että käytäntöjämme on rikottu millään tavoin, ryhdymme välittömästi ongelman vaatimiin toimiin, jotka keskittyvät ratkaisemiseen, tavarantoimittajiemme toimintojen kehittämiseen ja työntekijöiden olosuhteiden parantamiseen. Tesla katsoo, että pakkotyön tunnusmerkit ovat vakavimpia käytäntöjemme laiminlyöntejä, ja näin ollen pitää tällaisiin riskeihin puuttumista ensisijaisen tärkeänä. Pääsääntöisesti selvitämme juurisyyt toimimalla yhteistyössä tavarantoimittajien kanssa, minkä jälkeen hyväksymme tarvittaessa yhdessä toimintasuunnitelman, jonka tarkoitus on korvata rikkomuksen seuraukset ja kehittää toimintaa ja työntekijöiden osallistumista ja myös valvoa kehittämistoimien toteutumista käytännössä. On tiettyjä törkeitä ihmisoikeusrikkomuksia, joiden myötä Tesla irtisanoutuu yhteistyöstä niihin syyllistyneen tavarantoimittajan kanssa eikä ryhdy uudelleen yhteistyöhön, ennen kuin tavarantoimittaja esittää todisteet siitä, että rikkomuksen seuraukset on korvattu ja hallintajärjestelmää on parannettu niin, että rikkomuksia ei tulevaisuudessa tapahdu.

Lapsityövoima ja nuoret työntekijät

(YK:n ihmisoikeusjulistuksen 4., 5., 25. ja 26. artiklan mukainen)

Kunnioitamme lasten ja nuorten työntekijöiden oikeuksia. Tesla kieltää lapsityövoiman käytön omassa toiminnassaan ja toimitusketjunsa toiminnassa. Tesla noudattaa tarkasti paikallisia ja kansallisia lakeja, joilla rajoitetaan alaikäisten työntekijöiden työntekoa. Paikallisesta lainsäädännöstä riippumatta Teslalle palveluita tuottavien, Teslan tuotteissa käytettäviä raaka-aineita tuottavien tai Teslan tuotteita tuottavien laitosten tai toimipaikkojen työntekijät eivät saa olla alle 15-vuotiaita. Edellytämme tavarantoimittajiltamme ja kolmannen osapuolen rekrytointipalveluilta, että ne tarkistavat työntekijöiden iän ja henkilöllisyyden palkkaamishetkellä. Näin varmistetaan, että Kansainvälisen työjärjestön (ILO) työhön pääsemisen vähimmäisikää koskevat vaatimukset täyttyvät ja työntekijä on mahdollista palkata. Edellytämme myös, että tavarantoimittajilla ja kolmannen osapuolen rekrytointipalveluilla on käytössään menettely, jolla mahdolliset käytäntörikkomukset voidaan korjata vastuullisesti.

Tesla kannustaa kehittämään mahdollisia tulevia työntekijöitä harjoittelu- tai työssäoppimisohjelmilla. Nämä ohjelmat on kuitenkin suunniteltava opiskelijoiden etua ajatellen, ja niihin on sisällyttävä koulutusta. Tällaisten ohjelmien osallistujat eivät saa tehdä työtä, joka todennäköisesti vaarantaa heidän terveytensä tai turvallisuutensa, esimerkiksi yövuoroja tai ylitöitä. Kaikille osallistujille on annettava asianmukainen korvaus heidän työstään paikallisen lainsäädännön mukaisesti.

Jos toimitusketjussamme havaitaan lapsityövoiman käyttöä – paikallisen lainsäädännön määritelmän mukaan tai työntekijä on alle 15-vuotias, sen mukaan, kumpi on tiukempi – Tesla ryhtyy välittömästi toimenpiteisiin ja varmistaa asianmukaisten korjaustoimenpiteiden täytäntöönpanon, mukaan lukien lapsen saattaminen koulutuksen piiriin. Jos havaitaan, että alle 18-vuotiailla työntekijöillä (nuorilla työntekijöillä) teetetään vaarallista työtä, heidät on poistettava välittömästi tilanteesta ja heille on annettava vaihtoehtoista, ikään sopivaa ja vaaratonta työtä. Tesla on sitoutunut varmistamaan, ettei kukaan alle 18-vuotias työntekijä tee vaarallista tai haitallista työtä.

Tällä käytännöllä Tesla pyrkii vahvistamaan tavarantoimittajien, erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten, kykyä tehdä lapsityövoiman riskejä koskevia due diligence -tarkistuksia – mukaan lukien törkeimmät lapsityövoiman käytön muodot.

Kunnioitus työpaikalla ja yhdenvertaiset mahdollisuudet

(YK:n ihmisoikeusjulistuksen 1., 7. ja 23. artiklan mukainen)

Tesla on sitoutunut kohtelemaan kaikkia kunnioittavasti luomalla kunnioittavan ja osallistavan työpaikan ja ylläpitämällä tätä henkeä. Tesla kunnioittaa paikallisen lainsäädännön mukaisesti työntekijöiden oikeutta perustaa ammattiyhdistyksiä ja liittyä jäseneksi valitsemiinsa ammattiyhdistyksiin; oikeutta olla liittymättä ammattiyhdistyksen jäseneksi; oikeutta perustaa tarvittaessa muunlaisia työntekijöitä edustavia tahoja ja liittyä jäseneksi niihin; neuvotella työnantajan kanssa kollektiivisesti; oikeutta kokoontua rauhanomaisesti; ja oikeutta pidättäytyä edellä kuvatuista toimista.

Tesla ymmärtää henkilöstön erilaisten taustojen ja näkökulmien merkityksen ja tukee täysimääräisesti kaikkien työntekijöiden, niin nykyisten kuin tulevien, yhdenvertaisia mahdollisuuksia. Me emme syrji rodun, ihonvärin, uskonnon, syntyperän, sukupuolen, seksuaalisen suuntautumisen, sukupuolen ilmentämisen tai sukupuoli-identiteetin, kansallisuuden, vammaisuuden, lääketieteellisen tilan, sotilaallisen ja veteraaniaseman, siviilisäädyn, raskauden tai muun laissa, asetuksessa tai määräyksessä suojatun ominaisuuden perusteella, ja edellytämme, että tavarantoimittajamme kunnioittavat vastaavasti henkilöstönsä jäseniä. Tesla yhdistää monimuotoisuutta, tasapuolisuutta ja osallistavuutta (DEI) edistävän kulttuurin ihmislähtöiseen, tietoon perustuvaan lähestymistapaan ja pyrkii näin luomaan kunnioittavan työpaikan ja tarjoamaan yhdenvertaiset mahdollisuudet. Lisätietoja tavarantoimittajiimme kohdistuvista kunnioittavaa työpaikkaa ja yhdenvertaisia mahdollisuuksia koskevista odotuksistamme on saatavilla tavarantoimittajien menettelyohjeesta.

Ympäristönsuojelu

(YK:n ihmisoikeusjulistuksen 25. artiklan mukainen)

Tesla pyrkii minimoimaan omien toimintojensa ja koko laajennetun toimitusketjumme haitalliset ympäristövaikutukset. Me Teslalla tunnustamme, että ympäristönsuojelu samoin kuin ilmastonmuutoksen vaikutukset, uusiutuvan energian hankinta ja sähköistäminen, ilmanlaatu, vesihuolto, jätehuolto ja kierrätys, metsäkadon ehkäisy ja luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen ovat erottamattomasti yhteydessä ihmisoikeuksiin. Odotamme, että tavarantoimittajamme jakavat tavoitteemme, että ympäristönsuojelu tunnustetaan yhdeksi kestävän tulevaisuuden keskeiseksi periaatteeksi. Lisätietoja tavarantoimittajiimme kohdistuvista ympäristönsuojelua koskevista odotuksistamme on saatavilla tavarantoimittajien menettelyohjeesta.

Yhteisösuhteet ja alkuperäiskansojen oikeudet

(YK:n ihmisoikeusjulistuksen 27. artiklan mukainen)

Tesla on sitoutunut olemaan aktiivinen jäsen yhteisöissä, joissa sen työntekijät asuvat tai joissa sillä on toimintaa. Sen lisäksi, että luomme työpaikkoja ja edistämme paikallista taloudellista ja teknistä kehitystä, käytämme ekosysteemimme vuorovaikutussuhteista syntyvää arvoa yhteisön hyväksi. Odotamme työntekijöidemme, asiakkaidemme, tavarantoimittajiemme ja yhteistyökumppaneidemme tekevän kaikkensa kehittääkseen jatkuvasti työnsä myönteisiä vaikutuksia paikallisiin yhteisöihin ja samalla vähentämään toimiensa mahdollisia kielteisiä vaikutuksia, mukaan lukien ympäristölliset, sosiaaliset ja kulttuuriset vaikutukset sekä muut elämänlaatuun liittyvät tekijät. Kannustamme sidosryhmiämme avoimeen kommunikointiin paikallisten yhteisöjen kanssa (esimerkiksi järjestämällä julkisia tiedotustilaisuuksia ja tekemällä jatkuvaa yhteistyötä kansalaisjärjestöjen, kuten nuorisoseurojen tai paikallisten järjestöjen, kanssa) pyrkien aina kehittämään yhdessä hankkeita ja toimintaa, jotka tukevat missiotamme ja joilla on myönteinen vaikutus paikallisiin kumppaneihimme.

Raaka-aineiden talteenotolla on historiallisesti ollut kielteinen vaikutus alkuperäiskansojen ja yhteisöjen oikeuksiin alueilla, joilla sitä on tehty. Tesla odottaa, että Teslan tuotteissa käytettävien raaka-aineiden talteenottoon ja käsittelyyn osallistuvat kaivosalan tavarantoimittajat toimivat yhteistyössä alkuperäisyhteisöjen laillisten edustajien kanssa ja noudattavat toiminnassaan näiden yhteisöjen oikeutta antaa ja peruuttaa suostumuksensa, jonka on oltava vapaaehtoinen, ennalta annettu ja tietoon perustuva.

Tuoteturvallisuus

(YK:n ihmisoikeusjulistuksen 3. artiklan mukainen)

Inhimillinen virhe on suuri osatekijä yli 90 prosentissa kuolemaan johtaneista auto-onnettomuuksista. Ajoneuvojen automaattinen turvallisuustekniikka luo toiveita tulevaisuudesta, jossa ajoneuvot yhä enemmän auttavat kuljettajia välttämään kolareita. Tesla on edistänyt erittäin aktiivisesti näiden ihmishenkiä pelastavien tekniikoiden kehittämistä. Teslan tuotteiden suunnittelu- ja kehityskulttuurin perustana on turvallisuus.

Tesla uskoo, että mahdollisuus ostaa ajoneuvoja ja energiatuotteita, joiden suunnittelun lähtökohtana on turvallisuus, on ihmisoikeus. Olemme sitoutuneet innovoimaan, suunnittelemaan, valmistamaan ja toimittamaan turvallisia tuotteita. Turvallisuus on läsnä jokaisessa päätöksessä, ja se on ollut ohjenuoramme suunnitellessamme ja valmistaessamme akkumoduulejamme, ajoneuvojamme ja energianvarastointisovelluksiamme. Mutta Teslan sitoutuminen ei rajoitu siihen. Pyrimme jatkuvasti oppimaan ja kehittymään hallitsemalla ja vähentämällä vaaroja ja ottamalla käyttöön innovatiivisia käytäntöjä. Esimerkiksi massadatan ja langattomien päivitysten innovatiivisen käytön myötä voimme oppia asiakkaidemme kokemuksista ja reagoida niihin.

Tesla keskittyy moniin ajoneuvojen turvallisuustekijöihin, joista esimerkkinä voidaan mainita seuraavat: aktiivinen turvallisuus – ennakoitavissa olevien kolareiden estäminen tai niiden vaikutusten lieventäminen; passiivinen turvallisuus – aikuismatkustajien sekä lapsimatkustajien, jalankulkijoiden, pyöräilijöiden ja muiden heikommassa asemassa olevien tienkäyttäjien suojeleminen tapauksissa, joissa törmäystä ei voi välttää; ja onnettomuuden jälkeisen tilanteen turvallisuus – pelastustyöntekijöiden tukeminen. Data Driven Safety -ohjelmamme kerää ajoneuvojen anturien avulla tietoja tapahtuneista todellisista kolareista, jotta tiimimme voivat tunnistaa erilaisia kolarityyppejä, joita määräyksissä tai turvallisuustesteissä ei käsitellä mutta joita saattaa tien päällä todellisuudessa tapahtua. Vaikka kaikkia vammoja ja kuolemantapauksia ei voi tämänhetkisellä tekniikalla estää, visiomme mukainen lähestymistapa vähentää huomattavasti maanteillä tapahtuvia kolareita ja vähentää tapahtuneissa kolareissa henkilövahinkojen vakavuutta. Toivomme, että turvallisuuslähtöisen ajattelumme ansiosta säilytämme maineemme turvallisuuden edelläkävijänä, jonka toimien ansiosta loukkaantumisen todennäköisyys niin ajoneuvon sisä- kuin ulkopuolella on aiempaa pienempi. Tesla myös edistää turvallisuuden kehittymistä jakamalla parhaat käytäntönsä koko ajoneuvoteollisuudelle pyrkien näin innostamaan muita valmistajia mukaansa toteuttamaan samaa visiota.

Tesla suunnittelee energian varastointi- ja aurinkoenergiatuotteensa sellaisiksi, että ne pystyvät hallitsemaan ja vähentämään vaaroja kaikissa olosuhteissa, ja varmistaa tämän testein. Vaikka mihin tahansa energiaa varastoivaan tuotteeseen, kuten akkuun, voi tulla vika, tuotteemme ovat täyttäneet ja ylittäneet monet alan turvallisuusstandardit. Ne ovat myös johdonmukaisesti osoittaneet laajoissa kolmannen osapuolen testeissä olevansa markkinoiden turvallisimpia järjestelmien joukossa.

Vastuullinen tekoäly

(YK:n ihmisoikeusjulistuksen 3. ja 12. artiklan mukainen)

Tesla on sitoutunut kehittämään tekoälyä vastuullisesti ihmisoikeuksia kunnioittaen. Tuoteturvallisuutta koskevan sitoumuksemme mukaisesti tekoälymme käyttötarkoitus on työntekijöidemme, asiakkaidemme ja niiden yhteisöjen jäsenten, joissa tuotteitamme käytetään, turvallisuuden parantaminen. Tesla ei pyri kehittämään digitaalista superälyä.

Tesla tunnustaa pitkällä aikavälillä riskin, joka liittyy valtavan itsenäisesti toimivista ajoneuvoista koostuvan kaluston keskitettyyn hallintaan. On ihmiskunnan edun vastaista, että pahantahtoiset valtiolliset tai valtiosta riippumattomat toimijat saisivat tällaisen kaluston hallintaansa.

Sen vuoksi Tesla uskoo, että ihmiskunnan etuja palvelee parhaiten keskitetyn hallinnan ja sen paikallisen ohitustoiminnon tasapainoinen yhdistelmä.

Valitukset ja korjaustoimenpiteet

(YK:n ihmisoikeusjulistuksen 8. artiklan mukainen)

Tesla on sitoutunut tarjoamaan oikeuksien haltijoille ja puolustajille keinoja tuoda esiin mahdollisia epäkohtia. Pidämme tärkeänä sitä, että jos ihmisoikeusvaikutuksia ilmenee, niiden korjaamiseen on olemassa tehokkaita keinoja. Tällaisissa tapauksissa Tesla pyrkii päivittämään järjestelmiä, huolellisuusvelvoitetta koskevia prosesseja ja käytäntöjä siten, että vastaavia haitallisia vaikutuksia ei tulevaisuudessa tapahdu. Samoin kuin muita menettelyjään ja järjestelmiään, Tesla pyrkii jatkuvasti parantamaan valitus- ja korjausmenettelyjään.

Tesla kannustaa työntekijöitään tuomaan esiin epäkohtia eikä hyväksy minkäänlaisia kostotoimenpiteitä heitä kohtaan, jotka ovat tehneet vilpittömästi ilmoituksia tai osallistuneet tutkimuksiin. Työntekijä voi kertoa epäkohdista tai esittää valituksia kenelle tahansa esihenkilölle tai henkilöstöosaston, työntekijäsuhteiden osaston tai lakiasioista vastaavan osaston edustajalle. Teslalla on käytössään työntekijöiden esiin tuomien epäkohtien dokumentointiin ja seurantaan tarkoitettu järjestelmä, jolla voidaan varmistaa ongelmien käsitteleminen ja ratkaiseminen. Asianhallintajärjestelmän avulla eri tiimit voivat tarkastella toimenkuvaansa kuuluvia tietoja ja pohtia ennakoivia ratkaisuja. Teslalla on käytössä myös Integrity Line -ilmoitusjärjestelmä, joka on käytettävissä 24 tuntia vuorokaudessa seitsemänä päivänä viikossa.

Teslan Integrity Line on kolmannen osapuolen hallinnoima neuvontalinja, joka on työntekijöiden, urakoitsijoiden ja kolmansien osapuolten käytettävissä, mukaan lukien tavarantoimittajat, heidän työntekijänsä, yhteisön jäsenet ja muut sidosryhmät. Integrity Line on yksi Teslan valitusmekanismeista ja tehokas työkalu, jonka avulla epäkohdista voi ilmoittaa nimettömästi. Epäkohta voi koskea esimerkiksi lainvastaista toimintaa, epäeettistä toimintaa tai ihmisoikeusloukkauksia, mukaan lukien lapsityövoima tai pakkotyövoima. Kun epäkohdasta ilmoitetaan Integrity Line -linjan kautta, Tesla pyrkii yhteistyössä sidosryhmiensä kanssa tapauskohtaisesti parantamaan esiin tuotuja olosuhteita tai korjaamaan ne. Lisätietoja Teslan Integrity Line -linjasta saat Muut resurssit -sivulta, johon on linkki alla.

Pyrimme lisäämään omien työntekijöidemme ja toimitusketjumme työntekijöiden tietoisuutta ihmisoikeuksista ja kannustamaan kaikkia tuomaan esiin mahdollisia epäkohtia ilman pelkoa kostotoimista. Olemme sitoutuneet parantamaan esihenkilöportaan kykyä tunnistaa ongelmat ja vastata niihin tehokkaasti.

Tesla pyrkii käyttämään vaikutusvaltaansa ja rohkaisee vastuullisia osapuolia arvioimaan olosuhteita ja toteuttamaan korjaavia toimenpiteitä myös tilanteissa, joissa Tesla ei liity suoraan havaittuun haitalliseen vaikutukseen. Ryhdymme toimenpiteisiin, jotta voimme vaikuttaa kaikkiin mahdollisiin haitallisiin vaikutuksiin, joilla saattaa olla yhteys meihin. Saatamme myös harkita yhteisten korjaustoimenpiteiden käyttöönottoa alan muiden toimijoiden ja kumppaneidemme kanssa, mikä koskee myös yhteistyötä tavarantoimittajiemme kanssa.

Odotamme, että tavarantoimittajamme ja heidän omat tavarantoimittajansa ottavat toiminnassaan käyttöön tehokkaan valitusten hallintajärjestelmän, johon on pääsy kyseisen tavarantoimittajan työntekijöillä ja heidän laillisilla edustajillaan. Tavarantoimittajien on kiellettävä epäkohtia esiin tuoviin työntekijöihin kohdistuvat kostotoimet. Arvioimme työntekijöille tarkoitettujen valitusmekanismien ja -kanavien riittävyyttä, tehokkuutta ja saavutettavuutta kolmansien osapuolien tekemien arviointien avulla. Tesla kannustaa tavarantoimittajiaan pyytämään mekanismiensa suunnitteluun, toteutukseen ja tehokkuuteen liittyvää palautetta niiden mahdollisilta tai todellisilta käyttäjiltä.

Jos sidosryhmät haluavat käyttää ongelmista ilmoittamiseen muita kuin Teslan ylläpitämiä valitusmekanismeja, olemassa on ulkopuolisten tahojen ylläpitämiä vaihtoehtoja, kuten Responsive Business Alliance -järjestön Grievance Mechanism, Responsible Minerals Initiative -järjestön Minerals Grievance Platform -alusta ja Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) ylläpitämä ei-oikeudellinen valitusmekanismi OECD:n vastuullisen liiketoiminnan kansalliset yhteyselimet.

Avoimuus ja raportointi

Yhdistyneiden Kansakuntien yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevien periaatteiden mukaisesti sitoudumme raportoimaan avoimesti toimistamme ja edistymisestämme. Raportoimme tuloksistamme julkisesti useilla tavoilla, esimerkiksi vaikutusraportissamme ja julkaisemissamme nykyajan orjuutta ja konfliktimineraaleja käsittelevissä ilmoituksissa.

Teslan Integrity Line

Teslan Integrity Line on kolmannen osapuolen hallinnoima neuvontalinja, joka on työntekijöiden, urakoitsijoiden ja kolmansien osapuolten käytettävissä, mukaan lukien tavarantoimittajat, heidän työntekijänsä, yhteisön jäsenet ja muut sidosryhmät. Integrity Line on yksi Teslan valitusmekanismeista, jonka avulla voidaan ilmoittaa epäkohdista erityisesti Teslan käytäntöihin ja niiden vastaiseen toimintaan liittyen. Epäkohta voi koskea esimerkiksi lainvastaista toimintaa, epäeettistä käyttäytymistä tai ihmisoikeusloukkauksia, mukaan lukien lapsityövoima tai pakkotyövoima.

Integrity Line -palvelu on käytettävissä noin 60:llä eri kielellä ja se toimii 24 tuntia päivässä, 7 päivää viikossa. Voit ilmoittaa palveluun ongelmista nimettömästi ja seurauksia pelkäämättä. Integrity Line -palvelun käyttö. Integrity Line -palvelun käyttäminen ei sulje pois mahdollisuutta käyttää oikeudellisia ja muita mekanismeja.

Teslan työntekijöillä on velvollisuus ylläpitää luottamusta Teslalla. Työntekijöiden on ilmoitettava liiketoiminnan eettisten menettelyohjeiden, tavarantoimittajien menettelyohjeiden, ihmisoikeuskäytännön, muiden yrityskäytäntöjen tai lainsäädännön rikkomuksista esihenkilölleen, henkilöstöosastolle, säädöstenmukaisuudesta vastaavalle osastolle (compliance@tesla.com), lakiasioiden osastolle, sisäiselle auditoinnille tai Teslan Integrity Line -palvelun kautta. Väärän tiedon tarkoituksellinen ilmoittaminen on Teslan arvojen ja Teslan liiketoiminnan eettisten menettelyohjeiden vastaista. Tällaisiin toimiin osallistuviin työntekijöihin sovelletaan asianmukaisia kurinpidollisia toimia.

Kun kysymys tai huolenaihe lähetetään Integrity Line -palvelun kautta, saat käyttöoikeusnumeron ja luot salasanan. Saat päivityksiä tilanteesta sen portaalin kautta, jonka kautta ilmoitit huolenaiheestasi, ja sinua saatetaan pyytää toimittamaan lisätietoja annettuasi tiedot. Integrity Line -palvelussa on saatavilla myös kansainvälisiä numeroita, jos haluat ilmoittaa huolenaiheestasi puhelimitse. Myös puhelimitse ilmoitetut huolenaiheet voidaan tehdä nimettömästi.

Tesla suhtautuu vakavasti kaikkiin hyvässä uskossa esitettyihin huolenaiheisiin. Asianmukainen ammattitiimi tutkii kaikki asiat nopeasti ja asianmukaisesti. Vastuulliseen hankintaan ja ihmisoikeuksiin liittyvät huolenaiheet ohjataan Teslan Responsible Sourcing -tiimille. Teslan tavoitteena on ottaa huolenaiheet käsittelyyn 72 tunnin kuluessa ja ratkaista tapaukset 30 päivän kuluessa. Joissakin tapauksissa saatetaan tarvita lisäaikaa.

Luottamuksellisuuden ja tutkintamenettelyjen eheyden suojaamiseksi tietoja jaetaan tarpeen mukaan, ja prosessissa kiinnitetään erityistä huomiota huolenaiheen raportoineeseen henkilöön kohdistuvien negatiivisten vaikutusten välttämiseen. Integrity Line -järjestelmässä on seurantatoiminto, joten raportoineelle henkilölle ilmoitetaan, että hänen huolenaiheensa on käsitelty asianmukaisesti ja ratkaistu. Teemme soveltuvin osin yhteistyötä sidosryhmien kanssa, jotta voimme käsitellä tai parantaa raportoituun ongelmaan liittyvää asiaintilaa.

Tesla ei hyväksy missään muodossa kostotoimia työntekijöitä kohtaan, jotka vilpittömästi ilmoittavat huolenaiheista tai osallistuvat tutkimuksiin. Odotamme myös, että tavarantoimittajamme kieltävät työntekijöihin ja muihin sidosryhmiin (mukaan lukien niitä edustavat henkilöt) kohdistuvat kostotoimet. Kohtelemme kaikkia ihmisiä kunnioittavasti.

 


 

Teslan vastuullinen hankinta

Käytännöt

Alla on kuvattu Teslan vastuulliseen hankintaan liittyvät käytännöt.

Vastuullinen hankintakäytäntö

Johdanto ja soveltamisala 

Teslan tavoitteena on nopeuttaa maailman siirtymistä kestävään energiaan, ja tämän tavoitteen mukaisesti Tesla on sitoutunut varmistamaan, että toimitusketjumme yritykset kunnioittavat ihmisoikeuksia ja suojelevat ympäristöä. Pyrimme maksimoimaan toimitusketjumme myönteiset vaikutukset ihmisiin ja maapalloon. Tavoitteenamme on, että ostopäätöstemme ja suhdetoimintamme ansiosta paikallisten sidosryhmien olosuhteet paranevat jatkuvasti kaikilla Teslan toimitusketjun vaikutusalueilla. Tätä vastuullista hankintakäytäntöä ("Käytäntö") sovelletaan kaikkeen hankintaan ja kaikkiin raaka-aineisiin hankintasijainnista riippumatta. Tämän vuoksi samaa käytäntöä sovelletaan myös konfliktimineraaleihin (3TG-mineraalit, eli kolumbiitti-tantaliitti [tantaali], kassiteriitti [tina], kulta, wolframiitti [volframi] ja kaikki näiden johdannaiset), joiden osalta Tesla julkaisee vuosittain raportin Yhdysvaltain Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act -lain mukaisesti.

Edellytämme, että kaikki yhtiöt ja henkilöt, jotka ovat osallisena toimitusketjussa, joka tuottaa Teslalle tuotteita tai palveluja joko suoraan tai välillisesti, sekä niiden henkilöstö, edustajat ja alihankkijat (jäljempänä "tavarantoimittajat") harjoittavat maailmanlaajuista liiketoimintaansa vastuullisesti ja noudattaen Teslan tavoitetta nopeuttaa maailman siirtymistä kestävään energiaan. Tavarantoimittajat sitoutuvat sopimusvelvoitteen mukaisesti noudattamaan tätä käytäntöä, maailmanlaajuista ihmisoikeuskäytäntöämme ja tavarantoimittajan menettelyohjettamme. 

Hallinto

Tesla arvioi säännöllisesti käytäntönsä ja siihen liittyvät prosessit ja päivittää niitä tarkoituksenaan toiminnan jatkuva parantaminen. Tesla arvioi käytäntönsä kokonaisvaltaisesti kahden vuoden välein, ja arviointiin osallistuu edustajia monialaisesti. Arvioinnin tarkoitus on pitää käytäntö ajan tasalla ja ottaa huomioon Teslan kasvava toiminta. Teemme myös säännöllisesti yhteistyötä ulkopuolisten ryhmien kanssa, joilta pyydämme palautetta tästä käytännöstä ja vastuullista hankintaa koskevista pyrkimyksistämme.

Vastuullista hankintaa koskevia pyrkimyksiämme valvotaan sisäisesti, ja valvontatehtävä on annettu seuraavien yksiköiden johdon edustajille: toimitusketju, sijoittajasuhteet ja julkisten menettelytapojen ja liiketoiminnan kehittäminen. Raportoimme edistymisestämme ja arvioimme vastuullista hankintaa koskevia pyrkimyksiämme säännöllisesti. Arviointiin osallistuu monialaisesti edustajia muun muassa seuraavista toiminnoista: vaatimustenmukaisuus; ympäristö, terveys ja turvallisuus; maailmanlaajuisen kaupan säädöstenmukaisuus; sisäinen auditointi; lakiasiat; julkisten menettelytapojen ja liiketoiminnan kehittäminen; ja vastuullinen hankinta. Arvioinnin tarkoitus on pitää organisaation muut osat ajan tasalla pyrkimyksistämme ja antamastamme tuesta, ja siinä keskitytään pyrkimyksiimme maksimoida vaikutukset. 

Sitoutuminen

Tesla noudattaa OECD Due Diligence Guidance for Responsible Business -oppaan (OECD:n vastuullisen liiketoiminnan asianmukaista huolellisuutta koskeva opas) sekä OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas -oppaan (Konfliktialueilta ja korkean riskin alueilta peräisin olevien mineraalien toimitusketjun vastuullista toimintaa koskeva OECD:n opas) ohjeita toimitusketjussaan esiintyvien riskien tunnistamisessa, vähentämisessä ja raportoimisessa.  

Tesla edellyttää, että sen tavarantoimittajat luovat käytäntöjä, asianmukaisen huolellisuuden velvoitteen mukaisia tarkastusjärjestelmiä ja hallintajärjestelmiä näiden puiteohjelmien mukaisesti.

Näiden puiteohjelmien mukaisesti sitoudumme seuraaviin:

 • Tämän käytännön ja vastuullisia hankintoja koskevien odotusten omaksuminen, laajamittainen levittäminen ja sisällyttäminen tavarantoimittajien kanssa tehtyihin sopimuksiin.
 • Sellaisten ensisijaisten raaka-aineiden tunnistaminen, joiden olennaisuus on tavallista merkittävämpi ja joilla on kohonnut haitallisten sosiaalisten vaikutusten ja ympäristövaikutusten riski, ja tunnusmerkkien tarkistaminen.
 • Tietojen kerääminen ensisijaisista ja toissijaisista lähteistä mahdollisten ympäristöriskien ja sosiaalisten riskien, hälyttävien merkkien ja/tai haitallisten vaikutusten tunnistamista varten myös sellaisten valitusmekanismien kautta, jotka tarjoavat oikeuksien haltijoille ja puolustajille keinoja tuoda esiin mahdollisia epäkohtia.
 • Teslan toimitusketjun kartoitus- ja jäljitystoimien suorittaminen ja due diligence -tarkistuksien tekeminen sen varalta, tapahtuuko toimitusketjun alkupään toimijoiden toiminnassa ihmisoikeusloukkauksia, ja ihmisoikeusloukkauksiin viittaavien todisteiden etsimiseksi.
 • Jos on olemassa varteenotettava riski, sellaisten alueiden tunnistaminen, joilla on ensisijaisesti otettava käyttöön toimenpiteitä; toiminnan jatkuvaan parantamiseen perustuvan riskien hallinta-/vähentämissuunnitelman välitön laatiminen, omaksuminen ja käyttöön ottaminen; ja suunnitelman kohtuullisen aikataulun laatiminen.
 • Materiaalien hankinta mahdollisuuksien mukaan sellaisilta tavarantoimittajilta, joissa Tesla teettää jatkuvalta pohjalta asianmukaisten kolmansien osapuolien auditointitahojen suorittamia auditointeja ja/tai jotka edellyttävät omilta tavarantoimittajiltaan vastaavia auditointeja. Esimerkiksi 3TG-mineraalien osalta edellytämme, että tavarantoimittajamme hankkivat raaka-aineet sellaisilta sulatoilta tai jalostajilta, jotka noudattavat Responsible Minerals Assurance Program (RMAP) -ohjelmaa ja asettavat vastaavia edellytyksiä myös omille tavarantoimittajilleen.
 • Vaatimustenmukaisuusrikkomuksien hallintatoimien yhteydessä on ensin otettava tapauskohtaisesti osaksi prosessia tavarantoimittajamme, liikekumppanimme, keskus- tai paikallishallinnon viranomaiset, kansainväliset järjestöt, yhteiskunnalliset toimijat, rikkomusten vaikutuspiiriin kuuluvat sidosryhmät ja kolmannet osapuolet ja pyrkiä näin edistämään sellaisten korjaustoimenpiteiden käyttöönottoa, jotka auttavat juurisyiden ratkaisemisessa ja parantavat valmiuksia estää rikkomukset tulevaisuudessa.
 • Jos suora osallistaminen ei johda rikkomuksien käsittelyn merkittävään edistymiseen ja/tai jos vakavista väärinkäytöksistä ei ole riittävästi näyttöä tai käytettävissä ei ole keinoja puuttua niihin välittömästi ja tarkoituksenmukaisesti, harkitse kaikkien asianmukaisten vaikutustoimien käyttöä, kuten toimitussopimuksen rajoittaminen ja/tai irtisanominen ja/tai yhteistyön keskeyttäminen tai päättäminen tavarantoimittajien kanssa.
 • Yhteistyö muiden yritysten ja toimialan kattavien aloitteiden kanssa, joissa riskien tunnistaminen ja/tai vähentäminen kollektiivisin toimenpitein on tarkoituksenmukaista.
 • Tunnistettujen riskien ja tehtyjen riskien vähentämistoimenpiteiden raportointi vähintään vuosittain.

 

Tesla varmistaa yhteistyössä tavarantoimittajiensa kanssa, että tässä määritellyt vaatimukset otetaan käytäntöön tunnollisesti, ja seuraa ja tarvittaessa ohjaa niiden noudattamista reilusti ja johdonmukaisesti. Annamme muille tukea näiden pyrkimyksissä toimia yhteistyössä asiaankuuluvien viranomaisten, kansainvälisten järjestöjen ja kansalaisjärjestöjen kanssa parantaaksemme toimitusketjumme olosuhteita tai ryhdymme itse vastaaviin toimiin. Tesla ymmärtää mahdollisesti korkean riskin olosuhteissa tuotetun materiaalin hankinnan jatkamisen tärkeyden. Tällaisia alueita ovat esimerkiksi Kongon demokraattinen tasavalta (DRC) ja muut konfliktialueet ja korkean riskin alueet. Riskien vähentäminen on suositeltavampi toimintaperiaate kuin kauppasaarto tai hankinnan lopettaminen, koska näillä alueilla materiaalin tuotanto on tärkeää toimeentulon kannalta.

Edellytämme tavarantoimittajiltamme vastaavaa tai sitäkin tiukempaa sitoutumista. Teslan tavarantoimittajien on varmistettava kohtuullisilla toimilla, etteivät niiden Teslalle toimittamat tuotteet edistä aseellisia yhteenottoja, ihmisoikeusloukkauksia tai ympäristötuhoa niiden tuotantopaikasta riippumatta.

Keskeiset vastuulliseen hankintaan liittyvät seikat

Teslan maailmanlaajuisen ihmisoikeuskäytännön, Teslan tavarantoimittajien menettelyohjeiden ja OECD:n edellytysten mukaisesti emme osallistu mihinkään seuraavista emmekä hyväksy tai edesauta toimitusketjumme minkään toimijan osallisuutta missään seuraavista:

 1. Materiaalien tuotantoa, kauppaa, käsittelyä, kuljetusta ja vientiä koskevien lakien ja säädösten noudattamatta jättäminen, mukaan lukien työntekijöiden terveyttä ja turvallisuutta koskevat menettelyt sekä hallituksille kuuluvien verojen, maksujen ja rojaltien maksaminen.
 2. Kaikenlaiset pakkotyön muodot, millä tarkoitetaan kenellä tahansa henkilöllä rangaistuksen uhalla teetettyä työtä tai palvelua, johon kyseinen henkilö ei ole vapaaehtoisesti suostunut
  • Näihin sisältyvät vakavat ihmisoikeusrikkomukset, jotka liittyvät erityisesti mutta niihin rajoittumatta konfliktialueilta ja korkean riskin alueilta peräisin olevien materiaalien tuotantoon/talteenottoon, kuljetukseen tai kauppaan.
 3. Lapsityövoima.
 4. Vakavat kielteiset/haitalliset vaikutukset ympäristöön ja biodiversiteettiin, mukaan lukien seuraavat:
  • Ilman ja veden saastuttaminen
  • Metsäkato,
  • Kasvihuonekaasupäästöjen hallinnan puute
  • Ilmastoon liittyvän riskienhallinnan puute
  • Vaarallisten aineiden käyttö
  • Puutteellinen jätehuolto
 5. Vakavat kielteiset/haitalliset vaikutukset paikallisiin yhteisöihin ja/tai puutteellinen yhteisön osallistaminen, mukaan lukien alkuperäiskansojen oikeuksien loukkaaminen tai ympäristöön, sosiaalisiin tekijöihin ja muihin elämänlaatuun vaikuttaviin seikkoihin kohdistuvat vaikutukset.
 6. Riittämättömät toimenpiteet tarjota työntekijöille ja urakoitsijoille turvallinen, terveellinen, kunnioittava ja oikeudenmukainen työympäristö, joka mahdollistaa yhdenvertaiset mahdollisuudet ja turvallisen jätehuollon, mukaan lukien asianmukainen jätehuolto kaivostoiminnassa, tai tällaisten toimenpiteiden puuttuminen kokonaan
 7. Korruptio, lahjonta, petostarkoituksessa annetut väärät tiedot materiaalien alkuperästä, rahanpesu ja eturistiriidat
 8. Kaikenlaiset kidutuksen ja julman, epäinhimillisen ja halventavan kohtelun muodot
 9. Konfliktien rahoittaminen ja olennaisten Yhdistyneiden kansakuntien päätöslauselmien tai mahdollisen kansallisen lainsäädännön noudattamatta jättäminen
 10. Sotarikokset tai muut kansainvälisen humanitaarisen oikeuden vakavat rikkomukset, mukaan lukien rikokset ihmisyyttä vastaan ja kansanmurha
 11. Valtiosta riippumattomille aseistetuille ryhmille, julkisille tai yksityisille turvallisuusjoukoille tai niiden haarajoukoille annettu suora tai epäsuora tuki mukaan lukien, mutta ei kuitenkaan näihin rajoittuen, materiaalien hankinta, maksujen suorittaminen tai muunlaisen logistisen avun tai varusteiden tarjoaminen niille, jotka osallistuvat seuraaviin toimiin:
  • Tuotantolaitosten lainvastainen kontrollointi tai muunlainen kuljetusreittien, materiaalien kauppapaikkojen ja/tai tuotantoketjun alkupään toimijoiden lainvastainen kontrollointi
  • Lainvastainen veronkanto tai rahan tai materiaalien kiristäminen tuotantolaitosten sisäänkäynneillä, kuljetusreittien varrella tai materiaalien kauppapaikoilla
  • Välittäjiin, vientiyrityksiin tai kansainvälisiin kauppiaisiin kohdistuva lainvastainen verotus tai kiristys
  • Turvallisuutta ja ihmisoikeuksia koskevien vapaaehtoisten periaatteiden vastaisesti toimiminen
 12. Julkisten tai yksityisten turvallisuusjoukkojen läsnäolosta johtuva haavoittuvassa asemassa olevien ryhmien altistuminen haitallisille vaikutuksille tuotantolaitoksilla.

 

Edellytämme tavarantoimittajiltamme vastaavaa tai sitäkin tiukempaa sitoutumista. Tavarantoimittajien on suostuttava varmistamaan avoimuus, korjaamaan mahdolliset puutteet ja parantamaan toimintaansa jatkuvasti. 

Viimeksi muokattu: huhtikuu 2023

Tavarantoimittajan menettelyohjeet

pdf-kuvake  Lataa PDF-tiedosto

Viimeksi muokattu: heinäkuu 2021

Maailmanlaajuinen ihmisoikeuskäytäntö

Näytä Teslan maailmanlaajuinen ihmisoikeuskäytäntö

Teslan avoimuusraportit

Alla on lueteltu vastuulliseen hankintaan liittyvät Teslan avoimuusraportit.

Raportti konfliktimineraaleista

pdf-kuvake  Lataa PDF-tiedosto

Viimeksi muokattu: toukokuu 2023

Saksan toimitusketjujen due diligence -lain mukainen tiedonanto

pdf-kuvake  Lataa PDF (englanti)

pdf-kuvake  Lataa PDF (saksa)

Viimeksi päivitetty: lokakuu 2023

Ei-tuettua ajoneuvoa koskeva käytäntö

Ei-tuettua ajoneuvoa koskevan käytännön mukaan ei-tuettu ajoneuvo on ajoneuvo, jota on Teslan näkemyksen mukaan vaarallinen huoltaa tai pikaladata. Tekijät, joilla tämä voidaan määrittää, sisältävät seuraavat: ajoneuvo on katsottu täydellisesti tuhoutuneeksi, mikä johtuu yleensä törmäyksen, tulvan, tulipalon tai vastaavan vaaran aiheuttamista laajoista vaurioista; ajoneuvo on rekisteröity (tai voidaan rekisteröidä) omistajan toimesta lunastetuksi; ajoneuvo luokitellaan kunnostetuksi tai romuksi tai vastaavaksi paikallisen lainsäädännön tai alan käytännön mukaisesti.

Tesla varmistaa muun muassa seuraavien resurssien avulla, luokitellaanko ajoneuvo tai pitäisikö se luokitella ei-tuetuksi vai ei:

 • Valtion virastot tai sääntelyelimet
 • Vakuutusyhtiöt
 • Teslan hyväksymät kolarikorjaamot ja Teslan huoltokeskukset
 • Muiden sisäisten tutkimusten tulokset
 • Riippumattomat ajoneuvohistoriavirastot (esimerkiksi Experian Auto Check)
 • Internet-foorumit ja ajoneuvojen huutokauppasivustot


Tesla ei takaa ei-tuettujen ajoneuvojen turvallisuutta tai toimivuutta. Kun ajoneuvo on todettu täydellisesti tuhoutuneeksi tai se on luokiteltu ei-tuetuksi ajoneuvoksi, korjaukset, jotka on tehty tavoitteena ottaa ajoneuvo uudelleen käyttöön, eivät välttämättä ole Teslan standardien tai teknisten määräysten mukaisia, ja tällaisista korjauksista aiheutuvat viat, vauriot tai vammat ovat täysin ajoneuvon omistajan vastuulla.

Tesla ei suosittele sellaisen ei-tuetun Tesla-ajoneuvon ostamista, joka katsotaan lunastetuksi. Vaikka ajoneuvon historia olisi puhdas, se voidaan siitä huolimatta luokitella ei-tuetuksi. Tesla ei suorita korjauksia eikä anna tukea korjauksille, jotka koskevat ajoneuvon korkeajänniteakkujärjestelmiä, ennen kuin Tesla voi vahvistaa, että ajoneuvo on Teslan turvallisuusstandardien ja ajoneuvojen teknisten vaatimusten mukainen. Tämä johtuu siitä, että ei-tuettu ajoneuvo voi olla vahingoittunut, jolloin:

 • ajoneuvon ajaminen ei ole turvallista
 • ajoneuvo ei ole turvallinen korjaajille, jotka voivat työskennellä ajoneuvon kanssa
 • korjaus voi vahingoittaa Teslan laitteita, kuten Supercharger-latausasemia.

 

Kun ajoneuvo luokitellaan ei-tuetuksi ajoneuvoksi:

 • Kaikki ajoneuvoa koskevat Teslan myöntämät rajoitetut takuut ja laajennetut huoltosopimukset mitätöidään pysyvästi.
  HUOMAUTUS: Takaisinkutsuihin perustuvat korjaukset tehdään, ellei ajoneuvon kunto tai jonkun muun kuin Teslan ajoneuvoon tekemä muutos estä turvallista korjaamista. Jos Teslan huoltokeskus arvioi, ettei ajoneuvon korjaus ole turvallista, takaisinkutsuun liittyvää korjausta ei tehdä, ennen kuin asiakas on palauttanut ajoneuvon tilaan, jossa huoltokeskus katsoo korjauksen olevan turvallista.
 • Pikalataus on poistettu käytöstä. Tämä koskee Teslan Supercharging-latausta ja kaikkia kolmannen osapuolen pikalatausjärjestelmiä.
 • Tesla voi tehdä ajoneuvolle turvallisuustarkastuksia (asiakkaan pyynnöstä ja kustannuksella) sen määrittämiseksi, voidaanko korkeajännitekomponentteja työstää, käsitellä ja/tai käyttää turvallisesti lataamiseen.
 • Osien saatavuuteen tämä menettely ei vaikuta. Rajoittamattomia tai huoltokeskuksen tiskillä myytäviä osia voidaan ostaa ei-tuetuiksi luokiteltuja ajoneuvoja varten.
 • Mobiilisovellusta voi käyttää ei-tuetuissa ajoneuvoissa.


Lisätietoja tästä käytännöstä saadaan ottamalla yhteyttä Teslan huoltokeskukseen.

 


 

Mitä sinun on tiedettävä, jos käytät Dogecoinia

Toivottavasti palat halusta ostaa soveltuvia Tesla-tuotteita Dogecoineilla.Saat runsaasti hyödyllistä tietoa täältä ja Dogecoin – Usein kysyttyä -sivulta. Lue molemmat huolellisesti, koska kun ostat meiltä tuotteita Dogecoineilla, hyväksyt kaikki täällä ja usein kysyttyä -sivulla mainitut seikat.

Dogecoin-maksuja ei voi peruuttaa. Dogecoin-verkoston toimintatapaan kuuluu se, että kaikki siirrot ovat lopullisia. Varmista sen vuoksi, että annat määräkenttään oikean Dogecoin-summan ja vastaanottajakenttään oikean Dogecoin-lompakon osoitteen.

Liian suuret ja liian pienet maksut. On sinun vastuullasi varmistaa, että Dogecoin-maksusi summa vastaa antamaamme ostohintaa. Dogecoin-hinta vanhenee jonkin ajan kuluttua. Jos se vanhenee ennen maksun suorittamista, saatat joutua aloittamaan maksutapahtuman alusta. Tällöin Dogecoin-hinta saattaa muuttua. Jos lähettämäsi Dogecoin-summa on virheellinen, saatamme perua tilauksesi ja hyvittää sen. On erittäin tärkeää, että et maksa meille liikaa. Jos antamasi summa on SUUREMPI kuin hinta Dogecoineissa, emme välttämättä voi palauttaa ylimääräistä summaa. Emme myöskään välttämättä aina hyväksy Dogecoinia maksutapana.

Hyvitykset. Jos sinulla on oikeus hyvitykseen, voimme palauttaa sinulle joko (1) oston yhteydessä antamasi Dogecoin-summan tai (2) oston alkuperäisen hinnan euroissa. Me yksin päätämme, kumpi näistä toteutuu (saatamme tehdä valinnan sen mukaan, kummalla tavalla saat hyvityksen nopeammin). Se kuitenkin tarkoittaa myös sitä, että sinä kannat riskin ostohetken ja hyvityksen maksuhetken (meidän päättämällämme maksutavalla) välillä mahdollisesti tapahtuvasta Dogecoinin arvonmuutoksesta. Joten jos esimerkiksi maksamme hyvityksen Dogecoineissa, Dogecoin-summan arvo euroissa saattaa olla paljon matalampi kuin se oli maksuhetkellä. Jos taas maksamme hyvityksen euroissa, summa saattaa olla paljon matalampi kuin maksuhetken Dogecoin-summan arvo euroissa.

Lain noudattaminen. Jos käytät Dogecoinia, sinun on noudatettava kaikkia Dogecoinin käyttöä koskevia lakeja. Lisäksi ymmärrät, että voimme pyytää sinulta tietoja, jotta voimme varmistaa henkilöllisyytesi ja varmistua siitä, että kyse ei ole rahanpesusta, terrorismin rahoituksesta, petoksesta tai muista talousrikoksista. Suostut seuraaviin:

 • annat meille kaiken pyytämämme tiedon (jotta voimme varmistaa henkilöllisyytesi) ja vakuutat, että tiedot pitävät täysin paikkansa (ja päivität tietoja, jos ne muuttuvat)
 • annat meille luvan pyytää muilta tahoilta sinuun liittyvää tietoa, jotta voimme varmistua siitä, että olet kuka väität olevasi; ryhtyä toimiin, jotta voimme varmistaa henkilöllisyytesi, ja suojautua kaikkia petosyrityksiä ja talousrikoksia vastaan
 • sallit meidän jakaa henkilötietojasi luottoyhtiöiden tai petoksia ja talousrikoksia tutkivien valtion virastojen kanssa (saat lisätietoa siitä, miten käsittelemme tietojasi, Teslan tietosuojailmoituksesta osoitteessa www.tesla.com/legal/privacy).