Aanvullende informatie

Privacyverklaring wagenparkvalidatievoertuig

pdf-pictogram  PDF downloaden


Full Self Driving Capability Subscription Agreement

Full Self-Driving capability is a driver assistance program that enhances safety and convenience behind the wheel and is now available to many Tesla vehicles through a paid subscription. Check out www.tesla.com/support/autopilot for more information. When you subscribe to Full Self-Driving capability, you (and any other drivers of your vehicle) are agreeing to everything said here and on that support page.

Payments. You’re responsible for making your monthly subscription payments on time and in full. Your monthly subscription payments might change in the future, but we’ll give you one month’s notice before doing so.

Full Self-Driving capability requires your vehicle to also have Autopilot. If your purchase of Autopilot is refunded, your access to Full-Self Driving capability will end and we won’t reimburse or prorate any of your subscription payments.

Term; Cancellation. You can cancel this monthly subscription at any time through your Tesla Account. If you do cancel, your monthly payment won’t be prorated.

We might suspend or cancel your subscription if you’re using Full Self-Driving capability for anything unauthorized or inappropriate or if you stop paying.

Feature Availability; Use. Full Self-Driving capability features are subject to change, limited by region and require your vehicle to have a compatible Autopilot package and hardware. The activation and use of these features are dependent on achieving reliability far in excess of human drivers as demonstrated by billions of miles of experience, as well as regulatory approval, which may take longer in some jurisdictions.

Active Supervision; Responsibility. Full Self-Driving capability features require active driver supervision and do not make the vehicle autonomous. You’re responsible for any and all speeding, tolls, parking, and other traffic violations even when the features are in use. It’s your responsibility to make sure that you only use Full Self-Driving capability features when it’s safe and legal to do so.

Privacy Policy; Payment Terms for Services. Tesla’s Privacy Policy and Payment Terms for Services are incorporated into this agreement and can be viewed at www.tesla.com/legal.

Limitation of Liability. We’re not responsible for what lawyers call “incidental, special or consequential damages.” If we have a disagreement, the most we’ll reimburse you is one monthly subscription payment.

Agreement to Arbitrate. Please carefully read this provision, which applies to any dispute between you and Tesla, Inc. and its affiliates, (together “Tesla”).

If you have a concern or dispute, please send a written notice describing it and your desired resolution to resolutions@tesla.com.

If not resolved within 60 days, you agree that any dispute arising out of or relating to any aspect of the relationship between you and Tesla will not be decided by a judge or jury but instead by a single arbitrator in an arbitration administered by the American Arbitration Association (AAA) under its Consumer Arbitration Rules. This includes claims arising before this Agreement, such as claims related to statements about our products.

We will pay all AAA fees for any arbitration, which will be held in the city or county of your residence. To learn more about the Rules and how to begin an arbitration, you may call any AAA office or go to www.adr.org.

The arbitrator may only resolve disputes between you and Tesla, and may not consolidate claims without the consent of all parties. The arbitrator cannot hear class or representative claims or requests for relief on behalf of others subscribing to Full Self-Driving capability. In other words, you and Tesla may bring claims against the other only in your or its individual capacity and not as a plaintiff or class member in any class or representative action. If a court or arbitrator decides that any part of this agreement to arbitrate cannot be enforced as to a particular claim for relief or remedy, then that claim or remedy (and only that claim or remedy) must be brought in court and any other claims must be arbitrated.

If you prefer, you may instead take an individual dispute to small claims court.

You may opt out of arbitration within 30 days after signing this Agreement by sending a letter to: Tesla, Inc.; P.O. Box 15430; Fremont, CA 94539-7970, stating your name, Vehicle Identification Number, and intent to opt out of the arbitration provision. If you do not opt out, this agreement to arbitrate overrides any different arbitration agreement between us, including any arbitration agreement in a lease or finance contract.


Intellectueel eigendom

Auteursrechten

Copyright 2002-2020 Tesla, Inc. Alle rechten voorbehouden. De tekst, afbeeldingen, grafieken, geluidsbestanden, geluidsbestanden, animatiebestanden, videobestanden en hun rangschikking op de internetsites van Tesla, Inc. zijn allemaal onderworpen aan het auteursrechten en andere bescherming van intellectueel eigendom. Het is niet toegestaan deze objecten te kopiëren voor commercieel gebruik of verspreiding. Ook is het niet toegestaan deze objecten aan te passen of elders te plaatsen. Sommige internetsites van Tesla, Inc. bevatten tevens materiaal dat onderhevig is aan de auteursrechten van hun leveranciers.

Prijzen

Alle gespecificeerde prijzen zijn aanbevolen verkoopprijzen. De prijzen zijn van toepassing ten tijde van publicatie en onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving.

Handelsmerken

Tenzij anderszins aangegeven zijn alle merken als aanwezig op de internetsites van Tesla, Inc. onderhevig aan de handelsmerkrechten van Tesla, Inc., waaronder doch niet beperkt tot naamplaten van modellen en bedrijfslogo's en -emblemen.

Geen licenties

Tesla, Inc. streeft naar innovatieve en informatieve internetsites. Tesla, Inc. hoopt dat u net zo enthousiast bent over deze creatieve inspanning als wij. Tesla, Inc. moet echter wel haar intellectuele eigendom beschermen, waaronder haar patenten, handelsmerken en auteursrechten. Dienovereenkomstig dient u zich ervan te vergewissen dat niets van deze internetsites, noch materiaal dat zich daarop bevindt, op enige manier garandeert of als de garantie opgevat mag worden dat een persoon een licentie toekomt op het intellectuele eigendom van Tesla, Inc.

Waarschuwingen met betrekking tot toekomstgerichte verklaringen

Internetpagina's, persberichten over investeerdersrelaties, voorspellingen, presentaties, audio- en videobestanden of evenementen (live of opgenomen) en andere documenten op deze internetsites bevatten onder andere toekomstgerichte verklaringen die de huidige kijk van het management vertegenwoordigen met betrekking tot toekomstige gebeurtenissen. De woorden "anticiperen", "aannemen",. "geloven", "schatten", "verwachten", "bedoelen", "zullen", "plannen", "projecteren" en "zouden", evenals soortgelijke uitdrukkingen, zijn toekomstgerichte verklaringen. Dergelijke verklaringen zijn onderhevig aan risico's en onzekerheden, waaronder, doch niet beperkt tot: veranderingen van de wisselkoersen, rentebedragen en prijzen van grondstoffen, de introductie van concurrerende producten, verhoogde verkoopinitiatieven en een afname in de wederverkoopprijs van gebruikte voertuigen.

Geen garanties of verklaringen

DE INFORMATIE OP DEZE INTERNETSITES WORDT OP "AS IS" BASIS EN TOT ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN AANGEBODEN DOOR TESLA, INC., ZONDER WAT VOOR GARANTIE DAN OOK, HETZIJ UITDRUKKELIJK OF GEÏMPLICEERD, WAARONDER DOCH NIET BEPERKT TOT EVENTUELE GEÏMPLICEERDE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF NIET-INBREUK. HOEWEL DE INFORMATIE ALS ACCURAAT BESCHOUWD WORDT, KAN DEZE FOUTEN OF ONNAUWKEURIGHEDEN BEVATTEN.

DEZE INTERNETSITES KUNNEN BEPAALDE LINKS NAAR EXTERNE SITES BEVATTEN DIE NIET ONDER DE CONTROLE VAN TESLA, INC. VALLEN. DERHALVE ZIJN WIJ NIET VERANTWOORDELIJK VOOR DE CONTENT VAN GELINKTE SITES. TESLA, INC. BIEDT U DEZE LINKS SLECHTS BIJ WIJZE VAN SERVICE AAN. DE OPNAME VAN EEN LINK IMPLICEERT GEEN GOEDKEURING DOOR TESLA, INC. VAN DE GELINKTE SITE.


Lijst van Tesla-entiteiten voor wagenparkvalidatie

pdf-pictogram  PDF downloaden


Open source

Dit zijn bronnen voor verschillende systemen in de Tesla Model S, Model X en Model 3. De directorystructuur is als volgt:

parrot-sources:
Passthrough-bronuitgifte voor de parrot BlueTooth-module.
https://os.tesla.com/parrot-sources/parrot-sources.tar.gz

Extra pakketten:

Voor Autopilot en Infotainment system-imagebronnen, zie:
http://github.com/teslamotors/buildroot

 • Hoofdtak is buildroot-2019.02
 • Zie README.Tesla voor meer informatie over inhoud en configuraties
   

Voor Autopilot- en Infotainment-kernelbronnen, zie:
http://github.com/teslamotors/linux

 • takken:
  • intel-4.1: Infotainment Intel-kernel
  • tegra-2.6: Infotainment Tegra-kernel
  • tegra-4.4: Infotainment Tegra-kernel
  • tesla-3.18-hw2: Autopilot Nvidia-kernel
  • tesla-3.18-hw25: Autopilot Nvidia-kernel
  • tesla-4.14-hw3: Autopilot Tesla-kernel
    

Voor Autopilot coreboot-bronnen, zie:
http://github.com/teslamotors/coreboot

 • tesla-4.6-hw3
   

Komende releases en geschatte tijdlijnen:

 • Harman Radio-module voor Model 3
  • Passthrough-bronuitgifte: Q3 2018
 • Mobiele-modemmodules voor de Model S, Model X en Model 3
  • Passthrough-bronuitgiftes: Q3 2018

Octrooirecht

Op 12 juni 2014 kondigde Tesla aan dat zij geen octrooirechtszaken zullen initiëren tegen eenieder die in goed vertrouwen onze technologie wil gebruiken. Tesla is opgericht om de opkomst van duurzame vervoermiddelen te bevorderen en dit beleid is bedoeld als stimulans voor de ontwikkeling van een gemeenschappelijk, snel evoluerend platform voor elektrische voertuigen, waar Tesla, andere bedrijven die elektrische voertuigen maken en de wereld van profiteren. Deze richtlijnen geven meer informatie over hoe we dit beleid implementeren.

Belofte van Tesla

Tesla belooft onherroepelijk dat het geen rechtszaak zal starten tegen een partij wegens inbreuk op een Tesla-octrooi door activiteiten met betrekking tot elektrische voertuigen of aanverwante apparatuur, zolang deze partij te goeder trouw handelt. De belangrijkste voorwaarden van de belofte worden hieronder uitgelegd.

Definitie belangrijkste voorwaarden

'Tesla-octrooien' zijn alle octrooien die nu of in de toekomst eigendom zijn van Tesla (behalve een octrooi dat gezamenlijk eigendom is met een derde partij of een octrooi dat Tesla later verwerft en dat gepaard gaat met een vordering waardoor het niet onder deze Belofte valt). Een lijst van Tesla-octrooien die onder deze Belofte vallen, wordt bijgehouden op de volgende URL: https://www.tesla.com/legal/additional-resources#patent-list.

Een partij 'handelt te goeder trouw' zolang die partij en diens gerelateerde of gelieerde bedrijven niet:

 • hebben beweerd, anderen hebben geholpen om te beweren of een financieel belang hadden in een bewering van (i) enig octrooi of ander intellectueel eigendomsrecht tegen Tesla of (ii) enig octrooirecht tegen een derde partij voor het gebruik van technologieën met betrekking tot elektrische voertuigen of aanverwante apparatuur;
 • hebben aangevochten, anderen hebben geholpen om aan te vechten of een financieel belang hadden bij elke aanvechting van een Tesla-octrooi; of
 • een nepproduct op de markt hebben gebracht of verkocht (bijv. een product dat is gemaakt door het ontwerp of het uiterlijk van een Tesla-product te imiteren of te kopiëren of dat een associatie met of goedkeuring door Tesla suggereert) of enige materiële hulp hebben geboden aan een andere partij die dit doet.

Overdracht van Tesla-octrooien

Indien Tesla ooit een Tesla-octrooi overdraagt aan een derde partij, zal dit alleen worden gedaan aan een partij die ermee instemt, door middel van een openlijke verklaring met als oogmerk om bindend te zijn voor de desbetreffende partij, om dezelfde bescherming te bieden die Tesla heeft verstrekt onder de Belofte en om dezelfde eisen te stellen aan een eventuele volgende partij waaraan wordt overgedragen.

Juridisch effect

De Belofte, die onherroepelijk en juridisch bindend is voor Tesla en diens opvolgers, is een 'standstill'-overeenkomst, wat betekent dat het een respijt is op de handhaving van de rechtsmiddelen van Tesla jegens een partij voor claims van inbreuk, zolang een dergelijke partij te goeder trouw handelt. Om Tesla in staat te stellen de Tesla-octrooien te handhaven tegen een partij die niet te goeder trouw handelt, is de Belofte geen verklaring van afstand van enige octrooiclaims (inclusief claims voor schadevergoeding voor overtredingen in het verleden) en is het geen licentie, convenant om geen rechtszaak aan te spannen of toestemming om activiteiten waarop een octrooi rust uit te voeren, of een beperking van rechtsmiddelen, schadevergoedingen of claims. Behalve zoals uitdrukkelijk wordt vermeld in de Belofte, worden geen rechten geacht als zijnde verleend, kwijtgescholden of ontvangen als gevolg van implicatie, uitputting, uitsluiting of op andere wijze. Ten slotte is de Belofte geen indicatie van de waarde van een "arm's length" conditie, genegotieerde licentie of een redelijke royalty.

Deze Belofte houdt in dat zolang iemand onze octrooien voor elektrische voertuigen gebruikt en er geen kwalijke dingen mee doet, zoals onze producten namaken of onze patenten gebruiken en ons vervolgens aanklagen wegens inbreuk op intellectueel eigendom, ze niet bang hoeven te zijn dat Tesla het octrooirecht zal uitoefenen tegen hen.

Octrooilijst

 Toon meerMinder weergeven

AU 2008276398 Battery charging based on cost and life
CA 2608448 Method and apparatus for mounting, cooling, connecting and protecting batteries
CA 2645056 Battery pack and method for protecting batteries
CA 2655210 System and method for an efficient rotor for an electric motor
CA 2729480 Selective cure of adhesive in modular assemblies
CA 2736341 Thermal management system with dual mode coolant loops
CN ZL200880107602.X Battery charging based on cost and life
CN ZL200880107604.9 Battery charging
CN ZL201110059278.2 Selective cure of adhesive in modular assemblies
CN ZL201110132287.X Thermal management system with dual mode coolant loops
CN ZL201110111299.4 Trickle charger for high-energy storage systems
DE 602006031107.9 Method and apparatus for mounting, cooling, connecting and protecting batteries
DE 602008028434.4 Mitigation of propagation of thermal runaway in a multi-cell battery pack
DE 602008042184.8 Method and apparatus for identifying and disconnecting short-circuited battery cells within a battery pack
DE 602009003179.1 Varying flux versus torque for maximum efficiency
DE 602009005983.1 Improved heat dissipation for large battery packs
DE 602009013381.0 All wheel drive electric vehicle power assist drive system
DE 602009031035.6 Induction motor with improved torque density
DE 602009033635 Flux controlled motor management
DE 602010027662.7 Battery pack temperature optimization control system
DE 602010000742.1 User configurable vehicle user interface
DE 602010008000.5 Adaptive soft buttons for a vehicle user interface
DE 602010020070.1 Active thermal runaway mitigation system for use within a battery pack
DE 602010021211.4 Battery Pack Enclosure with Controlled Thermal Runaway Release System
DE 602010029456.0 Electric motor
DE 602010029457.9 Manufacturing method utilizing a dual layer winding pattern
DE 602010010295.5 Adaptive audible feedback cues for a vehicle user interface
DE 602011000601.0 Battery pack with cell-level fusing and method of using same
DE 602011007513.6 AC current control of mobile battery chargers
DE 602012000199.2 Charging efficiency using selectable isolation
DE 602012003275.8 Battery pack gas exhaust system
DE 602013000622.9 Park lock for narrow transmission
DE 602013002174.0 Host initiated state control of remote client in communications system
EP 1880433 Method and apparatus for mounting, cooling, connecting and protecting batteries
EP 2171824 Method and apparatus for identifying and disconnecting short-circuited battery cells within a battery pack
EP 2177390 Flux controlled motor management
EP 2181481 Mitigation of propagation of thermal runaway in a multi-cell battery pack
EP 2202871 Induction motor with improved torque density
EP 2213494 All wheel drive electric vehicle power assist drive system
EP 2226870 Improved heat dissipation for large battery packs
EP 2239811 Battery pack temperature optimization control system
EP 2244318 Battery pack enclosure with controlled thermal runaway release system
EP 2266201 Varying flux versus torque for maximum efficiency
EP 2302727 Active thermal runaway mitigation system for use within a battery pack
EP 2305506 Adaptive soft buttons for a vehicle user interface
EP 2305508 User configurable vehicle user interface
EP 2308713 Adaptive audible feedback cues for a vehicle user interface
EP 2388894 Electric motor
EP 2388895 Manufacturing method utilizing a dual layer winding pattern
EP 2416405 Battery pack with cell-level fusing and method of using same
EP 2498370 Charging efficiency using selectable isolation
EP 2506336 Battery pack gas exhaust system
EP 2587583 AC current control of mobile battery chargers
EP 2660112 Park lock for narrow transmission
EP 2663028 Host initiated state control of remote client in communications system
FR 2181481 Mitigation of propagation of thermal runaway in a multi-cell battery pack
FR 2202871 Induction motor with improved torque density
FR 2226870 Improved heat dissipation for large battery packs
FR 2266201 Varying flux versus torque for maximum efficiency
FR 2302727 Active thermal runaway mitigation system for use within a battery pack
FR 2305506 Adaptive soft buttons for a vehicle user interface
FR 2305508 User configurable vehicle user interface
FR 2308713 Adaptive audible feedback cues for a vehicle user interface
FR 2416405 Battery pack with cell-level fusing and method of using same
FR 2498370 Charging efficiency using selectable isolation
FR 2506336 Battery pack gas exhaust system
FR 2244318 Battery pack enclosure with controlled thermal runaway release system
FR 2660112 Park lock for narrow transmission
FR 2587583 AC current control of mobile battery chargers
GB 2181481 Mitigation of propagation of thermal runaway in a multi-cell battery pack
GB 2202871 Induction motor with improved torque density
GB 2266201 Varying flux versus torque for maximum efficiency
GB 2226870 Improved heat dissipation for large battery packs
GB 2305506 Adaptive soft buttons for a vehicle user interface
GB 2305508 User configurable vehicle user interface
GB 2308713 Adaptive audible feedback cues for a vehicle user interface
GB 2416405 Battery pack with cell-level fusing and method of using same
GB 2498370 Charging efficiency using selectable isolation
GB 2506336 Battery pack gas exhaust system
GB 2587583 AC current control of mobile battery chargers
GB 2244318 Battery pack enclosure with controlled thermal runaway release system
GB 2302727 Active thermal runaway mitigation system for use within a battery pack
GB 2660112 Park lock for narrow transmission
HK 1191160 Host initiated state control of remote client in communications system
JP 4915969 Battery pack temperature optimization control system
JP 4931161 Battery charging
JP 4972176 Intelligent temperature control system for extending battery pack life
JP 5055347 Multi-mode charging system for electric vehicle
JP 5081962 Adaptive soft button for a vehicle user interface
JP 5088976 Battery charging based on cost and life
JP 5119302 Active thermal runaway mitigation system for use within battery pack
JP 5184576 Integrated battery pressure relaxing portion and terminal isolation system
JP 5216829 Adaptive vehicle user interface
JP 5235942 Method and device for maintaining completeness of cell wall using high yield strength external sleeve
JP 5237342 Method for determining dc impedance of battery
JP 5258871 System for improving cycle lifetime for lithium-ion battery pack and battery cell pack charging system
JP 5274246 Method and apparatus for mounting, cooling, connecting and protecting batteries
JP 5285662 Battery pack having resistance to propagation of thermal runaway of cell
JP 5306426 Battery pack provided with fuse at cell level and method for using the same
JP 5325259 Thermal management system with dual mode coolant loops
JP 5325844 Preventing of thermal runaway of cell using double expansible material layers
JP 5372128 System for absorbing and diffusing side impact energy using battery pack
JP 5416664 Battery cell charging system using adjustable voltage control
JP 5529191 Apparatus for improving charging efficiency using selectable isolation
JP 5548149 Triple layer winding pattern, and methods of manufacturing same
JP 5608881 AC Current Control of Mobile Battery Chargers
JP 5603902 A Battery Pack Dehumidification System and the Method of Controlling the Humidity of a Battery Pack
JP 5680411 Method of deactivating faulty battery cells
JP 5671368 Selective cure of adhesive in modular assembly
JP 5749200 Battery pack gas exhaust system
JP 5837464 Charge disruption monitoring and notification system
KR 1195077 Thermal management system with dual mode coolant loops
US 7404720 Electro mechanical connector for use in electrical applications
US 7433794 Mitigation of propagation of thermal runaway in a multi-cell battery pack
US 7489057 Liquid cooled rotor assembly
US 7579725 Liquid cooled rotor assembly
US 7602145 Method of balancing batteries
US 7622897 Multi-mode charging system for an electric vehicle
US 7629772 Multi-mode charging system for an electric vehicle
US 7629773 Multi-mode charging system for an electric vehicle
US 7667432 Method for interconnection of battery packs and battery assembly containing interconnected battery packs
US 7671565 Battery pack and method for protecting batteries
US 7671567 Multi-mode charging system for an electric vehicle
US 7683570 Systems, methods, and apparatus for battery charging
US 7683575 Method and apparatus for identifying and disconnecting short-circuited battery cells within a battery pack
US 7698078 Electric vehicle communication interface
US 7719232 Method for battery charging based on cost and life
US 7736799 Method and apparatus for maintaining cell wall integrity during thermal runaway using an outer layer of intumescent material
US 7739005 Control system for an all-wheel drive electric vehicle
US 7741750 Induction motor with improved torque density
US 7741816 System and method for battery preheating
US 7742852 Control system for an all-wheel drive electric vehicle
US 7747363 Traction control system for an electric vehicle
US 7749647 Method and apparatus for maintaining cell wall integrity during thermal runaway using a high yield strength outer sleeve
US 7749650 Method and apparatus for maintaining cell wall integrity during thermal runaway using multiple cell wall layers
US 7755329 Battery charging time optimization system based on battery temperature, cooling system power demand, and availability of surplus external power
US 7763381 Cell thermal runaway propagation resistance using dual intumescent material layers
US 7781097 Cell thermal runaway propagation resistance using an internal layer of intumescent material
US 7782021 Battery charging based on cost and life
US 7786704 System for battery charging based on cost and life
US 7789176 Electric vehicle thermal management system
US 7820319 Cell thermal runaway propagation resistant battery pack
US 7821224 Voltage estimation feedback of overmodulated signal for an electrical vehicle
US 7841431 Electric vehicle thermal management system
US 7847501 Varying flux versus torque for maximum efficiency
US 7890218 Centralized multi-zone cooling for increased battery efficiency
US 7911184 Battery charging time optimization system
US 7923144 Tunable frangible battery pack system
US 7928699 Battery charging time optimization system
US 7939192 Early detection of battery cell thermal event
US 7940028 Thermal energy transfer system for a power source utilizing both metal-air and non-metal-air battery packs
US 7956574 System and method for interconnection of battery packs
US 7960928 Flux controlled motor management
US 8004243 Battery capacity estimating method and apparatus
US 8008827 Manufacturing method utilizing a dual layer winding pattern
US 8018113 AC motor winding pattern
US 8044786 Systems and methods for diagnosing battery voltage mis-reporting
US 8049460 Voltage dividing vehicle heater system and method
US 8054038 System for optimizing battery pack cut-off voltage
US 8057630 Selective cure of adhesive in modular assemblies
US 8057928 Cell cap assembly with recessed terminal and enlarged insulating gasket
US 8059007 Battery thermal event detection system using a thermally interruptible electrical conductor
US 8063757 Charge state indicator for an electric vehicle
US 8069555 Manufacturing method utilizing a dual layer winding pattern
US 8076016 Common mode voltage enumeration in a battery pack
US 8078359 User configurable vehicle user interface
US 8082743 Battery pack temperature optimization control system
US 8088511 Cell cap assembly with recessed terminal and enlarged insulating gasket
US 8092081 Battery thermal event detection system using an optical fiber
US 8095278 Interface for vehicle function control via a touch screen
US 8117857 Intelligent temperature control system for extending battery pack life
US 8122590 Manufacturing method utilizing a dual layer winding pattern
US 8124263 Corrosion resistant cell mounting well
US 8125324 Charge state indicator for an electric vehicle
US 8133287 Method of controlled cell-level fusing within a battery pack
US 8133608 Battery pack with cell-level fusing
US 8137833 Condensation-induced corrosion resistant cell mounting well
US 8153290 Heat dissipation for large battery packs
US 8154166 Dual layer winding pattern
US 8154167 Manufacturing method utilizing a dual layer winding pattern
US 8154256 Battery thermal event detection system using an electrical conductor with a thermally interruptible insulator
US 8168315 Battery thermal event detection system utilizing battery pack isolation monitoring
US 8173295 Method and apparatus for battery potting
US 8178227 Battery thermal event detection system utilizing battery pack isolation monitoring
US 8180512 Efficient dual source battery pack system for an electric vehicle
US 8190320 Efficient dual source battery pack system for an electric vehicle
US 8216502 Method for the external application of battery pack encapsulant
US 8241772 Integrated battery pressure relief and terminal isolation system
US 8242739 Leakage current reduction in combined motor drive and energy storage recharge system
US 8247097 Battery pack dehumidifier with active reactivation system
US 8263250 Liquid cooling manifold with multi-function thermal interface
US 8263254 Cell with an outer layer of intumescent material
US 8268469 Battery pack gas exhaust system
US 8277965 Battery pack enclosure with controlled thermal runaway release system
US 8286743 Vehicle battery pack ballistic shield
US 8293393 Apparatus for the external application of battery pack encapsulant
US 8298692 Collection, storage and use of metal-air battery pack effluent
US 8304108 Method and apparatus for maintaining cell wall integrity using a high yield strength outer sleeve
US 8313850 Battery pack pressure monitoring system for thermal event detection
US 8322393 Selective cure of adhesive in modular assemblies
US 8324863 Trickle charger for high-energy storage systems
US 8336319 Thermal management system with dual mode coolant loops
US 8346419 Operation of a range extended electric vehicle
US 8353545 Compact energy absorbing vehicle crash structure
US 8361642 Battery pack enclosure with controlled thermal runaway release system
US 8361649 Method and apparatus for maintaining cell wall integrity using a high yield strength outer casing
US 8365392 System and method for an efficient rotor for an electric motor
US 8367233 Battery pack enclosure with controlled thermal runaway release system
US 8367239 Cell separator for minimizing thermal runaway propagation within a battery pack
US 8389139 Integrated battery pressure relief and terminal isolation system
US 8389142 Method and apparatus for the external application of a battery pack adhesive
US 8393427 Vehicle battery pack ballistic shield
US 8402776 Thermal management system with dual mode coolant loops
US 8421469 Method and apparatus for electrically cycling a battery cell to simulate an internal short
US 8423215 Charge rate modulation of metal-air cells as a function of ambient oxygen concentration
US 8424960 Front rail configuration for the front structure of a vehicle
US 8428806 Dual mode range extended electric vehicle
US 8441826 Fast switching for power inverter
US 8445126 Hazard mitigation through gas flow communication between battery packs
US 8448696 Thermal management system with dual mode coolant loops
US 8448966 Vehicle front shock tower
US 8449015 Method of controlling a dual hinged vehicle door
US 8449997 Thermal energy transfer system for a power source utilizing both metal-air and non-metal-air battery packs
US 8450966 Method of operating a recharging system utilizing a voltage dividing heater
US 8450974 Electric vehicle extended range hybrid battery pack system
US 8453770 Dual motor drive and control system for an electric vehicle
US 8463480 Dual mode range extended electric vehicle
US 8463481 Dual mode range extended electric vehicle
US 8471521 Electric vehicle extended range hybrid battery pack system
US 8481191 Rigid cell separator for minimizing thermal runaway propagation within a battery pack
US 8493018 Fast switching for power inverter
US 8493032 Bidirectional polyphase multimode converter including boost and buck-boost modes
US 8511738 Dual hinged vehicle door
US 8511739 Control system for use with a dual hinged vehicle door
US 8511745 Integrated energy absorbing vehicle crash structure
US 8534703 Dynamic anti-whiplash apparatus and method
US 8536825 State of charge range
US 8539990 Vehicle port door with wirelessly actuated unlatching assembly
US 8541126 Thermal barrier structure for containing thermal runaway propagation within a battery pack
US 8541127 Overmolded thermal interface for use with a battery cooling system
US 8543270 Efficient dual source battery pack system for an electric vehicle
US 8552693 Low temperature charging of li-ion cells
US 8555659 Method for optimizing battery pack temperature
US 8557414 Control, collection and use of metal-air battery pack effluent
US 8557415 Battery pack venting system
US 8557416 Battery pack directed venting system
US 8567849 Dual load path design for a vehicle
US 8567855 Bumper mounting plate for double channel front rails
US 8567856 Swept front torque box
US 8572837 Method for making an efficient rotor for an electric motor
US 8573683 Front rail reinforcement system
US 8574732 Hazard mitigation within a battery pack using metal-air cells
US 8579635 Funnel shaped charge inlet
US 8585131 Rear vehicle torque box
US 8618775 Detection of over-current in a battery pack
US 8626369 Charge rate modulation of metal-air cells as a function of ambient oxygen concentration
US 8627534 Cleaning feature for electric charging connector
US 8627860 Fuel coupler with wireless port door unlatching actuator
US 8629657 State of charge range
US 8638063 AC current control of mobile battery chargers
US 8638069 Bidirectional polyphase multimode converter including boost and buck-boost modes
US 8643330 Method of operating a multiport vehicle charging system
US 8643342 Fast charging with negative ramped current profile
US 8647763 Battery coolant jacket
US 8651875 Electromechanical pawl for controlling vehicle charge inlet access
US 8659270 Battery pack overcharge protection system
US 8663824 Battery pack exhaust nozzle utilizing an sma seal retainer
US 8664907 Fast switching for power inverter
US 8672398 In-line outer sliding panorama sunroof tracks
US 8686288 Power electronics interconnection for electric motor drives
US 8696051 System for absorbing and distributing side impact energy utilizing a side sill assembly with a collapsible sill insert
US 8702161 System for absorbing and distributing side impact energy utilizing an integrated battery pack and side sill assembly
US 8708404 Sunroof utilizing two independent motors
US 8720968 Charge port door with electromagnetic latching assembly
US 8754614 Fast charging of battery using adjustable voltage control
US 8757709 Reinforced b-pillar assembly with reinforced rocker joint
US 8758924 Extruded and ribbed thermal interface for use with a battery cooling system
US 8760898 Fast switching for power inverter
US 8761985 Method of operating a dual motor drive and control system for an electric vehicle
US 8765276 Common mode voltage enumeration in a battery pack
US 8771013 High voltage cable connector
US 8773058 Rotor temperature estimation and motor control torque limiting for vector-controlled AC induction motors
US 8773066 Method and apparatus for extending lifetime for rechargeable stationary energy storage devices
US 8778519 Battery pack exhaust nozzle
US 8803470 Electric vehicle extended range hybrid battery pack system
US 8803471 Electric vehicle extended range hybrid battery pack system
US 8807637 Angled front hood sealing assembly
US 8807642 Mechanism components integrated into structural sunroof framework
US 8807643 Sunroof mechanism linkage with continuous one part guide track
US 8807644 Sunroof positioning and timing elements
US 8807807 Illumination apparatus for vehicles
US 8810198 Multiport vehicle dc charging system with variable power distribution according to power distribution rules
US 8810208 Charging efficiency using selectable isolation
US 8817892 Redundant multistate signaling
US 8818624 Adaptive soft buttons for a vehicle user interface
US 8819162 Host communications architecture
US 8833499 Integration system for a vehicle battery pack
US 8861337 Robust communications in electrically noisy environments
US 8862414 Detection of high voltage electrolysis of coolant in a battery pack
US 8866444 Methodology for charging batteries safely
US 8867180 Dynamic current protection in energy distribution systems
US 8875828 Vehicle battery pack thermal barrier
US 8887398 Extruded member with altered radial fins
US 8892299 Vehicle user interface with proximity activation
US 8899492 Method of controlling system temperature to extend battery pack life
US 8901885 Low temperature fast charge
US 8906541 Battery module with integrated thermal management system
US 8907629 Electric vehicle battery lifetime optimization operational mode
US 8932739 Battery pack configuration to reduce hazards associated with internal short circuits
US 8933661 Integrated inductive and conductive electrical charging system
US 8934999 Robotic processing system and method
US 8935053 Power release hood latch method and system
US 8960781 Single piece vehicle rocker panel
US 8963494 Charge rate optimization
US 8965721 Determining battery DC impedance
US 8968949 Method of withdrawing heat from a battery pack
US 8970147 Traction motor controller with dissipation mode
US 8970173 Electric vehicle battery lifetime optimization operational mode
US 8970182 Fast charging of battery using adjustable voltage control
US 8970237 Wire break detection in redundant communications
US 8973965 Folding and stowing rear-facing vehicle seat
US 9030063 Thermal management system for use with an integrated motor assembly
US 9035203 Electrical interface interlock system
US 9040184 Battery pack dehumidifier with active reactivation system
US 9043623 Host initiated state control of remote client in communications system
US 9045030 System for absorbing and distributing side impact energy utilizing an integrated battery pack
US 9046580 Battery thermal event detection system utilizing battery pack isolation monitoring
US 9065103 Battery mounting and cooling system
US 9079498 Morphing vehicle user interface
US 9080352 Controller apparatus and sensors for a vehicle door handle
US 9083064 Battery pack pressure monitoring system for thermal event detection
US 9093726 Active thermal runaway mitigation system for use within a battery pack
US 9103143 Door handle apparatus for vehicles
US 9151089 Controller apparatus and sensors for a vehicle door handle
US 9153990 Steady state detection of an exceptional charge event in a series connected battery element
US 9162586 Control system for an all-wheel drive electric vehicle
US 9182438 Wire break detection in redundant communications
US 9197091 Charge rate optimization
US 9209631 Charge rate modulation of metal-air cells as a function of ambient oxygen concentration
US 9221343 Pyrotechnic high voltage battery disconnect
US 9225197 Charging efficiency using variable isolation
US 9250020 Active louver system for controlled airflow in a multi-function automotive radiator and condenser system
US 9252400 Battery cap assembly with high efficiency vent
US 9257729 Response to over-current in a battery
US 9257825 Power electronics interconnection for electric motor drives
US 9263901 Secondary service port for high voltage battery packs
US 9272595 Controlling a compressor for air suspension of electric vehicle
US 9278607 Air outlet directional flow controller with integrated shut-off door
US 9293792 Self-activated drain system
US D660219 Vehicle wheel front face
US D660767 Vehicle wheel front face
US D669008 Vehicle wheel front face
US D672307 Vehicle integrated display and mount
US D673393 Vehicle seat mount
US D678154 Vehicle door
US D683268 Voertuig
US D694188 Vehicle charge connector
US D724031 Vehicle charge inlet
US D735660 Electric-vehicle connector post
US D749503 Electric-vehicle connector post
US RE44994 Augmented vehicle seat mount


Policy Against Anti-Social Forces

Tesla Motors Japan GK (the “Company”) hereby provides the following “policy against Anti-Social Forces”.  

Basic Policy 

The Company declares the following policy to prevent any damages from any group or individual which pursues any economic benefit by way of any violence, power or fraud (the “Anti-Social Forces”):  

 1. The Company does not engage with or maintain any relationship with Anti-Social Forces.  
 2. The Company works with external professional organizations such as police, the National Center for the Elimination of Boryokudan and attorneys and handles matters appropriately in an organized way in order to prevent damages caused by Anti-Social Forces.  
 3. The Company does not accept illegitimate demands from Anti-Social Forces, but takes legal action with resolve.  
 4. The Company does not fund or enter into any illegal transactions with Anti-Social Forces.  
 5. The Company ensures that any employees responding to illegitimate demands from Anti-Social Forces will be safely protected.  

Premium Connectivity

Algemene Voorwaarden

Premium Connectivity is voor veel Tesla voertuigen beschikbaar via een betaald abonnement. Informatie over de Dienst is beschikbaar op Tesla’s website.

 1. Wijzigingen aan de Algemene Voorwaarden

  Wij kunnen deze Algemene Voorwaarden wijzigen; de Diensten of de daarin opgenomen kenmerken wijzigen, toevoegen of verwijderen; en de prijzen die wij voor de Dienst in rekening brengen op elk moment wijzigen. Elke wijziging in de prijzen voor de aan u geleverde Dienst of elke aanzienlijke vermindering van de kenmerken van uw Dienst zal pas van kracht worden na afloop van de volgende maandelijkse periode van de Dienst. Wij zullen u van een dergelijke wijziging op de hoogte brengen door de gewijzigde voorwaarden op onze website en/of op uw Tesla Account te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze Algemene Voorwaarden regelmatig te bekijken. Als u uw Dienst niet annuleert voorafgaand aan de toepasselijke inwerkingtredingsdatum van de wijzigingen zal uw Dienst worden aangepast aan de toepasselijke wijziging van de prijzen en/of kenmerken die voor uw Dienst in rekening worden gebracht.

 2. Betalingsvoorwaarden
  • Kosten van Derde Partijen

   U bent verantwoordelijk voor de rechtstreekse betaling aan derde partijen van alle kosten voor diensten die door hen rechtstreeks aan u worden geleverd en die niet uitdrukkelijk door uw Dienst worden gedekt. Deze Overeenkomst zal geen invloed hebben op de voorwaarden van een overeenkomst die u met een derde partij heeft afgesloten.

  • Uw Akkoord om te Betalen

   U bent verantwoordelijk voor de tijdige en volledige betaling van alle verschuldigde bedragen en voor het bijhouden van een actieve kredietkaart bij ons. Wij zullen uw maandelijkse betaling automatisch van deze kredietkaart afschrijven op de maandelijkse verjaring van de inwerkingtredingsdatum van deze Overeenkomst, tenzij u uw Dienst annuleert voor de toepasselijke hernieuwingsdatum. Als uw abonnement bijvoorbeeld op 23/03/2020 begint, dan is de volgende factuurdatum 23/04/2020. Als u een abonnement koopt op de 29e/30e/31e dag van een bepaalde maand, dan wordt de maandelijkse vervaldatum automatisch ingesteld op de 1e dag van de maand na de volgende. Voor de maand februari is dit ook van toepassing als uw aankoopdatum van het abonnement op de 27e/28e/29e valt. Alle kosten worden voorafgaand aan de termijn waarop ze van toepassing zijn in rekening gebracht. We kunnen uw Dienst beëindigen of opschorten, zonder kennisgeving aan u, als uw kredietkaart-, debetkaart- of betaalkaartprovider een kost van ons weigert of als een dergelijke kaart op andere wijze is verlopen. Zelfs als we uw Dienst beëindigen of opschorten bent u nog steeds verantwoordelijk voor alle kosten die verschuldigd zijn op het moment van een dergelijke opschorting of beëindiging.

 3. Beëindiging, Schorsing, Heractivering, Wijziging en Overdracht van de Dienst
  • Schorsing of Beëindiging

   We kunnen beslissen om de Dienst zonder waarschuwing op te schorten of te beëindigen, of een waarschuwing te geven, onder andere voor een netwerk- of systeemonderhoud, verbetering of storing, of als we vermoeden dat uw Dienst wordt gebruikt voor een ongepast of ongeoorloofd doeleinde, als gevolg van uw inbreuk op deze Algemene Voorwaarden of omwille van redenen die geen verband houden met u of uw account bij ons. Als de Dienst om welke reden dan ook wordt opgeschort of beëindigd, erkent u en stemt u ermee in dat u geen toegang kan hebben tot de Dienst.

   Als we ervoor kiezen om uw Dienst te beëindigen, heeft u recht op een pro rata terugbetaling of creditering van de vooruitbetaalde kosten bepaald op de resterende maandelijkse termijn van de Dienst.

  • Annulering door U

   U kunt de Dienst te allen tijde annuleren via uw Tesla Account of door contact op te nemen met onze Klantenservice en ons te laten weten dat u de Dienst wenst te annuleren. Als u annuleert, wordt uw annulering van de Dienst pas van kracht vanaf het einde van de huidige maandelijkse abonnementstermijn.

  • Heractivering van Dienst

   U hebt niet het recht om uw Dienst te laten heractiveren, ook niet als u de problemen die hebben geleid tot de beëindiging of opschorting van uw Dienst, hebt opgelost. Het besluit om u weer over de Dienst te laten beschikken, wordt uitsluitend door ons genomen. Als wij ertoe besluiten uw Dienst te heractiveren, zijn wij gerechtigd hiervoor een heractiveringsvergoeding in rekening te brengen.

  • Overdracht van de Dienst, Verkoop van het Voertuig, Beëindiging van de Lease

   De Dienst is niet overdraagbaar aan een toekomstige eigenaar van het Voertuig.

   U moet ons op de hoogte brengen als u uw Voertuig verkoopt of overdraagt of als u de lease ervan beëindigt. Als u nalaat ons op de hoogte te brengen, blijft u verantwoordelijk voor alle kosten voor enige Dienst die in verband met een dergelijk Voertuig worden aangerekend. Het is uw verantwoordelijkheid om alle gegevens en inhoud (inclusief eventuele persoonlijke informatie), die u mogelijk op uw systeem heeft opgeslagen, te verwijderen alvorens uw Voertuig te verkopen of over te dragen.

 4. Uw Verantwoordelijkheden
  • Uw Verantwoordelijkheid voor de Correcte Werking van uw Voertuig en het Correcte Gebruik van de Dienst

   U ERKENT UITDRUKKELIJK EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT HET GEBRUIK VAN OF HET VERTROUWEN OP ENIGE INFORMATIE OF INHOUD DIE BESCHIKBAAR IS VIA DE DIENST UITSLUITEND EN VOLLEDIG OP EIGEN RISICO EN VERANTWOORDELIJKHEID IS. HET IS UW EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID OM ERVOOR TE ZORGEN DAT U (EN/OF ELKE ANDERE INZITTENDE VAN UW VOERTUIG) DE INSTRUCTIES VOOR HET GEBRUIK VAN DE DIENST OPVOLGT, EEN GOED BEOORDELINGSVERMOGEN UITOEFENT EN ZICH HOUDT AAN HET VERKEERSREGLEMENT EN ALLE ANDERE TOEPASSELIJKE WETTEN EN REGELS WANNEER U UW VOERTUIG GEBRUIKT; DE APPARATUUR EN DE DIENST GEBRUIKT; EN/OF EVALUEERT OF HET GEBRUIK VAN EEN VAN DE DIENSTEN (OF DE ROUTERINGS- EN RICHTINGSGEGEVENS DIE U ONTVANGT) VEILIG EN LEGAAL IS ONDER DE OMSTANDIGHEDEN.

  • Uw Verantwoordelijkheid om Uw Voertuig te Onderhouden

   Om de Dienst te kunnen verlenen, moet uw Voertuig in goede staat zijn en moet uw Voertuig een functionerend elektrisch systeem en voldoende batterijvermogen hebben. Het is mogelijk dat de Dienst niet werkt als u probeert apparatuur of software in of aan uw Voertuig te wijzigen of toe te voegen die niet uitdrukkelijk door ons is geautoriseerd of niet compatibel is met de Dienst. U bent exclusief verantwoordelijk voor het gepaste onderhoud van uw Voertuig en diens systemen.

  • Geen Commercieel Gebruik of Wederverkoop van de Dienst

   De Dienst, met inbegrip van de berichten, gegevens, informatie, inhoud of ander materiaal dat als onderdeel van de Dienst wordt verstrekt, wordt alleen verstrekt voor uw niet-commercieel gebruik, en niet voor wederverkoop ervan. Bepaalde informatie die u via de Dienst ontvangt, is eigendom van ons (of van andere derde partijen) en kan onderworpen zijn aan een of meer auteursrechten, handelsmerken, dienstmerken, octrooien of andere wettelijke beschermingen. U mag de Dienst of enige via de Dienst verstrekte informatie niet (laten) verkopen, doorverkopen of anderszins gebruiken voor commerciële doeleinden, noch mag u via de Dienst verstrekte informatie reproduceren, kopiëren, wijzigen, onderwerpen aan (zelfs maar een poging tot) reverse-engineering, of er afgeleide werken van maken of op een andere manier weergeven of verspreiden.

 5. Gebeurtenissen Buiten Onze Controle

  Verschillende omstandigheden buiten onze controle kunnen ons verhinderen of vertragen om de Dienst aan u te verlenen, of kunnen de kwaliteit van de Dienst beïnvloeden. Enkele voorbeelden zijn atmosferische, geografische of topografische omstandigheden (zoals hoge gebouwen, heuvels of tunnels), schade aan of het nalaten om uw Voertuig of de apparatuur in goede staat te onderhouden, wetten, regels of voorschriften van de overheid, storingen, opstoppingen of uitval van nutsvoorzieningen of draadloze netwerken (inclusief onderbreking van de cellulaire dienst), oorlog, overmacht, natuurrampen, slechte weersomstandigheden en stakingen. Indien één van deze gebeurtenissen zich voordoet, kunnen wij, naar eigen goeddunken, zonder kennisgeving aan u en zonder enige aansprakelijkheid, de Dienst opschorten of beëindigen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor een vertraging of storing in het verlenen van de Dienst als gevolg van omstandigheden buiten onze controle en u hebt geen recht op creditering of terugbetaling als gevolg van een dergelijke vertraging of storing.

  In het geval van veranderingen in de regelgeving, door de overheid of door andere wettelijk verplichte veranderingen, of het stopzetten of wijzigen van noodzakelijke telecommunicatiesystemen en -diensten (bijvoorbeeld, als onze Draadloze Dienstverlener draadloze diensten, die door de apparatuur van uw Voertuig worden gebruikt, beëindigt of beperkt), bent u exclusief verantwoordelijk voor het vervangen van de apparatuur, alsook voor de kost ervan, die nodig is door een dergelijke wijziging of stopzetting, behalve als een dergelijke wijziging plaatsvindt tijdens de basisgarantieperiode van uw Voertuig, in welk geval u nog steeds verantwoordelijk bent voor de kosten van een dergelijke vervanging, maar wij verantwoordelijk zullen zijn voor het verkrijgen en leveren van het benodigde vervangingsmateriaal (indien van toepassing).

 6. Disclaimer van Garanties

  TESLA GARANDEERT NIET DAT DE DIENST OP EEN BEPAALD MOMENT, OP ELK MOMENT OF OP ELKE GEOGRAFISCHE LOCATIE BESCHIKBAAR ZAL ZIJN, OF DAT DE DIENST ZONDER ONDERBREKING, VERTRAGING OF FOUT ZAL WORDEN GELEVERD. NOCH WIJ, NOCH EEN VAN ONZE SERVICEPARTNERS GEVEN ENIGE GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET BETREKKING TOT (1) DE APPARATUUR OF ANDERE HARDWARE OF SOFTWARE DIE BIJ DE DIENST WORDT GEBRUIKT, (2) DE DIENST, (3) NIET-INBREUK, OF (4) ENIGE GEGEVENS OF INFORMATIE OF ANDERE DIENSTEN DIE VIA DE DIENST WORDEN VERSTREKT. DIT OMVAT, ZONDER BEPERKING, GARANTIES INZAKE VEILIGHEID, TITEL, INHOUD, KWALITEIT, NAUWKEURIGHEID, TIJDIGHEID, VOLLEDIGHEID, JUISTHEID, BETROUWBAARHEID, VERHANDELBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF GEBRUIK. AL DEZE GARANTIES WORDEN UITDRUKKELIJK UITGESLOTEN DOOR DEZE SERVICEVOORWAARDEN. WIJ WIJZEN UITDRUKKELIJK ALLE EXPLICIETE EN IMPLICIETE GARANTIES AF.

  De enige garanties die van toepassing zijn op de Apparatuur in uw Voertuig zijn die welke uitgebreid zijn als onderdeel van uw aankoop of lease van uw Voertuig. De Dienst wordt niet, geheel of gedeeltelijk, gedekt door dergelijke garantie.

 7. Beperking van Aansprakelijkheid

  Noch wij, noch enige Tesla Entiteit, noch onze servicepartners aanvaarden enig risico of verantwoordelijkheid voor uw gebruik van de Dienst, of voor de informatie of andere inhoud die als onderdeel van de Dienst wordt verstrekt. U erkent en gaat ermee akkoord dat noch wij, noch enige Tesla Entiteit, noch enige van onze servicepartners aansprakelijk zijn voor onderbroken gesprekken of onderbroken diensten, of voor problemen (mede) veroorzaakt door u, door een derde partij, door gebouwen, heuvels, tunnels, netwerkcongestie, atmosferische omstandigheden, overmacht of een natuurramp, of door enige andere situaties of omstandigheden waarover wij geen controle hebben (zoals verder beschreven in Artikel 5 van deze Algemene Voorwaarden).

  Bovendien zijn noch wij, noch enige Tesla Entiteit, noch onze servicepartners aansprakelijk (1) voor ons onvermogen om contact op te nemen met een servicepartner of andere partij in een bepaalde situatie (met inbegrip van noodpersoneel), (2) voor enig handelen of nalaten van een ander bedrijf dat een deel van onze Dienst of enige apparatuur die voor een dergelijke Dienst wordt verstrekt, levert, (3) voor fouten of nalatigheden van verkopers, dealers of producenten die deelnemen aan aanbiedingen die via ons worden aangeboden, of (4) voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik, de installatie, de herstelling of het onderhoud door u (of door een persoon die u machtigt) van de Dienst, of uit een product of dienst die door derden wordt geleverd of geproduceerd.

  Tesla is onbeperkt aansprakelijk op grond van de Overeenkomst voor schade als gevolg van opzettelijk of door nalatigheid veroorzaakte schade aan leven, lichaam of gezondheid en voor andere schade als gevolg van opzet of grove nalatigheid door Tesla of haar wettelijke vertegenwoordigers of agenten.

  Tenzij Tesla onbeperkt aansprakelijk is op grond van de bepalingen in de vorige paragraaf, is de aansprakelijkheid van Tesla voor schade of vergoeding van kosten in geval van schending van een wezenlijke contractuele verplichting als gevolg van gewone nalatigheid beperkt tot de gewoonlijk voorzienbare schade. Wezenlijke contractuele verplichtingen zijn verplichtingen waarvan de nakoming essentieel is voor de goede uitvoering van de Overeenkomst en waarop u regelmatig vertrouwt en mag vertrouwen (kernverplichtingen).

  De aansprakelijkheid van Tesla op basis van de geldende productaansprakelijkheidsregels blijft onaangetast.

  Elke aansprakelijkheid van Tesla buiten de bovengenoemde gevallen is uitgesloten. In deze gevallen, als u problemen of ongenoegen ervaart met de Dienst, is uw enige en exclusieve remedie het annuleren van de Dienst en het stopzetten van het gebruik van de Dienst.

  U gaat ermee akkoord dat de beperkingen van de aansprakelijkheid en schadeloosstellingen in deze Algemene Voorwaarden ook na beëindiging van uw Dienst zullen blijven bestaan. Deze aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet alleen voor u, maar voor iedereen die gebruik maakt van uw Voertuig, de Dienst, voor iedereen die namens u een vordering instelt en voor alle vorderingen die door uw familie, werknemers, klanten of anderen worden ingesteld als gevolg van of in verband met een Dienst die wij of onze servicepartners verlenen.

 8. Software

  Wij gebruiken software in verband met de Dienst. Wij zijn eigenaar van of hebben rechten op al deze software en u verwerft geen rechten op deze software, met uitzondering van het recht om deze software te gebruiken voor zover dat redelijkerwijs noodzakelijk is voor uw gebruik van de Dienst zoals toegestaan in uw Algemene Voorwaarden. Wij kunnen de software in uw Voertuig van tijd tot tijd updaten of wijzigen en wij kunnen dit vanop afstand doen zonder u daarvan in kennis te stellen of zonder uw toestemming te vragen. Deze softwareupdates en -wijzigingen kunnen de gegevens, die u eerder op de apparatuur in uw Voertuig hebt opgeslagen (zoals specifieke route- of bestemmingsinformatie), aantasten of wissen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor verloren of gewiste (of anderszins aangetaste) gegevens en u bent exclusief verantwoordelijk voor de gegevens die u hebt gedownload van, geüpload op, doorgestuurd via of anderszins hebt opgeslagen op de apparatuur of de Dienst.

  U begrijpt dat beschikbare software afhankelijk is van de voertuigconfiguratie en de geografische regio, wat uw toegang tot de Dienst en/of een van de kenmerken ervan kan beïnvloeden.

 9. Aanvullende Voorwaarden
  • Toepasselijk Recht

   De voorwaarden van deze Overeenkomst worden beheerst door, en moeten worden geïnterpreteerd volgens, de wetten van het land waarin wij een vergunning hebben voor de verkoop van motorvoertuigen dat het dichtst bij uw adres ligt dat u bij het plaatsen van deze bestelling op onze website invoert.

  • Volledige Overeenkomst

   Deze Algemene Voorwaarden zijn de volledige overeenkomst tussen u en ons. Het vervangt alle andere overeenkomsten, mededelingen of verklaringen tussen ons, mondeling of schriftelijk, in het verleden of het heden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige verklaringen, overeenkomsten, weergaven, garanties of convenanten, mondeling of schriftelijk, met inbegrip van, zonder beperking, enige verklaringen van derde partijen met betrekking tot of in verband met de Dienst aan u verstrekt overeenkomstig deze Algemene Voorwaarden, tenzij dergelijke verklaringen, overeenkomsten, weergaven, garanties of convenanten uitdrukkelijk in deze Algemene Voorwaarden zijn opgenomen of daarin zijn vervat.

  • Overleving

   Zelfs nadat uw Dienst is beëindigd, en tenzij deze is vervangen door een nieuwe overeenkomst die uitdrukkelijk door en tussen ons is gesloten, blijven de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden van kracht.

  • Afstand; Deelbaarheid

   Geen afstand van een deel van deze Algemene Voorwaarden, of van enige inbreuk daarop, in een bepaald geval zal ons verplichten om afstand te doen van enig ander geval of inbreuk. Indien een deel van deze Algemene Voorwaarden ongeldig of niet afdwingbaar wordt verklaard, zijn alle andere delen van deze Algemene Voorwaarden nog steeds geldig en uitvoerbaar.

 10. Herroepingsbeleid
  • Herroepingsrecht

   Indien u een consument bent en deze Overeenkomst hebt gesloten door uitsluitend gebruik te maken van middelen voor communicatie op afstand (zoals via internet, telefoon, e-mail of dergelijke), heeft u het recht deze Overeenkomst binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen overeenkomstig de hiernavolgende bepalingen.

   De herroepingstermijn is veertien dagen vanaf de datum van sluiting van het contract.

   Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons op de hoogte brengen (Tesla Belgium BVBA, Boomsesteenweg 8, 2630 Aartselaar, België) door middel van een duidelijke verklaring (bv. via een brief per post) van uw beslissing om dit contract te herroepen. U kunt hiervoor het bijgevoegde model herroepingsformulier gebruiken, maar dit is niet verplicht.

   Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht te versturen vóór het einde van de herroepingstermijn.

  • Gevolgen van Herroeping

   Indien u deze Overeenkomst herroept, zullen wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief de verzendkosten (met uitzondering van de extra kosten die zijn ontstaan door uw keuze voor een andere leveringsmethode dan de goedkoopste standaardlevering die door ons wordt aangeboden), onverwijld en uiterlijk veertien dagen na de datum van ontvangst van de kennisgeving van uw herroeping van deze Overeenkomst terugbetalen. Voor deze terugbetaling zullen wij hetzelfde betaalmiddel gebruiken dat u voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; deze terugbetaling zal u in geen geval worden aangerekend.

  • Model Herroepingsformulier

   (Als u het contract wilt opzeggen, vul dan dit formulier in en stuur het terug).

   • Aan: Tesla Belgium BVBA, Boomsesteenweg 8, 2630 Aartselaar, België
   • Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) mijn/onze overeenkomst betreffende de aankoop van het volgende goederen (*)/de verlening van de volgende diensten (*) herroep/herroepen (*),
   • Besteld op (*)/Ontvangen op (*) -Naam/Namen consument(en),
   • Adres consument(en),
   • Handtekening van consument(en) (uitsluitend indien dit formulier op papier wordt ingediend)

   (*) Doorhalen wat niet van toepassing is


Terugroep

Klik hier om te kijken of uw auto in aanmerking komt voor een terugroep.


Environmental Information

Click here to view the environmental information disclosure documents.

Search environmental information by VIN


Beleid voor verantwoord inkopen

Tesla, Inc. en haar dochterondernemingen ("Tesla") vereisen dat onze leveranciers (gedefinieerd als alle bedrijven of personen waarvan Tesla goederen en diensten ontvangt, evenals hun personeel, agenten en onderaannemers) hun wereldwijde activiteiten op een verantwoorde manier uitvoeren, in overeenstemming met Tesla's missie om de wereldwijde transitie naar duurzame energie te versnellen en conform dit beleid voor verantwoorde materialen en de principes die hierin worden opgesomd, naast de vereisten in ons mensenrechtenbeleid en de gedragscode voor leveranciers. Tesla zal samenwerken met onze leveranciers om te zorgen voor een zorgvuldige implementatie van de hierin uiteengezette vereisten en zal de naleving waar nodig redelijkerwijs en consistent controleren en afdwingen.

Naleving van wet- en regelgeving

Tesla leveranciers zijn er verantwoordelijk voor dat hun bedrijfsvoering en de aan Tesla geleverde producten en diensten aan alle nationale en andere van toepassing zijnde wetten en regelgeving voldoen. Deze verantwoordelijkheid omvat, maar is niet beperkt tot, de naleving van relevante wetten inzake omkoping, corruptie en belangenverstrengeling.

Beleid voor verantwoorde materialen

Het doel van het beleid voor verantwoorde materialen van Tesla is ervoor te zorgen dat de wijze waarop onze leveranciers grondstoffen en daarvan afgeleide producten betrekken, niet in strijd is met Tesla's missie om een duurzame toekomst te creëren. Van de leveranciers van Tesla wordt vereist dat zij alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat de onderdelen en producten die zij leveren aan Tesla niet bijdragen aan gewapende conflicten, schendingen van mensenrechten of milieuschade, ongeacht de locatie waar deze worden betrokken. Voor alle materialen die worden gebruikt in producten van Tesla, vereist Tesla van haar leveranciers dat zij beleidsstukken, due diligence-structuren en beheersystemen opstellen overeenkomstig de OECD Due Diligence-richtlijnen voor verantwoordelijke aanvoerketens van mineralen uit door conflicten beïnvloede gebieden en gebieden met een hoog risico of de OECD-richtlijnen voor multinationale ondernemingen. De vereisten van Tesla voor leveranciers zijn bedoeld om alleen materialen te betrekken bij leveranciers die zich in overeenstemming met de missie van ons bedrijf gedragen.

Tesla heeft als doel een conflictvrije waardeketen creëren. Als beursgenoteerde onderneming in de Verenigde Staten, dient Tesla een jaarverslag in bij de U.S. Securities and Exchange Commission ("SEC") in overeenstemming met de Dodd-Frank Wall Street Reform en Consumer Protection Act waarin onze inspanningen op het gebied van diligence worden beschreven om alle voordelen van het betrekken van deze materialen voor gewapende groeperingen in de Democratische Republiek Congo en haar buurlanden uit te sluiten. De SEC definieert "conflictmineralen", ook wel "3TG" genoemd, als volgt:

(i)
columbiet-tantaliet (tantaal);
(ii)
cassiteriet (tin);
(iii)
goud;
(iv)
wolframiet (tungsten); en
(v)
eventuele afgeleiden van het voornoemde.

Bij het betrekken van 3TG-materialen verwacht Tesla van leveranciers dat zij ons doel met ons delen en stappen ondernemen om een conflictvrije distributieketen te creëren. Waar onze leveranciers de materialen direct bij smelters of raffinaderijen betrekt, vereisen wij dat deze uitsluitend worden betrokken bij smelters en raffinaderijen die volgens het Responsible Minerals Assurance Process ("RMAP") van het Responsible Minerals Initiative (“RMI”) of een gelijkwaardig programma conflictvrij zijn. Van leveranciers die niet direct bij een smelter of raffinaderij inkopen, verwachten wij dat zij ervoor zorgen dat in hun eigen distributieketen uitsluitend wordt ingekocht bij smelters en raffinaderijen die voldoen aan het RMAP. Wanneer we leveranciers ontdekken met niet-conforme smelters en raffinaderijen, eist Tesla dat deze leveranciers onverwijld overschakelen naar een volledig conforme distributieketen. Leveranciers kan worden verzocht om bewijs te overleggen van wijzigingen in hun distributieketen om aan te tonen dat niet-conforme smelters en raffinaderijen hieruit zijn verwijderd. Tesla erkent het belang van mijnbouw voor lokale gemeenschappen en moedigt ethische inkoop uit de Democratische Republiek Congo (DRC) aan. Zoals aanbevolen door de OECD, ondersteunen wij geen embargo, impliciet of expliciet, van materialen uit de DRC, maar staan we inkoop uit de regio toe wanneer dit op een verantwoorde manier kan worden gedaan via gecontroleerde waardeketens.

Naast conflictmineralen, erkent Tesla de mogelijkheid van misbruik en milieuschade bij het betrekken van grondstoffen die verband houden met andere materialen, waaronder kobalt, nikkel, lithium en mica. Net als bij 3TG-leveranciers, eist Tesla dat deze leveranciers hun inspanningen documenteren om hun distributieketen te controleren op waarschuwingssignalen die wijzen op het gebruik van kinderarbeid of dwangarbeid of bijdragen aan conflicten of schendingen van mensenrechten, evenals de gevolgen voor het milieu van de mijnbouw of verwerking van deze materialen in de gehele waardeketen. Leveranciers moeten due diligence-programma's implementeren voor de waardeketens van deze materialen en worden geacht het rapportagemodel van het RMI te gebruiken voor het verzamelen van informatie wanneer een dergelijk model beschikbaar is. Voor alle overige materialen zal Tesla voortdurend de inkoop hiervan beoordelen op mogelijke risico's en waarschuwingssignalen en waar deze worden waargenomen zal Tesla de betreffende leveranciers benaderen om eventuele problemen op te lossen en samenwerking met onze inspanningen vereisen.

Het delen van inkoopinformatie is van cruciaal belang voor onze inspanningen om op verantwoorde wijze in te kopen en alle leveranciers van Tesla zijn verplicht om op verzoek informatie te verstrekken over hun inkoop, due diligence-inspanningen en bevindingen voor alle materialen die onder dit beleid voor verantwoorde materialen vallen.

Conflictmineralenrapport

pdf-pictogram  PDF downloaden

Laatst bijgewerkt: mei 2022

Mensenrechtenbeleid

Tesla is van mening dat de ethische behandeling van alle mensen en het respect voor mensenrechten de kern vormen van onze missie van een duurzame toekomst en dat alle bedrijven binnen onze distributieketen de verantwoordelijkheid hebben om onze missie te ondersteunen en ons respect voor mensenrechten te delen. Dit mensenrechtenbeleid is de formalisering van ons engagement om deze rechten en de waarden die ze vertegenwoordigen te beschermen en te respecteren. Wij onderschrijven en baseren onze definitie van mensenrechten op de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens ("UVRM") van de Verenigde Naties. De UVRM is gericht op waardigheid, respect en gelijkheid, zonder discriminatie, voor alle mensen. We zijn toegewijd aan het beschermen van deze rechten en waarden in onze hele waardeketen – ook met betrekking tot onze werknemers, klanten, aandeelhouders, leveranciers en de gemeenschappen waarin we actief zijn. Wij verwachten van onze leveranciers dat ook zij deze waarden ondersteunen en bevorderen in hun eigen activiteiten en die van hun eigen leveranciers.

Het aanpakken van mensenrechtenrisico's is een blijvende opgave, die bestaat uit betrekking van onze waardeketen voor mogelijke gevolgen, waarbij de input van externe stakeholders wordt meegenomen en waar nodig ons eigen beleid wordt herzien en bijgewerkt. Met dit in gedachten zet Tesla zich in om mogelijke mensenrechtenkwesties aan te pakken, zowel binnen onze eigen activiteiten als die van onze waardeketen.

Gezondheid en veiligheid

Leveranciers zijn verantwoordelijk voor een gezonde werkomgeving voor hun werknemers en aannemers. De gedragscode voor leveranciers van Tesla biedt richtlijnen voor de verwachtingen en nalevingsprocedures van Tesla voor de gezondheid en veiligheid van de eigen werknemers van Tesla. Leveranciers dienen onze gedragscode voor leveranciers door te nemen om onze minimumvereisten voor gezondheid en veiligheid binnen hun eigen activiteiten te begrijpen.

Dwangarbeid, slavernij en mensenhandel

Tesla zet zich in om ervoor te zorgen dat haar hele waardeketen — van grondstoffen tot de uiteindelijke productie — vrij is van enige vorm van slaven- of dwangarbeid, schuldslavernij of mensenhandel. Tesla staat ongeacht leeftijd geen inzet van onvrijwillige (gevangenis)arbeid toe, en zal deze niet toestaan, voor de productie van haar producten en accepteert geen producten of diensten, en zal geen producten of diensten accepteren, van leveranciers die betrokken zijn bij dwangarbeid of mensenhandel in welke vorm dan ook. Mensenhandel en slavernij zijn delicten volgens staats-, federaal en internationaal recht. Wij staan geen directe of indirecte controletactieken toe, waaronder lijfstraffen of de dreiging met lijfstraffen, economisch, emotioneel of familiaal misbruik in onze faciliteiten en staan dit niet toe in de faciliteiten van onze leveranciers. Tesla erkent dat deze misdrijven in landen in de wereld voorkomen en eist van onze leveranciers dat zij helpen bij onze inspanningen om ze te beëindigen, ongeacht de geografische locatie of plaats in onze waardeketen.

Respectvolle werkplek en gelijke kansen

Tesla erkent de waarde van verschillende achtergronden en perspectieven in ons personeelsbestand en bevordert ten volle gelijke kansen voor alle werknemers, zowel nu als in de toekomst. Net zoals we niet discrimineren op basis van ras, huidskleur, religie, geloofsovertuiging, geslacht, seksuele geaardheid, genderexpressie of identiteit, nationaliteit, handicap, medische gesteldheid, militaire en veteranenstatus, burgerlijke staat, zwangerschap of enig andere door wet, regelgeving of verordening beschermde eigenschap, vereisen we van onze leveranciers dat zij de mensen in hun personeelsbestand op dezelfde manier respecteren.

Bescherming van het milieu

Bij onze eigen activiteiten streeft Tesla ernaar de impact op het milieu te verminderen door gebruik te maken van hernieuwbare energie, recycling van materialen en behoud van biodiversiteit, om slechts enkele voorbeelden te noemen van onze inspanningen. We verwachten van onze leveranciers dat ze ons doel delen om milieubescherming te erkennen als een essentieel principe van een duurzame toekomst. Aanvullende informatie over onze verwachtingen met betrekking tot milieubescherming van onze leveranciers is te vinden in onze gedragscode voor leveranciers.

Kinderarbeid en jonge arbeidskrachten

Tesla houdt zich strikt aan de lokale en nationale wetten die de tewerkstelling van minderjarige werknemers tegengaan. Ongeacht de lokale wetgeving, mogen werknemers in een faciliteit of vestiging die materialen levert die in producten van Tesla worden gebruikt, niet jonger zijn dan 15 jaar. Tesla stimuleert de ontwikkeling van potentiële toekomstige werknemers door middel van stages of programma's voor studenten. Deze programma's moeten echter zijn ontworpen in het belang van de studenten en opleiding van deze studenten inhouden. Deelnemers van dergelijke programma's mogen geen werkzaamheden uitvoeren die hun gezondheid of veiligheid in gevaar kunnen brengen, waaronder nachtdiensten of overuren. Alle deelnemers worden op basis van lokale wetten eerlijk gecompenseerd voor hun werkzaamheden.

Relatie met gemeenschappen

Tesla streeft ernaar een verantwoordelijk lid te zijn van de gemeenschappen waarin we leven en opereren. Dit gaat verder dan ons vermogen om werkgelegenheid te scheppen en bij te dragen aan lokale waardecreatie. We verwachten van onze leveranciers dat ook zij alles in het werk stellen om de positieve aspecten voortdurend te verbeteren en eventuele negatieve gevolgen van hun activiteiten voor de lokale gemeenschap te verminderen, ook met betrekking tot milieu-, sociale en andere factoren voor de kwaliteit van leven.

Rechten van inheemse volken

De mijnbouwindustrie, waarvan Tesla voor de inkoop van veel grondstoffen die in onze producten worden gebruikt afhankelijk is, heeft in het verleden een negatieve invloed gehad op de rechten van inheemse volken en gemeenschappen in de gebieden waarin deze actief is. Voor alle extractie en verwerking van grondstoffen die worden gebruikt in Tesla-producten, verwachten we dat onze leveranciers uit de mijnbouwindustrie samenwerken met legitieme vertegenwoordigers van inheemse gemeenschappen en het recht op vrije en geïnformeerde toestemming opnemen in hun activiteiten.

Interne naleving

Alle werknemers en aannemers van Tesla zijn verplicht om zich te gedragen in overeenstemming met het bovenstaande beleid. Tesla kan dit beleid regelmatig wijzigen om het relevant te houden voor onze groeiende activiteiten en de risico's die binnen onze waardeketen worden vastgesteld. Daarnaast zal Tesla:

 • relevante medewerkers opleiden inzake conflictmineralen, mensenhandel, kinderarbeid en slavernij, in het bijzonder met betrekking tot het verkleinen van risico's binnen de waardeketen van Tesla;
 • onderzoeken of wij een redelijke basis hebben om te geloven dat een Tesla leverancier zich inlaat met mensenhandel, slaven- of kinderarbeid, of het gebruik van conflictmineralen; en
 • afzien van het aanschaffen van goederen of diensten van een leverancier waarvan gedacht wordt dat deze zich inlaat met mensenhandel, slaven- of kinderarbeid of het gebruik van conflictmineralen indien de leverancier binnen afzienbare tijd geen corrigerende acties onderneemt.
   

Naleving van de beleidsverwachtingen door leveranciers

Tesla volgt de OECD Due Diligence-richtlijnen voor verantwoord ondernemen bij het identificeren van risico's binnen onze waardeketen. Wij eisen van leveranciers dat zij meewerken aan onze inspanningen en helpen bij het identificeren en verwijderen van praktijken binnen onze waardeketen die in strijd zijn met ons beleid. Leveranciers zijn verplicht om de gevraagde informatie te verstrekken over mogelijke schendingen van ons beleid binnen de waardeketen. Leveranciers dienen tevens de gedragscode voor leveranciers van Tesla te raadplegen voor meer informatie over onze verwachtingen ten aanzien van beheersystemen en -praktijken waarvan wij verwachten dat zij deze hanteren. Voor al het toepasselijke beleid van Tesla en zoals wettelijk toegestaan in de landen waarin onze leveranciers opereren, moeten Tesla leveranciers:

 • hun distributieketen evalueren om risico's met betrekking tot het beleid van Tesla inzake mensenrechten en verantwoorde materialen aan te pakken, waaronder met betrekking tot conflictmineralen, mensenhandel, slavernij, kinderarbeid en de gevolgen voor het milieu, en, op verzoek, hun bevindingen delen met Tesla;
 • leveranciers in hun waardeketen controleren om hun naleving van het beleid inzake mensenrechten en verantwoorde materialen van Tesla te evalueren, en, op verzoek, de strekking en bevindingen van deze evaluaties delen met Tesla;
 • verklaren dat hun materialen die zijn verwerkt in producten van Tesla voldoen aan alle relevante wetten met betrekking tot conflictmineralen, slavernij, kinderarbeid en mensenhandel van het land of de landen waarin zij zakendoen en, op verzoek, bewijs leveren van de juistheid van deze verklaring; en
 • ervoor zorgen dat alle werknemers, aannemers en onderaannemers handelen in overeenstemming met het beleid van Tesla inzake mensenrechten en verantwoorde materialen, inclusief het verstrekken van adequate opleiding en het nemen van disciplinaire maatregelen of ontslagmaatregelen indien van toepassing.


Laatst bijgewerkt: juli 2021

 

Klachtenprocedure

U kunt contact opnemen met de raad van bestuur van Tesla om opmerkingen of zorgen door te geven. Schrijf een brief aan:

Corporate Secretary
Tesla
3500 Deer Creek Rd.
Palo Alto, CA 94304

U kunt tevens uw zorgen anoniem of in vertrouwen kenbaar maken per reguliere post. U kunt tevens aangeven of u een aandeelhouder, klant, leverancier of andere belangenpartij bent.

Daarnaast kunt u per e-mail opmerkingen of zorgen melden door een e-mail te sturen naar: legal@tesla.com.


Gedragscode voor leveranciers

pdf-pictogram  PDF downloaden

Laatst bijgewerkt: juli 2021


Gebruiksvoorwaarden Tesla for Business Account Platform

pdf-pictogram  PDF downloaden

Laatst bijgewerkt: april 2022


Code voor Zakelijk Gedrag en Ethiek van Tesla

pdf-pictogram  PDF downloaden

Laatst bijgewerkt: 10 december 2021


Tesla's wereldwijde beleid voor milieu, gezondheid, veiligheid en beveiliging (EHS&S)

Missie

De missie van EHS&S van Tesla is het versnellen van de wereldwijde transitie naar duurzame energie door het veilig produceren, verkopen, onderhouden en leveren van volledig elektrische voertuigen en oneindig schaalbare producten voor het genereren en opslaan van schone energie.

Visie

De visie van EHS&S van Tesla is het versnellen van de transitie naar een duurzame toekomst, op een veilige, eerlijke en plezierige manier.

Waarden

De waarden van EHS&S van Tesla zijn eenvoudig en absoluut:

 • Doe het juiste
 • EHS&S is een gedeelde verantwoordelijkheid, en deze begint bij mijzelf
 • EHS&S maakt deel uit van alles wat we doen

Principes en doelstellingen

Wij waarderen en beschermen mensen, de planeet, eigendommen en producten door te zorgen voor een veilige, gezonde, beveiligde en milieubewuste werkplek zonder dat dit ten koste gaat van de productie of winst. Ter ondersteuning van de missie en richtlijnen van Tesla wordt van iedereen die werkzaamheden voor Tesla uitvoert, hetzij namens Tesla, hetzij op een Tesla-locatie, verwacht de volgende EHS&S-principes en -doelen te volgen en in de praktijk te brengen:

 • Waardeer het menselijk leven.
 • Wees het geweten van de organisatie.
 • Geef het goede voorbeeld.
 • Meld problemen vroegtijdig en luid en duidelijk.
 • Zorg voor een cultuur van vertrouwen en respect.
 • Wees voorbereid, bewust en bereid om te reageren.
 • Leef wetten en regels na.
 • Verminder risico's proactief.
 • Blijf met werknemers en stakeholders in contact en stimuleer hun betrokkenheid.
 • Streef ernaar om de impact op het milieu te verminderen.
 • Verminder proactief risico's door de controlehiërarchie en ontwerpprincipes van inherente veiligheid toe te passen.
 • Breng sociaal en ecologisch verantwoorde planning en besluitvorming in de praktijk.
 • Omarm de prestaties van mensen en organisaties door middel van leren en voortdurende verbetering.
 • Verifieer en valideer controles en veiligheidsmaatregelen.
 • Pas de "first principle" benadering toe om problemen innovatief en snel op te lossen.
 • Rapporteer op transparante wijze.
 • Erken en beloon uitmuntendheid op het gebied van EHS&S.

 

Tesla Integrity Line

De Tesla Integrity Line (mogelijk gemaakt door Convercent, een onafhankelijk bedrijf) is beschikbaar voor werknemers en anderen om zorgen over wangedrag te melden.

Bekijk hier de richtlijn voor het maken van meldingen.

Telefoon: u vindt het lokale gratis nummer op de website van Integrity Line.

Online: u kunt een vertrouwelijke melding indienen via de website van Integrity Line.

Opvolgingcontroleer de status van uw melding.


Verklaring California Transparency in Supply Chain Act

pdf-pictogram  PDF downloaden

Laatst bijgewerkt: juni 2021


UK Tax Strategy

Inleiding

In accordance with Paragraph 22(2), Schedule 19 of the Finance Act 2016, Tesla sets out below its tax strategy for all UK companies within the Tesla group. This strategy applies from the date of publication until it is superseded. Unless otherwise stated, ‘Tesla’ and ‘the Company’ refer to all UK companies within the Tesla group.

Tesla’s mission is to accelerate the world’s transition to sustainable energy. Tesla designs, develops, manufactures, leases and sells high-performance fully electric vehicles, solar energy generation systems and energy storage products. The activities of the Tesla UK group companies are limited to performing marketing, sales and distribution functions, including on-the-ground sales efforts. The Tesla UK group companies remain dependent on the overall success of the business at a global level. 

Approach to risk management and governance in relation to UK taxation

Tesla is committed to being a responsible taxpayer and to comply with the tax laws and regulations in all the jurisdictions in which the Company operates, including the United Kingdom. The Company has a consistent process in place to identify, manage and mitigate exposure to issues that may have a negative impact on the business. The Company works closely with external advisors to ensure tax risks are adequately managed and that the Company remains up to date with the latest tax changes that may affect the business.

Tesla is mindful of its reputation in the marketplace and aims to minimize the level of risk in relation to UK taxation. Tesla is not prepared to accept risk levels that expose the Company to reputational risks. However, given the scale of Tesla’s business and the complexity of tax legislation, it is inevitable that tax risks will arise. To ensure that the level of risk is kept as low as possible, risk management policies and governance arrangements are in place, including controls specifically relating to tax that must be adhered to for all tax types.

Approach to tax planning and level of risk in relation to UK taxation

Tesla is not engaged in tax planning other than that which is permitted by law and which is in line with the commercial business and economic activities. The primary tax objective of the Company is to comply with tax filing, tax reporting and tax payment obligations in the UK in order to ensure that the right amount of tax is paid at the right time. In relation to cross-border transactions, Tesla applies the OECD standard and ensures that the transfer pricing policies are in line with the “arm’s length principle”.

Tesla operates under the principle that tax follows business decisions and consequently commercial needs take precedence over tax planning opportunities. The Company has a low risk appetite in respect of taxation and seeks to minimize the risk of uncertainty or disputes.

Relationship with HMRC

Tesla seeks to maintain an open, professional and transparent relationship with Her Majesty’s Revenue & Customs (‘HMRC’). In this respect, Tesla commits to make full and accurate disclosures in tax returns and in correspondence with HMRC. Tesla works constructively and proactively with HMRC and deals with issues in a timely and collaborative manner.

Published 28 September 2021 as required by Tesla’s financial results for the year ended 31 December 2020.


Beleid voor niet-ondersteunde of geborgen voertuigen

Een niet-ondersteund of geborgen voertuig is een voertuig dat total loss is verklaard, meestal door ernstige schade na een ongeval, overstroming, brand of andere calamiteiten, en door de eigenaar geregistreerd en/of op naam is gezet als een geborgen voertuig (of daarvoor in aanmerking komt) of een equivalent daarvan overeenkomstig de plaatselijke jurisdictie of de gangbare praktijk in de branche. De bergingsregistratie kan nooit worden verwijderd van het voertuig, zodat de conditie en waarde van het voertuig bekend blijft bij alle betrokken personen Tesla geeft geen garantie voor de veiligheid of werking van geborgen voertuigen. Aangezien reparaties die zijn uitgevoerd om een geborgen voertuig weer op de weg te brengen, mogelijk niet voldoen aan de normen of specificaties van Tesla, worden dergelijke voertuigen niet ondersteund. Derhalve zijn alle defecten, schade en letsel als gevolg van dergelijke reparaties of het blijven rijden met een niet-ondersteund voertuig uitsluitend de verantwoordelijkheid van de eigenaar van het voertuig.

Totdat Tesla kan bevestigen dat het voertuig voldoet aan de veiligheidsnormen en voertuigspecificaties van Tesla, zal Tesla geen ondersteunende reparaties uitvoeren waarbij hoogspanningsbatterijsystemen (HS-systemen) in het voertuig zijn betrokken, omdat het gevaar bestaat dat het geborgen voertuig schade heeft geleden waardoor:

 • Rijden met het voertuig onveilig is
 • Reparatie van het voertuig de veiligheid van de monteurs in gevaar brengt
 • Uitrusting van Tesla, zoals Superchargers, beschadigd kan raken


Als een voertuig als geborgen voertuig wordt aangemerkt:

 • Vervallen alle beperkte garanties en verlengde serviceovereenkomsten van Tesla voor het voertuig.
  LET OP: Reparaties in verband met terugroepacties zullen worden uitgevoerd, tenzij door de conditie van het voertuig of vanwege aanpassingen van het voertuig die niet door Tesla zijn uitgevoerd een veilige reparatie niet mogelijk is. Als het Tesla Service Center vaststelt dat reparatie van het voertuig niet veilig kan worden uitgevoerd, wordt de reparatie in verband met de terugroepactie niet verricht totdat de klant het voertuig in een dusdanige staat heeft gebracht waarbij het Service Center de reparatie veilig acht.
 • Supercharging wordt permanent uitgeschakeld.
 • De beschikbaarheid van onderdelen wordt niet beïnvloed. Voor een geborgen voertuig blijven alle onderdelen verkrijgbaar.
 • Mogelijk dient een veiligheidsinspectie van het HS-systeem van het geborgen voertuig te worden uitgevoerd (waarvan de kosten voor rekening van de klant zijn) om te bepalen of het veilig is om aan HS-gerelateerde componenten te werken.


Neem contact op met een Tesla Service Center voor meer informatie over het beleid.


Prijslijst voor voertuigen

Download onze prijslijst. Onze prijslijst is op april 2021 gewijzigd. Onze meest recente voertuigopties en prijzen zijn altijd beschikbaar via onze online configurator. Voor vragen kunt ons online benaderen of via het onderstaande adres en telefoonnummer.

Tesla Amsterdam Zuid-Oost
Burgemeester Stramanweg 122
1101 EN, Amsterdam
Nederland
020 365 0008


Wat u moet weten als u Dogecoin gebruikt

We hopen dat u enthousiast bent over de mogelijkheid om Dogecoin te gebruiken om in aanmerking komende Tesla-producten te kopen. Op deze pagina en in de Veelgestelde vragen over Dogecoin kunt u veel nuttige informatie vinden. Lees al deze informatie zorgvuldig door, want wanneer u Dogecoin gebruikt om producten bij ons te kopen, gaat u akkoord met alles wat hier en in de veelgestelde vragen wordt vermeld.

Dogecoin-betalingen zijn onomkeerbaar. Zo werkt het Dogecoin-netwerk nu eenmaal: betaald is betaald. Controleer dus altijd zorgvuldig of u het juiste Dogecoin-bedrag hebt ingevoerd in het veld voor het bedrag en of u het juiste adres voor de Dogecoin-wallet hebt ingevoerd in het adresveld.

Te weinig of te veel betaald. Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat uw Dogecoin-betaling overeenkomt met de door ons aan u vermelde aankoopprijs. De geldigheid van de Dogecoin-prijs zal na enige tijd vervallen. Als dat gebeurt voordat u het betalingsproces hebt voltooid, moet u mogelijk opnieuw beginnen. Er kan dan sprake zijn van een nieuwe Dogecoin-prijs. Als de door u betaalde Dogecoin-prijs niet exact overeenkomt met de prijs die wij vermelden, is het mogelijk dat wij uw bestelling annuleren en u terugbetalen. Belangrijk: betaal nooit te veel! Als u een bedrag invoert dat HOGER is dan de Dogecoin-prijs, kunnen wij het te veel betaalde bedrag niet terugbetalen. Ook accepteren we Dogecoin mogelijk niet altijd als betaalwijze.

Restitutie. Als u recht hebt op restitutie, kunnen wij u ofwel (1) het exacte Dogecoin-bedrag dat u hebt ingevoerd toen u de aankoop deed, ofwel (2) de oorspronkelijke aanschafprijs in euro aan u terugbetalen. Het is aan ons voor welke van deze opties we kiezen; u kunt niet kiezen (een mogelijke reden om voor de ene of andere optie te kiezen is dat we u sneller kunnen terugbetalen). Dat betekent echter ook dat u zelf het risico draagt voor veranderingen in de waarde van de Dogecoin tussen het moment waarop u de aankoop hebt gedaan en het moment waarop u de terugbetaling ontvangt (op de door ons bepaalde manier). Zo kan het voorkomen dat bij een terugbetaling in Dogecoin de waarde van dit bedrag veel lager is dan op het moment van aankoop, en dat bij een terugbetaling in euro dit bedrag veel lager is dan de op dat moment actuele waarde van het bedrag in Dogecoin dat u bij de aankoop hebt betaald.

Naleven van de wet. Als u Dogecoin gebruikt, moet u zich houden aan alle wetten die van toepassing zijn op uw gebruik van Dogecoin. Bovendien wordt u geacht te begrijpen dat we informatie van u kunnen vragen met het oog op het verifiëren van uw identiteit en het detecteren van witwaspraktijken, financiering van terrorisme, fraude en andere financiële misdrijven. U gaat ermee akkoord:

 • dat u ons alle gegevens verstrekt waar wij om vragen (zodat we kunnen verifiëren wie u bent) en dat u ervoor zorgt dat deze gegevens 100% accuraat zijn (en dat u ons op de hoogte zult houden van wijzigingen in de gegevens);
 • dat wij desgewenst derden om informatie over u vragen om te verifiëren dat u bent wie u zegt dat u bent en actie te ondernemen om uw identiteit te verifiëren en ons allemaal te beschermen tegen fraude of financiële criminaliteit; en
 • dat wij desgewenst uw persoonsgegevens delen met kredietbureaus of met overheidsinstanties die onderzoek doen naar fraude of financiële criminaliteit (zie de privacyverklaring van Tesla op www.tesla.com/legal/privacy voor informatie over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens).