Gebruiksvoorwaarden

Betalingsvoorwaarden

Algemeen

Deze betalingsvoorwaarden beschrijven uw overeenkomst om te betalen voor momenteel en in de toekomst aan uw geleverde goederen en diensten ("Kosten"). Om gebruik te kunnen maken van dergelijke diensten, zoals Supercharging, gemachtigde automatische of eenmalige betalingen, en abonnementen, geeft u Tesla toestemming om bedragen te reserveren, beheren en te innen via de door u opgegeven betaalwijze onder deze betalingsvoorwaarden.

Wanneer u een betaalwijze aan uw Tesla-account toevoegt, zoals een creditcard, kan bepaalde informatie waaronder, maar niet beperkt tot, apparaatlocatie, identificatienummer van het apparaat en kaartgegevens naar Tesla worden verzonden en met onze betalingsverwerker worden gedeeld. Kaartgegevens worden tijdens de transmissie gecodeerd en Tesla heeft geen toegang tot het feitelijke kaartnummer. Wanneer de opgeslagen betaalwijze of een nieuwe creditcard wordt gebruikt voor de aanschaf van goederen en diensten op een door Tesla gehoste website of toepassing, worden de benodigde gegevens voor betalingsverwerking gedeeld met onze wereldwijde verwerkers en bankpartners om uw betaling te verwerken, om te voldoen aan financiële richtlijnen, fraude te voorkomen en om eventuele betalingsproblemen op te lossen. Betalingen die worden verricht met behulp van uw bankgegevens, worden door Tesla in een gecodeerd formaat opgeslagen dat onbevoegde toegang zonder specifieke toestemmingen voorkomt.

U dient ten minste één geldige door Tesla ondersteunde betaalmethode te behouden in uw account. Indien uw account- en betalingsgegevens niet correct, volledig en actueel zijn en wanneer uw opgeslagen betaalwijze ongeldig of verlopen is, hebt u mogelijk geen toegang meer tot of kunt u geen gebruik meer maken van bepaalde diensten. Kosten zijn inclusief btw waar deze wettelijk verplicht is. Tesla kan deze voorwaarden aanpassen.

Voor Kosten die automatische betalingen ondersteunen, begrijpt u dat de betaling opnieuw via uw betaalwijze zal worden geïnd wanneer uw dienst aan het eind van de voorgeschreven periode automatisch wordt verlengd, tenzij deze ten minste vierentwintig (24) uur vóór het eind van de huidige facturatieperiode wordt uitgeschakeld. U kunt automatische betalingen op ieder moment beheren of uitschakelen in uw Tesla-account.

De geleverde diensten kunnen resulteren in kosten voor u. Personen die u toestemming hebt gegeven om uw voertuig te gebruiken, mogen ook gebruikmaken van de hieronder beschreven diensten. In dergelijke gevallen blijft u naar Tesla toe verantwoordelijk voor de betaling van de toepasselijke kosten en mag Tesla betaling van u verlangen via de afgesproken betaalmethoden die zijn opgeslagen in uw Tesla-account. Deze kosten kunnen inclusief belastingen zijn zoals wettelijk vereist. U kunt een overzicht van transacties bekijken in uw Tesla-account. In het geval elke poging om bedragen van u te innen mislukt, gaat u ermee akkoord en geeft u Tesla toestemming het verschuldigde bedrag voor goederen of diensten volledig of gedeeltelijk te innen. Als we geen betaling kunnen innen, kunnen we contact met u opnemen via de informatie die in ons systeem staat, of een betalingsverzoek doen wanneer we service aan u verlenen. Als u bedragen waarvan de betalingstermijn is verstreken en die niet zijn aangevochten niet betaalt, kunnen we het gebruik van de gerelateerde diensten beperken of blokkeren totdat de betalingsproblemen zijn opgelost. Voor informatie over de manier waarop we uw betalingsgegevens gebruiken, verwijzen we naar het Privacybeleid van Tesla.

Supercharger

Idle Fee. Ten behoeve van anderen die een Supercharger moeten gebruiken, vragen we u uw voertuig te verplaatsen wanneer het klaar is met opladen. Om dit te bekrachtigen, berekenen we een 'idle fee' voor de tijd waarin uw auto geparkeerd staat in bij een Supercharger terwijl het opladen al is voltooid. Deze kosten worden kwijtgescholden als u uw auto binnen vijf minuten na het opladen verplaatst. Bovendien zullen deze kosten niet oplopen wanneer minder dan de helft van de Supercharger op uw locatie bezet is. Deze 'idle fee' geldt voor elk voertuig, ongeacht wanneer u dit heeft aangeschaft. Om deze kosten te voorkomen, raden we u aan uw voertuig in de gaten te houden wanneer u een Supercharger gebruikt. U kunt ook gebruikmaken van de mobiele Tesla-app om de oplaadstatus van uw voertuig bij te houden. 

'Idle fees' worden per minuut berekend. Het tarief hiervoor kan per locatie van tijd tot tijd verschillen. U vindt de laatste informatie hierover in de pop-up op de kaart (toegankelijk via de navigatietoepassing op het infotainmentsysteem van uw voertuig). Door het voertuig aan de Supercharger te laten staan nadat het opladen is voltooid, gaat u akkoord met de 'idle fee' die in de pop-up op de kaart wordt vermeld. Raadpleeg onze supportpagina over 'idle fees' voor meer informatie. 

Pay Per Use. Supercharging is beschikbaar tegen betaling voor gebruik voor alle voertuigen die na 15 januari 2017 zijn besteld en voor alle voertuigen die uiterlijk 15 januari 2017 zijn besteld maar die na 15 april 2017 worden gebouwd. Eventueel tegoed voor gratis gebruik van een Supercharger dat wordt verstrekt bij aankoop van een voertuig, inclusief eventuele jaarlijkse opwaardering van tegoeden, vervalt op het moment dat u het voertuig verkoopt of overdraagt. Dit tegoed is niet overdraagbaar aan een volgende voertuigeigenaar en kan niet voor een ander voertuig worden gebruikt. Supercharging-tegoed verloopt na een bepaalde tijdsperiode en kan niet worden meegenomen naar verdere perioden. 

De rekeneenheid en het tarief hiervoor kunnen per locatie van tijd tot tijd verschillen. U vindt de laatste informatie hierover in de pop-up op de kaart (toegankelijk via de navigatietoepassing op het touchscreen van uw voertuig). Door uw voertuig op te laden op een bepaalde locatie, gaat u akkoord met de prijs voor het opladen die in de pop-up op de kaart wordt vermeld. Raadpleeg voor meer informatie onze supportpagina over Superchargers


Supercharger Fair Use Policy

Inleiding

We zijn voortdurend bezig om ons wereldwijde netwerk van Supercharger oplaadstations uit te breiden om lange afstandsreizen mogelijk te maken en om een oplaadmogelijkheden te creëren voor Tesla-eigenaren zonder oplaadmogelijkheden thuis of op werk, waardoor de wereldwijde invoering van elektrische voertuigen wordt versneld. Wanneer Superchargers in strijd met dit beoogde doel worden gebruikt, heeft dit een negatief effect op de beschikbaarheid van Superchargers voor anderen.

Supercharger Fair Use

Om ervoor te zorgen dat Superchargers beschikbaar zijn voor hun beoogde doel, verzoeken wij u, tenzij u betaalt op basis van pay per use, geen gebruik te maken van een Supercharger indien uw voertuig wordt gebruikt:

  • als taxi;
  • voor een ridesourcing- of ridesharing-dienst (bijvoorbeeld Uber, Lyft of vergelijkbare diensten);
  • om bedrijfsmatig goederen te transporteren;
  • voor overheidsdiensten; of
  • voor enig ander commercieel doel.

 

Indien u gebruikmaakt van Supercharger oplaadstations in strijd met deze Supercharger Fair Use Policy, kunnen wij u verzoeken dit gebruik aan te passen. Ook kunnen wij andere maatregelen nemen om de beschikbaarheid van Superchargers voor het beoogde doel te handhaven, zoals het beperken of blokkeren van de mogelijkheid van uw voertuig om gebruik te maken van Supercharger oplaadstations.

Dit beleid is van toepassing op alle Superchargers wereldwijd, en op alle Tesla-voertuigen, nieuw of gebruikt, die gekocht zijn na 15 december 2017, hetzij van Tesla, hetzij van een derde. Tesla kan ervoor kiezen om bepaalde Supercharger-stations of ritten uit te sluiten van dit beleid om bijvoorbeeld tegemoet te komen aan specifieke lokale omstandigheden.

Alternatieve oplaadmogelijkheden

Wij moedigen het commercieel gebruik van Tesla voertuigen aan, in combinatie met daarvoor geschikte en bestemde oplaadstations. U kunt contact opnemen met onze lokale sales afdelingen over de mogelijkheden van een Tesla-voertuig en oplaadoptie die passen bij uw behoeften. Voor vragen over oplaadinstallaties voor thuisgebruik kunt u contact opnemen via charginginstallation@tesla.com.