Personvern

Bli kjent med personvernpraksisen vår, hvordan vi samler inn og behandler data, og dine valg om hvordan informasjon brukes, i et format som er lett å lese og navigere i.

Å dele eller ikke dele, du er i førersetet 

Tesla gir deg kontroll over hvilke kjøretøydata du deler. Aktiver eller deaktiver datadeling fra berøringsskjermen i bilen for å bestemme og justere preferansene dine når som helst.

Din Tesla drar steder – dataene dine gjør det ikke 

Vi selger aldri personopplysningene dine til noen, for noe formål, punktum. Med mindre du gir samtykke til det når det er nødvendig å utføre tjenester på dine vegne – blir dataene dine hos deg. 

Posisjonshistorikken din er historie 

Hvor du drar sier mye om deg. Med mindre det er alvorlige sikkerhetsproblemer, knytter Tesla ikke posisjonen din til kontoen din eller fører en historikk over hvor du har vært.

Juridisk

Gjennomgå vilkårene i avtalen din med Tesla om bruken av produktene, programvaren og tjenestene våre. 

Betalingsvilkår

Disse vilkårene sikrer en konsistent opplevelse og gir transparent informasjon som beskriver hvordan dataene dine samles inn, håndteres og lagres når du betaler for Tesla-varer eller -tjenester.

Retningslinjer for rimelig bruk av Superchargerne

For en praktisk og konsistent opplevelse på Supercharger-lokasjoner over hele verden beskriver denne policyen tiltenkt og rimelig bruk når du lader Tesla.

Tilleggsressurser