Tilleggsressurser

Full Self Driving Capability Subscription Agreement

Full Self-Driving capability is a driver assistance program that enhances safety and convenience behind the wheel and is now available to many Tesla vehicles through a paid subscription. Check out www.tesla.com/support/autopilot for more information. When you subscribe to Full Self-Driving capability, you (and any other drivers of your vehicle) are agreeing to everything said here and on that support page.

Payments. You’re responsible for making your monthly subscription payments on time and in full. Your monthly subscription payments might change in the future, but we’ll give you one month’s notice before doing so.

Full Self-Driving capability requires your vehicle to also have Autopilot. If your purchase of Autopilot is refunded, your access to Full-Self Driving capability will end and we won’t reimburse or prorate any of your subscription payments.

Term; Cancellation. You can cancel this monthly subscription at any time through your Tesla Account. If you do cancel, your monthly payment won’t be prorated.

We might suspend or cancel your subscription if you’re using Full Self-Driving capability for anything unauthorized or inappropriate or if you stop paying.

Feature Availability; Use. Full Self-Driving capability features are subject to change, limited by region and require your vehicle to have a compatible Autopilot package and hardware. The activation and use of these features are dependent on achieving reliability far in excess of human drivers as demonstrated by billions of miles of experience, as well as regulatory approval, which may take longer in some jurisdictions.

Active Supervision; Responsibility. Full Self-Driving capability features require active driver supervision and do not make the vehicle autonomous. You’re responsible for any and all speeding, tolls, parking, and other traffic violations even when the features are in use. It’s your responsibility to make sure that you only use Full Self-Driving capability features when it’s safe and legal to do so.

Privacy Policy; Payment Terms for Services. Tesla’s Privacy Policy and Payment Terms for Services are incorporated into this agreement and can be viewed at www.tesla.com/legal.

Limitation of Liability. We’re not responsible for what lawyers call “incidental, special or consequential damages.” If we have a disagreement, the most we’ll reimburse you is one monthly subscription payment.

Agreement to Arbitrate. Please carefully read this provision, which applies to any dispute between you and Tesla, Inc. and its affiliates, (together “Tesla”).

If you have a concern or dispute, please send a written notice describing it and your desired resolution to resolutions@tesla.com.

If not resolved within 60 days, you agree that any dispute arising out of or relating to any aspect of the relationship between you and Tesla will not be decided by a judge or jury but instead by a single arbitrator in an arbitration administered by the American Arbitration Association (AAA) under its Consumer Arbitration Rules. This includes claims arising before this Agreement, such as claims related to statements about our products.

We will pay all AAA fees for any arbitration, which will be held in the city or county of your residence. To learn more about the Rules and how to begin an arbitration, you may call any AAA office or go to www.adr.org.

The arbitrator may only resolve disputes between you and Tesla, and may not consolidate claims without the consent of all parties. The arbitrator cannot hear class or representative claims or requests for relief on behalf of others subscribing to Full Self-Driving capability. In other words, you and Tesla may bring claims against the other only in your or its individual capacity and not as a plaintiff or class member in any class or representative action. If a court or arbitrator decides that any part of this agreement to arbitrate cannot be enforced as to a particular claim for relief or remedy, then that claim or remedy (and only that claim or remedy) must be brought in court and any other claims must be arbitrated.

If you prefer, you may instead take an individual dispute to small claims court.

You may opt out of arbitration within 30 days after signing this Agreement by sending a letter to: Tesla, Inc.; P.O. Box 15430; Fremont, CA 94539-7970, stating your name, Vehicle Identification Number, and intent to opt out of the arbitration provision. If you do not opt out, this agreement to arbitrate overrides any different arbitration agreement between us, including any arbitration agreement in a lease or finance contract.


Immaterielle rettigheter

Opphavsrett

Copyright 2002-2020 Tesla, Inc. Med enerett. Tekst, bilder, grafikk, lydfiler, animerte filer, videofiler og deres fremvisning på nettestedene til Tesla, Inc. er alle underlagt opphavsrett og annen åndsverkbeskyttelse. Disse objektene kan ikke kopieres for kommersiell bruk eller distribusjon, disse objektene kan heller ikke endres eller overføres. Noen av nettsidene til Tesla, Inc. inneholder også materiale som er underlagt leverandørens opphavsrett.

Priser

Alle priser oppgitt er veiledende salgspriser. Prisene er gjeldende på tidspunktet for offentliggjøring og kan endres uten varsel.

Varemerker

Med mindre annet er angitt, er alle varemerker på nettstedene til Tesla, Inc. underlagt varemerkerettighetene til Tesla, Inc., inkludert, men ikke begrenset til, modellnavneskilt og firmalogoer og emblemer.

Ingen Lisenser

Tesla, Inc. sikter på å oppnå innovative og informative nettsteder. Tesla, Inc. håper at du vil være like entusiastisk som vi er om denne kreative innsatsen. Imidlertid må Tesla, Inc. beskytte sine åndsverk, inkludert patenter, varemerker og opphavsrettigheter. Følgelig, vær oppmerksom på at verken disse nettstedene, og heller ikke noe materiale på disse, på noen måte gir eller skal bli antatt å gi noen person lisens til åndsverkene til Tesla, Inc.

Forsiktighetsregler om fremoverskuende kontoutskrifter

Internettsider, investorrelasjonsutgivelser, syn, presentasjoner, lyd- og videofiler av hendelser (live eller opptak) og andre dokumenter på disse Internett-sidene, inneholder blant annet fremtidsrettede utsagn som gjenspeiler ledelsens nåværende synspunkter med hensyn til fremtidige hendelser. Ordene "forutser", "antar", "tror", "beregner", "forventer", "til hensikt", "kan", "planlegger", "projiserer" og "bør", samt lignende uttrykk, identifiserer fremtidsrettede uttalelser. Slike uttalelser er underlagt risikoer og usikkerheter, inkludert, men ikke begrenset til: endringer i valutakurser, renter og råvarepriser; innføring av konkurrerende produkter; økte salgsinsentiver; og nedgang i priser for videresalg av bruktbiler.

Ingen garantier eller løfter

INFORMASJONEN PÅ DISSE NETTSTEDENE LEVERES AV TESLA, INC. "SOM DEN ER" OG, I DEN GRAD TILLATT VED LOV, LEVERES UTEN GARANTI AV NOE SLAG, DIREKTE ELLER INDIREKTE, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL INDIREKTE GARANTIER FOR SALGBARHET, PASSELIGHET FOR ET BESTEMT FORMÅL ELLER IKKE-OVERTREDELSE. MENS DEN LEVERTE INFORMASJONEN ANTAS Å VÆRE NØYAKTIG, KAN DEN INNEHOLDE FEIL ELLER UNØYAKTIGHETER.

DISSE INTERNETTSTEDENE KAN INNEHOLDE LENKER TIL EKSTERNE NETTSTEDER SOM IKKE KONTROLLERES AV TESLA, INC. VI ER DERFOR IKKE ANSVARLIGE FOR INNHOLDET PÅ NOE LENKET NETTSTED. TESLA, INC. TILBYR DEG DISSE LENKENE KUN SOM EN BEKVEMMELIGHET, OG DET FAKTUM AT EN LENKE ER INKLUDERT ANTYDER IKKE AT TESLA, INC. STØTTER DET LENKEDE NETTSTEDET.


Åpen kildekode

Dette er kilder for forskjellige systemer på Tesla Model S, Model X og Model 3. Katalogstrukturen er som følger:

parrot-kilder:
Direkte kildeslipp for parrot BlueTooth-modulen.
https://os.tesla.com/parrot-sources/parrot-sources.tar.gz

Ekstra pakker:

For kilder til bilder av Autopilot- og infotainmentsystem kan du se:
http://github.com/teslamotors/buildroot

 • Hovedgren er buildroot-2019.02
 • Se README.Tesla for mer informasjon om innhold og konfigurasjoner
   

For kilder til Autopilot- og infotainmentkilder kan du se:
http://github.com/teslamotors/linux

 • grener:
  • intel-4.1: Infotainment Intel-kjerne
  • tegra-2.6: Infotainment Tegra-kjerne
  • tegra-4.4: Infotainment Tegra-kjerne
  • tesla-3.18-hw2: Autopilot Nvidia-kjerne
  • tesla-3.18-hw25: Autopilot Nvidia-kjerne
  • tesla-4.14-hw3: Autopilot Tesla-kjerne
    

For Autopilot coreboot-kilder kan du se:
http://github.com/teslamotors/coreboot

 • tesla-4.6-hw3
   

Kommende versjoner og anslåtte tidslinjer:

 • Harman Radio-modul for Model 3
  • Direkte kildeslipp: 3. kvartal 2018
 • Mobilmodemmoduler for Model S, Model X og Model 3
  • Direkte kildeslipp: 3. kvartal 2018

Patentretningslinjer

12. juni 2014 kunngjorde Tesla at de ikke vil iverksette patentsøksmål mot noen som i god tro ønsker å bruke teknologien deres. Tesla ble opprettet for å fremskynde fremveksten av bærekraftig transport, og denne policyen er ment å oppmuntre til utvikling av en felles, raskt utviklende plattform for elektriske biler, og vil dermed være til fordel for Tesla, andre selskaper som lager elektriske biler, og verden. Disse retningslinjene gir nærmere informasjon om hvordan vi implementerer denne policyen.

Teslas løfte

Tesla lover ugjenkallelig at de ikke vil iverksette et søksmål mot noen part for brudd på et Tesla-patent gjennom aktivitet knyttet til elektriske biler eller tilknyttet utstyr så lenge denne parten handler i god tro. Nøkkelbegreper i løftet er forklart nedenfor.

Definisjon av nøkkelbegreper

«Tesla-patenter» betyr alle patenter som eies nå eller i fremtiden av Tesla (unntatt patent som eies i fellesskap med en tredjepart eller ethvert patent som Tesla senere anskaffer som kommer med en heftelse som forhindrer det fra å være underlagt dette løftet). En liste over Tesla-patenter som er underlagt løftet, vil bli opprettholdt på følgende URL-adresse: https://www.tesla.com/legal/additional-resources#patent-list.

En part «handler i god tro» så lenge parten og relaterte eller tilknyttede selskaper ikke har

 • påstått, hjulpet andre med å påstå eller hatt en økonomisk andel i noen påstand om (i) patent eller annen immateriell rettighet mot Tesla eller (ii) enhver patentrett mot en tredjepart for bruk av teknologier knyttet til elektriske biler eller tilknyttet utstyr
 • utfordret, hjulpet andre med å utfordre, eller hatt en økonomisk andel i noen utfordring mot noen Tesla-patent
 • markedsført eller solgt noe etterligningsprodukt (f.eks. et produkt laget ved å etterligne eller kopiere design eller utseende til et Tesla-produkt eller som antyder en tilknytning til eller godkjennelse fra Tesla) eller gitt materiell assistanse til en annen part som har gjort det

Overføring av Tesla-patenter

Skulle Tesla noen gang overføre et Tesla-patent til en tredjepart, vil de bare gjøre det til en part som ved en offentlig erklæring som er ment å være bindende for en slik part, samtykker i å gi den samme beskyttelsen som Tesla ga i løftet å det samme kravet til enhver påfølgende mottaker.

Juridisk effekt

Løftet, som er ugjenkallelig og juridisk bindende for Tesla og dets etterfølgere, er en «standstill», som betyr at det er en unnlatelse av å håndheve Teslas rettsmidler mot enhver part for påstander om overtredelse så lenge parten handler i god tro. For at Tesla skal bevare sin evne til å håndheve Tesla-patentene mot enhver part som ikke handler i god tro, er ikke løftet et fraskrivelse av patentkrav (inkludert krav om erstatning for tidligere overtredelseshandlinger) og er ikke en lisens, pakt om ikke å saksøke eller autorisasjon til å delta i patenterte aktiviteter eller en begrensning av rettsmidler, skader eller krav. Med unntak av det som uttrykkelig er angitt i løftet, skal ingen rettigheter anses som gitt, fraskrevet eller mottatt via imkplikasjon, uttømming, innvending eller på annen måte. Til slutt er løftet ikke en indikasjon på verdien av en likeverdig, forhandlet lisens eller en rimelig royalty.

Det dette løftet betyr, er at så lenge noen bruker patentene våre for elektriske biler og ikke gjør noe galt, for eksempel å etterligne produktene våre eller bruke patentene våre og deretter saksøke oss for brudd på immaterielle rettigheter, skal de ikke frykte at Tesla hevder sine patenter mot dem.

Patentliste Vis merVis mindre

AU 2008276398 Battery charging based on cost and life
CA 2608448 Method and apparatus for mounting, cooling, connecting and protecting batteries
CA 2645056 Battery pack and method for protecting batteries
CA 2655210 System and method for an efficient rotor for an electric motor
CA 2729480 Selective cure of adhesive in modular assemblies
CA 2736341 Thermal management system with dual mode coolant loops
CN ZL200880107602.X Battery charging based on cost and life
CN ZL200880107604.9 Battery charging
CN ZL201110059278.2 Selective cure of adhesive in modular assemblies
CN ZL201110132287.X Thermal management system with dual mode coolant loops
CN ZL201110111299.4 Trickle charger for high-energy storage systems
DE 602006031107.9 Method and apparatus for mounting, cooling, connecting and protecting batteries
DE 602008028434.4 Mitigation of propagation of thermal runaway in a multi-cell battery pack
DE 602008042184.8 Method and apparatus for identifying and disconnecting short-circuited battery cells within a battery pack
DE 602009003179.1 Varying flux versus torque for maximum efficiency
DE 602009005983.1 Improved heat dissipation for large battery packs
DE 602009013381.0 All wheel drive electric vehicle power assist drive system
DE 602009031035.6 Induction motor with improved torque density
DE 602009033635 Flux controlled motor management
DE 602010027662.7 Battery pack temperature optimization control system
DE 602010000742.1 User configurable vehicle user interface
DE 602010008000.5 Adaptive soft buttons for a vehicle user interface
DE 602010020070.1 Active thermal runaway mitigation system for use within a battery pack
DE 602010021211.4 Battery Pack Enclosure with Controlled Thermal Runaway Release System
DE 602010029456.0 Electric motor
DE 602010029457.9 Manufacturing method utilizing a dual layer winding pattern
DE 602010010295.5 Adaptive audible feedback cues for a vehicle user interface
DE 602011000601.0 Battery pack with cell-level fusing and method of using same
DE 602011007513.6 AC current control of mobile battery chargers
DE 602012000199.2 Charging efficiency using selectable isolation
DE 602012003275.8 Battery pack gas exhaust system
DE 602013000622.9 Park lock for narrow transmission
DE 602013002174.0 Host initiated state control of remote client in communications system
EP 1880433 Method and apparatus for mounting, cooling, connecting and protecting batteries
EP 2171824 Method and apparatus for identifying and disconnecting short-circuited battery cells within a battery pack
EP 2177390 Flux controlled motor management
EP 2181481 Mitigation of propagation of thermal runaway in a multi-cell battery pack
EP 2202871 Induction motor with improved torque density
EP 2213494 All wheel drive electric vehicle power assist drive system
EP 2226870 Improved heat dissipation for large battery packs
EP 2239811 Battery pack temperature optimization control system
EP 2244318 Battery pack enclosure with controlled thermal runaway release system
EP 2266201 Varying flux versus torque for maximum efficiency
EP 2302727 Active thermal runaway mitigation system for use within a battery pack
EP 2305506 Adaptive soft buttons for a vehicle user interface
EP 2305508 User configurable vehicle user interface
EP 2308713 Adaptive audible feedback cues for a vehicle user interface
EP 2388894 Electric motor
EP 2388895 Manufacturing method utilizing a dual layer winding pattern
EP 2416405 Battery pack with cell-level fusing and method of using same
EP 2498370 Charging efficiency using selectable isolation
EP 2506336 Battery pack gas exhaust system
EP 2587583 AC current control of mobile battery chargers
EP 2660112 Park lock for narrow transmission
EP 2663028 Host initiated state control of remote client in communications system
FR 2181481 Mitigation of propagation of thermal runaway in a multi-cell battery pack
FR 2202871 Induction motor with improved torque density
FR 2226870 Improved heat dissipation for large battery packs
FR 2266201 Varying flux versus torque for maximum efficiency
FR 2302727 Active thermal runaway mitigation system for use within a battery pack
FR 2305506 Adaptive soft buttons for a vehicle user interface
FR 2305508 User configurable vehicle user interface
FR 2308713 Adaptive audible feedback cues for a vehicle user interface
FR 2416405 Battery pack with cell-level fusing and method of using same
FR 2498370 Charging efficiency using selectable isolation
FR 2506336 Battery pack gas exhaust system
FR 2244318 Battery pack enclosure with controlled thermal runaway release system
FR 2660112 Park lock for narrow transmission
FR 2587583 AC current control of mobile battery chargers
GB 2181481 Mitigation of propagation of thermal runaway in a multi-cell battery pack
GB 2202871 Induction motor with improved torque density
GB 2266201 Varying flux versus torque for maximum efficiency
GB 2226870 Improved heat dissipation for large battery packs
GB 2305506 Adaptive soft buttons for a vehicle user interface
GB 2305508 User configurable vehicle user interface
GB 2308713 Adaptive audible feedback cues for a vehicle user interface
GB 2416405 Battery pack with cell-level fusing and method of using same
GB 2498370 Charging efficiency using selectable isolation
GB 2506336 Battery pack gas exhaust system
GB 2587583 AC current control of mobile battery chargers
GB 2244318 Battery pack enclosure with controlled thermal runaway release system
GB 2302727 Active thermal runaway mitigation system for use within a battery pack
GB 2660112 Park lock for narrow transmission
HK 1191160 Host initiated state control of remote client in communications system
JP 4915969 Battery pack temperature optimization control system
JP 4931161 Battery charging
JP 4972176 Intelligent temperature control system for extending battery pack life
JP 5055347 Multi-mode charging system for electric vehicle
JP 5081962 Adaptive soft button for a vehicle user interface
JP 5088976 Battery charging based on cost and life
JP 5119302 Active thermal runaway mitigation system for use within battery pack
JP 5184576 Integrated battery pressure relaxing portion and terminal isolation system
JP 5216829 Adaptive vehicle user interface
JP 5235942 Method and device for maintaining completeness of cell wall using high yield strength external sleeve
JP 5237342 Method for determining dc impedance of battery
JP 5258871 System for improving cycle lifetime for lithium-ion battery pack and battery cell pack charging system
JP 5274246 Method and apparatus for mounting, cooling, connecting and protecting batteries
JP 5285662 Battery pack having resistance to propagation of thermal runaway of cell
JP 5306426 Battery pack provided with fuse at cell level and method for using the same
JP 5325259 Thermal management system with dual mode coolant loops
JP 5325844 Preventing of thermal runaway of cell using double expansible material layers
JP 5372128 System for absorbing and diffusing side impact energy using battery pack
JP 5416664 Battery cell charging system using adjustable voltage control
JP 5529191 Apparatus for improving charging efficiency using selectable isolation
JP 5548149 Triple layer winding pattern, and methods of manufacturing same
JP 5608881 AC Current Control of Mobile Battery Chargers
JP 5603902 A Battery Pack Dehumidification System and the Method of Controlling the Humidity of a Battery Pack
JP 5680411 Method of deactivating faulty battery cells
JP 5671368 Selective cure of adhesive in modular assembly
JP 5749200 Battery pack gas exhaust system
JP 5837464 Charge disruption monitoring and notification system
KR 1195077 Thermal management system with dual mode coolant loops
US 7404720 Electro mechanical connector for use in electrical applications
US 7433794 Mitigation of propagation of thermal runaway in a multi-cell battery pack
US 7489057 Liquid cooled rotor assembly
US 7579725 Liquid cooled rotor assembly
US 7602145 Method of balancing batteries
US 7622897 Multi-mode charging system for an electric vehicle
US 7629772 Multi-mode charging system for an electric vehicle
US 7629773 Multi-mode charging system for an electric vehicle
US 7667432 Method for interconnection of battery packs and battery assembly containing interconnected battery packs
US 7671565 Battery pack and method for protecting batteries
US 7671567 Multi-mode charging system for an electric vehicle
US 7683570 Systems, methods, and apparatus for battery charging
US 7683575 Method and apparatus for identifying and disconnecting short-circuited battery cells within a battery pack
US 7698078 Electric vehicle communication interface
US 7719232 Method for battery charging based on cost and life
US 7736799 Method and apparatus for maintaining cell wall integrity during thermal runaway using an outer layer of intumescent material
US 7739005 Control system for an all-wheel drive electric vehicle
US 7741750 Induction motor with improved torque density
US 7741816 System and method for battery preheating
US 7742852 Control system for an all-wheel drive electric vehicle
US 7747363 Traction control system for an electric vehicle
US 7749647 Method and apparatus for maintaining cell wall integrity during thermal runaway using a high yield strength outer sleeve
US 7749650 Method and apparatus for maintaining cell wall integrity during thermal runaway using multiple cell wall layers
US 7755329 Battery charging time optimization system based on battery temperature, cooling system power demand, and availability of surplus external power
US 7763381 Cell thermal runaway propagation resistance using dual intumescent material layers
US 7781097 Cell thermal runaway propagation resistance using an internal layer of intumescent material
US 7782021 Battery charging based on cost and life
US 7786704 System for battery charging based on cost and life
US 7789176 Electric vehicle thermal management system
US 7820319 Cell thermal runaway propagation resistant battery pack
US 7821224 Voltage estimation feedback of overmodulated signal for an electrical vehicle
US 7841431 Electric vehicle thermal management system
US 7847501 Varying flux versus torque for maximum efficiency
US 7890218 Centralized multi-zone cooling for increased battery efficiency
US 7911184 Battery charging time optimization system
US 7923144 Tunable frangible battery pack system
US 7928699 Battery charging time optimization system
US 7939192 Early detection of battery cell thermal event
US 7940028 Thermal energy transfer system for a power source utilizing both metal-air and non-metal-air battery packs
US 7956574 System and method for interconnection of battery packs
US 7960928 Flux controlled motor management
US 8004243 Battery capacity estimating method and apparatus
US 8008827 Manufacturing method utilizing a dual layer winding pattern
US 8018113 AC motor winding pattern
US 8044786 Systems and methods for diagnosing battery voltage mis-reporting
US 8049460 Voltage dividing vehicle heater system and method
US 8054038 System for optimizing battery pack cut-off voltage
US 8057630 Selective cure of adhesive in modular assemblies
US 8057928 Cell cap assembly with recessed terminal and enlarged insulating gasket
US 8059007 Battery thermal event detection system using a thermally interruptible electrical conductor
US 8063757 Charge state indicator for an electric vehicle
US 8069555 Manufacturing method utilizing a dual layer winding pattern
US 8076016 Common mode voltage enumeration in a battery pack
US 8078359 User configurable vehicle user interface
US 8082743 Battery pack temperature optimization control system
US 8088511 Cell cap assembly with recessed terminal and enlarged insulating gasket
US 8092081 Battery thermal event detection system using an optical fiber
US 8095278 Interface for vehicle function control via a touch screen
US 8117857 Intelligent temperature control system for extending battery pack life
US 8122590 Manufacturing method utilizing a dual layer winding pattern
US 8124263 Corrosion resistant cell mounting well
US 8125324 Charge state indicator for an electric vehicle
US 8133287 Method of controlled cell-level fusing within a battery pack
US 8133608 Battery pack with cell-level fusing
US 8137833 Condensation-induced corrosion resistant cell mounting well
US 8153290 Heat dissipation for large battery packs
US 8154166 Dual layer winding pattern
US 8154167 Manufacturing method utilizing a dual layer winding pattern
US 8154256 Battery thermal event detection system using an electrical conductor with a thermally interruptible insulator
US 8168315 Battery thermal event detection system utilizing battery pack isolation monitoring
US 8173295 Method and apparatus for battery potting
US 8178227 Battery thermal event detection system utilizing battery pack isolation monitoring
US 8180512 Efficient dual source battery pack system for an electric vehicle
US 8190320 Efficient dual source battery pack system for an electric vehicle
US 8216502 Method for the external application of battery pack encapsulant
US 8241772 Integrated battery pressure relief and terminal isolation system
US 8242739 Leakage current reduction in combined motor drive and energy storage recharge system
US 8247097 Battery pack dehumidifier with active reactivation system
US 8263250 Liquid cooling manifold with multi-function thermal interface
US 8263254 Cell with an outer layer of intumescent material
US 8268469 Battery pack gas exhaust system
US 8277965 Battery pack enclosure with controlled thermal runaway release system
US 8286743 Vehicle battery pack ballistic shield
US 8293393 Apparatus for the external application of battery pack encapsulant
US 8298692 Collection, storage and use of metal-air battery pack effluent
US 8304108 Method and apparatus for maintaining cell wall integrity using a high yield strength outer sleeve
US 8313850 Battery pack pressure monitoring system for thermal event detection
US 8322393 Selective cure of adhesive in modular assemblies
US 8324863 Trickle charger for high-energy storage systems
US 8336319 Thermal management system with dual mode coolant loops
US 8346419 Operation of a range extended electric vehicle
US 8353545 Compact energy absorbing vehicle crash structure
US 8361642 Battery pack enclosure with controlled thermal runaway release system
US 8361649 Method and apparatus for maintaining cell wall integrity using a high yield strength outer casing
US 8365392 System and method for an efficient rotor for an electric motor
US 8367233 Battery pack enclosure with controlled thermal runaway release system
US 8367239 Cell separator for minimizing thermal runaway propagation within a battery pack
US 8389139 Integrated battery pressure relief and terminal isolation system
US 8389142 Method and apparatus for the external application of a battery pack adhesive
US 8393427 Vehicle battery pack ballistic shield
US 8402776 Thermal management system with dual mode coolant loops
US 8421469 Method and apparatus for electrically cycling a battery cell to simulate an internal short
US 8423215 Charge rate modulation of metal-air cells as a function of ambient oxygen concentration
US 8424960 Front rail configuration for the front structure of a vehicle
US 8428806 Dual mode range extended electric vehicle
US 8441826 Fast switching for power inverter
US 8445126 Hazard mitigation through gas flow communication between battery packs
US 8448696 Thermal management system with dual mode coolant loops
US 8448966 Vehicle front shock tower
US 8449015 Method of controlling a dual hinged vehicle door
US 8449997 Thermal energy transfer system for a power source utilizing both metal-air and non-metal-air battery packs
US 8450966 Method of operating a recharging system utilizing a voltage dividing heater
US 8450974 Electric vehicle extended range hybrid battery pack system
US 8453770 Dual motor drive and control system for an electric vehicle
US 8463480 Dual mode range extended electric vehicle
US 8463481 Dual mode range extended electric vehicle
US 8471521 Electric vehicle extended range hybrid battery pack system
US 8481191 Rigid cell separator for minimizing thermal runaway propagation within a battery pack
US 8493018 Fast switching for power inverter
US 8493032 Bidirectional polyphase multimode converter including boost and buck-boost modes
US 8511738 Dual hinged vehicle door
US 8511739 Control system for use with a dual hinged vehicle door
US 8511745 Integrated energy absorbing vehicle crash structure
US 8534703 Dynamic anti-whiplash apparatus and method
US 8536825 State of charge range
US 8539990 Vehicle port door with wirelessly actuated unlatching assembly
US 8541126 Thermal barrier structure for containing thermal runaway propagation within a battery pack
US 8541127 Overmolded thermal interface for use with a battery cooling system
US 8543270 Efficient dual source battery pack system for an electric vehicle
US 8552693 Low temperature charging of li-ion cells
US 8555659 Method for optimizing battery pack temperature
US 8557414 Control, collection and use of metal-air battery pack effluent
US 8557415 Battery pack venting system
US 8557416 Battery pack directed venting system
US 8567849 Dual load path design for a vehicle
US 8567855 Bumper mounting plate for double channel front rails
US 8567856 Swept front torque box
US 8572837 Method for making an efficient rotor for an electric motor
US 8573683 Front rail reinforcement system
US 8574732 Hazard mitigation within a battery pack using metal-air cells
US 8579635 Funnel shaped charge inlet
US 8585131 Rear vehicle torque box
US 8618775 Detection of over-current in a battery pack
US 8626369 Charge rate modulation of metal-air cells as a function of ambient oxygen concentration
US 8627534 Cleaning feature for electric charging connector
US 8627860 Fuel coupler with wireless port door unlatching actuator
US 8629657 State of charge range
US 8638063 AC current control of mobile battery chargers
US 8638069 Bidirectional polyphase multimode converter including boost and buck-boost modes
US 8643330 Method of operating a multiport vehicle charging system
US 8643342 Fast charging with negative ramped current profile
US 8647763 Battery coolant jacket
US 8651875 Electromechanical pawl for controlling vehicle charge inlet access
US 8659270 Battery pack overcharge protection system
US 8663824 Battery pack exhaust nozzle utilizing an sma seal retainer
US 8664907 Fast switching for power inverter
US 8672398 In-line outer sliding panorama sunroof tracks
US 8686288 Power electronics interconnection for electric motor drives
US 8696051 System for absorbing and distributing side impact energy utilizing a side sill assembly with a collapsible sill insert
US 8702161 System for absorbing and distributing side impact energy utilizing an integrated battery pack and side sill assembly
US 8708404 Sunroof utilizing two independent motors
US 8720968 Charge port door with electromagnetic latching assembly
US 8754614 Fast charging of battery using adjustable voltage control
US 8757709 Reinforced b-pillar assembly with reinforced rocker joint
US 8758924 Extruded and ribbed thermal interface for use with a battery cooling system
US 8760898 Fast switching for power inverter
US 8761985 Method of operating a dual motor drive and control system for an electric vehicle
US 8765276 Common mode voltage enumeration in a battery pack
US 8771013 High voltage cable connector
US 8773058 Rotor temperature estimation and motor control torque limiting for vector-controlled AC induction motors
US 8773066 Method and apparatus for extending lifetime for rechargeable stationary energy storage devices
US 8778519 Battery pack exhaust nozzle
US 8803470 Electric vehicle extended range hybrid battery pack system
US 8803471 Electric vehicle extended range hybrid battery pack system
US 8807637 Angled front hood sealing assembly
US 8807642 Mechanism components integrated into structural sunroof framework
US 8807643 Sunroof mechanism linkage with continuous one part guide track
US 8807644 Sunroof positioning and timing elements
US 8807807 Illumination apparatus for vehicles
US 8810198 Multiport vehicle dc charging system with variable power distribution according to power distribution rules
US 8810208 Charging efficiency using selectable isolation
US 8817892 Redundant multistate signaling
US 8818624 Adaptive soft buttons for a vehicle user interface
US 8819162 Host communications architecture
US 8833499 Integration system for a vehicle battery pack
US 8861337 Robust communications in electrically noisy environments
US 8862414 Detection of high voltage electrolysis of coolant in a battery pack
US 8866444 Methodology for charging batteries safely
US 8867180 Dynamic current protection in energy distribution systems
US 8875828 Vehicle battery pack thermal barrier
US 8887398 Extruded member with altered radial fins
US 8892299 Vehicle user interface with proximity activation
US 8899492 Method of controlling system temperature to extend battery pack life
US 8901885 Low temperature fast charge
US 8906541 Battery module with integrated thermal management system
US 8907629 Electric vehicle battery lifetime optimization operational mode
US 8932739 Battery pack configuration to reduce hazards associated with internal short circuits
US 8933661 Integrated inductive and conductive electrical charging system
US 8934999 Robotic processing system and method
US 8935053 Power release hood latch method and system
US 8960781 Single piece vehicle rocker panel
US 8963494 Charge rate optimization
US 8965721 Determining battery DC impedance
US 8968949 Method of withdrawing heat from a battery pack
US 8970147 Traction motor controller with dissipation mode
US 8970173 Electric vehicle battery lifetime optimization operational mode
US 8970182 Fast charging of battery using adjustable voltage control
US 8970237 Wire break detection in redundant communications
US 8973965 Folding and stowing rear-facing vehicle seat
US 9030063 Thermal management system for use with an integrated motor assembly
US 9035203 Electrical interface interlock system
US 9040184 Battery pack dehumidifier with active reactivation system
US 9043623 Host initiated state control of remote client in communications system
US 9045030 System for absorbing and distributing side impact energy utilizing an integrated battery pack
US 9046580 Battery thermal event detection system utilizing battery pack isolation monitoring
US 9065103 Battery mounting and cooling system
US 9079498 Morphing vehicle user interface
US 9080352 Controller apparatus and sensors for a vehicle door handle
US 9083064 Battery pack pressure monitoring system for thermal event detection
US 9093726 Active thermal runaway mitigation system for use within a battery pack
US 9103143 Door handle apparatus for vehicles
US 9151089 Controller apparatus and sensors for a vehicle door handle
US 9153990 Steady state detection of an exceptional charge event in a series connected battery element
US 9162586 Control system for an all-wheel drive electric vehicle
US 9182438 Wire break detection in redundant communications
US 9197091 Charge rate optimization
US 9209631 Charge rate modulation of metal-air cells as a function of ambient oxygen concentration
US 9221343 Pyrotechnic high voltage battery disconnect
US 9225197 Charging efficiency using variable isolation
US 9250020 Active louver system for controlled airflow in a multi-function automotive radiator and condenser system
US 9252400 Battery cap assembly with high efficiency vent
US 9257729 Response to over-current in a battery
US 9257825 Power electronics interconnection for electric motor drives
US 9263901 Secondary service port for high voltage battery packs
US 9272595 Controlling a compressor for air suspension of electric vehicle
US 9278607 Air outlet directional flow controller with integrated shut-off door
US 9293792 Self-activated drain system
US D660219 Vehicle wheel front face
US D660767 Vehicle wheel front face
US D669008 Vehicle wheel front face
US D672307 Vehicle integrated display and mount
US D673393 Vehicle seat mount
US D678154 Vehicle door
US D683268 Kjøretøy
US D694188 Vehicle charge connector
US D724031 Vehicle charge inlet
US D735660 Electric-vehicle connector post
US D749503 Electric-vehicle connector post
US RE44994 Augmented vehicle seat mount


Policy Against Anti-Social Forces

Tesla Motors Japan GK (the “Company”) hereby provides the following “policy against Anti-Social Forces”.  

Grunnleggende policy

Selskapet erklærer den følgende policyen for å forhindre skader fra noen gruppe eller enkeltperson som forfølger økonomisk fordel ved hjelp av vold, makt eller bedrageri (de «antisosiale kreftene»): 

 1. Selskapet engasjerer seg ikke i eller opprettholder noe forhold til antisosiale krefter. 
 2. Selskapet samarbeider med eksterne profesjonelle organisasjoner som politi, National Center for the Elimination of Boryokudan og advokater og håndterer saker hensiktsmessig på en organisert måte for å forhindre skader forårsaket av antisosiale krefter. 
 3. Selskapet godtar ikke urettmessige krav fra antisosiale krefter, men tar besluttsomt rettslige skritt. 
 4. Selskapet finansierer ikke eller inngår noen ulovlige transaksjoner med antisosiale krefter. 
 5. Selskapet forsikrer at alle ansatte som reagerer på ulovlige krav fra antisosiale krefter, blir beskyttet. 

Premium Connectivity

Vilkår og betingelser

Premium Connectivity er tilgjengelig for mange Tesla-kjøretøy gjennom et betalt abonnement. Informasjon om Tjenesten er tilgjengelig på Teslas hjemmeside.

  1. Endringer i vilkår

   Vi kan endre disse vilkårene og betingelsen; endre, legge til eller slette Tjenester eller funksjoner som er inkludert; og når som helst endre prisene vi tar betalt for Tjenesten. Enhver endring i priser eller vesentlig reduksjon i funksjonene i Tjenesten din vil ikke tre i kraft før den neste månedlige perioden av Tjenesten er utløpt. Vi vil varsle deg om slik endring ved å legge ut de endrede vilkårene på nettstedet vårt og / eller på din Tesla-konto. Det er ditt ansvar å gjennomgå disse vilkårene med jevne mellomrom. Hvis du ikke avbestiller Tjenesten din før gjeldende virkningsdato for endringene, vil Tjenesten bli endret til å gjenspeile gjeldende endring av priser og / eller funksjoner som belastes for Tjenesten din.

  2. Betalingsbestemmelser

   • Kostnader fra tredjepart

    Du er ansvarlig for å betale direkte til tredjepart alle kostnader for tjenester levert av dem direkte til deg som ikke uttrykkelig er dekket av Tjenesten din. Denne Avtalen skal ikke ha noen innvirkning på vilkårene og betingelsene for noen avtale som du har inngått med en tredjepart.

   • Betaling og betalingstid

    Du er ansvarlig for å betale alle forfalte beløp til rett tid og i sin helhet og for å registrere et aktivt kredittkort hos oss. Vi debiterer automatisk den månedlige betalingen fra dette kredittkortet på månedsdagen for ikrafttredelsesdato for denne Avtalen, med mindre du avbryter Tjenesten før dagen for fornyelse. For eksempel, hvis startdatoen for abonnementet er den 23/03/2020, er neste faktureringsdato 23/4/2020. Hvis du kjøper et abonnement den 29./30./31. i en gitt måned, blir den månedlige datoen automatisk angitt den 1. i måneden etter neste måned. For februar måned gjelder dette også hvis kjøpsdatoen for abonnementet er den 27./28./29. Alle avgifter belastes i forkant av den perioden de gjelder. Vi kan avslutte eller stanse Tjenesten din uten varsel til deg, hvis kreditt-, gebyr- eller debetkortleverandøren avviser en avgift fra oss eller hvis et slikt kort har utløpt på annen måte. Selv om vi avslutter eller suspenderer Tjenesten din, vil du fremdeles være ansvarlig for eventuelle gebyrer på tidspunktet for slik suspensjon eller oppsigelse.

  3. Oppsigelse, suspensjon, reaktivering, endring og overføring av Tjenesten

   • Suspensjon eller oppsigelse

    Vi kan bestemme oss for å enten innstille eller avslutte Tjenesten uten advarsel, eller gi en advarsel, inkludert for vedlikehold, forbedring eller brudd av nettverk eller system, eller hvis vi mistenker at Tjenesten din brukes til uautoriserte eller upassende formål, som et resultat av ditt bruddet på disse vilkårene eller av grunner som ikke er relatert til deg eller kontoen din med oss. Hvis det skjer en suspensjon eller terminering av Tjenesten av en eller annen grunn, erkjenner og godtar du at du kanskje ikke har tilgang til Tjenesten.

    Hvis vi velger å avslutte Tjenesten din, har du rett til en pro rata-refusjon eller kreditt av de forhåndsbetalte avgiftene som er bestemt på den gjenværende månedlige løpetiden av Tjenesten.

   • Avbestilling fra deg

    Du kan når som helst stoppe Tjenesten gjennom din Tesla-konto eller ved å kontakte vårt kundesupportteam og varsle oss om at du vil avbestille Tjenesten. Hvis du avbestiller, vil avbestillingen av Tjenesten først tre i kraft fra slutten av den nåværende månedlige abonnementsperioden.

   • Reaktivering av Tjenesten

    Du har ikke noen rett til å få Tjenesten din reaktivert, selv om du utbedrer noen av problemene som resulterte i avslutning eller suspensjon av Tjenesten din. Det er utelukkende vår beslutning om du vil tillate deg å ha Tjenesten igjen. Hvis vi bestemmer oss for å aktivere Tjenesten din på nytt, har vi rett til å kreve et reaktiveringsgebyr.

   • Overføring av Tjenesten, salg av Kjøretøy, oppsigelse av leiekontrakt


    Tjenesten kan ikke overføres til fremtidig eier av Kjøretøyet.

    Du må varsle oss hvis du selger eller overfører Kjøretøyet eller sier opp leiekontrakten. Hvis du unnlater å varsle oss, vil du forbli ansvarlig for alle gebyrer for enhver Tjeneste som er pådratt i forbindelse med et slikt Kjøretøy. Det er ditt ansvar å fjerne all data og innhold (inkludert personlig informasjon), hvis noen, du måtte ha lagret på systemet ditt før du selger eller overfører Kjøretøyet.

  4. Dine plikter

   • Ditt ansvar for riktig drift av kjøretøyet og riktig bruk av tjenesten

    DU GODKJENNER UTTRYKKELIG OG ER ENIG I AT BRUK AV ELLER TILLIT TIL INFORMASJON ELLER INNHOLD SOM ER TILGJENGELIG GJENNOM TJENESTEN, ER FULLT OG HELT PÅ EGEN RISIKO OG EGET ANSVAR. DET ER DITT EGET ANSVAR Å SIKRE AT DU (OG/ELLER ANDRE BRUKERE AV DITT KJØRETØY) FØLGER INSTRUKSJONER FOR BRUK AV TJENESTEN OG UTØVER GODT SKJØNN OG FØLGER TRAFIKK OG ALLE ANDRE GJELDENDE LOVER OG REGLER, NÅR UTSTYRET OG TJENESTEN BRUKES; OG/ELLER DET VURDERES OM BRUK AV NOEN AV TJENESTENE (ELLER DE DATA OM RUTE OG VEIBESKRIVELSE DU MOTTAR) UNDER OMSTENDIGHETENE ER TRYGGE OG LOVLIGE.

   • Ditt ansvar for å vedlikeholde Kjøretøyet

    For at vi skal kunne tilby Tjenesten, må Kjøretøyet ditt være i god stand, og Kjøretøyet ditt må ha et fungerende elektrisk system og tilstrekkelig batterikraft. Tjenesten fungerer kanskje ikke hvis du prøver å endre eller legge til utstyr eller programvare i eller til ditt Kjøretøy som ikke er uttrykkelig autorisert av oss eller ikke er kompatibelt med Tjenesten. Du er alene ansvarlig for riktig vedlikehold av Kjøretøyet og dets systemer.

   • Ingen kommersiell bruk eller videresalg av Tjenesten

    Tjenesten, inkludert meldingene, data, informasjon, innhold eller annet materiale levert som en del av Tjenesten, leveres kun for din ikke-kommersielle bruk, og ikke til omsalg. Noe informasjon du mottar gjennom Tjenesten tilhører oss (eller andre tredjeparter) og kan være underlagt en eller flere opphavsrettigheter, varemerker, servicemerker, patenter eller annen juridisk beskyttelse. Du kan ikke (og kan ikke tillate eller få noen annen part til å) selge eller videreselge eller på annen måte bruke Tjenesten eller informasjon gitt gjennom Tjenesten til kommersielle formål, og du kan heller ikke reprodusere, kopiere, endre, forsøke å omvendt utvikle, lage derivatarbeider som fungerer fra eller på annen måte viser eller distribuerer informasjon levert gjennom Tjenesten.

  5. Hendelser utenfor vår kontroll

   Ulike forhold utenfor vår kontroll kan forhindre eller forsinke oss fra å levere Tjenesten til deg, eller påvirke kvaliteten på Tjenesten. Noen eksempler er atmosfæriske, geografiske eller topografiske forhold (for eksempel høye bygninger, åser eller tunneler), skade på eller manglende vedlikehold av Kjøretøyet eller utstyret ditt, myndigheters lover, regler eller forskrifter, svikt, overbelastning eller strømbrudd i verktøy eller trådløse nettverk (inkludert avbrudd i mobiltelefontjeneste), krig, forhold man ikke er herre over, naturkatastrofe, dårlig vær og streiker. I tilfelle noe av det foregående, kan vi etter vår skjønn suspendere eller avslutte Tjenesten, uten varsel til deg og uten ansvar. Vi er ikke ansvarlig for forsinkelse eller svikt i å levere Tjenester på grunn av forhold utenfor vår kontroll, og du har ikke rett til tilbakebetaling eller refusjon som følge av en slik forsinkelse eller feil.

   I tilfelle regulatoriske, statlige eller andre juridisk tvungne endringer, eller avbrudd eller endring av nødvendige telekommunikasjonssystemer og tjenester (f.eks. hvis vår trådløse tjenesteleverandør avslutter eller begrenser trådløse tjenester av den typen som brukes av Kjøretøyets utstyr), er du utelukkende ansvarlig for å erstatte, inklusive kostnadene for å skifte ut, alt utstyr som er nødvendig som et resultat av slik endring eller opphør, bortsett fra at hvis en slik endring skjer i løpet av ditt Kjøretøys grunngarantiperiode, mens du fremdeles vil være ansvarlig for kostnadene for slik utskiftning, vil vi være ansvarlige for å skaffe og gi deg nødvendig utskiftningsmateriell (hvis aktuelt).

  6. Ansvarsfraskrivelse for garantier

   TESLA GARANTERER IKKE FOR AT TJENESTEN ER TILGJENGELIGE PÅ NOE SPESIFIKT TIDSPUNKT ELLER TIL ENHVER TID ELLER PÅ ENHVER GEOGRAFISK BELIGGENHET, ELLER AT TJENESTEN GIS UTEN AVBRYTNING, FORSINKELSE ELLER FEIL. VERKEN VI ELLER NOEN AV VÅRE TJENESTEPARTNERE GIR GARANTIER, UTTRYKKELIG ELLER IMPLISERT OM (1) UTSTYRET ELLER NOEN ANDRE HARDWARE ELLER PROGRAMVARER SOM BRUKES MED TJENESTEN, (2) TJENESTEN, (3) KRENKING AV VAREMERKER OG/ELLER RETTIGHETER, ELLER (4) DATA ELLER INFORMASJON ELLER ANDRE TJENESTER LEVERT GJENNOM TJENESTEN. DETTE INKLUDERER UTEN BEGRENSNING, GARANTIER FOR SIKKERHET, TITTEL, INNHOLD, KVALITET, NØYAKTIGHET, FUNKSJONSSTABILITET, FULLSTENDIGHET, RETTIGHET, PÅLITELIGHET, SALGBARHET, ELLER DUGELIGHET FOR ET BESTEMT FORMÅL ELLER BRUK. ALLE SLIKE GARANTIER ER UTTRYKKES UTELUKKET FRA DISSE TJENESTEVILKÅRENE. VI FRASIER OSS ENHVER OG ALLE UTTRYKKELIGE OG IMPLISERTE GARANTIER.


   De eneste garantiene som gjelder utstyret i Kjøretøyet ditt, er de som utvides som en del av kjøpet eller leieavtalen av Kjøretøyet. Slik garanti dekker ikke Tjenesten, helt eller delvis.

  7. Begrensning av ansvar

   Verken vi eller noen Tesla-selskap eller våre servicepartnere påtar seg noen risiko eller ansvar for din bruk av Tjenesten, eller noe av informasjonen eller annet innhold levert som en del av Tjenesten. Du erkjenner og samtykker i at verken vi, noen Tesla-enhet eller noen av våre servicepartnere er ansvarlig for tapte anrop eller avbrutt service, eller for problemer forårsaket av eller bidratt til av deg, av noen tredjepart, av bygninger, åser, tunneler , nettverkstetthet, atmosfæriske forhold, forhold man ikke herrer over eller naturkatastrofe eller av andre forhold eller omstendigheter utenfor vår kontroll (som nærmere beskrevet ovenfor i avsnitt 5 i disse vilkårene og betingelsene).

   I tillegg er verken vi, noen Tesla-selskap eller våre servicepartnere ansvarlige (1) for vår manglende evne til å kontakte noen servicepartner eller annen part i noen spesiell situasjon (inkludert nødhjelpspersonell), (2) for handlinger eller unnlatelse av noen annet selskap som leverer en del av Tjenesten vår eller annet utstyr som er levert for slik tjeneste, (3) for feil eller mangler hos leverandører, forhandlere eller produsenter som deltar i tilbud gjort gjennom oss, eller (4) for skader som oppstår som følge av bruk, installasjon, reparasjon eller vedlikehold av deg (eller av enhver person du autoriserer) av Tjenesten, eller ethvert produkt eller tjeneste levert av eller produsert av tredjepart.

   Tesla skal være ansvarlig uten begrensning i henhold til Avtalen for skader som følge av forsettlig eller uaktsom skade på liv, kropp eller helse og for andre skader som følge av forsettlig eller grovt uaktsom opptreden fra Tesla eller dens juridiske representanter eller agenter.

   Med mindre Tesla har ubegrenset ansvar i henhold til bestemmelsene i forrige ledd, i tilfelle brudd på en vesentlig kontraktsforpliktelse på grunn av vanlig uaktsomhet, skal Teslas ansvar for skader eller refusjon av utgifter begrenses til typisk påregnelige skader. Vesentlige kontraktsmessige forpliktelser er forpliktelser hvis oppfyllelse er essensiell for riktig utførelse av Avtalen og hvis oppfyllelse du stoler på regelmessig og kan stole på (kjerneforpliktelser).

   Teslas ansvar basert på gjeldende produktansvarsforskrifter forblir upåvirket.

   Ethvert ansvar fra Tesla utover de nevnte tilfeller er ekskludert. I disse tilfellene, hvis du opplever problemer eller misnøye med Tjenesten, er det eneste og eksklusive virkemiddelet ditt å avbryte Tjenesten og slutte å bruke Tjenesten.

   Du samtykker i at begrensningene for ansvar og erstatning i disse vilkårene vil overleve selv etter at Tjenesten din er avsluttet. Disse ansvarsbegrensningene gjelder ikke bare deg, men for alle som bruker Kjøretøyet ditt, Tjenesten, for alle som fremsetter et krav på dine vegne, og for alle krav fremsatt av din familie, ansatte, kunder eller andre som oppstår som følge av eller knyttet til enhver tjeneste vi eller våre servicepartnere leverer.

  8. Programvare


   Vi bruker programvare i forbindelse med Tjenesten. Vi eier eller har rettigheter til all slik programvare, og du skaffer deg ingen rettigheter til slik programvare annet enn retten til å bruke slik programvare som det er rimelig nødvendig for at du kan bruke Tjenesten slik det er tillatt i disse vilkårene. Vi kan oppdatere eller endre programvaren i bilen din fra tid til annen, og vi kan gjøre dette eksternt uten å varsle deg eller be om ditt samtykke. Disse programvareoppdateringene og modifiseringene kan påvirke eller slette data du tidligere har lagret på utstyret i bilen din (for eksempel spesifikk rute- eller destinasjonsinformasjon). Vi er ikke ansvarlig for tapte eller slettede (eller på annen måte berørte) data, og du er alene ansvarlig for dataene du måtte ha lastet ned, lastet opp, overført eller på annen måte lagret fra, til, på eller gjennom utstyret eller Tjenesten.

   Du forstår at tilgjengelig programvare er avhengig av Kjøretøyskonfigurasjon og geografisk region, noe som kan påvirke din tilgang til Tjenesten og / eller noen av funksjonene.

  9. Tilleggsbetingelser

   • Gjeldende lovgivning

    Vilkårene i denne Avtalen er underlagt og skal tolkes i samsvar med lovene i landet der vi har tillatelse til å selge motorkjøretøyer som er nærmest din adresse som du oppgir til vår hjemmeside når du bestiller.

   • Avtalens fullstendighet

    Disse vilkårene og betingelsene er hele Avtalen mellom deg og oss. Det erstatter alle andre avtaler, kommunikasjoner eller fremstillinger, muntlige eller skriftlige, mellom oss, fortid eller nåtid. Vi er ikke ansvarlig for uttalelser, avtaler, fremstillinger, garantier eller pakter, muntlige eller skriftlige, inkludert uten begrensning uttalelser fra tredjepart, angående eller relatert til Tjenesten levert til deg i henhold til disse vilkårene, med mindre slike uttalelser, avtaler, representasjonsgarantier eller løfter er eksplisitt del av eller innlemmet i disse vilkårene og betingelsene.

   • Overlevelse

    Selv etter at Tjenesten din er avsluttet, og med mindre den er erstattet av en ny avtale som uttrykkelig er inngått av og mellom oss, skal bestemmelsene i disse vilkårene overleve.

   • Fraskrivesle; delbarhet

    Ingen avkall på noen del av disse vilkårene, eller for brudd på dem, vil i noen tilfelle kreve at vi frafaller noe annet tilfelle eller brudd. Hvis noen del av disse vilkårene erklæres ugyldige eller ikke kan håndheves, er alle andre deler av disse vilkårene fortsatt gyldige og håndhevbare.

  10. Vilkår for angrerett

   • Angrerett

    Hvis du er en forbruker og har inngått denne Avtalen utelukkende ved hjelp av fjernkommunikasjon (for eksempel bestilling via internett, telefon, e-post eller lignende), kan du angre på avtaleinngåelsen innen fjorten dager uten å oppgi grunner i samsvar med følgende bestemmelser.

    Angrerettsperioden er fjorten dager fra datoen for kontraktens inngåelse.

    For å utøve din angrerett må du informere oss (Tesla Norway AS, Bekkenstenveien 15, 0976 Oslo) ved hjelp av en klar uttalelse (f.eks. et brev sendt med posten) om din beslutning om å angre på denne Avtalen. Du kan bruke vedlagte skjema for angrerett for dette formålet, men dette er ikke obligatorisk.

    For å overholde angrerettsperioden er det tilstrekkelig å sende varselet om utøvelsen av tilbakekallingsretten før utløpet av oppsigelsesperioden.

   • Konsekvens av angreretten

    Hvis du angrer på denne Avtalen, refunderer vi deg alle betalinger vi har mottatt fra deg, inkludert leveringskostnader (med unntak av tilleggskostnader som følger av at du valgte en annen leveringsmåte enn den billigste standardleveransen som tilbys av oss), umiddelbart og senest fjorten dager fra datoen vi mottar melding om din bruk av angreretten på denne Avtalen. For denne refusjonen vil vi bruke de samme betalingsmidlene som du brukte for den opprinnelige transaksjonen, med mindre annet uttrykkelig er avtalt med deg; Du vil ikke i noe tilfelle bli belastet for denne refusjonen.

   • Angreskjema

    (Fyll ut og returner dette skjemaet dersom du ønsker å gå fra avtalen).

    • Til Tesla Norway AS, Bekkenstenveien 15, 0976 Oslo:
    • Jeg/vi (*) underretter herved om at jeg/vi (*) ønsker å gå fra min/vår avtale om kjøp av følgende vare(r) (*)/tjeneste(r) (*)
    • Avtalen ble inngått (*)/mottatt den (*) -Navn på forbrukeren(e)
    • Forbrukeren(e)s adresse
    • Forbrukeren(e)s underskrift (dersom papirskjema benyttes)

    (*) Slett etter behov


  Tilbakekalling

  Klikk her for å sjekke om bilen er berørt av en tilbakekalling.


  Retningslinjer for ansvarlig kilde

  Tesla, Inc. og dets datterselskaper ("Tesla") krever at våre leverandører (definert som alle selskaper eller enkeltpersoner som Tesla mottar varer og tjenester fra så vel som deres personale, agenter og underleverandører) skal utføre sin verdensomspennende virksomhet på en forsvarlig måte, i samsvar med Teslas misjon om å akselerere verdens overgang til bærekraftig energi og i samsvar med denne policyen for ansvarlig materiale og prinsippene oppført heri, i tillegg til kravene i våre retningslinjer for menneskerettigheter og retningslinjer for leverandører. Tesla vil samarbeide med våre leverandører for å sikre flittig implementering av kravene i dette dokumentet, og vil verifisere og håndheve overholdelse på en rettferdig og konsekvent måte når det er nødvendig.

  Juridisk og regulatorisk samsvar

  Tesla-leverandører er ansvarlige for å sikre at deres virksomhet og produktene og tjenestene som leveres til Tesla er i samsvar med alle nasjonale og andre gjeldende lover og forskrifter. Dette ansvaret inkluderer, men er ikke begrenset til, overholdelse av relevante lover som regulerer bestikkelse, korrupsjon og interessekonflikter.

  Retningslinjer for ansvarlig materiale

  Målet med Teslas retningslinjer for ansvarlig materialbruk er å sikre at måten leverandørene våre anskaffer råvarer og derivater av disse på, ikke er i strid med Teslas misjon om å skape en bærekraftig fremtid. Teslas leverandører er pålagt å gjøre det de kan for å sikre at deres deler og produkter som leveres til Tesla ikke bidrar til væpnet konflikt, brudd på menneskerettigheter eller forringelse av miljøet, uavhengig av hvor de befinner seg. For alle materialer som brukes i Tesla-produkter, krever Tesla at leverandørene etablerer retningslinjer, rammeverk for due diligence og styringssystemer som er i samsvar med OECDs due diligence-veiledning for ansvarlige forsyningskjeder av mineraler fra konfliktpåvirkede og høyrisikoområder eller OECDs retningslinjer for multinasjonale selskaper. Teslas krav til leverandører er utformet for å oppnå målet om å kun anskaffe materialer fra leverandører som oppfører seg i samsvar med selskapets misjon.

  Teslas mål er å skape en konfliktfri verdikjede. Som et amerikansk børsnotert selskap, sender Tesla en årsrapport til den amerikanske Securities and Exchange Commission («SEC») i samsvar med Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act som beskriver vår due diligence-innsats for å forstå opprinnelsen til konfliktmineraler brukt i sine produkter og selskapets innsats for å eliminere fordeler som følge av at vi skaffer oss disse materialene til væpnede grupper i Den demokratiske republikken Kongo og dets naboland. SEC definerer for tiden «konfliktmineraler», også kjent som «3TG», som:

  (i)
  columbitt/tantalitt (tantal);
  (ii)
  kassiteritt (tinn);
  (iii)
  gull;
  (iv)
  wolfram (tungsten); og
  (v)
  ethvert derivat av de ovennevnte.

  Ved anskaffelse av 3TG-materialer, forventer Tesla at leverandørene deler vårt mål og implementerer trinn for å skape en konfliktfri forsyningskjede. Der leverandørene våre anskaffer materialer direkte fra smelteverk eller raffinaderier («SoRs»), krever vi kun innkjøp fra SoRer som har blitt validert som konfliktfrie av Responsible Minerals Initiative («RMI») Responsible Minerals Assurance Process («RMAP») eller tilsvarende program. For våre leverandører som ikke anskaffer materialer direkte fra en SoR, forventer vi at de skal engasjere seg i sin egen forsyningskjede og kun kreve sourcing fra SoR som er i samsvar med RMAP. Når vi oppdager leverandører med avvikende SoR, krever Tesla at disse leverandørene uten opphold går over til en forsyningskjede i fullt samsvar. Leverandører kan bli bedt om å fremlegge bevis på endringer i deres forsyningskjede for å bevise fjerning av avvikende SoR. Tesla anerkjenner viktigheten av gruvedrift for lokalsamfunn og oppfordrer til etisk innkjøp fra Den demokratiske republikken Kongo (DRC). Som anbefalt av OECD støtter vi ikke noen implisitt eller eksplisitt embargo av noe DRC-materiale, men tillater i stedet innkjøp fra regionen når det kan gjøres på en forsvarlig måte gjennom reviderte verdikjeder.

  I tillegg til konfliktmineraler anerkjenner Tesla potensialet for misbruk og miljøskader i forsyning av råvarer assosiert med andre materialer, inkludert kobolt, nikkel, litium og glimmer, blant andre. Som med 3TG-leverandører, krever Tesla at disse leverandørene dokumenterer deres forsøk på å overvåke forsyningskjeden sin for eventuelle røde flagg som indikerer bruk av barne- eller tvangsarbeid eller bidrag til konflikt eller brudd på menneskerettigheter, samt miljøkonsekvenser ved gruvedrift eller behandling av disse materialer i hele verdikjeden. Leverandører må implementere due diligence-programmer for verdikjedene for disse materialene og forventes å bruke RMIs rapporteringsmal for innsamling av informasjon der en slik mal er tilgjengelig. For alt annet materiale vil Tesla fortløpende vurdere deres innkjøp for potensielle risikoer og varslinger. Dersom noen er identifisert, vil de engasjere seg med disse leverandørene for å løse eventuelle problemer og kreve samarbeid med vår innsats.

  Deling av innkjøpsinformasjon er avgjørende for vårt forsøk på å gjøre ansvarlige innkjøp, og alle Tesla-leverandører er pålagt å gi informasjon på forespørsel om deres innkjøp, due diligence-innsats og funn for alt materiale som inngår i denne policyen for ansvarlig materiale.

  Konfliktmineralrapport

  pdf-ikon  Last ned PDF

  Sist oppdatert mai 2021

  Menneskerettighetserklæring

  Tesla mener at etisk behandling av alle mennesker og respekt for menneskerettigheter er kjernen i vår misjon om en bærekraftig fremtid, og mener alle virksomheter i forsyningskjeden vår har et ansvar for å støtte vår misjon og dele vår respekt for menneskerettighetene. Denne menneskerettighetspolicyen er formaliseringen av vår forpliktelse til å opprettholde og respektere disse rettighetene og verdiene de representerer. Vi støtter og baserer vår definisjon av menneskerettigheter på FNs menneskerettighetserklæring («UDHR»). UDHR fokuserer på verdighet, respekt og likeverd, uten diskriminering, for alle mennesker. Vi er forpliktet til å opprettholde disse rettighetene og verdiene i hele verdikjeden vår – inkludert med hensyn til våre ansatte, kunder, aksjonærer, leverandører og samfunnene vi opererer i. Vi forventer at våre leverandører også vil støtte og fremme disse verdiene i egen virksomhet og hos egne leverandører.

  Fokus på menneskerettigheter er en kontinuerlig innsats, som involverer engasjement i verdikjeden vår for potensielle konsekvenser, og inkluderer innspill fra eksterne interessenter, samt gjennomgår og oppdaterer våre egne retningslinjer der det er nødvendig. Med denne forståelsen er Tesla forpliktet til å løse eventuelle potensielle menneskerettighetsproblemer både i vår egen virksomhet og i verdikjeden vår.

  Helse og sikkerhet

  Leverandører er ansvarlige for å sikre at deres ansatte og entreprenører får et trygt og sunt arbeidsmiljø. Teslas retningslinjer for leverandører gir veiledning om Teslas forventninger og regelverksprosedyrer for helse og sikkerhet for Teslas egne ansatte. Leverandører bør gjennomgå våre etiske retningslinjer for leverandører for å forstå våre minimumskrav til helse og sikkerhet i egen virksomhet.

  Tvangsarbeid, slaveri og menneskehandel

  Tesla er forpliktet til å sikre at hele verdikjeden—fra råvarer til sluttproduksjon—er fri for enhver form for slavearbeid, tvangsarbeid, gjeldsarbeid eller menneskehandel. Tesla tolererer ikke og vil ikke tolerere bruken av ufrivillig, inkludert fengsel, arbeid i alle aldre i fremstillingen av sine produkter og aksepterer ikke og vil ikke akseptere produkter eller tjenester fra leverandører som driver tvangsarbeid eller menneskehandel i noen form. Menneskehandel og slaveri er forbrytelser under statlig, føderal og internasjonal lovgivning. Vi tillater ikke direkte eller indirekte kontrolltaktikk, inkludert fysisk avstraffelse eller trusselen om fysisk avstraffelse samt økonomiske, følelsesmessige eller familiære overgrep på våre anlegg, og vi vil ikke tillate det hos våre leverandører. Tesla erkjenner at disse forbrytelsene eksisterer i land over hele verden og krever at leverandørene våre hjelper oss i arbeidet med å få slutt på dem, uavhengig av geografisk beliggenhet eller ledd i verdikjeden vår.

  En arbeidsplass der det gis respekt og like muligheter

  Tesla anerkjenner verdien av forskjellig bakgrunn og perspektiver i arbeidsstokken vår, og fremmer fullt ut like muligheter for alle ansatte, både nåværende og potensielle. Akkurat som vi ikke diskriminerer på grunnlag av rase, farge, religion, trosbekjennelse, kjønn, seksuell legning, kjønnsuttrykk eller identitet, nasjonal opprinnelse, funksjonshemning, medisinsk tilstand, militær og veteranstatus, sivilstatus, graviditet eller andre kjennetegn som er beskyttet i henhold til lov eller forskrift, krever vi at våre leverandører på samme måte respekterer menneskene i arbeidsstyrken sin.

  Miljøvern

  I vår egen virksomhet arbeider Tesla for å redusere effekten på miljøet ved å bruke fornybar energi, resirkulering av materialer og bevaring av biologisk mangfold, for å nevne noe av innsatsen vår. Vi forventer at leverandørene våre deler vårt mål om å anerkjenne miljøvern som et sentralt prinsipp for en bærekraftig fremtid. Ytterligere informasjon om våre forventninger til miljøvern fra leverandørene våre finner du i leverandørens etiske retningslinjer.

  Barnearbeid og unge arbeidere

  Tesla følger strengt lokale og nasjonale lover som begrenser ansettelsen av mindreårige arbeidere. Uavhengig av lokale lover kan ingen arbeidstakere ved et anlegg eller sted som leverer materialer som brukes i Tesla-produkter, være under 15 år. Tesla oppfordrer til utvikling av potensielle fremtidige ansatte ved implementering av praktikantplasser eller studentarbeiderprogrammer. Disse programmene bør imidlertid utformes for å komme studenten til fordel, og den bør inkludere opplæring av studentene. Deltakere i slike programmer kan ikke utføre arbeid som sannsynligvis vil skade deres helse eller sikkerhet, inkludert nattevakt eller overtidsarbeid. Alle deltakere skal kompenseres med rimelighet for sitt arbeid, basert på lokale lover.

  Relasjoner med lokalsamfunn

  Tesla forplikter seg til å være et ansvarlig medlem av lokalsamfunnene vi er virksomme i. Dette berører ikke bare evnen vår til å skape arbeidsplasser og bidra til økt verdiskapning lokalt. Vi forventer at leverandørene også skal gjøre sitt ytterste for å kontinuerlig forbedre de positive aspektene og redusere negativ innvirkning av deres virksomhet på lokalsamfunnet, inkludert med hensyn til miljømessige, sosiale og andre livskvalitetsfaktorer.

  Urfolkrettigheter

  Gruveindustrien som Tesla er avhengig av for å utvinne råvarene som inngår i produktene våre, har historisk sett hatt en negativ innvirkning på rettighetene til urfolk og lokalsamfunn i områdene de er virksomme i. For all råvareutvinning og -behandling som brukes for å produsere Tesla-produkter, forventer vi at våre leverandører i gruveindustrien vil samhandle med legitime representanter for urfolkssamfunn og gi rett til fritt og informert samtykke i driften.

  Intern overholdelse

  Alle Teslas ansatte og entreprenører er pålagt å oppføre seg på en måte som er i samsvar med ovennevnte retningslinjer. Tesla kan med jevne mellomrom oppdatere disse retningslinjene for å opprettholde deres relevans for vår voksende virksomhet og risiko som identifiseres i verdikjeden vår. I tillegg vil Tesla:

  • lære opp aktuelle ansatte om konfliktmineraler, menneskehandel, barnearbeid og slaveri, spesielt med hensyn til å motvirke risikoer i Teslas forsyningskjede
  • undersøke om Tesla har et rimelig grunnlag for å tro at en Tesla-leverandør er engasjert i menneskehandel, slavearbeid eller bruk av konfliktmineraler
  • avstå fra å kjøpe varer eller tjenester fra enhver leverandør som antas å bedrive menneskehandel, bedrive slave- eller barnearbeid eller bruker konfliktmineraler, dersom leverandøren ikke iverksetter korrigerende tiltak innen en rimelig tidsperiode.
    

  Leverandørens overholdelse av forventningene til retningslinjene

  Tesla følger OECDs Due Diligence-veiledning for ansvarlig virksomhet når vi identifiserer risikoer i verdikjeden vår. Vi krever at leverandører samarbeider med oss for og bistår med å identifisere og fjerne praksis i verdikjeden vår som er i strid med våre retningslinjer. Leverandører er pålagt å gi forespurt informasjon om potensielle brudd på våre retningslinjer i verdikjeden. Leverandører skal også henvise til Teslas retningslinjer for leverandører for informasjon om våre forventninger til styringssystemer og -praksis som vi forventer at leverandørene våre opprettholder. I henhold til alle gjeldende Tesla-retningslinjer og lover i landene leverandørene våre er virksomme i må Tesla-leverandører:

  • evaluere forsyningskjeden sin for å ta hånd om risikoer knyttet til Teslas retningslinjer for menneskerettigheter og ansvarlig materiale, inkludert med hensyn til konfliktmineraler, menneskehandel, slaveri, barnearbeid og miljøpåvirkninger, og, på forespørsel, dele sine funn med Tesla;
  • revidere leverandører i verdikjeden for å evaluere deres samsvar med Teslas retningslinjer for menneskerettigheter og ansvarlig materiale, og, på forespørsel, dele omfanget og funnene av disse evalueringene med Tesla;
  • bekrefte at materialene deres som inngår i Tesla-produkter, overholder relevante lover om konfliktmineraler, slaveri, barnearbeid og menneskehandel i landet eller landene der de driver virksomhet, og, på forespørsel, fremlegge bevis på at denne bekreftelsen er gyldig;
  • sikre at alle ansatte, entreprenører og underleverandører opptrer i samsvar med Teslas retningslinjer for menneskerettigheter og ansvarlig materiale, inkludert å gi tilstrekkelig opplæring og iverksette disiplinær- eller oppsigelsestiltak når det er aktuelt.


  Sist oppdatert juli 2021

   

  Fremgangsmåte for klagemål

  Du kan kontakte styret i Tesla for å kommentere eller melde om bekymringer. Skriv til:

  Corporate Secretary
  Tesla
  3500 Deer Creek Rd.
  Palo Alto, CA 94304

  Du kan sende inn bekymringen din anonymt eller konfidensielt via post. Du kan også angi om du er en aksjonær, kunde, leverandør eller annen interessert part.

  Du kan også gi kommentarer eller rapportere bekymringer via e-post til: legal@teslamotors.com.


  Etiske retningslinjer for leverandører

  pdf-ikon  Last ned PDF

  Sist oppdatert juli 2021


  Bruksvilkår for Teslas bedriftskontoplattform

  pdf-ikon  Last ned PDF

  Sist oppdatert oktober 2021


  California Transparency in Supply Chain Act Statement

  pdf-ikon  Last ned PDF

  Sist oppdatert juni 2021


  UK Modern Slavery Act Transparency Statement

  pdf-ikon  Download 2020 Report PDF

  Sist oppdatert juni 2021

  pdf-ikon  Last ned PDF-rapport for 2019

  pdf-ikon  Last ned PDF-rapport for 2018

  pdf-ikon  Last ned PDF-rapport for 2017

  pdf-ikon  Last ned PDF-rapport for 2016


  UK Tax Strategy

  Innledning

  In accordance with Paragraph 22(2), Schedule 19 of the Finance Act 2016, Tesla sets out below its tax strategy for all UK companies within the Tesla group. This strategy applies from the date of publication until it is superseded. Unless otherwise stated, ‘Tesla’ and ‘the Company’ refer to all UK companies within the Tesla group.

  Tesla’s mission is to accelerate the world’s transition to sustainable energy. Tesla designs, develops, manufactures, leases and sells high-performance fully electric vehicles, solar energy generation systems and energy storage products. The activities of the Tesla UK group companies are limited to performing marketing, sales and distribution functions, including on-the-ground sales efforts. The Tesla UK group companies remain dependent on the overall success of the business at a global level. 

  Approach to risk management and governance in relation to UK taxation

  Tesla is committed to being a responsible taxpayer and to comply with the tax laws and regulations in all the jurisdictions in which the Company operates, including the United Kingdom. The Company has a consistent process in place to identify, manage and mitigate exposure to issues that may have a negative impact on the business. The Company works closely with external advisors to ensure tax risks are adequately managed and that the Company remains up to date with the latest tax changes that may affect the business.

  Tesla is mindful of its reputation in the marketplace and aims to minimize the level of risk in relation to UK taxation. Tesla is not prepared to accept risk levels that expose the Company to reputational risks. However, given the scale of Tesla’s business and the complexity of tax legislation, it is inevitable that tax risks will arise. To ensure that the level of risk is kept as low as possible, risk management policies and governance arrangements are in place, including controls specifically relating to tax that must be adhered to for all tax types.

  Approach to tax planning and level of risk in relation to UK taxation

  Tesla is not engaged in tax planning other than that which is permitted by law and which is in line with the commercial business and economic activities. The primary tax objective of the Company is to comply with tax filing, tax reporting and tax payment obligations in the UK in order to ensure that the right amount of tax is paid at the right time. In relation to cross-border transactions, Tesla applies the OECD standard and ensures that the transfer pricing policies are in line with the “arm’s length principle”.

  Tesla operates under the principle that tax follows business decisions and consequently commercial needs take precedence over tax planning opportunities. The Company has a low risk appetite in respect of taxation and seeks to minimize the risk of uncertainty or disputes.

  Relationship with HMRC

  Tesla seeks to maintain an open, professional and transparent relationship with Her Majesty’s Revenue & Customs (‘HMRC’). In this respect, Tesla commits to make full and accurate disclosures in tax returns and in correspondence with HMRC. Tesla works constructively and proactively with HMRC and deals with issues in a timely and collaborative manner.

  Published 28 September 2021 as required by Tesla’s financial results for the year ended 31 December 2020.


  Retningslinjer for kjøretøyer som ikke støttes eller som er totaloverhalt

  Et kjøretøy som ikke støttes eller som er totaloverhalt, er et kjøretøy som har blitt erklært som totalvrak, vanligvis etter omfattende skader forårsaket av kollisjon, oversvømmelse, brann eller lignende fare, og har blitt (eller kvalifiserer til å bli) registrert og/eller benevnes av eieren som et totaltoverhalt kjøretøy eller tilsvarende i henhold til lokal lovgivning eller bransjepraksis. Totaloverhalingsregistrering/-benevning kan vanligvis aldri fjernes fra kjøretøyet slik at alle personer i fremtiden forstår kjøretøyets tilstand og verdi. Tesla garanterer ikke for sikkerheten eller funksjonsdyktigheten til totaloverhalte biler. Reparasjoner utført for å bringe et totaloverhalt kjøretøy tilbake til kjørbar stand oppfyller kanskje ikke Teslas standarder eller spesifikasjoner, og det er grunnen til at kjøretøyet ikke støttes. Følgelig er eventuell svikt eller eventuelle skader eller personskader som oppstår som resultat av slike reparasjoner eller fortsatt drift av et kjøretøy som ikke støttes, utelukkende kjøretøyeierens ansvar.

  Før Tesla kan bekrefte at kjøretøyet er i samsvar med Teslas sikkerhetsstandarder og kjøretøyspesifikasjoner, verken utfører eller støtter Tesla reparasjoner som involverer høyspenningsbatterisystemene i kjøretøyet på grunn av muligheten for at det totaloverhalte kjøretøyet har pådratt seg skader som:

  • gjør kjøretøyet utrygt å kjøre
  • gjør kjøretøyet usikkert for eventuelle reparasjonsteknikere som kanskje arbeider på bilen
  • Kan skade Tesla-utstyr, som f.eks. Superchargere


  Når et kjøretøy klassifiseres som et totaloverhalt kjøretøy:

  • Eventuelle begrensede Tesla-garantier og utvidede serviceavtaler ugyldiggjøres.

   MERK: Reparasjoner på grunn av tilbakekallinger vil bli utført så sant bilen ikke kan repareres på en trygg måte enten på grunn av tilstanden til bilen eller bilmodifikasjoner som ikke er installert av Tesla. Hvis Tesla-servicesenteret avgjør at det ikke er trygt å reparere bilen, blir ikke reparasjonen i forbindelse med tilbakekallingen utført før kunden har returnert bilen til en tilstand som servicesenteret avgjør er trygg å reparere.
  • Superlading er deaktivert permanent.
  • Tilgjengelighet for deler berøres ikke. Alle ubegrensede deler eller deler som selges over disk, kan kjøpes til et kjøretøy som benevnes som totaloverhalt.
  • En «høyspenningssikkerhetskontroll for kjøretøy som benevnes som totaloverhalt» kan utføres (på kundens regning) på kjøretøyet for å fastslå om det er trygt å arbeide på eller få tilgang til de høyspenningsrelaterte komponentene.


  Kontakt et Tesla-servicesenter for mer informasjon om disse retningslinjene.


  Bilprisliste

  Download our vehicle pricelist. This pricelist was updated April 2021. Our latest vehicle options and purchase prices are always available in our online configurator. For questions, you can contact us online or through the postal address and phone number below. 

  Tesla Amsterdam Zuid-Oost
  Burgemeester Stramanweg 122
  1101 EN, Amsterdam
  Nederland
  020 365 0008


  Hva du trenger å vite hvis du bruker Dogecoin

  Vi håper du gleder deg til å bruke Dogecoin til å kjøpe kvalifiserte Tesla-produkter. Du finner massevis av nyttig informasjon her og i ofte stilte spørsmål om Dogecoin. Les begge nøye, fordi når du bruker Dogecoin til kjøp fra oss, samtykker du i alt som er sagt her og i de ofte stilte spørsmålene.

  Dogecoin-betalinger er irreversible. Det er bare slik Dogecoin-nettverket fungerer – ingen angrerett. Du må derfor sørge for at du angir riktig Dogecoin-pris i beløpsfeltet og riktig Dogecoin-lommebokadresse i mottakerfeltet.

  Under- og overbetalinger. Det er ditt ansvar å sikre at Dogecoin-betalingen samsvarer med kjøpesummen vi gir deg. Dogecoin-prisen utløper etter noe tid, og hvis den utløper før du er ferdig med betalingsprosessen, må du kanskje starte på nytt, noe som kan resultere i en ny Dogecoin-pris. Hvis du ikke sender den nøyaktige Dogecoin-prisen vi oppgir, vil vi kanskje oppheve bestillingen og refundere deg. Og dette er viktig: Ikke betal for mye til oss – hvis du angir et HØYERE beløp enn Dogecoin-prisen, vil vi kanskje ikke kunne returnere det ekstra beløpet. Dessuten vil vi kanskje ikke alltid godta Dogecoin som betalingsmetode.

  Refusjoner. Hvis du har rett til en refusjon, kan vi refundere deg enten (1) det nøyaktige Dogecoin-beløpet du anga da du foretok kjøpet eller (2) den opprinnelige kjøpsprisen i norske kroner. Og hva som skjer, er opp til oss; du har ikke noe valg (vi kan velge ett av alternativene fremfor det andre i et forsøk på å gi deg refusjonen raskere). Men det betyr også at risikoen er på din side hvis Dogecoin-verdien endres mellom tidspunktet du kjøpte og tidspunktet du mottar refusjonen (på den måten vi velger). Hvis vi for eksempel refunderer deg i Dogecoin, kan verdien av Dogecoin-beløpet være mye mindre enn det var da du betalte det til oss; og hvis vi refunderer deg i norske kroner, kan beløpet i norske kroner være mye mindre enn den gjeldende markedsverdien av Dogecoin-beløpet du brukte til å betale.

  Overholde loven. Hvis du bruker Dogecoin, må du overholde alle lovene som gjelder for din bruk av Dogecoin. I tillegg forstår du at vi kan be om informasjon fra deg for å bekrefte identiteten din med tanke på å avdekke hvitvasking, terrorfinansiering, svindel eller annen økonomisk kriminalitet. Du samtykker i:

  • å gi oss all informasjon vi ber om (slik at vi kan bekrefte hvem du er) og at den er 100 % nøyaktig (og du må oppdatere oss hvis noen opplysninger endres);
  • å gi oss tillatelse til å be andre om informasjon om deg for å bekrefte at du er den du sier du er og til å iverksette tiltak for å bekrefte identiteten din og beskytte oss alle mot svindel eller økonomisk kriminalitet, og
  • å la oss dele personopplysningene dine med kredittbyråer eller med offentlige etater som etterforsker svindel eller økonomisk kriminalitet (nærmere informasjon om hvordan vi håndterer personopplysningene dine, finner du i Teslas personvernerklæring på www.tesla.com/legal/privacy).