Vedlikehold

Teslas teknikere gjennomgår kontinuerlig vedlikeholdsanbefalingene for å optimalisere ytelsen, påliteligheten, holdbarheten, sikkerheten og videresalgsverdien til Teslaen din.

I motsetning til biler med forbrenningsmotor, krever Teslaer ingen oljeskift, skifte av drivstoffilter, tennplugger osv. Som en elektrisk bil, er til og med utskiftinger av bremseklosser sjeldne fordi regenerativ bremsing returnerer energi til batteriet, noe som reduserer slitasjen på bremsene.

Se håndboken for de siste vedlikeholdsanbefalingene for Teslaen din.

Anbefalt vedlikeholdsservice

Kupéluftfilter
Din Tesla er utstyrt med et luftfilter som forhindrer pollen, industri nedfall, veistøv og andre partikler fra å komme inn gjennom luftinntakene. Tesla anbefaler følgende tidsplan for utskifting av kupéluftfilter:

Model 3
Model Y
Tesla anbefaler å erstatte kupéluftfilteret hvert 2. år.
Model S
Model X
Tesla anbefaler å erstatte kupéluftfilteret hvert 3. år.

* For Model S- og Model X-biler produsert i 2012–2020, anbefaler Tesla å bytte ut kupéluftfilteret hvert 2. år.

High Efficiency Particulate Air (HEPA)-filter
Tesla anbefaler utskifte av HEPA-filteret hvert 3. år (hvis montert).

Dekkrotasjon og -avbalansering, og hjulstillingskontroll
Tesla anbefaler at du roterer dekkene hver 10 000 km eller hvis dybden på dekkene varierer med  1,5 mm eller mer, avhengig av hva som kommer først. Aggressiv kjøring kan føre til tidlig dekkslitasje og kan kreve hyppigere dekkservice. Ubalanserte hjul og feil hjulstilling påvirker håndteringen, dekkenes levetid og styrekomponentene. Se dekkprodusentens eierhåndbøker og garantidokumentasjon for ytterligere detaljer.

Sjekk av bremsevæske
Tesla anbefaler å sjekke bremsevæsken for forurensning hvert 2. år og bytte etter behov.

Service på klimaanlegg
Service på klimaanlegget erstatter tørkemiddelposen for å øke levetiden og effektiviteten til klimaanlegget. Tesla anbefaler følgende serviceplan for klimaanlegg:

Model 3 Tesla anbefaler utskifting av tørkemiddelposen for klimaanlegget hver 6. år.
Model Y Tesla anbefaler utskifting av tørkemiddelposen for klimaanlegget hvert 4. år.
Model S
Model X
Tesla anbefaler utskifting av tørkemiddelposen for klimaanlegget hvert 3. år.**

** Tesla anbefaler utskifting av tørkemiddelposen for klimaanlegget hvert 2. år for Model S-biler produsert mellom 2012–2020 og hvert 4. år for Model X-biler produsert mellom 2012–2020.

Vinterpleie
Tesla anbefaler rengjøring og smøring av alle bremsekalipperne hver 12. måned eller 20.000 km for biler i regioner med kaldt vær.

Avtale vedlikeholdsservice

Planlegg en vedlikeholdsserviceavtale i Tesla-appen.

Ofte stilte spørsmål

Krever Teslaen min årlig vedlikeholdsservice?
Din Tesla krever ikke årlig vedlikehold eller regelmessig utskfite av væsker. Se håndbok for de siste vedlikeholdsanbefalingene for din Tesla.

Må jeg bringe bilen til et Tesla-servicesenter?
Med OTA-oppdateringer av programvare, fjerndiagnostisering og støtten fra de Mobil service-teknikerne våre, reduseres behovet ditt for å måtte besøke et servicesenter. Hvis Teslaen din krever service, kan du planlegge en serviceavtale i Tesla-appen. Hvis du velger å bringe Teslaen til et ikke-Tesla-verksted for vedlikehold eller reparasjoner, kan det påvirke garantien ved eventuelle problemer.

Hvor finner jeg mer informasjon om periodisk kjøretøykontroll (PKK)?
Avhengig av lokale forskrifter, kan det hende du må ta med bilen din til en inspeksjon. Rådfør deg med den lokale transportmyndigheten (Statens Vegvesen) for krav i landet ditt. Les mer om vanlige prosedyrer, som å finne VIN-plasseringer, oppjekkingspunkter, innstillinger for fri bevegelse av hjulene og hvordan du utfører bremsetester.

Hvis jeg velger å ikke utføre service på Teslaen min, vil dette ugyldiggjøre garantien?
Den Begrensede ny- eller bruktbilgaranti påvirkes ikke hvis den anbefalte service ikke utføres.

Kan jeg overføre Tesla-serviceplanen min til den nye eieren hvis jeg selger min Tesla?
Du kan overføre den ubrukte delen av Tesla-vedlikeholdsplanen din med salget av Teslaen. Planen overføres til den nye eieren når overføringen av bileierskap behandles gjennom Tesla. Se vilkårene og betingelsene for vedlikeholdsplanen for mer informasjon.

Kan jeg avbestille Tesla-vedlikeholdsplanen min?
Du kan be om å avbryte vedlikeholdsplanen når som helst og få refundert de resterende ubrukte årlige serviceinspeksjonsintervallene. Se vilkårene og betingelsene for vedlikeholdsplanen for mer informasjon.

Nøkkelord: 

Del denne siden