Rapport om bilsikkerhet fra Tesla

Hos Tesla mener vi at teknologi kan bidra til å forbedre sikkerheten. Derfor er Tesla-biler konstruert for å være de sikreste bilene i verden. Vi mener at den unike kombinasjonen av passiv sikkerhet, aktiv sikkerhet og automatisert førerassistanse er avgjørende for å holde ikke bare Tesla-førere og deres passasjerer trygge, men alle som ferdes på veien. Det er denne forestillingen som ligger bak enhver beslutning vi tar – fra utformingen av bilene våre til programvaren vi introduserer og til funksjonene vi tilbyr hver enkelt Tesla-eier.

Model S, Model 3, Model X og Model Y har oppnådd å være i sjiktet med den laveste samlede sannsynligheten for skade for alle biler som noensinne er testet av den amerikanske regjeringens vurderingsprogram for nye biler. Mye av dette har å gjøre med den stive, forsterkede strukturen til batteripakken som er montert i bilgulvet, noe som gir bilen eksepsjonell styrke, store deformasjonssoner og et unikt lavt tyngdepunkt. På grunn av sin styrke påfører Teslas batteripakker sjelden alvorlig skade i ulykker. Og, i det ekstremt usannsynlige tilfellet at det oppstår en brann, sørger den toppmoderne designen av batteripakkene for at sikkerhetssystemet fungerer som det skal og isolerer en brann til utvalgte områder i batteriet samtidig som varmen ledes bort fra passasjerkabinen og bilen.

Selv om ingen bil er uten risiko for ulykker, jobber vi hver dag for å prøve å gjøre dem mye mindre sannsynlig. Aktive sikkerhetsfunksjoner kommer som standard på alle Tesla-biler produsert etter september 2014 for å gi et ekstra lag av sikkerhet utover den fysiske strukturen til hver bil. Fordi hver eneste Tesla er tilkoblet, er vi i stand til å bruke milliarder av engelske miles med virkelige data fra vår globale bilpark – hvorav mer enn 9 milliarder engelske miles er blitt kjørt med aktivert Autopilot – for å forstå de forskjellige måtene ulykker skjer på. Deretter utvikler vi funksjoner som kan hjelpe Tesla-førere med å redusere eller unngå ulykker. Via OTA-oppdateringer av programvare kan vi introdusere sikkerhetsfunksjoner og forbedringer lenge etter at en bil er levert, samt lansere oppdaterte versjoner av eksisterende sikkerhetsfunksjoner som tar hensyn til de aller siste dataene fra praktisk kjøring som samles inn av alle bilene vi har levert.

I oktober 2018 begynte vi å frivillig utlevere kvartalsvise sikkerhetsdata for å kunne gi viktig sikkerhetsinformasjon om bilene våre til offentligheten, og i juli 2019 begynte vi å frivillig utlevere årlig oppdaterte data også om bilbranner. Ulykkesfrekvensen for alle biler på veien kan variere fra kvartal til kvartal, og kan være påvirket av sesongmessige forhold, for eksempel redusert dagslys og dårlige værforhold.

Data om bilbranner

Metodikk:
Vi samler inn antall engelske miles kjørt av hver eneste bil med aktivert Autopilot eller manuell kjøring, basert på tilgjengelige data vi mottar fra bilparken, og dette gjør vi uten å identifisere den enkelte bilen av hensyn til personvernet. Vi mottar også et kollisjonsvarsel hver gang det rapporteres en bilulykke til oss fra bilparken, og dette kan inkludere data som forteller om Autopilot var aktivert ved kollisjonstidspunktet. For å sikre at statistikken vår er forsvarlig, teller vi alle sammenstøt der Autopilot ble deaktivert innen 5 sekunder før kollisjonen, og vi teller alle sammenstøt der hendelsesvarselet indikerte at en kollisjonspute eller annet aktivt sikkerhetsutstyr ble utløst. (Ulykkesstatistikken vår er ikke basert på eksempeldatasett eller estimater.) I praksis korrelerer dette med nesten enhver sammenstøt ved omtrent 12 mph (20 km/t) eller over, avhengig av kollisjonsstyrkene som ble generert. Vi skiller ikke mellom de ulike årsakene til sammenstøt eller feil. (For eksempel oppstår mer enn 35 % av alle sammenstøt med aktivert Autopilot ved at Tesla-bilen blir påkjørt bakfra av et annet kjøretøy). På denne måten er vi sikre på at statistikken vi deler utvilsomt viser fordelene med Autopilot.

Vær oppmerksom på at sesongvariasjonen kan påvirke kollisjonsfrekvensen fra kvartal til kvartal, spesielt i kvartaler der redusert dagslys og dårlige eller vinterlige værforhold er vanlig. For å minimere utslaget som sesongvariasjonen utgjør, bør du sammenligne et kvartal med samme kvartal i tidligere år.

*Oppdatering (januar 2023):
Vi er stolte av ytelsen til Autopilot og dens innvirkning på å redusere trafikkulykker. Fordelene og de gode fremtidsutsiktene med Autopilot vises tydelig i dataene fra bilsikkerhetsrapporten vi har delt i fire år. Som en del av Teslas forpliktelse til kontinuerlig forbedring, førte den siste analysen oss til å identifisere og implementere forbedringspotensialer i datarapporteringen vår. Noe av det vi spesielt oppdaget var rapporter om visse hendelser der det ikke ble utløst en kollisjonspute eller annet aktivt sikkerhetsutstyr, enkelthendelser som ble repetert, og rapporter om ugyldige eller dupliserte registreringer av kjørelengde. Det å inkludere disse hendelsene er ikke i samsvar med våre regler for rapportering av kjøretøysikkerhet, og de vil heretter bli ekskludert. Disse oppgraderingene i dataanalysen forsterker den positive effekten Autopilot har på bilsikkerheten. For å sikre rapporteringsnøyaktigheten oppdaterte vi alle historiske kollisjonsfrekvenser for å ta hensyn til disse forbedringene, inkludert den grunnleggende kollisjonsfrekvensen for USA basert på tilgjengelige NHTSA- og FHWA-data. (Merk at når det gjelder grunnleggende kollisjonsfrekvenser i USA, er en bilulykke et sammenstøt som involverer minst én personbil, lett lastebil, SUV eller varebil som veier 10 000 pund eller mindre, klassifisert etter tilgjengelige føderale data.) Sluttresultatet er at når Autopilot er aktiv, er kollisjonsfrekvensen enda lavere enn det vi tidligere rapporterte.