Bilens sikkerhetsfunksjoner

Fra design og fysisk struktur til avansert sikkerhet er Tesla-biler utviklet med de høyeste standarder for sikkerhet på alle måter.

Tesla-bilen har en rekke avanserte sikkerhetsfunksjoner som du kan aktivere. For å slå på noen av disse funksjonene kan du gå til «Kontroller» > «Sikkerhet» på bilens berøringsskjerm.

Sikkerhetsalarm

Alarmen din vil lyde og lysene vil blinke hvis et låst bagasjerom eller dør åpnes uten en gyldig inngangsnøkkel.

Sikkerhetsalarmen aktiveres på berøringsskjermen via «Kontroller» > «Sikkerhet» > «Bilalarm». Da vil bilen aktivere alarmen ett minutt etter at du har gått ut, dørene låses og en gjenkjent nøkkel vil ikke lenger oppdages i eller i nærheten av bilen.

Du kan stoppe bilalarmen ved å låse opp dørene med Key Fob-en, nøkkelkortet eller Tesla-appen.

Alarmbrev

Godkjenningsbrevene for alarm inneholder informasjon om tyverialarmen og relaterte sensorer og funksjoner som kan skaffes til hver bil.

PIN-kode for å kjøre

Med PIN for å kjøre kan du angi en firesifret bekreftelse som må legges inn før du kan kjøre bilen.

For å aktivere PIN-kode for å kjøre på bilens berøringsskjerm trykker du på «Kontroller» > «Sikkerhet» > «PIN-kode for å kjøre». Du vil bli bedt om å opprette den firesifrede bekreftelsen.

Hvis du glemmer PIN-koden din eller vil deaktivere PIN-kode for å kjøre, gå tilbake til innstillingen på berøringsskjermen. Trykk på lenken for å angi Tesla-påloggingsinformasjonen din og følg ledetekstene på skjermen.

Sentry Mode

Sentry Mode er en funksjon som lar deg overvåke mistenkelig aktivitet rundt Tesla-bilen når den er parkert og låst på bestemte steder. Når mistenkelig bevegelse oppdages, vil bilen reagere alt etter hvor alvorlig trusselen er.

Hvis det oppdages en signifikant trussel, vil kameraene på bilen begynne å ta opp, og alarmsystemet vil aktiveres. Du vil motta et varsel fra Tesla-appen med informasjon om at det har forekommet en hendelse.

For å aktivere Sentry Mode på bilens berøringsskjerm trykker du på «Kontroller» > «Sikkerhet» > «Sentry Mode». Du kan også aktivere Sentry Mode via talekommando eller Tesla-appen. Sentry Mode forblir aktiv til bilen er på eller under 20 % batteri, med mindre du står ved en Supercharger. Tesla-appen vil varsle deg hvis Sentry Mode er deaktivert på grunn av lavt batterinivå.

Merk: Det er ditt eget ansvar å sette deg inn i og overholde alle lokale forskrifter og begrensninger som gjelder for eiendommer angående bruk av kameraer.

Med livekamera kan du med ekstern tilgang se bilens omgivelser når den er parkert, slik at du kan se om det er trygt å returnere til bilen. Du kan også tute i hornet, blinke med lysene og snakke gjennom bilens høyttaler hvis denne er montert. Livekameraet er kryptert mellom bilen og deg, og vi har ikke tilgang til kommunikasjonen. Denne funksjonen er tilgjengelig på iOS- og Android-enheter med Tesla-app versjon 4.2.1 eller nyere, og krever Premium Connectivity. Livekamera er ikke tilgjengelig på Model S- og Model X-biler produsert 2012–2020.

Følg disse trinnene for å aktivere eller deaktivere tilgang til livekamera:

  • På Model S og Model X trykker du på «Kontroller» > «Sikkerhet» > «Se livekamera via mobilapp» på bilens berøringsskjerm.
  • På Model 3 og Model Y trykker du på «Kontroller» > «Sikkerhet» > «Se livekamera via mobilapp» på bilens berøringsskjerm.

For å få tilgang til livekameraet fra Tesla-appen trykker du på «Sikkerhet» > «Sentry Mode» > «Vis livekamera».

Sentry Mode er laget for å gi bilen et ekstra lag med beskyttelse, men funksjonen beskytter ikke mot alle mulige trusler.

Merknad: Dog Mode og Sentry Mode kan ikke være aktive samtidig.

Merk: Sentry Mode vil ikke ta opp hvis dash.kam. ikke er riktig installert og utstyrt med en USB-stasjon. Følg disse trinnene for å installere dash.kam..

Mer informasjon om Sentry Mode finner du i håndboken.

Krever manuell oppføring

Alle Tesla-biler har muligheten til å låse seg opp automatisk når du nærmer deg bilen med nøkkelen.

En autentisert telefonnøkkel vil sende et Bluetooth-signal for å låse opp bildørene når du nærmer deg bilen.

Ønskes manuell inngang, må du deaktivere Passiv inngang og kreve en nøkkel for inngang.

Intrusjonssensorer

Vårt sikkerhetssystem og Sentry Mode leveres som standard på alle nye Tesla-biler. Disse systemene kan oppdage og varsle deg om mistenkelig aktivitet rundt bilen. For å gi et ekstra lag med beskyttelse leveres alle nye Tesla-biler med innbruddsfølsom hardware. Enkelte modeller vil få disse systemene aktivert med fremtidige OTA-oppdateringer.

Ofte stilte spørsmål

Sentry Mode

Er Sentry Mode-opptakene registrert av kjøretøyet mitt delt med Tesla?

Nei. For å beskytte personvernet ditt, sendes ikke Sentry Mode-opptak til oss. For kjøretøyer fra 2018 og nyere årsmodeller (med programvareversjon 2020.48.5 eller nyere) lagres opptak på USB-minne i kjøretøyet og kan vises direkte på berøringsskjermen i kjøretøyet. Sentry Mode kan også fungere på en lignende måte uten en USB-stasjon installert, med muligheten til å sende et varsel til telefonen din hvis en trussel oppdages – opptak av hendelsen vil imidlertid ikke være tilgjengelig.

Dashcam

Hvordan installerer jeg dash.kam. korrekt?

Dash.kam. krever bruk av en riktig formatert USB-minnepinne for å lagre og hente opptak. Når en riktig formatert USB-minnepinne er satt inn i en av bilens fremre USB -porter, vises et dash.kam.-ikon øverst på berøringsskjermen.

For å formatere en minnepinne setter du den bare inn i en USB-port foran og trykker på «Kontroller» > «Sikkerhet» > «FORMATER USB-ENHET». Dette formaterer USB-minnepinnen som exFAT og oppretter en TeslaCam-mappe. Veiledning om hvordan du formaterer en minnepinne med en personlig datamaskin finner du i håndboken.

Merk: Når du velger «FORMATER USB-ENHET», blir minnepinnen formatert, noe som sletter alt eksisterende innhold. USB-minnepinnen må være formatert som exFAT, FAT 32 (for Windows), MS-DOS FAT (for Mac), ext3 eller ext4. NTFS støttes ikke. USB-minnepinnen må også ha en mappe på rotnivå som heter TeslaCam.

Er Dashcam-opptakene som er registrert av kjøretøyet mitt delt med Tesla?

Nei. Dashcam er en funksjon som er tilgjengelig for kunder forutsatt at en riktig konfigurert USB-stasjon er satt inn i en av de fremre USB-portene. All innspilt video lagres lokalt på USB-stasjonen og overføres ikke til oss.