Funkcje bezpieczeństwa i zabezpieczeń

Od projektu i konstrukcji fizycznej po silne zabezpieczenia, pojazdy Tesla są opracowywane z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa pod każdym względem.

Twój pojazd Tesla ma kilka ulepszonych funkcji bezpieczeństwa, które możesz aktywować. Aby włączyć dowolną z tych funkcji przejdź na ekranie dotykowym Twojego samochodu do opcji „Sterowanie” > „Ochrona”.

Alarm

Jeśli zamknięty bagażnik lub drzwi zostaną otwarte bez ważnego klucza dostępu, włączy się alarm samochodu, a zewnętrzne światła będą migać.

Możesz włączyć alarm bezpieczeństwa na ekranie dotykowym, wybierając kolejno „Sterowanie” > „Ochrona” > „Alarm”. Twój pojazd aktywuje alarm minutę po tym, jak z niego wyjdziesz, drzwi zostaną zablokowane, a systemy pojazdu nie będą wykrywać rozpoznanego klucza wewnątrz pojazdu ani w jego pobliżu.

Aby wyłączyć alarm w pojeździe, odblokuj drzwi za pomocą kluczyka, karty dostępu lub aplikacji Tesla.

PIN do jazdy

PIN do jazdy pozwala ustawić bezpieczną weryfikację z użyciem czterech cyfr, które należy wprowadzić przed rozpoczęciem jazdy.

Aby aktywować kod PIN do jazdy na ekranie dotykowym pojazdu, dotknij opcji „Sterowanie”> „Ochrona”> „Kod PIN do jazdy”. Wyświetli się monit o wprowadzenie czterocyfrowego kodu weryfikacji.

Jeśli zapomnisz kodu PIN lub zechcesz wyłączyć opcję PIN do jazdy, wróć do ustawień na ekranie dotykowym. Dotknij łącze, aby wprowadzić swoje dane logowania Tesla i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Sentry Mode

Tryb Wartownika to funkcja, która pozwala monitorować podejrzane działania wokół pojazdu Tesla, gdy jest on zablokowany i zaparkowany w określonych miejscach. W przypadku wykrycia podejrzanego ruchu Twój samochód zareaguje odpowiednio do stopnia zagrożenia.

Po wykryciu poważnego zagrożenia kamery w pojeździe zaczną nagrywać i włączy się alarm. W aplikacji Tesla otrzymasz powiadomienie informujące o zdarzeniu.

Aby włączyć tryb Sentry na ekranie dotykowym pojazdu, dotknij opcji „Sterowanie” > „Ochrona” > „Tryb Wartownika”. Możesz także włączyć tryb wartownika za pomocą poleceń głosowych lub aplikacji Tesla. O ile samochód nie jest podłączony do ładowarki Supercharger, Tryb Wartownika pozostanie aktywny, dopóki poziom naładowania baterii pojazdu nie spadnie poniżej 20%. Aplikacja Tesla powiadomi Cię, jeśli Tryb Wartownika zostanie wyłączony z powodu niskiego poziomu naładowania baterii.

Uwaga: ponosisz wyłączną odpowiedzialność za zapoznanie się ze wszystkimi lokalnymi przepisami i ograniczeniami dotyczącymi korzystania z kamer, a także ich przestrzeganie.

Dzięki kamerze na żywo możesz zdalnie obserwować otoczenie Twojego zaparkowanego pojazdu, aby potwierdzić bezpieczeństwo otoczenia przed powrotem do niego. Możesz także trąbić klaksonem, zapalać światła i rozmawiać przez głośnik pojazdu, jeśli masz taki. Kamera na żywo jest zabezpieczona kompleksowym szyfrowaniem, a Tesla nie ma do niej dostępu. Ta funkcja jest dostępna na urządzeniach z systemem iOS i Android z aplikacją Tesla w wersji 4.2.1 lub nowszej i wymaga Łączności Premium. Kamera na żywo nie jest dostępna w pojazdach Model S i Model X produkowanych w latach 2012-2020.

Aby włączyć lub wyłączyć dostęp do kamery na żywo, wykonaj następujące czynności:

  • W pojazdach Model S i Model X na ekranie dotykowym pojazdu dotknij opcji „Sterowanie”> „Ochrona”> „Wł. widok z kamery na żywo w aplikacji mobilnej”.
  • W pojazdach Model 3 i Model Y na ekranie dotykowym pojazdu dotknij opcji „Sterowanie”> „Ochrona”> „Wł. widok z kamery na żywo w aplikacji mobilnej”.

Aby uzyskać dostęp do kamery na żywo z aplikacji Tesla, dotknij opcji „Bezpieczeństwo”> „Sentry Mode”> „Wyświetl widok z kamery na żywo”.

Tryb Wartownika stanowi kolejny poziom zabezpieczenia pojazdu, ale nie zapobiegnie wszystkim możliwym zagrożeniom.

Uwaga: Tryb Psa i Tryb Wartownika nie mogą być aktywne w tym samym czasie.

Uwaga: tryb wartownika nie będzie nagrywał, jeśli Twój rejestrator nie zostanie poprawnie zainstalowany i wyposażony w dysk USB. Aby zainstalować rejestrator, wykonaj następujące czynności.

Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat trybu Sentry, zapoznaj się z instrukcją obsługi.

Wymagaj ręcznego wprowadzenia

Wszystkie pojazdy Tesla mają opcję automatycznego odblokowania, gdy zbliżasz się do nich z kluczykiem.

Uwierzytelniony kluczyk w telefonie użyje łączności Bluetooth do otwierania drzwi pojazdu, gdy się do niego zbliżysz.

Aby ręcznie otwierać samochód, wyłącz opcję pasywnego wsiadania i wymagając użycia klucza.

Czujniki wtargnięcia

Nasz standardowy system bezpieczeństwa i tryb wartownika są standardem w każdym nowym pojeździe Tesli; systemy te wykrywają podejrzaną aktywność wokół pojazdu i ostrzegają o niej. Aby zapewnić dodatkowe warstwy ochrony, wszystkie nowe pojazdy Tesla są wyposażone w sprzęt do wykrywania włamań; W przypadku niektórych wersji wyposażenia systemy te zostaną aktywowane wraz z przyszłymi aktualizacjami bezprzewodowymi.

Często Zadawane Pytania

Sentry Mode

Czy nagrania w Sentry Mode przechwytywane przez mój pojazd są udostępniane Tesli?

Nie. Aby chronić Twoją prywatność, nagrania w trybie wartownika nie są przesyłane do Tesli. W przypadku pojazdów z roku 2018 i nowszych (wersja oprogramowania 2020.48.5 lub nowsza) nagrania są zapisywane na urządzeniu USB i można je przeglądać bezpośrednio na ekranie dotykowym pojazdu. Sentry Mode może również działać w podobny sposób bez zainstalowanego dysku USB, z możliwością wysłania powiadomień na telefon w przypadku wykrycia zagrożenia — jednak w takim przypadku nagrania zdarzenia nie będą dostępne do odtworzenia.

Dashcam

Jak mogę prawidłowo zainstalować rejestrator?

Rejestrator wymaga użycia odpowiednio sformatowanego dysku flash USB, który będzie magazynem materiałów wideo. Po podłączeniu prawidłowo sformatowanego dysku flash USB do jednego z portów USB z przodu pojazdu na górze ekranu dotykowego pojawi się ikona rejestratora.

Aby sformatować dysk flash, po prostu podłącz go do przedniego portu USB i wybierz kolejno „Ochrona” > „SFORMATUJ NOŚNIK USB”. Spowoduje to sformatowanie dysku flash USB w systemie plików exFAT i utworzenie folderu TeslaCam. Instrukcje dotyczące formatowania dysku flash na komputerze osobistym znajdują się w instrukcji obsługi.

Uwaga: wybranie opcji „SFORMATUJ NOŚNIK USB” spowoduje sformatowanie dysku i usunie całą jego zawartość. Dysk flash USB musi być sformatowany w systemie exFAT, FAT 32 (w przypadku Windows), MS-DOS FAT (w przypadku komputerów Mac), ext3 lub ext4. Format NTFS nie jest obsługiwany. Dysk flash USB musi również zawierać folder poziomu podstawowego o nazwie TeslaCam.

Czy nagrania z rejestratora przechwycone przez mój pojazd są udostępniane Tesli?

Nie, rejestrator to funkcja dostępna pod warunkiem włożenia odpowiednio skonfigurowanego dysku USB do jednego z przednich portów USB. Wszystkie nagrane filmy są przechowywane lokalnie na posiadanym dysku USB i nie są przesyłane Tesli.