Bilens säkerhetsfunktioner

Tesla-bilar är utvecklade utifrån högsta säkerhetsstandard i alla avseenden, från design och fysisk struktur till säkerhet.

Din Tesla har flera förbättrade säkerhetsfunktioner som enkelt kan aktiveras. För att aktivera någon av dessa funktioner, gå till "Controls" > "‘Safety & Security" på din bils touchskärm.Stöldskyddslarm

Ditt larm ljuder och de utvändiga lamporna blinkar om ett låst bagageutrymme eller en dörr öppnas utan en giltig dörrnyckel.

Du kan aktivera stöldskyddslarmet på touchskärmen genom "Controls" > "Safety & Security" > "Security Alarm". Din bil kommer att aktivera larmet en minut efter att du klivit ur, dörrarna låsts och den inte längre känner av någon känd nyckel inuti eller i närheten av bilen.

Stäng av billarmet genom att låsa upp dörrarna med bilnyckeln, nyckelkortet eller Tesla-appen.

Tillbaka till början

PIN-kod för att köra

PIN to Drive låter dig ställa in en fyrsiffrig kod som måste anges innan bilen körs.

Funktionen kan aktiveras på din touchskärm genom "Controls" > "Safety & Security" > "PIN to Drive". Du kommer att uppmanas att skapa din fyrsiffriga kod.

Om du har glömt din PIN-kod eller vill avaktivera PIN för att köra ska du gå tillbaka till inställningen på touchskärmen. Tryck på länken för att ange dina Tesla-inloggningsuppgifter och följ instruktionerna på skärmen.

Tillbaka till början

Sentry Mode

Sentry Mode är en funktion som låter dig övervaka misstänkta aktiviteter runt din Tesla när den är parkerad och låst på specificerade platser. När misstänkta rörelser upptäcks kommer din bil att reagera beroende på hur allvarlig hotet är.

Om ett väsentligt hot upptäcks börjar kamerorna på din bil att spela in och larmsystemet aktiveras. Du kommer att få en varning från din Tesla-app som meddelar att en händelse har inträffat.

För att aktivera vaktläget, gå till "Controls" > "Safety & Security" > "Sentry Mode". Sentry Mode kan också aktiveras via röstkommando eller Tesla-appen. Om bilen inte befinner sig vid en Supercharger fortsätter Sentry Mode att vara aktivt tills bilen går ner till 20 % av batteriet eller lägre. Din Tesla-app kommer att meddela dig om Sentry Mode avaktiveras på grund av låg batterinivå.

Obs: Det är uteslutande ditt ansvar att konsultera och följa alla lokala föreskrifter och egendomsbegränsningar avseende användning av kameror.

Sentry Mode är utformat för att lägga till ännu en skyddsnivå för din bil, men den kommer inte att förhindra alla tänkbara hot.

Obs: Dog Mode och Sentry Mode kan inte vara aktiva samtidigt.

Obs! Sentry Mode spelar inte in om din Dashcam inte är korrekt installerad och utrustad med ett USB-minne. Följ dessa steg för att installera din Dashcam.

För mer information om Sentry Mode, se ägarhandboken.

Tillbaka till början

Krav på manuell öppning

Alla Tesla-bilar har möjlighet att automatiskt låsa upp när du närmar dig bilen med nyckeln.

På Model S eller Model X kommer Automatisk upplåsning automatiskt att låsa upp bilens dörrar när du närmar dig bilen med en bilnyckel. På Model 3 och Model Y kommer en autentiserad telefonnyckel använda sin Bluetooth-signal för att låsa upp bilens dörrar när du närmar dig bilen.

För manuell öppning ska du avaktivera Passive Entry och kräv en nyckel för upplåsning.

Tillbaka till början

Intrångssensorer

Alla Tesla-bilar i Europa är utrustade med en intrångssensor som standard. Sensorerna finns inuti bilen, nära backspegeln, och skickar ut ultraljudspulser genom kupén. Larmet går igång om signalen störs av antingen intrång eller om bilen rör sig väsentligt. Detta skyddar mot vissa inbrottssituationer som annars inte kan registreras.

Tillbaka till början

Lutningssensor

Alla Tesla-bilar i Europa är utrustade med en lutningssensor som standard. Sensorn finns inuti bilen och är inbäddad i intrångssensormodulen. Larmet ljuder om bilen lutas väsentligt och skyddar mot att bilen lyfts upp, t.ex. för att placeras på en släpvagn.

Tillbaka till början

Vanliga frågor

Sentry Mode

Delas min bils inspelningar från vaktläget med Tesla?
Nej. För att skydda din integritet överförs inte inspelningar från vaktläget till Tesla. För fordon från 2018 och nyare årsmodeller (med programvaruversion 2020.48.5 eller senare) sparas inspelningar i det inbyggda minnet och inspelningarna kan visas direkt på fordonets touchskärm. Vaktläget kan även fungera på ett liknande sätt utan en installerad USB-enhet, med möjlighet att skicka en varning till din telefon om ett hot upptäcks, men inspelningar av händelsen är dock inte tillgängliga.

Dashcam

Hur aktiverar jag min Dashcam korrekt?
Dashcam kräver användning av ett korrekt formaterad USB-minne för att lagra och hämta inspelat material. När ett korrekt formaterat USB-minne har satts in i någon av bilens USB-portar framtill visas en Dashcam-ikon överst på pekskärmen.

Om du vill formatera ett USB-minne kan du sätta in minnet i en USB-port framtill och välja "Säkerhet” i inställningsmenyn och sedan ”Formatera USB-enhet". Detta formaterar USB-minnet som exFAT och skapar en mapp som heter TeslaCam. För instruktioner om hur du formaterar ett USB-minne från en dator, se din ägarhandbok.

Obs! Om du väljer "Formatera USB-enhet" formateras enheten om och allt befintligt innehåll raderas. USB-minnet måste formateras som exFAT. FAT 32 (för Windows), MS-DOS FAT (för Mac), ext3 eller ext4. NTFS stöds inte. USB-minnet måste även ha en mapp på grundnivå som heter TeslaCam.

Delas bilkamerainspelningar från min bil med Tesla?
Nej. Bilkamera är en funktion som är tillgänglig om en korrekt konfigurerad USB-enhet sätts in i en av de främre USB-portarna. All inspelad video lagras lokalt på USB-enheten och överförs inte till Tesla.

Tillbaka till början

Taggar: 

Dela