Serviceplaner

Tesla årlig serviceinspektion

Till skillnad från bensinbilar behöver Tesla-fordon inga traditionella oljebyten, bränslefilter, tändstiftsbyten eller utsläppskontroller. Även byten av bromsbelägg är ovanliga i elbilar eftersom regenerativ bromsning återför energi till batteriet, vilket minskar slitaget på bromsarna väsentligt. Våra inspektioner fokuserar istället på att kontrollera hjulinställning och däckens tillstånd, bedöma utbytesdelar såsom batterier till nyckelbricka och vindrutetorkarblad och installation av de senaste programvaruuppdateringarna. Tesla rekommenderar en serviceinspektion varje år eller var 20 000:e km, vilket som än infaller först, för att hålla fordonets i toppskick.

Serviceplaner

Förskottsbetalning av årlig service genom en underhållsplan är det mest ekonomiska sättet att underhålla din bil på. Underhållsplaner kan köpas genom att logga in på ditt Tesla-Konto eller genom att besöka ettlokalt Tesla servicecenter.

3-årig serviceplan
Period: 3 år eller 60 000 km, vilket som än infaller först. Inkluderar totalt 3 inspektioner, en var 12:e månad eller 20 000:e km, vilket som än infaller först.

4-årig serviceplan
Period: 4 år eller 80 000 km, vilket som än infaller först. Inkluderar totalt 4 inspektioner, en var 12:e månad eller 20 000:e km, vilket som än infaller först.

För att schemalägga en årlig serviceinspektion, kontakta ditt närmaste Tesla servicecenter för att boka en tid.

  År 1
20 000 km
År 2
40 000 km
År 3
60 000 km
År 4
80 000 km
Byte av A/C torkmedelspåse   X   X
Byte av batterikylvätska       X
Byte av bromsvätska   X   X
Byte av kupéluftfilter   X   X
Drivenhetsvätskeservice X      
Batteribyte i nyckelbricka (sats) X X X X
Flerpunktsinspektion X X X X
Däckrotation (vid behov) X X X X
Hjulinställningskontroll (och justering, vid behov) X X X X
Byte av torkarblad X X X X
Model S Bakhjulsdrift
Kostnad individuell service 5 100 kr 7 700 kr 5 100 kr 9 100 kr
3-årig underhållsplan* 16 500 kr 9 100 kr
4-årig serviceplan 24 800 kr
Model S Fyrhjulsdrift
Kostnad individuell service 5 900 kr 7 700 kr 5 100 kr 9 100 kr
3-årig underhållsplan* 17 300 kr 9 100 kr
4-årig serviceplan 25 600 kr
Model X Fyrhjulsdrift
Kostnad individuell service 6 700 kr 8 800 kr 5 900 kr 10 400 kr
3-årig underhållsplan* 19 700 kr 10 400 kr
4-årig serviceplan 29 300 kr

*Den 3-åriga serviceplanen kan endast köpas för en ny bil.

De specificerade åtgärderna upprepas efter år 4. Till exempel utför vi ”År 1”-åtgärder år 5 och ”År 2”-åtgärder år 6.

Läs mer om vad som inkluderas i våra årliga serviceinspektioner och andra rekommenderade underhållstjänster.


Vanliga frågor

Vad är skillnaden mellan en årlig serviceinspektion och en serviceplan?
En årlig service är den rekommenderade service som genomförs på en bil var 12:e månad eller var 20 000:e km, vilket som än infaller först. Serviceplaner är avtal för flera årliga serviceinspektioner som betalas i förskott.

Kan vem som helst köpa en serviceplan?
Ägare till Model S eller X med gällande begränsad nybilsgaranti eller begränsad garanti för begagnade bilar som fortfarande är inom den möjliga inköpsperioden kan köpa en serviceplan.

Vad är den möjliga inköpsperioden för serviceplaner?
Serviceplaner måste köpas inom 12 månader eller 20 000 km (vilket som än infaller först) från det ursprungliga leveransdatumet för en ny eller begagnad bil från Tesla, vilket ger dig fram till den första årliga serviceinspektionen att genomföra köpet. Du måste inte köpa någon Tesla serviceplan och kan betala för dina enskilda serviceinspektioner vid varje schemalagd service. Tesla serviceplaner är helt enkelt ett förköp av dina årliga serviceinspektioner till ett rabatterat pris. Se villkor för Tesla serviceplaner för mer information.

Varför är priset för en del årliga serviceinspektioner olika för olika år och bilar?
Åtgärderna under årliga inspektioner varierar beroende på serviceår. Därför återspeglar priset det arbete som faktiskt utförs. Tesla är fast beslutna att erbjuda service i världsklass till våra kunder.

Vad händer under min årliga serviceinspektion?
Under din årliga serviceinspektion kommer vårt team av Tesla service-experter inspektera din bil från stötfångare till stötfångare, från tak till hjul. Hjulen kommer tas av och däcken roteras, vid behov. En hjulinställningskontroll utförs liksom en justering, vid behov. Loggar kommer att hämtas fram och undersökas, alla system kommer att testas och temperaturstyrningssystemet kontrolleras. Drivenheter servas var fjärde inspektion, med början den första årliga serviceinspektionen. Dina bromsar kommer att inspekteras. Om bromsbeläggen inte är inom de rekommenderade specifikationerna kan de bytas för en extra kostnad. Däckens slitbana inspekteras och om nya däck behövs tillkommer ytterligare kostnader. Observera att däckbyte inte täcks som en del av den årliga inspektionen, Tesla serviceplan, begränsad nybilsgaranti eller begränsad garanti för begagnade bilar.

Om jag kör 40 000 km på ett år, behöver jag 2 inspektioner?
Intervallet för den årliga serviceinspektionen påkallas av antingen tid eller körsträcka, vilket som än infaller först. Till exempel, om du kör 40 000 km på ett år kommer du vilja få din bil inspekterad två gånger, en gång vid 20 000 km och sedan vid 40 000 km. Om du kör 10 000 km på ett år kommer du vilja få din bil inspekterad en gång om året.
Obs: Tesla kräver att årliga serviceinspektioner utförs inom 1 600 km eller 30 dagar (vilket som än infaller först) från de specificerade serviceinspektionsintervallen för den valda serviceplanen.

Hur ofta behöver jag komma in med min Tesla för underhållsservice?
Tesla rekommenderar att du kommer in med din Tesla till närmaste Tesla servicecenter för en årlig serviceinspektion en gång var 12:e månad eller 20 000 km (vilket som än infaller först). Använd vår sida Hitta oss för att hitta ett Tesla servicecenter nära dig.

Om jag väljer att inte serva min Tesla, kommer det att göra min garanti eller vidareförsäljningsgaranti ogiltig?
Vi rekommenderar starkt att du servar din Tesla var 12:e månad eller var 20 000:e km, vilket som än infaller först. Om du inte följer denna rekommendation påverkas inte din begränsade nybilsgaranti eller begränsad garanti på begagnade bilar. Om du finansierar din Tesla genom en Tesla-partner kommer du bara att kunna få ut hela restvärdesgarantin om din Tesla tas in för service enligt det rekommenderade tidsschemat ovan.

Hur ska jag komma ihåg att ta in min Tesla på årlig serviceinspektion i tid?
Det bästa sättet för att se till att din Tesla får regelbunden service är att boka in en tid redan på leveransdag. Du kan göra detta genom vårt serviceteam vid leverans eller ringa dem efter ditt möte. Klicka här för kontaktuppgifter till ditt närmsta Tesla servicecenter.

Hur ofta bör däcken roteras?
Vi rekommenderar att du lämnar in din Tesla för att få däcken roterade med 10 000 km intervall. Däckrotationer inkluderas i den årliga serviceinspektionen. Däckrotationer som utförs mellan de årliga serviceinspektionerna debiteras separat.

Måste jag ta min bil till ett Tesla servicecenter?
Det är alltid bäst att ta din bil till ett Tesla servicecenter när den behöver service. Om du väljer att ta din bil till en annan verkstad än en Tesla-verkstad för underhåll eller reparation, bör du vara medveten om att eventuella problem som uppkommer kan påverka din garanti.

Kan jag överföra min Tesla serviceplan till den nya ägaren om jag säljer min Tesla?
Ja, du kan överföra den oanvända delen av din Tesla serviceplan med försäljningen av din bil. Planen kommer att överföras till den nya ägaren när ägarskapet av fordonet behandlas genom Tesla. Se villkoren för serviceplaner för mer information.

Kan Teslas serviceplaner läggas till kostnaden för bilen när man finansierar en Model S eller X?
Teslas serviceplaner kan inte läggas på den totala kostnaden för din Model S eller X, oavsett om du har finansiering eller inte. Planerna kan endast köpas separat.

Kan jag avbryta min Tesla serviceplan? Kan jag uppgradera eller nedgradera min Tesla serviceplan?
Ja, du kan efterfråga ett avbrott på din serviceplan närsomhelst och få tillbaka summan för alla kvarvarande oanvända årliga serviceinspektioner, borträknat alla förverkade inspektionsintervaller. Se villkoren för serviceplaner för din Tesla för mer information.
Du kan inte nedgradera eller uppgradera din Tesla serviceplan efter du har genomfört köpet av den.

Dela