Information om servicebesök

Till skillnad från bensinbilar behöver inte Tesla -bilar vanligt underhåll (byten av olja, bränslefilter eller tändstift eller utsläppskontroller), men om ett besök hos Tesla Service är nödvändigt, kan du enkelt boka en tid genom Tesla-appen.

Boka in ett servicebesök

Följ dessa steg för att boka ett servicebesök i Tesla-appen:


För att boka om ditt servicebesök, välj ”Service” på startskärmen i Tesla-appen och välj ”Hantera”.

För att avboka ditt servicebesök, välj ”Service” på startskärmen i din Tesla-app och välj knappen ”Avboka” längst ner på skärmen. Välj ”Ja” för att bekräfta.

För att lägga till mer information eller ytterligare ett ämne, välj ”Service” på startskärmen i Tesla-appen och välj ”Hantera”.

Förbereda dig för ditt besök vid ett Service Center

Göra sig redo
Med fjärrdiagnostik kan vi ställa diagnos i förväg och beställa delar för reparation innan du anländer. Vårt serviceteam kan kontakta dig före din bokning för att få ytterligare information. För alla besök som rör laddning ska du se till att ta med dig din laddningskabel.

Ankomst
Ha med din bilnyckel eller nyckelkort till besöket. När du kommer till ditt Tesla Service Center för ditt besök kommer du att få hjälp av en Servicerådgivare för snabb incheckning. Du kan bli ombedd att provköra med en tekniker för att demonstrera problemet.

Statusuppdateringar
Under servicebesöket kan du se din bils status i Tesla-appen. Statusuppdateringar i app kommer snart att finnas tillgängliga för alla kunder. Tesla-appen visar status för besöket, när servicen är klar och skickar också ett meddelande när bilen är klar för hämtning.

Alternativ transport
Med förbehåll för tillgång erbjuder vi alternativ transport när ditt fordon genomgår en reparation som omfattas av garantin och tar minst fyra timmar. För kollisionsskador och karossreparation som inte omfattas av garantin rekommenderar vi att du kontaktar ditt försäkringsbolag.

Användningen av en lånebil från Tesla begränsas till landet där service utförs och omfattas av en maximal daglig körsträcka. Alla sträckor som körs över denna gräns, samt tillkommande avgifter eller böter för parkering, fortkörning, vägtullar eller skadekostnader ska betalas av dig. Tesla kommer att behandla betalning av avgifter och böter åt dig. Förutom avgifts- eller bötesbeloppet kommer du att debiteras en administrativ avgift på 212 kr (exkl. moms) per betalning.

Tesla kan inte garantera tillgång till en lånebil och förbehåller sig rätten att erbjuda alternativa transportmedel om sådana finns.

Hämta din bil
Ditt Service Center ger dig en uppskattning om datum och tid för upphämtning av din bil. Om detta ändras kommer en person från serviceteamet att kontakta dig. Om du har bokat din tid i Tesla-appen kommer du att meddelas om den uppskattade slutförandetiden i appen. Dessutom kommer du att få en pushnotis när din bil är redo för upphämtning samt ett SMS från ditt Service Center.

Förberedelser inför din bokning av Mobile Service

Med Mobile Service kan du boka service till en plats och tidpunkt du väljer. Läs mer om hur du kan förbereda för din kommande tid för Mobile Service.

Vanliga frågor

Behöver min Tesla årlig underhållsservice?
Vi rekommenderar att du läser din ägarhandbok för de senaste underhållsrekommendationerna för din Tesla.

Vad är Mobile Service?
Mobile Service är för närvarande tillgängligt i Europa och täckningen förbättras snabbt världen över. Tesla kan utföra viss slags service genom Mobile Service vilket låter dig välja platsen där den utförs, t.ex. ditt hem. En tekniker från Mobile Service kommer att utföra service på den plats du anger.

Taggar: 

Dela