Däckreparation och -underhåll

Tesla-däck är tillverkade för att optimera prestanda, säkerhet, pålitlighet och hållbarhet. Eftersom däck bryts ner med tiden genom påverkan från UV-ljus, extrema temperaturer, hög belastning och väderförhållanden ska du alltid följa det rekommenderade schemat för däckrotation. För mer information om tips för att optimera din bils prestanda, se rekommenderad praxis för bilunderhåll.

Alternativ när dina däck är skadade

Vägassistans

Vägassistans finns tillgänglig för dig 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året under hela garantiperioden. Om ditt däck är skadat och ditt fordon inte går att köra kan du begära vägassistans. Läs mer om vår vägassistans-policy.

Bogsering och lånehjulsservice

Transportservice är gratis till ditt hem eller till närmaste tredjepartsverkstad inom 80 kilometer från bilens plats. Kontakta Vägassistans för att få veta mer. I vissa regioner har våra utbildade bärgare ett begränsat antal lånereservhjul med sig, så att det skadade hjulet eller däcket snabbt kan bytas ut. Ett nytt däck monteras på din originalfälg på din bekostnad och kan hämtas hos närmaste tredjepartsreparatör.

Punkterade däck

En punktering gör att däcket förlorar tryck, vilket är anledningen att det är viktigt att kontrollera däcktrycket regelbundet. Byt punkterade eller skadade däck så snart som möjligt. Dina slanglösa däck kanske inte läcker när de genomborrats, förutsatt att föremålet sitter kvar i däcket.

Om du känner en plötslig vibration eller störning i hur bilen beter sig, eller om du misstänker att ett däck är skadat ska du genast sänka hastigheten. Kör långsamt medan du undviker att bromsa eller svänga kraftig och när det är säkert att stanna bilen ska du göra det. Få din bil transporterad till närmaste däckverkstad, eller kontakta ditt närmaste Tesla Service Center för att fråga om tillgänglighet för däck.

Obs: Om du märker att ditt däck har punkterats men du kan behålla kontrollen över ditt fordon kan du försöka att fylla på med luft i ditt däck och försiktigt köra till närmaste tredjeparts däckverkstad eller Tesla Service Center. Däcken kan tappa luft långsamt, så följ ditt däcktryck noggrant under körning. Om ditt däck inte kan behålla luft ska du sluta köra och kontakta Vägassistans.

Platta fläckar på däck

Om din bil står still länge vid höga temperaturer kan däcken bilda platta fläckar. När bilen körs kan dessa fläckar orsaka vibration som gradvis försvinner allt eftersom däcken värms upp och återfår sin ursprungliga form. För att minimera platta fläckar under förvaring kan man fylla på däcken till det högsta tryck som anges på däckets sida. Innan man sedan kör ska man släppa ut luft till de rekommenderade nivåerna.

Bibehålla däcktryck

Hålla däcken fyllda med det tryck som anges på etiketten för däck- och lastinformation, även om det skiljer sig från det tryck som anges på själva däcket. Etiketten för däck- och lastinformation sitter på B-stolpen och är synlig när förardörren är öppen.

  1. Etikett med däck- och lastinformation
  2. Fordonscertifieringsetikett
Kontrollera och justera däcktryck

Följ dessa steg när däcken är kalla och om din bil har stått still i mer än tre timmar:

  1. Ta av ventilhatten.
  2. Tryck en exakt däcktrycksmätare mot ventilen för att mäta trycket.
  3. Om det krävs fyller du på eller tömmer ur luft till det rekommenderade trycket. Du kan släppa ut lite luft genom att trycka på metallsprinten mitt i ventilen.
  4. Kontrollera igen med däcktrycksmätaren.
  5. Upprepa steg 3 och 4 efter behov tills däcktrycket är korrekt.
  6. Sätt tillbaka ventilhatten för att förhindra att smuts kommer in. Inspektera ventilen emellanåt avseende skador och läckage.

För lågt däcktryck är den vanligaste orsaken till däckproblem och kan få ett däck att överhettas, vilket kan resultera i allvarlig sprickbildning i däcken, att slitbanan lossnar eller punktering. Detta kan medföra att föraren förlorar kontrollen över fordonet samt öka risken för personskador. För lågt lufttryck minskar även fordonets räckvidd och däckens livslängd.

Däckrotation, balansering och hjulinställning

Felinställda hjul och obalanserade däck kan påverka fordonets väghållning, prestanda och styrning negativt. För att underhålla ditt däck och fälgar ska du alltid följa det rekommenderade däckrotationsschemat för Tesla.

Vanliga frågor

Jag har ett punkterat däck/däck som läcker luft. Vad ska jag göra?

Se efter om ditt däck är helt platt eller om det kommer behålla luften. Om däcket behåller luft och du känner dig trygg med att köra till däckverkstad ska du göra det. Kontakta Vägassistans för att ta reda på vilka servicealternativ som finns tillgängliga.

Vad ska mitt däcktryck vara?

Beroende på bilens konfiguration bör däcktrycket vara mellan 40–45 psi. Du kan se för just din bil genom att öppna förardörren och läsa på etiketten på bilens ram. Etiketten anger däcktryck för kalla däck. För de mest exakta resultat bör däcktrycken kontrolleras när bilen är hemma utan att ha körts eller använts med så kort avstånd och så låg hastighet som möjligt.

Kan jag ta mina skadade däck till en tredjepartsdäckverkstad?

Ja. Skadade Tesla-däck kan tas till en närliggande tredjeparts däckverkstad för byte.