Underhåll av fordonet

Våra ingenjörer granskar underhållsrekommendationerna löpande för att optimera din Teslas prestanda, tillförlitlighet, hållbarhet, säkerhet och andrahandsvärde.

Till skillnad från bensinbilar behöver en Tesla inga traditionella oljebyten eller byten av bränslefilter, tändstift eller avgaskontroller. Till och med bromsbeläggen behöver bytas mer sällan eftersom regenerativ bromsning återför energi till batteriet vilket väsentligen minskar slitaget på bromsarna.

Läs din ägarhandbok för att få de senaste underhållsrekommendationerna för din Tesla.

Rekommenderad underhållsservice

Kupéluftfilter

Din Tesla är utrustad med ett luftfilter som förhindrar pollen, industriutsläpp, vägdamm och andra partiklar från att komma in genom ventilerna. Vi rekommenderar att du byter ditt kupéluftfilter enligt följande:

Model 3
Model Y
Byt ut kupéluftfiltret vartannat år.
Model S
Model X
Byt ut kupéluftfiltret vart tredje år.*
*För Model S och Model X som tillverkats 2012–2020 rekommenderar vi att man byter kupéluftfilter vartannat år.

Högeffektiva luftpartikelfilter (HEPA)

Om din Tesla är utrustad med HEPA-filter rekommenderar vi att du byter det vart tredje år.

Däckrotation, balansering och hjulinställning

Vi rekommenderar att man växlar plats på däcken varje 10 000 km eller om skillnaden i mönsterdjup är 1,5 mm eller större, vilket som än kommer först. Aggressiv körning kan leda till att däcken slits snabbare och behöver service oftare. Obalanserade eller felinställda hjul påverkar hanteringen, däckens livslängd och styrningskomponenter. Se däcktillverkares ägarhandböcker och garantiinformation för ytterligare information.

Bromsvätsketest

Vi rekommenderar att bromsvätskan testas avseende föroreningar vartannat år och byts ut vid behov.

Luftkonditioneringsservice

En luftkonditioneringsservice byter torkmedlet till luftkonditioneringen för att öka livslängden och effektiviteten för luftkonditioneringssystemet. Vi rekommenderar att du följer följande schema för service av luftkonditionering:

Model 3 Byt ut torkmedelspåsen till luftkonditioneringen vart sjätte år.
Model Y Byt ut torkmedelspåsen till luftkonditioneringen vart fjärde år.
Model S
Model X
Byt ut torkmedelspåsen till luftkonditioneringen vart tredje år.**
**Vi rekommenderar att du byter torkmedel till luftkonditioneringen vartannat år för Model S som tillverkats 2012–2020 och vart fjärde år för Model X som tillverkats 2012–2020.

Vintervård

Vi rekommenderar att man gör ren och smörjer alla bromsok var tolfte månad eller varje 20 000 km för bilar i regioner med kallt klimat.

Boka underhållsservice

Boka in underhållsservice genom Tesla-appen.

Vanliga frågor
Vanliga frågor Visa alla Dölj alla