Fordonssäkerhet och skyddsfunktioner

Från deras utformning och fysiska konstruktion till deras starka säkerhet utvecklas Teslas fordon efter högsta säkerhetsstandard i alla avseenden.

Ditt Tesla-fordon har flera uppgraderade säkerhetsfunktioner som du kan aktivera. För att aktivera någon av dessa funktioner ska du gå till "Controls" > "Safety & Security" på ditt fordons touchskärm.

Stöldskyddslarm

Ditt larm ljuder och de utvändiga lamporna blinkar om ett låst bagageutrymme eller en dörr öppnas utan en giltig dörrnyckel.

Du kan aktivera säkerhetslarmet på din touchskärm genom "Controls" > "Safety & Security" > "Security Alarm". Ditt fordon aktiverar larmet en minut efter det att du stigit ut, dörrarna har låsts och en godkänd nyckel inte längre registreras i eller i närheten av fordonet.

Stäng av billarmet genom att låsa upp dörrarna med bilnyckeln, nyckelkortet eller Tesla-appen.

Larmbrev

Larmgodkännandebrevet innehåller information om stöldskyddssystemet och de tillhörande sensorer och funktioner som finns tillgängliga för varje fordon.

PIN-kod för att köra

PIN-kod för att köra låter dig ställa in en fyrsiffrig kod som måste anges innan fordonet körs.

För att aktivera PIN-kod för att köra på din bils touchskärm ska du trycka på "Controls" > "Safety & Security" > "PIN to Drive". Du kommer att ombes att ställa in din fyrsiffriga kod.

Om du har glömt din PIN-kod eller vill avaktivera PIN för att köra ska du gå tillbaka till inställningen på touchskärmen. Tryck på länken för att ange dina Tesla-inloggningsuppgifter och följ instruktionerna på skärmen.

Sentry Mode

Sentry Mode är en funktion som låter dig övervaka aktiviteter runt din Tesla när den är parkerad och låst. När misstänkta rörelser upptäcks kommer din bil att reagera beroende på hur allvarligt hotet är.

Om ett hot upptäcks börjar kamerorna på din bil att spela in och larmet aktiveras. Du kommer att få en varning från Tesla-appen om att en incident har inträffat.

För att aktivera Sentry Mode på ditt fordons touchskärm ska du gå till "Controls" > "Safety & Security" > "Sentry Mode". Du kan även aktivera Sentry Mode via röstkommando eller Tesla-appen. Om fordonet inte befinner sig vid en Supercharger fortsätter Sentry Mode att vara aktivt tills fordonet går ner till 20 % av batteriet eller lägre. Tesla-appen kommer att meddela dig om Sentry Mode avaktiveras på grund av låg batterinivå.

Obs: Det är helt och hållet ditt ansvar att ta reda på och följa alla lokala föreskrifter och egendomsbegränsningar avseende användning av kameror.

Med Live Camera kan du se ditt fordons omgivning på distans för att kontrollera att det är säkert innan du återvänder till bilen. Du kan också tuta, blinka med lamporna och prata genom bilens högtalare om den finns monterad. Live Camera är end-to-end krypterad och Tesla har inte åtkomst till den. Denna funktion är tillgänglig på iOS- och Android-enheter med Tesla-app version 4.2.1 eller senare och kräver Premium Connectivity. Live Camera är inte tillgänglig i Model S och Model X tillverkade 2012–2020.

Följ dessa steg för att aktivera eller avaktivera åtkomst till Live Camera:

  • I Model S och Model X, tryck på ”Reglage” > ”Säkerhet” > ''Visa livekamera via mobilapp'' på ditt fordons touchskärm.
  • I Model 3 och Model Y, tryck på ''Reglage'' > ''Säkerhet'' > ''Visa livekamera via mobilapp'' på ditt fordons touchskärm.

För att komma åt Livekamera från Tesla-appen, tryck på ”Säkerhet” > ”Sentry Mode” > ”Se livekamera.”

Sentry Mode är utformat för att ge ditt fordon ännu en skyddsnivå, men det kommer inte att förhindra alla tänkbara hot.

Obs: Dog Mode och Sentry Mode kan inte vara aktiva samtidigt.

Obs: Sentry Mode spelar inte in om din bilkamera inte är korrekt installerad och utrustad med ett USB-minne. Följ dessa steg för att installera din bilkamera.

För mer information om Sentry Mode, se ägarhandboken.

Krav på manuell öppning

En autentiserad telefonnyckel använder sin Bluetooth-signal för att låsa upp bilens dörrar när du närmar dig den.

Om du endast vill tillåta manuell öppning kan du avaktivera Automatisk upplåsning genom att trycka på ”Reglage” > ”Säkerhet” > ”Automatisk upplåsning” på bilens touchskärm.

Intrångssensorer

Vårt säkerhetssystem och Sentry Mode medföljer som standard i alla nya Tesla-fordon. Dessa system kan upptäcka och varna dig om misstänkt aktivitet i närheten av ditt fordon. För att ge ytterligare skydd kan alla nya Tesla-fordon levereras med hårdvara för intrångsregistrering. För vissa utrustningsnivåer kommer dessa system att aktiveras med trådlösa uppdateringar i framtiden.

Vanliga frågor

Sentry Mode

Delas min bils inspelningar från vaktläget med Tesla?

Nej. För att skydda din integritet överförs inte inspelningar från Sentry Mode till oss. För fordon från 2018 och nyare årsmodeller (med programvaruversion 2020.48.5 eller senare) sparas inspelningar i det externa minnet och inspelningarna kan visas direkt på fordonets touchskärm. Sentry Mode kan även fungera på ett liknande sätt utan ett installerat USB-minne, med möjlighet att skicka en varning till din telefon om ett hot upptäcks, men inspelningar av incidenten är dock inte tillgängliga.

Dashcam

Hur installerar jag min bilkamera korrekt?

Bilkameran kräver att man använder ett korrekt formaterad USB-minne för att lagra och hämta inspelat material. När ett korrekt formaterat USB-minne har satts in i någon av bilens USB-portar i fram visas en ikon för bilkameran högst upp på touchskärmen.

Om du vill formatera ett USB-minne kan du sätta in minnet i en USB-port framtill och välja "Safety & Security” > ”FORMAT USB DEVICE". Detta formaterar USB-minnet som exFAT och skapar en mapp som heter TeslaCam. För instruktioner om hur du formaterar ett USB-minne från en dator, se din ägarhandbok.

Obs! Om du väljer "Formatera USB-enhet" formateras enheten om och allt befintligt innehåll raderas. USB-minnet måste formateras som exFAT., FAT 32 (för Windows), MS-DOS FAT (för Mac), ext3 eller ext4. NTFS stöds inte. USB-minnet måste även ha en mapp på grundnivå som heter TeslaCam.

Delas bilkamerainspelningar från min bil med Tesla?

Nej. Bilkamera är en funktion som är tillgänglig om en korrekt konfigurerad USB-enhet sätts in i en av USB-portarna i fram. All inspelad video lagras lokalt på USB-enheten och överförs inte till oss.