Få en kopia av de uppgifter som är kopplade till ditt Tesla-konto

Som en del av att ge dig kontroll över dina uppgifter och din integritet, ger Tesla dig möjlighet att begära en kopia av den information som är kopplad till ditt Tesla-konto. Tillgången till denna funktion varierar beroende på plats.

Läs mer om hur du beställer en kopia av vissa uppgifter som Tesla lagrar och få svar på vanliga frågor om processen och den information du kan förvänta dig att få.

Uppgifter kopplade till ditt Tesla-konto

Du kan begära en kopia av den information som är kopplad till ditt Tesla-konto. Denna information kan omfatta:

 • Beställningsinformation
 • Kontoinformation
 • Kundsupportaktivitet
 • Servicehistorik från din ägandetid
 • Information om fordonsanvändning
 • Kamerainspelningar av säkerhetshändelser (om tillämpligt)
 • Information om inställningar för infotainmentsystem
 • Användningsinformation för mobilapp
 • Supercharging-historik

 

När du begär en kopia av dina uppgifter, verifierar vi först att du är den kontoinnehavare som gör begäran. Efter verifieringen arrangerar vi uppgifterna kopplade till ditt Tesla-konto i filformat som är lätta att förstå. När uppgifterna är redo meddelar vi dig via e-post att informationen är tillgänglig för nedladdning. Du har sju dagar på dig att ladda ned uppgifterna, varefter de tas bort från platsen och du måste begära dem igen. Om du skickar in en andra begäran kan, på grund av våra fastställda riktlinjer för lagring, de uppgifter som skickas till dig vara annorlunda, eftersom den tillgängliga informationen kan ha ändrats.

Obs! Att ladda ned dina uppgifter innebär inte att de raderas från Teslas servrar.

Tesla strävar efter att samla in och lagra den minsta mängd information som krävs för att tillhandahålla de tjänster du använder. Om uppgifter inte tillhandahålls beror det därför på att de antingen är i en form som inte är personligt identifierbar eller kopplad till ditt Tesla-konto, att de är lagrade i ett krypterat end-to-end-format som Tesla inte kan dekryptera, att de inte är kundrelaterade (exempelvis uppgifter relaterade till fordonskomponenter), att de inte lagras av Tesla eller att de för närvarande inte ingår i standardförfrågan. Dessutom kan viss information ha lagrats under mycket kort tid och finns inte längre på våra servrar. För mer information om vår praxis för datadelning, se Teslas integritetsmeddelande.

Hur du begär en kopia av dina uppgifter

Steg 1
Gå till www.tesla.com/sv_se/contactus och logga in på ditt Tesla-konto.

Steg 2
Använd rullgardinsmenyn för att välja "Datasekretess-begäran". Ange det tidsintervall för vilket du vill begära dina uppgifter. Välj ”Skicka”.

Steg 3
Vi verifierar din begäran och meddelar dig via e-post när dina uppgifter är klara. Vi påminner om att processen kan ta upp till 30 dagar.

Om de uppgifter Tesla tillhandahåller

När vi samlar in uppgifter anser vi att det är viktigt för dig att veta vad vi samlar in och hur uppgifterna används. De uppgifter du får som del av din begäran kan innehålla information om exempelvis Tesla-konto, kundsupportaktivitet, servicehistorik och fordonsinformation. Tesla-fordon registrerar drift- och diagnostikdata med jämna mellanrum och kan överföra denna information trådlöst till våra servrar. Denna information gör det möjligt för våra tekniker och serviceteam att på distans bedöma bilens skick och diagnostisera, och eventuellt proaktivt lösa, dina problem.

Bearbetas direkt på fordonet som standard. Delas med Tesla, men är inte kopplat till ditt konto Delas med Tesla och är kopplat till ditt konto
Sentry Mode-kamerainspelningar Otillgängligt Otillgängligt
Inspelningar från bilkameran Otillgängligt Otillgängligt
Data från kupékameran Om alternativet valts via datadelning Om FSD (under uppsyn) är aktiverat och en säkerhetskritisk händelse inträffar
Inspelningar från Autopilot-kameran Om alternativet valts via datadelning Endast i händelse av en säkerhetskritisk händelse
Platsuppgifter Om alternativet valts via datadelning Endast i händelse av en säkerhetskritisk händelse
Hastighet För analys och förbättring av vagnparken Endast i händelse av en säkerhetskritisk händelse
Röstkommandon Otillgängligt Otillgängligt
Bläddringshistorik Otillgängligt Otillgängligt
Vägmätare För analys och förbättring av vagnparken Endast senast kända värde, för beräkning av garanti
Laddningsinformation Om laddningsnätverk från tredje part används Om Supercharger-nätverk används
Interaktioner med touchskärm Otillgängligt
Obs! Denna tabell är inte tillämplig för Teslas försäkringskunder med tjänster som realtidsförsäkring.

I fordonsuppgifterna du får listas dina fordonssignaler längst upp i filen samt VIN-kod, och tidsstämplar för signaluppdateringar finns i kolumnerna längst till vänster. Vi tillhandahåller dina fordonsuppgifter i branschstandardformat som är lätt att öppna och läsa (t.ex. .csv, .json, .html eller .pdf format).

Tesla-fordon har kameror med avancerade funktioner, som autopilot, Smart Summon och autoparkering. Kamerafunktionerna har utformats från grunden för att skydda din integritet. Tesla samlar inte kontinuerligt in personligt identifierbara kamerainspelningar och större delen av behandlingen sker utan att lämna bilen. För att kamerainspelningar ska kunna delas med Tesla krävs ditt samtycke, vilket när som helst kan kontrolleras från bilens touchskärm (Programvara > Datadelning [Software > Data Sharing]). Även om du väljer att delta förblir kamerainspelningar anonyma och är inte kopplade till dig eller din bil, såvida vi inte får inspelningen till följd av en säkerhetshändelse (till exempel kollision med en annan bil eller utlösning av krockkudde). I sådana fall kan relevanta inspelningar tillhandahållas som en del av din uppgiftsbegäran. Mer information om hur du kan spela in eller hämta inspelningar från din bil finns i ägarhandboken för bilen.

Observera att för att upprätthålla noggrannheten och överensstämmelsen hos de uppgifter som är kopplade till ditt konto, kan våra svar på begäranden om informationsintegritet ändras när som helst, eftersom våra metoder för behandling, lagring och insamling också ändras.

Radera ditt Tesla-konto

Tesla ger dig möjlighet att när som helst, oavsett anledning, radera ditt Tesla-konto och tillhörande data permanent. För att fortsätta, använd din Tesla -app eller besök www.tesla.com/sv_se/contactus och välj ”Dataskyddsförfrågan”> ”Ta bort mitt Tesla -konto”. Alla aktiva Tesla -produkter måste tas bort från ditt konto innan du begär borttagning.

Förväntningar

 • Alla personuppgifter som är kopplade till ditt konto kommer att raderats permanent.
 • Du kommer inte att kunna använda fordon och energiprodukter eller tjänster från Tesla.
 • Du kommer inte att kunna komma åt dina dokument, intyg och kvitton.
 • Du kommer inte att kunna logga in med detta konto på webben eller i mobilappen.
 • Alla utestående belopp på ditt konto måste vara betalda.
 • Eventuella provkörningar som du bokat in kommer att avbokas.
 • Eventuella rekommendationslänkar kommer att avaktiveras.

Obs! Innan du raderar ditt konto ska du ladda ner alla dokument, kontoutdrag och kvitton.

När du har begärt radering

När du skickar din begäran bekräftar vi först att du är kontoinnehavaren. När denna verifiering är klar raderas kontouppgifter och data som är kopplade till ditt konto permanent från Teslas servrar. Då kan du inte längre logga in på ditt konto eller komma åt data, innehåll eller tjänster som var kopplade till ditt Tesla -konto.

När du påbörjar radering gör vi vårt bästa för att ta bort all personlig information som är kopplad till ditt konto. Vi är dock skyldiga att behålla tidigare transaktionsinformation för finansiell rapportering, och vi kan behöva behålla viss information för att följa en rättslig förlikning eller annat pågående rättsligt förfarande. Under dessa omständigheter kommer vi att minimera dina uppgifter eller använda andra integritetsmetoder som anonymisering.

Vanliga frågor
Vanliga frågor Visa alla Dölj alla